zaterdag 26 mei 2018

'Flater van de Week' dit keer door voorzitter Marc Diederich van het Sint-Willibrordcomité in Echternach


'Kerknet' schrijft, dat op de dinsdag na Pinksteren ruim 9.000 deelnemers en 3.000 toeschouwers deelnamen aan de bekende springprocessie in het Luxemburgse Echternach. De processie brengt hulde aan de Heilige Willebrordus, die volgens de overlevering in Echternach werd begraven.

Volgens aartsbisschop van Luxemburg Jean-Claude Hollerich wordt de processie dit jaar echter overschaduwd door de discussie of leerlingen die aan de processie willen deelnemen vanaf 2019 een vrije dag moeten aanvragen op school. Mgr. Hollerich noemt de schrapping van de vakantiedag onbegrijpelijk. De processie is sinds 2010 erkend als Werelderfgoed van de Unesco. Dat veronderstelt dat de overheid inspanningen doet om deze traditie ook voor de volgende generaties te bewaren.

Onderwijsminister Claude Meisch reageert: "Ik wil de religieuze tradities respecteren. Maar alle ouders die op deze dag moeten werken, moeten opvang vinden voor hun kinderen. Dit jaar hebben 2.000 tot 3.000 leerlingen deelgenomen aan de processie. Het is het onredelijk om de 90.000 leerlingen in heel Luxemburg op de dinsdag na Pinksteren vakantie te geven."

Reactie van voorzitter Marc Diederich van het Sint-Willibrordcomité in Echternach:

"De deelnemers komen niet alleen Sint-Willibrord eren en getuigenis afleggen van hun geloof, maar zij willen ook een culturele traditie in stand houden."

Met deze uitspraak gooit voorzitter Marc Diederich zeer grondig zijn eigen ruiten in!Nu de processie onder de 'hoge bescherming' van de UNESCO valt, wordt ze meteen afgeschaft. Dit is trouwens ook met 'Zwarte Piet' gebeurd! Ik begrijp niet waarom men de UNESCO zo achterna loopt. Who are they to judge? Dit geldt trouwens ook voor de Luxemburgse regering!

Mgr. Hollerich, de aartsbisschop van het Hertogdom zegt: "De Kerk kan zich niet neerleggen bij het feit dat godsdienst uit het openbare leven wordt verbannen. Wij mogen de Kerk niet laten uitsluiten uit de samenleving of laten ‘deporteren’ naar het privéleven."

Altijd maar weer dat gezeur over het privéleven. Heeft de Kerk de staat nodig om een processie te organiseren? Lachwekkend! De Kerk zou beter wat evangeliseren!

Neen, maar eerst ondermijnen de bisschoppen zélf actief het geloof en dan geeft de staat de genadestoot. Een prima samenwerking zou ik zo zeggen! Maar, met slechts 3.000 toeschouwers en een dergelijke 'overtuiging' bij de deelnemers is de processie sowieso ten dode opgeschreven.

1 opmerking:

Anoniem zei

Jean Hollerich, aartsbisschop van Luxemburg, is jezuîet.
Zeer modernistisch getint, veel goedmensmentaliteit, totnutoe zeer goede verbindingen met de vrijzinnig-degenererende politieke kaste van het groothertogdom.
Jean-Claude Juncker met zijn publiek gedemonstreerd alkoholprobleem is er een bekende exponent van.
De processie van Echternach is eeuwenoud; wereldwijd bekend, zij het van het bekende spreekwoord ("drie stappen naar voor, twee stappen terug")(foutief, omdat men steeds weer dansend ter plekke blijft staan);
verboden buiten in de tweede wereldoorlog tijdens de bezetting (werd dan in de basiliek binnen doorgevoerd);
62 jaar na het 2e vaticaans concilie is er nu alleen nog de folklore overgebleven en de geestelijke fundering in het groothertogdom, niet in het minst door de aartsbisschoppen zelf, verdampt.
In zoverre zijn de uitspraken van Hollerich echte krokodilletranen van een prutser in kerkelijk ambt.
Niet serieus te nemen-doet de mainstream-regering overigens ook niet.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer