zaterdag 14 april 2018

Anglo-Nazistische 'Deep-state' schiet met waterpistool op Syrië


Rusland geeft US en UK gelegenheid om gezichtsverlies te beperken


Legitimiteit van het Belgische regime op losse schroeven


Premier Michel: "De Belgische regering veroordeelt het gebruik van chemische wapens in Syrië. We tonen begrip voor de gezamenlijke actie van de VS, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk."

Het eerste is een leugen. Het tweede is het goedpraten van een ontoelaatbare schending van het internationale recht.

Het verlangen om Syrië aan te vallen en het Assad-regime te vervangen moet geïnterpreteerd worden als een geostrategische zet van een grootmacht die haar tanende hegemonie te allen prijze wil bewaren. Het is een poging om het naoorlogse geopolitieke wereldsysteem in stand te houden en te reageren op de groeiende onafhankelijkheid van bepaalde landen. Niet alleen heeft deze doelstelling niets van doen met enige morele overweging, ze is ook manifest krankzinnig. Het is ondoenbaar om de hele wereld met brute kracht onder de duim te trachten te houden. Pas wanneer de VS dat beseft kunnen we ons eindelijk begeven in de richting van een duurzaam globaal machtsconcert.

Nu is het wachten op de volgende provocatie van de Anglo-Nazi's...

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Op kerknet wordt vandaag, dag van de aanval, niets bericht.
Pax Christi en Justitia &Pax (VanGheluwe was ooit nog de superproost van die organisaties) ook niet.
Het overleven van de christenen in het nabije oosten (Syriê) speelt voor die tisten geen rol.
Daarentegen verscheeen er vandaag een werkelijk merkwaardig artikel van de jezuîet Guido Dierickx SJ:
"Sex- de onderschatte motor bij de ontkerkelijking".
Joost mag weten waar Guido Dierickx in de laatste 50 jaar rondliep, maar dat hij de afgrijselijke geschiedenis van de pedofiele sex in Belgiê (en zeggen we gerust: voor het overgrote deel in noordbelgiê) vergeet, is te gek om los te lopen.
Iedere mens met een beetje verstand in Vlaanderen weet zeer goed welke ravages de pedosex, de schijnheiligheid van de clerus, het wegkijken van het bastaardkerkelijk personeel en het gelulen de doofpotting van Danneels, VanGheluwe en DeKesel aangericht hebben.
Ok internationaal goed bekend.
Er wordt niets onderschat.
De bastaardkerk is rot tot op het been; en verbetering is niet in zicht (integendeel, kerknet wordt altijd zotter)

Anoniem zei

Cruise missiles zijn de combinatie van artillerie op lange afstand met de nauwkeurigheid van een jachtbommenwerper.
De ontwikkeling in de USA werd geforceerd door de Vietnamoorlog, waarbij bleek dat de amerikanen niets zo verafschuwden als doden bij hun militaire expedities en dat hun manschappen zeer slechte soldaten waren.
Cruise mssiles zijn echter duur, zowel in de aankoop als in het onderhoud, en zijn bij gebruik wegwerpwapens.
Daarenboven zijn ze tegen neuralgische punten en belangrijke objekten in te zetten om enig effekt te hebben.
Uiteindelijk wordt een oorlog steeds beslecht door de heerschappij op de grond, d.w.z. met de landmacht (wat de lucht- en zeestrijdkrachten ook mogen zeggen);
en dat is nu juist de achillespees van de amerikanen.
In Irak liep alles fout doordat de soennietische arabieren van het centrum, de basis van Sadddam Hoessein (en weinig vroeger de bondgenoot van de amerikanen tegen Iran) eerst zwaar onder handen genomen werden (concentratiekamp Abu Ghraib), dan massief overliepen naar de islamistische staat en het kalifaat, en dan uiteindelijk weer geschoond werden toen het nationale iraakse leger en op de eerste plaats de sjiietische paramilitaire brigaden zeer succesvol werden.
Dat er daar geen mens nog de amerikanen betrouwbaar en serieus als bondgenoot aanziet, is duidelijk.
In Syriê is de situatie nog ongunstiger voor de USA: belangrijke bevolkingsdelen staan achter Assad (de alewieten, de christenen, de sji'ieten, de seculaire arabieren en de seculaire palestijnen); de koerden hebben nu het turkse leger aan de hals; de arabische stammen in het oosten hebben geweldig veel te lijden gehad onder de Islamistische Staat en de acties van het SDF en de koerden.
Na 7 jaar oorlog is het syrische leger, met intense verbindingen met de sji'ieten (Hisb'hollah) en de christelijke milities in Libanon, met de steun van Rusland en Iran, gestaald in het gevecht en te land zeer sterk.
De oppositie is totaal verdeeld en zwakker dan ooit (in het noorden van Syriê ondersteunden de CIA en het Pentagon overigens verschillende en zich onder elkaar beconcurrerende organistaies, wat op een totaal fiasco uitliep).
Het bombardement met de cruise missiles lijkt overigens als twee druppels water op de laatste militaire actie der amerikanen in Libanon onder Pres. Reagan: nadat een landinterventie onmogelijk bleek en aanslagen gepleegd werden, trok men alle troepen terug en liet vanop veilige afstand door de vloot een beschieting met grote scheepskanonnen uitvoeren.
Direct tactisch effekt: nul.
En op lange termijn: ruîneus voor het aanzien der USA.
Alles zeer kostelijk en zonder resultaat.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer