zondag 22 april 2018

'Flater van de Week' dit keer door Wouter Beke van de CD&V


'Het engagement kon enkel binnen de gekende krijtlijnen. Vorig jaar schreef ik in ons ledenblad Ampersand dat een hand geven deel uitmaakt van onze politieke cultuur (als reactie op een conflict tussen onderwijsminister Hilde Crevits en de Iraanse ambassadeur, red.). Wie zich publiek engageert, moet voor een stuk die publieke cultuur omarmen. We vragen van onze mandatarissen ook dat ze Nederlands spreken in de gemeenteraad.'

'We moeten actiever opkomen voor onze normen en waarden. Het grote probleem is dat mensen niet meer weten waar ze voor staan. En dan verstenen. Actief pluralisme, de organisatie van onze gezondheidszorg, de vrije schoolkeuze, het Rijnlandmodel - dat groei met sociale vooruitgang combineert, allemaal maken ze daar deel van uit. Daarop mogen we best fier zijn. Dat moeten we niet opgeven omdat we bang zijn voor de ander.'

Bron: De Standaard

https://www.standaard.be/cnt/dmf20180420_03474965Enkele bedenkingen:

Wat zijn de 'normen en waarden' van de CD&V?

Beke somt ze niet op, maar komt met "actief pluralisme, de organisatie van onze gezondheidszorg, de vrije schoolkeuze, het Rijnlandmodel..." en nog meer bla, bla, bla...

Over het handen geven.

Waarom zou men nu verplicht iemand een hand moeten geven? Als een Chassidische jood een vrouw geen hand wil geven, dan is dat zijn volste recht. Waarom zou de CD&V dan plots voorbij komen en die man verplichten om alle vrouwen een hand te geven?

In eerste instantie was de CD&V vragende partij en niet de jood. De CD&V getuigt hier van een enorm gebrek aan respect. De CD&V legt als een dictator haar 'normen en waarden' op!

Moet een CD&V-mandataris ook alle vrouwen kussen? Moet hij dan één, twee of drie keer kussen? Moet een CD&V-mandataris ook alle homo's één, twee of drie keer kussen?


Uit het CD&V-programma:

"Om succesvol te zijn, is een diverse samenleving gestoeld op een gemeenschappelijke sokkel van gedeelde basiswaarden [Aangezien men niet kan veronderstellen, dat alle mensen, alle waarden voor 100% delen, is deze aanname klinkklare nonsens!]. Aan die sokkel kan niet getornd worden [Dag in, dag uit wordt aan deze sokkel getornd. Ook door politici zélf.]. Vrijheid van meningsuiting [bijvoorbeeld géén handen geven], scheiding van kerk en staat [een principe dat in strijd is met de Katholieke Leer], gelijkwaardigheid tussen man en vrouw [Wat is de relevantie?], respect voor onze democratische waarden [Wat zijn "democratische waarden"?], enz. [Waarom worden ze niet exhaustief opgesomd? Voor de duidelijkheid?], zijn voor ons de basis. Bovenop de sokkel geven we diversiteit alle kansen [Daar valt weinig van te merken!]. Onder deze veilige paraplu kunnen mensen zich ontplooien [Dus gelogen!]. Daarin schuilt voor ons de meerwaarde van diversiteit [CD&V bewijst net dat de 'dialoog' met andersdenkenden een illusie is en in feite totaal uitgesloten is. Dit is trouwens ook het failliet van de zogenaamde 'dialoogschool' waar men zo hoog mee oploopt.]. Voor christendemocraten telt elke mens [Hoe zit dat dan met abortus en euthanasie bij de CD&V?]. Iedereen die hier op legale wijze verblijft, moet gelijk behandeld worden [Nog meer leugens.]. Wij willen geen samenleving die een onderscheid maakt tussen A- en B-burgers [Met de Chassidische jood doet de CD&V dat natuurlijk wél!]. Dat betekent dat iedereen gelijke rechten heeft, maar zonder twijfel ook gelijke plichten [Bla, bla, bla.]. We verwachten dat iedereen volgens zijn mogelijkheden bijdraagt aan de samenleving [Parasitaire politici vooral op hun manier natuurlijk.]."

Link:

https://www.cdenv.be/standpunten/visie-wij-samen/KORTOM, EEN 'TJEEF', EEN 'CHRISTENDEMOCRAAT', DIE NOCH CHRISTELIJK, NOCH DEMOCRATISCH IS, IS IEMAND DIE UIT PUUR OPPORTUNISME ALLE NORMEN EN WAARDEN OVERBOORD GOOIT.

MET 'DIVERSITEIT' HEEFT DIT ALLES NIETS TE MAKEN!


1 opmerking:

Anoniem zei

Het beste commentaar op deze schijnheilige zottighededen van de cd&v (niet christelijk en niet vlaams) komt van de nu werkelijk op en top cvp-verbonden en onze oudbekende kameraad Roger VanGheluwe (inderdaad, de langjarige pedofiele bisschop van Brugge):
"Hebben wij nog principes?"
(dat was de titel van een bezinningsbrochure van Roger VanGheluwe in de vastentijd (naar het geheugen in 1991- staat in wikipedia bij zijn "verzamelde werken")

Het antwoord: "Nee- nooit gehad".
Het verkiezingspropagandaoffensief van de cd&v inclusief Doenja van Belleghem geraakt reeds onder zwaar vuur vooraleer gestart te zijn.
Inderdaad: krotterige tjeven.
Vulpes perdit capillos, non mores. (Horatius)
"De vos verliest zijn haar, niet zijn streken".
In de palliatieve diergeneeskunde ziet het er een beetje anders uit:
op het einde verliest men zowel de haren als de streken- dan blijft alleen het kadaver over voor de roofvogels en de honden (nu zijn we in de proloogverzen van de Ilias beland ;-)
)

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer