vrijdag 9 februari 2018

Robert Kardinaal Sarah in Stockel

Woensdagavond, 7 februari 2018 sprak Robert Kardinaal Sarah in de O.L.V.-kerk van Stockel, voor een overvolle kerk met een simultaan-uitzending op schermen in de kapel en in nog een andere zaal.

Kardinaal Sarah moedigde ons aan om duidelijk voor ons geloof uit te komen en voor de waarden die ermee samenhangen. Hij herinnerde ons aan de strijd van Paus Benedictus XVI tegen de 'dictatuur van het relativisme'. Op de eerste plaats moet ook de bescherming van het leven staan. Hij klaagde aan dat Hillary Clinton abortus tot een basisrecht in heel de wereld wilde verklaren. En in het zog daarvan proberen de Verenigde Naties en de Europese Unie allerlei drog-rechten te verklaren. Zo zijn er de 'rechten' om dood te gaan, en het 'recht' om niet geboren te worden, met daartussen het 'recht' op abortus.

Tevens beschouwt hij de Christenen van Europa als ernstig bedreigd. In Afrika is het mogelijk dat men naar de Heilige Mis gaat en niet meer terug thuis komt, bijvoorbeeld door de bommen op kerken in Nigeria. Maar hier in Europa is het nog veel moeilijker. In Afrika wordt men alleen fysiek bedreigd, maar in Europa is er de constante erosie van de waarden die nog gevaarlijker is voor de ziel. Het geloof wordt hier geanestheseerd, aldus Kardinaal Sarah.

Daarnaast was er een pleidooi om ons te verzetten tegen de hedendaagse cultuur in Europa. Tegen de denaturering van het huwelijk. En een pleidooi om met nieuwe ijver Humanae Vitae in de praktijk te brengen.

Op de vraag wat kunnen wij doen? Kwam het antwoord om ons te verenigen. Alleen verdort het Geloof en de waarden. "Jullie moeten je verenigen, en bidden".

2 opmerkingen:

Anoniem zei

7 februari 2018- Kerk van O.L.V. van Stokkel (in St.-Pieters-Woluwe, in het oosten van Brussel):
(Deel 1)
Meer als 1100 kerkbezoekers, 's avonds in de donkerte, bij ijzige koude.
De kerk (een betonnen gedrocht met veel betonglas, gebouwd vanaf 1963 in "conciliaire stijl", de bouw meermaals onderbroken wegen slechte fundamenten en een te zwaar dak, achteraf zeer dure verwarmingskosten en dan verbouwingen en ombouwingen(vloer, zoldering, zijmuren) die dan kort nadien weer afgebroken werden (alles onder Danneels!)) totaal "bomvol";
binnen alles franstalig (inclusief DeKesel), voor de vlamingen een scherm buiten bij minustemperaturen en dit hoewel deze parochie voor zover ik weet geleid wordt door een nederlandstalige norbertijn van Tongerlo (dat was nu wel echt niet: "Et pour les flamands la même chose").
Tenminste wou men één dag tevoren voor een nederlandse simultaanvertaling zorgen.

De aankondiging van de voordracht v. Z.E. Kardinaal Sarah was minimaal:
zeer weinig aan de franstalige kant, tenminste dan toch iets bij belgicatho.hautetfort, bij het franstalige vicariaat daarentegen bijna niets; en bij kerknet helemaal niets, ook niet achteraf.
Dat is geen fake-nieuws, dat is "geen-nieuws" ofte het doodzwijgen van belangrijke zaken.
Typisch voor de bastaardkerkers.

Twee dagen voor de voordracht gaf abbé Mawet, ooit eens leider en hoofdcommentator van de franstalige katholieke radio, een zeer ergerlijk commentaar in de "Libre Belgique" over "Dieu et rien" en de opvattingen van Kard. Sarah over het christelijk huwelijk.
Bij de voordracht draaide hij dan zijn kap en smeerde honig om zijn mond.
(Een geleerde franse commentator noemde Mawet dan ook een "Raminagnobis", dat is de valse kater bij La Fontaine die de potjes met vet en dan ook de muizen vreet).


Een echt belgisch terrein, de verregaande verwaarlozing van het geloof schrijnend aantonend, geboycotteerd van tevoren door het aartsbisdom, verregeaand genegeerd bij zijn plaatsvinden en doodgezwegen achteraf.
En tegelijkertijd zeer veel en zeer serieuze mensen die hier naartoe kwamen.

Anoniem zei

(Deel 2)

De voordracht staat helemaal op Youtube (met voor- en naspel bijna twee uur lang).
Bijzonder opvallend: Kard. Sarah spreekt langzaam, zeer duidelijk, geen woord te veel- alles ter zake.
Geen geklets, geen gezever, geen wolkige taal, geen warme lucht, niets plakatiefs.
De anti-Bergoglio als het ware.
De verklaring van de katholieke leer betreffende het huwelijk, betreffende de moraal;
haar verdediging tov. de vijanden.
Zeer belangrijk: die vijanden worden ook met kerkpersonen en -structuren in het rijke westen beschreven.
En Jef DeKesel en zijn adepten staar erbij en zeggen niets.
Voor mij persoonlijk uiterst mooi Kard. Sarah's vertelling over de bisschop, die na een mooie carrière plots stopte en eenvoudige trappistenmonnik in de abdij Tre Fontane bij Rome werd.(Illustratie bij Paus Benedictus XVI, die overigens uitvoerig geciteerd werd)
Op navraag v. Kard. Sarah antwoordde hij, dat hij zijn heel leven OVER Jezus Christus en het evangelie gesproken had, maar dat hij nu de rest van zijn leven MET Jezus wou spreken.
Dat is nu echte Leitourgia, dienst in naam en voor de Heer.
En dan ging de voordracht ten einde en Kard. Sarah ging weg.
Zeer lange stilte- en dan minutenlang donderend applaus.
DeKesel stond daar als in de broek gedaan, abbe Mawet probeerde het applaus vergeefs af te korten, de belgische bastaardkerk stond daar in haar blote.
Dan een beetje gezever van Mawet en op het einde een Onze-Vader in het frans.
Welke versie (de nieuw-moderne of de oudere) er gebruikt werd, is onklaar- waarschijnlijk alles tegelijk;
maar het meest affreuze is de aanblik van DeKesel in zijn dun clergymankostuumpje, hoe hij naast Kardinaal Sarah staat en met gesloten ogen schijnheilig zijn gebeden prevelt.
Deze klunsen beseffen niet eenmaal, dat hun gehuichelde schijnheiligheid voor hun triestige boetiek totaal contraproductief werkt.
Daarom proberen ze achteraf alles te verzwijgen.

Het was fantastisch.
Een dapper optreden in het hol van de leeuw , gekoejonneerd en gesaboteerd in het begin, en dan zo'n overwinning.

Nu is DeKesel geen leeuw, maar een grote lafaard; hij heeft toch wel de Fraterniteit v.d. Hl. Apostelen en de Monastieke Fraterniteiten van Jeruzalem in Brussel de nek omgedraaid.
En Bergoglio is met DeKesel verbonden.

Maar in Stokkel, op 7 februari 2018, werd die geloofsafvallige troep voor groot publiek geslagen.
Dit is het begin.én tegelijker, en t

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer