dinsdag 14 november 2017

Een telefoongesprek valt NOOIT onder het biechtgeheim

  • 'Priester' Alexander Stroobandt dwaalt

  • Rik Torfs, de ex-rector van de KULeuven, liegt

  • Lode Aerts, de 'bisschop' van Brugge, pleegt schuldig verzuim


"Weduwe daagt priester voor de rechter nadat hij zelfmoordplannen van haar man voor zich houdt: “Ik was gebonden door het biechtgeheim” = VALS!


In Brugge dreigt een priester voor de strafrechter te moeten verschijnen omdat hij niemand op de hoogte stelde van de zelfmoordplannen van een parochiaan. De priester houdt vol dat hij door het biechtgeheim gebonden was en dus niets kon zeggen [Dit klopt niet!]. De man kampte al jarenlang met een manische depressie en was daarvoor ook in therapie. Zijn vrouw ontdekte zijn levenloze lichaam. Enige tijd later vond ze op de gsm van haar man sms’en met priester Alexander Stroobandt. Kort voor zijn dood had hij contact opgenomen met priester Stroobandt (57), die een goede vriend was van de man van Marleen. “Beiden stuurden elkaar sms’en en belden zelfs twee uur lang met elkaar”, vertelt Patrick Martens, de advocaat van de weduwe. “Tony had hem (de priester, red.) gezegd dat hij bij ons thuis uit het leven wou stappen. Hij stuurde hem zelfs een bericht net voor hij het zou doen. De priester kende ons adres en heeft helemaal niets ondernomen. Toen ik hem daarmee confronteerde, verwees hij naar zijn biechtgeheim”, vertelt de vrouw. “De man van mijn cliënte zocht duidelijk hulp. De priester wist als goede vriend dat hij in therapie was, maar weigerde iemand te verwittigen over zijn zelfmoordplannen”, aldus nog de advocaat. De priester houdt vast aan zijn biechtgeheim. “Maar daar is volgens ons in dit geval helemaal geen sprake van”, stelt meester Martens. “Het ging slechts om telefoontjes.” Priester Stroobandt houdt vol dat hij niets verkeerds gedaan heeft. “Het was duidelijk dat het om serieuze plannen ging. Ik heb alles gedaan om hem ervan te overtuigen geen overhaaste beslissingen te nemen”, zegt hij. “Is het dan mijn fout dat die man uiteindelijk toch beslist om zich van het leven te beroven? Ik was gebonden door het biechtgeheim.” [Telefoontjes en sms'jes vallen NOOIT onder het biechtgeheim.]

Bron: Het Nieuwsblad

Link:

https://www.hln.be/nieuws/binnenland/weduwe-daagt-priester-voor-de-rechter-nadat-hij-zelfmoordplannen-van-haar-man-voor-zich-houdt-ik-was-gebonden-door-het-biechtgeheim~aad56b7f/

Biechtgeheim schenden is zware overtreding kerkelijk recht


Professor Kerkelijk Recht Rik Torfs (KU Leuven) begrijpt de beslissing van de priester. "Het biechtgeheim is absoluut", zegt hij in "De ochtend" op Radio 1. "Een priester die het biechtgeheim schendt krijgt één van de zwaarst mogelijke straffen in het kerkelijk recht: een excommunicatie. Dat betekent dat hij zijn beroep niet meer mag uitoefenen, en ook zelfs geen sacrament meer kan ontvangen."

Dat het gesprek tussen de priester en de depressieve man via telefoon was, en niet in een biechtstoel is volgens Torfs geen probleem [Dit zijn leugens!]. "Normaal gezien biecht je in een biechtstoel, maar in uitzonderlijke omstandigheden kan het altijd en overal." [Maar, NIET via de telefoon!]

Bron: VRT Nieuws

Link:

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/11/14/priester-voor-rechter-omdat-hij-wist-dat-iemand-zelfmoord-zou-pl/


Enkele opmerkingen:

Een Sacrament moet men persoonlijk ontvangen in aanwezigheid van de priester.

De geheimhouding van een 'biecht via de telefoon' kan niet gegarandeerd worden.


Canon 964 van het Kerkelijk Wetboek

§ 1 De eigen plaats om biecht te horen is een kerk of kapel.
§ 2 De normen betreffende de biechtstoel moeten door de bisschoppenconferentie vastgesteld worden; daarbij moet echter verzekerd zijn dat op een open en toegankelijke plaats steeds biechtstoelen voorhanden zijn, voorzien van een vast vlechtwerk tussen de boeteling en de biechtvader, zodat de gelovigen die dit wensen, hiervan vrij gebruik kunnen maken.
§ 3 Buiten de biechtstoel mag geen biecht gehoord worden, tenzij om een goede reden. Verder is het totaal onmogelijk om de absolutie te krijgen voor zonden die men in de toekomst zou kunnen of willen begaan. Aangezien er geen absolutie mogelijk is voor een zelfmoord in de toekomst, kan die ook niet vooraf vergeven worden, hetgeen betekent, dat er van een biecht géén sprake kan zijn!

Alleen in de persoonlijke nabijheid van de Heer kunnen we biechten, achteraf én na oprecht berouw!


Rik Torfs maakt er moedwillig een schandalige karikatuur van!

Lode Aerts, de 'bisschop' van Brugge, grijpt niet in en doet niet wat je van een bisschop zou kunnen verwachten, namelijk de gelovigen correct informeren!

1 opmerking:

Anoniem zei

Er kan geen sprake zijn van een biecht, en niet enkel omwille van de locatie.
Een man belt en geeft tijdens het gesprek aan een moord te willen plegen, in dit geval een moord op zichzelf. Er is de intentie om een doodzonde te begaan. Een priester die dit verneemt moet zich inzetten om het kwaad uit te roeien dat zich van deze man meester gemaakt heeft.
De misdaad is nog niet gebeurd, en dus kan men er nog geen spijt van hebben. Men zou wél spijt kunnen hebben van de intentie om de misdaad te plegen. Men zou zich om die reden persoonlijk kunnen aanbieden bij de priester om die spijt uit te drukken en de priester te vragen om een Goddelijke tussenkomst teneinde de duivel te verjagen.
Wat de priester precies gezegd heeft weten we niet. Of de priester de zelfmoord kon voorkomen weten we ook niet. Maar het is een feit dat het nooit om een biecht kan gaan. Spijt en boetedoening zijn essentiële elementen van het sacrament van de biecht.
Derhalve kan de priester zich niet verschuilen achter het biechtgeheim. Het feit dat hij het woord 'biecht' in de mond durft te nemen is pure blasfemie gezien de totale afwezigheid van berouw en boete.
De priester stelt zichzelf hiermee buiten de kerk en moet dus als een ex-priester gezien worden.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer