maandag 5 maart 2018

“Minder dan helft van alle kinderen in Vlaanderen wordt nog gedoopt”Voor het eerst wordt minder dan de helft van de kinderen gedoopt. Dat schrijft het Nieuwsblad en blijkt uit onderzoekscijfers van de Belgische Bisschoppenconferentie. In 2016 werd in de vier Vlaamse bisdommen en het aartsbisdom Mechelen-Brussel samen maar 45 procent van de kinderen gedoopt. In 2009 was dat nog 58 procent.

Dat een pasgeboren kind gedoopt wordt, is geen evidentie meer. Dat blijkt uit cijfers van de Belgische Bisschoppenconferentie. Tussen 2010 en 2016 is het aantal kinderdoopsels in de bisdommen Hasselt, Gent, Antwerpen, Brugge en het aartsbisdom Mechelen-Brussel met een kwart gedaald, van 45.657 naar 33.875. Cijfers voor de bisdommen van Namen, Luik en Doornik zijn er nog niet.

Het aartsbisdom Mechelen-Brussel heeft wel nog altijd de meeste dopen, maar de daling is er wel het grootst: -32,4 procent. De beste van de klas is het bisdom Gent, met maar een daling van 10,5 procent.

Aartsbisdom Mechelen-Brussel: -32,4% [Gevolg van secularisering en islamisering]
Bisdom Antwerpen: -31,4% [Gevolg van secularisering en islamisering]
Bisdom Hasselt: -25,8% [Gevolg van hoofdzakelijk secularisering]
Bisdom Brugge: -24,4% [Gevolg van hoofdzakelijk secularisering]
Bisdom Gent: -10,5% [Hier is iets anders aan de hand.]


En dan volgde de oerdomme en nietszeggende reactie van Geert De Kerpel op Radio1:

“Het is een uitdrukking van een evolutie die al lang bezig is”, zegt Geert De Kerpel, woordvoerder van de Belgische Bisschoppenconferentie. “Een evolutie van een vrij ‘vanzelfsprekend christendom’ waarbij, op een minderheid na, iedereen zich tot de Katholieke Kerk bekende en dus ook vanzelfsprekend zijn kind liet dopen, naar een ‘keuze christendom’.” [Deze ‘evolutie’ is natuurlijk het gevolg van toeval! De actieve kerkafbraak die al 50 jaar bezig is, wordt natuurlijk vakkundig verzwegen!]

“Geen vanzelfsprekendheid of evidentie meer, maar mensen kiezen er dus bewuster voor om hun kind te laten dopen en de beginselen van de katholieke godsdienst bij te brengen én ze te laten behoren tot de kerk. Je mag zelfs zeggen dat in deze tijd het bijna zelfs ‘anvant-garde’ of ‘tegen de stroom’ is als je nog kiest voor een godsdienst”, zegt De Kerpel nog. [Wat een flauwe dooddoeners! De ‘anvant-garde’ zit blijkbaar in het bisdom Hasselt en Brugge.]

Maar géén nood! “De daling van het aantal dopen is voor de Belgische bisschoppen geen reden voor paniek [De duizenden zielen die verloren gaan, is voor de ongelovige Belgische 'bisschoppen' “geen reden voor paniek”. Het is alleen maar een kwestie van statistiekjes! Op het Laatste Oordeel zullen deze bisschoppen toch verantwoording voor hun daden moeten afleggen.]. Elke organisatie, en dat is ook voor de Katholieke Kerk het geval, heeft graag meer leden dan minder”, erkent Geert De Kerpel.

“Maar het is niet zo dat de Katholieke Kerk reclamecampagnes gaat beginnen voeren”, vervolgt de woordvoerder van de Belgische Bisschoppenconferentie. “Waar wij op inzetten , is wat de eerste leerlingen van Jezus zelf ons hebben voorgedaan [Onze bisschoppen stellen zich al op gelijke voet met de Apostelen. Volgens mij toch een beetje hoog gegrepen.] en dat is proberen om een zo authentiek mogelijk christendom te zijn, een Kerk die een alternatief biedt waar mensen naar op zoek zijn, die prikkelt en authentiek is.” [Wat een zielig commentaar. Een kerk die “een alternatief biedt waar mensen naar op zoek zijn, die prikkelt en authentiek is”. Kan je nog dieper zinken?]

Bron: VRT

Link:

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/03/05/minder-dan-helft-van-alle-kinderen-wordt-nog-gedoopt/

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180304_03389920Tot zover het Sacrament van de Doop. Het Sacrament van de Biecht was al helemaal verdwenen. Het Sacrament van het Priesterschap is op sterven na ook dood. Het Sacrament van het Huwelijk idem. Van de Heilige Eucharistie blijft ook al niet veel meer over. Het enige wat nog ‘draait’, is de Eerste Communie. De Ziekenzalving? Mensen laten zich euthanaseren en massaal cremeren. Het volgende Sacrament dat voor de bijl zal gaan, is natuurlijk de Plechtige Communie; het Heilig Vormsel. De implosie van dit Sacrament is volop bezig. Dan nog wat kerksluitingen. Maar, geen nood: “Wij zijn goed bezig!” aldus de ‘bisschoppen’.

12 opmerkingen:

Anoniem zei

guardian angel

toch een bedenking

als ouders hun kind toch niet katholiek,laat staan christelijk gaan opvoeden,wat voor zin heeft de doop dan

vroeger was de grote hoop "gedoopt", maar de meesten maakten van hun leven niets,deden niets om God te dienen in de vele schone dingen die ge in uw leven kunt doen,
ze waren "katholiek" maar aanvaardden niets van wat God ons vertelt in bijbel en evangelie
ik vrees dat volwassenen God zullen moeten ontdekken als ze ouder zijn, dat zijn dan de besten,die ineens het Licht zien ,maar dat vereist losmaken van de wereld van de ouders en beseffen dat ze wel uw ouders zijn ,maar in feite goddeloze principes hebben en zelfs boosaardig kunnen zijn

dan moet ge kiezen tussen God en de mammon en dat zal pijn doen
dus laat de kerken maar leeglopen, dopen die niets betekenden dan traditie zonder diepgang
zei Jezus niet zelf en troost u daarmee,"laat de doden de doden begraven"
en "gooi geen parels voor de zwijnen"

zelfs Jezus gaf hen op en noemde hen afval de moeite niet waard om gered te worden


laat ze toch gewoon stikken dat gespuis, de wereld heeft God niet meer nodig
iedereen zal zijn verdiende loon ontvangen,en er zal geween en tandengeknars zijn,
heb het allang opgegeven, ge moet uw geloof waarmaken in uw EIGEN leven, omwille van Hem die uw Heer is en waarvoor ge het allemaal doet, uit Liefde voor Hem
maar zoals mijn brave Moeder zei" doe wel en zie niet om"

en verwacht niet dat men u dankbaar is, reken enkel op God's rechtvaardigheid, Hij heeft de goedheid en de liefde van uw hart gezien.Alles komt goed, maar niet in deze wereld
of zoals Maria zei tegen Bernadette" ik zal U niet gelukkig maken in deze wereld,maar in de volgende"

guido

The Guardian Angel zei

Wie niet gedoopt is, zal nooit in de hemel komen.

Anoniem zei

miljoenen mensen zijn "gedoopt" omdat het nu eenmaal zo was

maar maken van hun leven een puinhoop,een leven zonder God en zelfs met haat tegenover Hem en begaan monsterlijke misdaden in hun leven


ge moet van uw leven religieus ook iets maken om Hem te dienen,dat water dat ik over mijn hoofd kreeg als baby is niet voldoende

en denk eraan dat Jezus zelf tegen de goede berouwvolle moordenaar aan het kruis zei

vandaag nog zult ge met Mij zijn in het Paradijs

die was ook niet gedoopt
zo zal het zijn, de eersten zullen de laatste zijn en de laatste de eerste

zelfs de atheist die God vandaag nog niet kan vatten, maar van goede wil is en in zijn eigen leven naar het goede streeft, misschien heeft die nog meer kans op de hemel dan de miljoenen die zeggen in Hem te geloven maar via priveleven en politiek God verachten en de werken van de boze doen
natuurlijk is het doopsel belangrijk, maar hetgeen ge denkt,doet en handelt in uw privé leven is heel belanrijk,geen geloof zonder daden en opofferingen,en het kruis is overal als ge Hem zoekt
hetgeen niet wil zeggen zoals bergoglio zegt dat we ons niet meer moeten bekeren en in feite alle godsdiensten eender zijn, dat is verkeerd,godsdienstig relativisme is onzin ,
Christus is de weg, LEEF en HANDEL ernaar, OOK als het U pijn doet en de wereld U haat


guido

Anoniem zei

Wat een gezwets:
"...de uitdrukking van een evolutie de al lang bezig is...":
evolties (van evolvere: oorspronkelijk het afwikkelen van een spoel, daarvan afgeleid ook de tijd-/levensdraad) zijn nooit kortstondig, maar snemen steeds tijd in beslag;
en wat een evolutie kan/wil uitdrukken, mag joost weten.

Zeer kort en juist gezegd:
De ontkerkelijking/ontkerstening van Vlaanderen bestaat reeds zeer lang en gaat met rasse schreden vooruit;
en de bietekwieten van de noordbelgische bastaardkerk heeben met hun geheul met wijlen de CVP, hun antivlaams mandement bij de leuvense kwestie, met hun vooruitstormen bij het 2e vaticaans concilie en hun verbrijzeling van alles waardevolle en serieuze in de Kerk en bij het geloof hun uiterste best gedaan, het katholiek geloof in Vlaanderen kapot te maken.
Van hun rondwentelen in de pedofiele smurrie, hun hijgend najagen van homofiele seks en hun "Nieuwe evangelizering" (Danneels 2002 en volgende) willen we zedig zwijgen.
Sion desolata.
Een regelmatige blik op kerknet toont zeer duidelijk dat het hier een bende van: neen, niet halve gare, maar totaal knettergekke tisten betreft.
De kwaliteit van hun "seminarie" (er is inderdaad potdorie nu nog maar één overgeschoten) (dwz. het werd na een voorlopige sluiting onder Msgr. Léonard opnieuw heropend) is onder elk niveau.
Dat een vlaamse mens met gezond mensenverstand geen interesse voor de pseudosacramenten van deze vieze club heeft, is alleen maar gezond.
Deze club volgt de lerer van de Hl. Katholieke Kerk niet, is ook niet meer in staat de sacramenten juist en correct toe te dien aan alle gelovigen, weerspiegelt nu werkelijk niet het Mystiek Lichaam van Christus.
JefDeKesel weet zelfs niet meer of hij muslim is of wen nog een beetje pseudochristelijk naar eigen smaak.
Voor de doop staat overigens de doopcatechese (bijzonder interessant bij de Hl. Ambrosius van Milaan); dat is bij die bieztekwieten ook een farce.
Het buitenland kijkt overigens nauwgezet toe wat er in de noordbelgische bastaardkerk gebeurt: men is zeer goed geînformeerd, de vlamingen vertellen veel bij hun vele reizen in het buitenland en de bisschoppen (vooral Bonny) tonen duidelijk het belgische niveau.
De vroegere hulpbisschop van Danneels, de jezuîetenpater Luc Dehovre SI, een dubieuze figuur met een dubbelzinnige rol bij de pedofilieaffaires 1990-1999) draag ik niet in mijn hart.
Zijn bisschopsspreuk daarentegen past fantastisch:
"Heer, wij zijn maar onnutte knechten".
Zeer juist gezegd- allemaal buitensmijten!

Anoniem zei

Aan The Guardian Angel

Inderdaad: om tot het christendom te behoren, moet men gedoopt zijn en het Credo (geloofsbelijdenis) accepteren.
De échte Geloofsbelijdenis natuurlijk, niet die prullerige nieuwverwoorde en uitgevonden "vlomse" tekstjes.
Dit is overigens kenmerkend voor een openbaringsgodsdienst: dat de Openbaring door de volgelingen geloofd moet worden.
Dat werd door bepaalde teksten van het 2e Vaticaans Concilie ("Dignitatis humanae") niet verwoord en in acht genomen (de belgische Msgr. Phillips speelde daarbij de eerste viool); aan de catastrofale gevolgen lijdt de geloofsgemeenschap totnutoe.
Hoe langer hoe meer heb ik het grootste respect voor Aartsbisschop Msgr. Lefebvre.

Anoniem zei

U verkondigt een ketterij: wie niet gedoopt is, zal niet in de hemel komen.
Dit is ketterij.

Anoniem zei

Misschien kan men mij hier helpen:
wat is er nu aan de hand in het bisdom Gent?
Of ook: waarom gaan de doopsels daar in de laatste jaren niet zo terug, hoewel er daar geweldig veel priesters sterven, parochies tot reuze-eenheden tesamen gelegd worden en Van Looy mij nu ook niet de grote evangelisator schijnt.

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

Er worden geen absolute cijfers gegeven. Misschien waren de cijfers in het bisdom Gent al extreem laag. Procentueel vertekent dat dan.

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 15:37,

Waar haalt u dat?

Anoniem zei

Aan anoniem 7 maart 2018 om 15:37

U bent fout.
@The Guardian Angel heeft hier recht.

Volgens de katholieke leer kwamen de zieln van de gerechten voor het kruisoffer van Jezus christus in de voorhel, en werden dan na zijn kruisoffer en verrijzenis daar afgehaale en mee in de hemel gebracht.
Sedert de kruisdood van Jeus Christus zijn er drie mogelijkheden:
de mensen, die de openbaring Gods en het geloof afwijzen, wijzen daarmee ook de mogelijkheid af, het aanschijn Gods te zien, en landen in de hel;
de zondaars, die zich tot de Heer bekennen, doen boete in het vagevuur en kunnen hopen, in de hemel te komen;
en de heiligen en gerechten voor de Heer hebben Zijn toezegging, in de hemel te komen: zij hebben het recht, het aanschijn Gods te zien.

Het staat idereen vrij, om te geloven of niet.
Het katholiek geloof is echter geen konglomeraat pakjes, waar U het ene wél en het andee niet kan nemen.
Het katholiek geloof is ondeelbaar.
En de 2 fundamenten van het geloof zijn
a. de doop en
b. het opzeggen en helemaal geloven van het Credo.

De uitspraak van @The Guardian Angel is volledig correct voor wat betreft de huidige tijden.

en .i doen boete

Anoniem zei

Aan anoniem 7 maart 2018 om 15:37

U raaskalt.
Deze uitspraak van @The Guardian Angel is volkomen korrekt.
Het is de directe consequentie van de eigen woorden van Onze Heer Jezus Christus, en wel in
a. Johannesevangelie 3, 14-21 (overigens de evangelielezing van vandaag zondag Laetare in de novus ordo), gecombineerd met
b.Johannesevangelie 3, 1-13 (begin van het gesprek met Nicodemus), met
c. Johannesevangelie (Proloog)(1,1-15) en met
d. Mattheusevangelie 28,18-20.

De noordbelgische bastaarkerk is ketters, apostatisch en oerdom.
Dat U nu echter de uitspraken van Onze Heer Jezus Christus zelf als "ketterij" afdoet, is echt zware tabak.

Wanneer zullen jullie het eindelijk leren:
in de totaal verziekte situatie van jullie krotterige organisatie kunnen jullie alleen maar zwijgen, bidden op jullie blote knieên en hopen dat iemand anders de funeste resultaten van jullie wanbeheer en euveldaden opkuist.
Knettergekke uitspraken zoals Uw geklets bevestigen de apostasie van jullie clubje ("mafia" à la Danneels).

Anoniem zei

Afname van doopsels vooral een gevolg van stompzinnigheid. Deze stompzinnigheid is onder andere het gevolg van het sociaal-economische systeem; het afstompende van de arbeid en de daarmee samenhangende cultuurindustrie. De "Age of Aquarius"-hippies dachten dat de mens in de toekomst spiritueler/religieuzer zou worden, het tegendeel is het geval: de mens is nog materialistischer geworden. Ht euthanasiedebat toont dat de "moderne" HLN-mens vandaag geen verlossing meer wil. Ze willen dood-dood.

15:37 zal waarschijnlijk doelen op de "afschaffing van het limbo", met andere woorden, de veronderstelde mogelijkheid van Jezus om ongedoopte veelal geaborteerde kinderen desalniettemin naar de hemel te brengen, omdat de duivel anders via abortus over een snelweg beschikt om deze onmondige kindjes, die er zelf niet voor hebben kunnen kiezen met zich naar de hel te slepen. Benedictus enz wilden de duivel niet zoveel macht geven, maar het limbo werd eigenlijk toch niet afgeschaft.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer