donderdag 10 mei 2018

De voorzitter van de Christelijke Mutualiteit (CM), Luc Van Gorp, zegt: "Rechts misbruikt onze christelijke erfenis in hun strijd tegen de islam"


De voorzitter van de Christelijke Mutualiteit (CM), Luc Van Gorp, haalt op de vooravond van Rerum Novarum hard uit naar politiek rechts. ‘Door hen staat het christendom plots lijnrecht tegenover de islam.’ Volgens Van Gorp kapen rechtse partijen - waaronder de N-VA - onze ‘christelijke erfenis', alleen maar om kritiek te kunnen geven op moslims. [Wel, indien de 'rechtse' partijen de 'christelijke erfenis' gekaapt zouden hebben, dan komt dat omdat de 'linkse' partijen, waaronder de CD&V en de CM zélf, het Christendom al jaren geleden afgezworen hebben! Daar nu over zitten mekkeren, is mosterd na de maaltijd! Aan de andere kant merkt de voormalig 'christelijke zuil', dat het Christendom toch hardnekkiger is dan gedacht. De Christenen kunnen nog steeds electoraal en financieel gemolken worden. Dat merk je ook aan bijvoorbeeld 'Kerk en leven' dat de laatste maanden opvallend mild is voor het Katholieke Geloof, omdat het aantal abonnees in vrije val is. Het zijn de échte Christenen die zich Christen blijven noemen en voelen, en zij vallen niet meer voor de nieuwlichterij van 'Kerk en leven' en het gewauwel van de bisschoppen of de CM. Hierbij moet men natuurlijk steeds voor ogen houden: "Luister naar mijn woorden, maar kijk niet naar mijn daden." De CM bijvoorbeeld is pro-abortus en pro-euthanasie. Dit zijn bijvoorbeeld twee extreem anti-christelijke standpunten! Het is trouwens ronduit belachelijk om te beweren, dat de N-VA het Christendom gekaapt zou hebben, alsof de N-VA christelijk zou zijn.]

‘Politiek rechts betoogt dat moslims een bedreiging vormen voor onze culturele erfenis. Ze misbruiken de christelijke erfenis als cultuurpolitiek instrument in een strijd tegen de multiculturele samenleving [Ik had hier graag eens een concreet voorbeeld van gezien wat hiermee bedoeld wordt.]. Plots staat het christendom lijnrecht tegenover het islamitische gedachtegoed [Dit is niets nieuws. Dit is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven. De islam is nu eenmaal een ketterij; een anti-religie!]. Plots worden die politici [Welke politici?] de behoeders van het katholiek onderwijs en onze katholieke voorzieningen’, zei Van Gorp woensdagavond tijdens zijn toespraak ter ere van [de Heilige?] Rerum Novarum, het feest van de christelijke werknemersbeweging, in Lier.

‘Niet dat we het antwoord op de problemen moeten zoeken bij linkse partijen, want daar ontbreekt het aan visie’, vervolgde Van Gorp. Hij pleitte ervoor om de culturele erfenis van het christendom [na 50 jaar opzettelijke geloofsafbraak] beter te onderwijzen [Na het mislukte project van de 'dialoogscholen' beginnen ze binnen de voormalig 'Christelijke' zuil blijkbaar bang te worden], zodat iedereen de christelijke waarden van tolerantie en verdraagzaamheid hoog in het vaandel draagt [Of deze 'waarden' zo 'christelijk' zijn, valt te betwijfelen.]. ‘Wie zijn erfenis niet kent, kent zichzelf niet. En dan worden we vatbaar voor radicalisme, nationalisme en xenofobie’, sprak Van Gorp. [Bla, bla, bla...]

Van Gorp zei verder ook nog dat hij zich zorgen maakt over de rol van religie in onze samenleving. ‘Ontzuiling was het nieuwe modewoord. Zij die geloofden, konden beter hun mond houden. Wie kon die mensen nog serieus nemen? Wie geloofde in die sprookjes?’ [De 'bisschoppen' zeker alvast niet!]

De voorzitter van de Christelijke Mutualiteit wil dat er meer respect is voor het christendom [Lachwekkend! "Wij willen respect." Had men destijd respect voor Christus? Heeft de CM met haar pro-abortus- en pro-euthanasie-standpunten respect voor Christus? Waarom zou men dan respect moeten hebben voor het valse 'christendom' van de CM???]. ‘Het christelijke geloof heeft onze cultuur en moraal eeuwenlang mee gestut en mee vorm gegeven. Meer zelfs, je kunt je de vraag stellen of wij zonder het christendom een democratische rechtsstaat hadden’, zei hij. ‘Bovendien was het christelijk idee dat elke mens evenveel waard is, ongeacht zijn of haar bijdrage aan de maatschappij, een revolutionaire gedachte’, stelde Van Gorp. [Dit is correct in de zin, dat iedereen gelijk geschapen is, en dat iedereen potentieel gered kan worden, op voorwaarde dat men God vreest en gerechtigheid doet. Handelingen 10:34-35 Toen opende Petrus de mond, en sprak: Nu zie ik waarachtig, dat er bij God geen aanzien van personen bestaat; maar dat al wie Hem vreest en gerechtigheid doet, Hem welgevallig is, tot welk volk hij ook hoort. Dit betekent dus niet, dat elke mens "evenveel waard is". Integendeel! Zij die God afwijzen, zullen in de vuurpoel gegooid worden.]

Van Gorp vindt ook nog dat religie een hulp kan zijn voor de mentale gezondheid van mensen. ‘In deze tijden van ongebreidelde vooruitgang [Leugens. De levenskwaliteit gaat er steeds sneller op achteruit.], lijkt het alsof we alles hebben om gelukkig te zijn. En toch zaten nog nooit zaten zoveel mensen thuis met een burn-out of een depressie [Omdat het allemaal zo goed gaat zeker?]. Wanhopig zijn we op zoek naar levenskwaliteit.’ [Van Gorp spreekt zichzelf dus tegen.]

Volgens de voorzitter van de Christelijke Mutualiteit verdient zingeving terug een plaats op de agenda [Het gaat niet over een "plaats op de agenda".]. ‘Die verhalen vertellen ons iets belangrijks over onszelf en over onze opdracht in het leven. Ze geven richting aan wat we doen. Ze stellen ons in staat om te kunnen omgaan met de veranderingen waarmee we geconfronteerd worden. Zingeving is dus een wezenlijk onderdeel van onze gezondheid. Alleen, ergens onderweg zijn we onze verhalen kwijtgeraakt.’ [Van Gorp, spreek vooral voor jezelf en je eigen organisatie!]

Toch blijft Van Gorp optimistisch voor de toekomst. ‘Ik ben er absoluut van overtuigd dat religie voor een comeback staat. Wij moeten niet bang zijn om over onze rijke erfenis te durven spreken’, besloot hij. [Nou, we zijn benieuwd. Wanneer we de website van de CM bekijken met hun pro-abortus- en pro-euthanasie-rethoriek, dan hebben wij geen enkele reden om optimistisch te zijn!]

Bron: De Standaard

Link:

http://www.standaard.be/cnt/dmf20180509_03505787


Het gemekker van Van Gorp in 'De Standaard' klinkt natuurlijk een beetje ongeloofwaardig, omdat net ook 'De Standaard' de voorbije jaren er alles aan gedaan heeft om het Katholieke Geloof kapot te maken.


1 opmerking:

Anoniem zei

Toch blijft Van Gorp optimistisch voor de toekomst. ‘Ik ben er absoluut van overtuigd dat religie voor een comeback staat

welke religie, new age troep versie ?? the church of nice ?

het feit dat op de cm site daar openlijk reclame staat voor abortus bewijst dat die vent stapelzot is en goddeloos erbij


dan liever naar de catacomben terug,om verenigd met andere goede zielen God terug te vinden zoals hij het van ons vraagt

guido

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer