zaterdag 21 oktober 2017

De homoseksuele, joodse, geestelijke 'vader' van 'Nostra Aetate', tegenstander van 'Humanae Vitae' en uitgetreden 'pater', de Canadese 'theoloog' Gregory Baum, is overleden en in de hel aangekomen


De Canadese 'theoloog' Gregory Baum (94), die het eerste ontwerp van het conciliedocument Nostra Aetate heeft geschreven, is op 18 oktober in Montréal overleden. Gregory Baum werd in 1923 als zoon van een joodse moeder en een protestantse vader geboren in Berlijn. Op 17 in 1940 kwam hij na een kort verblijf in Engeland aan als oorlogsvluchteling in Canada. In de oorlogsjaren 'bekeerde' hij zich tot het katholicisme en trad in 1947 toe tot de augustijnerorde. In 1954 werd hij tot  priester gewijd. Hij studeerde theologie aan de universiteit van Fribourg in Zwitserland en publiceerde in 1958 een 'baanbrekend' werd over oecumene. Baum overleed in het ziekenhuis nadat hij had beslist om de dialysebehandeling die hij laatste vier jaar onderging stop te zetten.

Als jonge theoloog werd hij door cryptojood Augustin 'kardinaal' Bea, de toenmalige voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Christelijke Eenheid, naar het Tweede Vaticaans Concilie gehaald. Dat had hij te 'danken' aan het feit dat hij een deskundige was in de joods-christelijke relaties. Baum getuigde ooit over de conciliejaren in The Catholic Register: "Ik was op de eerste sessie van het secretariaat voor de oecumene  in Rome. We hadden er een eerste ontmoeting met kardinaal Bea en de latere kardinaal Johannes Willebrands. Aan het einde van de vergadering zei kardinaal Bea: "Ik heb net de paus gezien en die sprak de wens uit dat het secretariaat een verklaring zou opstellen over de herziening van de relatie van de Kerk tot de joden".

In 1974 legde hij zijn priesterambt neer om te kunnen trouwen met een gescheiden, uitgetreden non. Baum veroorzaakte in eigen land in conservatieve kringen felle controverse met zijn verdediging van homoseksualiteit en de wijding van vrouwelijke priesters. In 2017 bekende Braum in zijn autobiografie, dat hij al meer dan 50 jaar een actieve homoseksueel is.


Het is duidelijk, dat het Tweede Vaticaans Concilie door niet-katholieken werd gekaapt!

Een ongeldig 'concilie', dat nooit de intentie had om een Concilie te zijn in de Katholieke betekenis.

Met de collaboratie van de onheilige pausen Johannes XXIII en Paulus VI.

Hét 'Concilie van de bedriegers' had nooit de bedoeling om het Geloof te verstevigen, maar om het te ondermijnen. Vandaar: ONGELDIG!

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer