zondag 1 juli 2018

Nog meer leugens van 'Kerknet'; de spreekbuis van de BastaardkerkOpmerking vooraf:

Aangezien de zogenaamde 'excommunicaties' reeds op 21 januari 2009 door Paus Benedictus XVI formeel werden kwijtgescholden, kan er natuurlijk géén sprake zijn van de "30ste verjaardag van de excommunicatie van de Sint-Pius X Priesterbroederschap".

Verder zou 'Kerknet' zijn woorden eens wat beter mogen wikken en wegen. De Priesterbroederschap als dusdanig werd nooit geëxcommuniceerd. 'Kerknet' weet blijkbaar niet, dat een excommunicatie alleen personen treft en géén instellingen.

Indien 'Kerknet' dan toch zo hoog oploopt met de 'oecumene', waarom verzetten zij zich dan met zoveel bitterheid tégen een ééngemaakte Kerk? Dikwijls krijgt men de indruk dat ook de Kerk tenminste één groep nodig heeft die men geen tolerantie behoeft te betonen, waarop men dan vervolgens rustig vol haat kan lostrekken.

Dit artikel van 'Kerknet' zaait verdeeldheid binnen de Kerk en net zij zijn dan ook de échte schismatiekers!


Wat heeft 'Kerknet' nog te melden?

"Door de wijding van vier bisschoppen precies 30 jaar geleden door aartsbisschop Marcel Lefebvre werd de fraterniteit van rechtswege geëxcommuniceerd." [Dit is een flagrante leugen die hoger reeds werd weerlegd.]

Vandaag zaterdag 30 juni is het precies dertig jaar geleden dat de Franse aartsbisschop Marcel Lefebvre (1905-1991) vier priesters van zijn Sint-Pius X Priesterbroederschap zonder toestemming van Rome tot bisschop wijdde [Mgr. Lefebvre had inderaad niet de toestemming van Karol Józef Wojtyła, maar hij had wél de toestemming van de Paus en van de Kerk. Want de Paus en de Kerk wil, dat de zielen worden gered! In 1988 waren er wereldwijd slechts 2 bisschoppen die bisschoppen wilden wijden in de Traditie van de Kerk. De Novus Ordo Missae is géén werk van de Kerk, maar ze is schismatiek, onwettig én in de volkstaal ongeldig.]. Op 2 juli 1988 veroordeelde de toenmalige paus Joannes Paulus II met de publicatie van het Motu proprio Ecclesia Dei [Adflicta] (Gods Kerk) zoals verwacht [maar totaal ten onrechte] de viervoudige bisschopswijding als schismatiek, waarmee de fraterniteit van rechtswege werd geëcommuniceerd [Nog maar eens een herhaling van deze laffe leugen! De Bastaardkerkers gebruiken het Canonieke Recht alleen maar als het hun uitkomt, maar ze hebben in feite gewoon géén rechtsgevoel en zij begrijpen ook niet het nut van het 'recht' in het algemeen, namelijk rechtvaardigheid!].

De Sint-Pius X Priesterbroederschap was door Marcel Lefebvre op 1 november 1970 in het Zwitserse Fribourg [volgens het Canonieke Recht én met goedkeuring van de plaatselijke bisschop] opgericht uit diepe onvrede over de conciliebesluiten van Vaticanum II (1962-1965) met betrekking tot de liturgie (die niet langer verplicht in het Latijn en met de voorganger met de rug naar het volk) en de oecumenische en interreligieuze toenadering [Ten eerste werd de Sint Pius X Priesterbroederchap opgericht op vraag van een aantal Katholieke seminaristen en was Mgr. Lefebvre op dat moment eerder van plan om op pensioen te gaan. Deze seminaristen van het Franse seminarie in Rome werden voordien uit het seminarie weggejaagd, omdat ze de soutane wensten te dragen en de Rozenkrans wilden bidden. Dat was toen in het revolutionaire klimaat van Rome blijkbaar onaanvaardbaar. Ten tweede is het celebreren van de liturgie in de volkstaal veroordeeld door de pauselijke bul Auctorem fidei van Paus Pius VI op 28 august 1794. Dit betekent, dat een Novus Ordo mis in de volkstaal zélf een schismatieke en onwettige daad is, die de eenheid van de Kerk in gevaar brengt. Ten derde, iedereen die akkoord gaat met de besluiten van het Tweede Vaticaans Concilie is formeel een ketter! Ten vierde, het celebreren van de Novus Ordo Missae is dus blasfemisch en zondig! Ten vijfde, de ritus van de Katholieken van de Latijnse Kerk is de Tridentijnse Mis, en niet de Novus Ordo Missae die net daarom onwettig is!].

Kardinaal Joseph Ratzinger, de latere paus Benedictus XVI en toenmalige prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, had nochtans kort daarvoor getracht om met de traditionalisten overeenstemming te bereiken over enkele basisprincipes [Ratzinger had Lefebvre een bisschop beloofd. Johannes Paulus II heeft hier echter persoonlijk een stokje voor gestoken!!!]. Als paus Benedictus XVI zou hij zich tot het uiterste inspannen om het enige schisma uit de moderne geschiedenis opnieuw ongedaan te maken [Dit is ronduit een belachelijk statement. De Chinese katholieke staatskerk wijdt bisschoppen aan de lopende band die ook allemaal geëxcommuniceerd zijn, maar wij zouden die nu volgens Bergoglio, zonder het opheffen van de excommunicaties, zomaar als Katholieke bisschoppen moeten accepteren. Van twee maten en twee gewichten gesproken! China is natuurlijk ver van hier!]. Zo erkende hij in 2005 de oude Latijnse ritus als buitengewone vorm van de Romeinse liturgie [Alweer een fout, dat was in 2007.]. En in januari 2009 herriep hij de excommunicatie van de vier bisschoppen die op 30 juni 1988 door Marcel Lefebvre tot bisschop waren gewijd.

Bernard Fellay, die aartsbisschop Lefebvre opvolgde aan het hoofd van de priesterfraterniteit, stelde in een interview met de weekendeditie van de krant Die Tagespost naar aanleiding van de 30ste verjaardag van de excommunicatie dat hij ervan overtuigd is dat Rome en de broederschap zich opnieuw zullen verzoenen, ondanks het blijvende verzet van sommigen zoals onder meer kardinaal Gerhard Ludwig Müller, die tot voor kort nog prefect was van de Congregatie voor de Geloofsleer. Ook de Duitse bisschoppen blijven fel tegen hereniging gekant. Daardoor staat deze paus tussen twee vuren [LOL].

Fellay voegde er nog aan toe dat zijn priesterbroederschap en de pauselijke commissie Ecclesia Dei, die door de paus werd opgericht om de geschillen bij te leggen, vorig jaar een akkoord hadden bereikt. Maar dat werd volgens Fellay eenzijdig door de prefect van de Congregatie van de Geloofsleer opgezegd, omdat hij verregaande toegevingen vroeg van de traditionalisten met betrekking tot de besluiten van het Tweede Vaticaans Concilie [Je vraagt je af waarom de Bastaardkerkers zo hoog oplopen met hun Tweede Vaticaans Concilie, terwijl zijzelf alle voorgaande Concilies ontkennen!]. Die erkenning van de conciliebesluiten vormt nog steeds de kern van het conflict. Fellay benadrukt dat zijn broederschap zich blijft verzetten tegen sommige ketterse opvattingen [!!!] die daar werden verkondigd en op die manier ook de universele Kerk probeert te beschermen. Wij zijn bereid om een compromis te sluiten over heel wat controversiële onderwerpen en met name met betrekking tot de liturgie, de godsdienstvrijheid en de oecumene. Fellay zegt tot slot nog dat hij ervan overtuigd is dat het conflict al in 1988 bijgelegd had kunnen worden op basis van het toenmalige akkoord met kardinaal Ratzinger [Dit is weer een leugen. Er was géén sprake van een 'akkoord', wél van een protocol, namelijk het verslag van een gesprek, dat Mgr. Lefebvre 'voor akkoord' getekend heeft.]. Door de tegemoetkoming inzake liturgie onder paus Benedictus XVI is er volgens hem wel opnieuw meer belangstelling voor de Tridentijnse liturgie.

Bron: Kerknet


De Kerk heeft dogmatisch gedecreteerd op het Concilie van Trente, dat de gelovigen het recht hebben om de Mis bij te wonen in hun eigen rite. Waarom zou dan een groep 'schismatiek' zijn, omdat zij doen wat de Kerk vraagt, terwijl de Bastaardkerkers net weigeren om de gelovigen te geven waar ze recht op hebben?

De excommunicaties van 1988 door Johannes Paulus II waren natuurlijk ongeldig, omdat Mgr. Lefebvre onschuldig was.


CODEX IURIS CANONICI

1321 § 1 Niemand wordt gestraft, tenzij de door hem bedreven uiterlijke schending van een wet of verordening hem ernstig aangerekend kan worden wegens opzet of wegens schuld.


Wel, Mgr. Lefebvre was onschuldig, omdat het niet zijn schuld was, dat er géén Katholieke Bisschoppen meer waren!

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Bij dit artikel over "Ecclesia Dei adflicta" wil ik verwijzen naar het zeer gedegen overzichtsartikel van Abbé Chautard op www.laportelatine.org van 8 juillet 2018.

De bisschopswijdingen door Z.E. Msgr. Lefebvre en de publicatie van Ecclesia Dei Adflicta met de excommunicatie van ZE Msgr. Lefebvre en het ontstaan van de Ecclesia Dei-gemeenschappen waren een mijlesteen in de kerkgeschiedenis.
Heden blikken wij terug op 60 jaar chaos en teloorgang in de Kerk;
20 jaar postconciliaire autodestructie had de Kerk 1986 in grote problemen gevoerd.
in een poging om de coniliaire geest te redden, probeerde Rome de bastions van de Traditie te lokken en om te kopen.
Zeer vuil werd hier inbronstig op de vroomheid, de kerkelijke verbondenheid en de innerlijke drang naar eenheid in geloof ingespeeld.
Ecclesia Dei Adflicta was aldus het startschot voor "Opération Survie" van de FSSPX- en ook na het overlijden van ZE Msgr. Lefebvre ontwikkelde de FSSPX zich verder prachtig.
Ende Ecclesia Dei-gemeenshappen ontstonden, werden gekoejonneerd, gedijen niet zelden ook: niet iedereen heeft dezelfde strijdlust voor het geloof.
30 jaar na de publicatie van Eclesia Dei Adflicta is de situatie overduidelijk:
Rome is helemaal ketters geworen, Bergoglio produceert ketterse uitspraken aan lopende band en verlaat helemaal de leer van de Katholieke Kerk, de Ecclesia Dei-gemeenschappen worden geîsoleerd en koudgesteld, de Franciscanen en Franciscanessen van de Immacollata worden peronistisch tesamengeknuppeld, alle serieuze vrome mensen zien met angst en afgrijzen dit spektakel ;
en anderzijds is de FSSPX talrijker dan ooit, intussen theologisch zeer beslagen en uiterst attraktief.
48 jaar na het begin van het seminarie in Écône, 30 jaar na de bischopswijdingen en Ecclesia Dei Adflicta kan men objektief alleen maar vaststellen:
"U heet alles juist gedaan.
Merci Mon Éminence!"

Anoniem zei

Kerknet is de meest onnozele kerkelijke website die ik ooit gezien heb- en het is mijn hobby die wereldwijd te bestuderen.
Zakenkennis tegen nul tenderend, met een schabouwelijk nederlands, zeer esoterisch en niet zelden totaal knettergek; en qua actualiteit zo langzaam als een slak.
Uiterst vervelend en slaapverwekkend.
Attactiviteit nul komma nul.
De facto een tewerkstellingsbureau voor doorgevallen journalist(in)en .
De financiêle striptease van de noordbelgische bataardkerk zal dit internetvehikel weldra helemaal laten uitdrogen.
(Overigens: Didier Meulemeester, "Ex"-diaken uit Izegem, is weer opgedoken en nog wel met foto: hij werkt nu op het bureau v.d. firma BEKAFUN, die zich met muziek-en lichtomlijsting bij evenementen bezighoudt )(destijds werd er daar ook al over grote televisie- en filmstudio's voor de nieuwevangelizering van Vlaanderen gesproken).
Bijna had ik gezegd: te zot om los te lopen- maar ze lopen spijtig genoeg al los rond.
Quos deus perdere vult prius dementat.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer