zaterdag 3 maart 2018

De nieuwe geopolitieke en militaire realiteit:

De profetieën van de Zalige Zr. Elena Aiello (10 April 1895 - 19 Juni 1961):

“Mijn dochter, Rome zal niet worden gered.”

“Rusland zal met zijn geheime wapens Amerika bestrijden.”


Zuster Elena Aiello werd op 14 september 2011 zalig verklaard door Paus Benedictus XVI.
Dit zijn haar profetieën en visioenen:

“Rusland zal alle Europese naties vertrappelen, vooral Italië, en zal zijn vlag hijsen boven de Sint-Pietersbasiliek. Italië zal worden beproefd door een grote revolutie, en Rome zal in bloed worden gereinigd, voor zijn vele zonden, vooral die van onkuisheid! Oh, wat een verschrikkelijk visioen zie ik toch! Er is een grote revolutie aan de gang in Rome. Ze gaan het Vaticaan binnen. De paus is helemaal alleen. Hij bidt. Ze houden de paus vast. Ze nemen hem mee met geweld.”

“Bid, en verlies geen tijd, voor het te laat is. Een wolk van duisternis omringt de wereld, de vijand staat aan de deur!” – Feest van het Onbevlekte Hart van Maria, 22 augustus 1960.

“De Madonna spreekt: ‘Het uur van Gods Rechtvaardigheid is nabij, en het zal verschrikkelijk zijn! Grote kwellingen staan op het punt de wereld te overrompelen, en hele naties worden neergeslagen door epidemieën, hongersnood, grote aardbevingen, verschrikkelijke orkanen, met overstromende rivieren en zeeën, welke verderf en dood zaaien. Als mensen niet erkennen dat deze kwellingen der natuur Goddelijke Waarschuwingen zijn, tekenen van de Barmhartigheid Gods, en als ze niet naar een ware Christelijke levensstijl terugkeren, zal een andere verschrikkelijke oorlog vanuit het Oosten naar het Westen komen. Rusland zal met zijn geheime wapens Amerika bestrijden. Rusland zal Europa vertrappelen. De Rijn zal door de lijken overstromen met bloed. Italië zal worden geplaagd door een grote revolutie en de paus zal verschrikkelijk veel lijden.”

“Verspreid de verering tot mijn Onbevlekte Hart, opdat zielen door mijn liefde worden overwonnen, en opdat veel zondaars tot mijn Moederlijke Hart zouden terugkeren. Wees niet bang, want ik zal jullie met mijn moederlijke bescherming bijstaan. Mijn gelovigen en al diegenen die mijn dringende waarschuwingen aanvaarden, vooral diegenen die mijn Rozenkrans opzeggen, zullen worden gered.”

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer