vrijdag 25 augustus 2017

Meest belachelijke toespraak van Bergoglio ooit: "Liturgische hervorming is onomkeerbaar""De liturgische hervorming van het Tweede Vaticaans Concilie was het resultaat van een lang proces en is onomkeerbaar." Dat heeft Bergoglio donderdag onderstreept in een belangrijke toespraak tot de deelnemers aan de Nationale Week van de Liturgie [Kleine bedenking: indien de bastaardkerkers in de jaren '60 van de vorige eeuw, met paus Paulus VI op kop, dachten, dat zij, zoals Maarten Luther en tegen ALLE wetten van de Kerk in, de Katholieke liturgie konden hervormen, waarom zou dan de Kerk Haar eigen liturgie niet weer opnieuw overal verplicht kunnen stellen? Net door dit te zeggen, bevestigt Bergoglio, dat 'men' eraan denkt om de Novus Ordo liturgie af te voeren.]. Bergoglio herinnerde eraan, dat de hervormingen van de jaren 1960 er niet als bij donderslag zijn gekomen. Zij waren slechts het resultaat van een lang proces, dat zijn bekroning vond tijdens het Tweede Vaticaans Concilie en in het conciliedocument Sacrosanctum Concilium, dat quasi unaniem werd goedgekeurd [In dat document was NERGENS sprake van de Novus Ordo!].

Bergoglio zei: "De verschillende boeken die onder paus Paulus VI gepubliceerd werden, hebben die hervorming bekrachtigd" [Paulus VI heeft zelf zijn eigen handtekening NOOIT onder de Novus Ordo gezet. In de apostolische constitutie, Missale Romanum, van Paulus VI stelt deze, dat de belangrijkste vernieuwing in het missaal het Eucharistisch gebed betreft. Naast de eeuwenoude, Tridentijnse, Romeinse canon werden voortaan drie nieuwe Eucharistische gebeden toegestaan. Meer niet!]

Bergoglio: "Maar nieuwe boeken volstaan niet. Ook de mentaliteit van mensen moet hervormd worden. De publicatie van de liturgische boeken waarin de hervorming gestalte kreeg was slechts een eerste stap. De hervorming zelf vereist tijd, ontvankelijkheid, praktische gehoorzaamheid en een verstandige uitvoering." [Als na 50 jaar de mentaliteit van 'de mensen' nog niet voldoende 'hervormd' is, dan kan Bergoglio zijn 'hervorming' op zijn buik schrijven. Met andere woorden, dat Bergoglio dit nu wil afdwingen, is een veeg teken aan de wand. Het aantal Novus Ordo seminaristen zit duidelijk in dalende lijn, ten voordele van de Tridentijnse seminaristen. Katholieken zijn enkel maar gehoorzaamheid verschuldigd aan de Latijnse, Tridentijnse liturgie, NIET aan een bedenksel van Paulus VI.]

Bergoglio benadrukte dat er nog veel werk te doen is, onder meer met betrekking tot een beter begrip van de motieven die aan de basis lagen van de hervorming [Te laat, Bergoglio!]. Dat kan een foute voorstelling en verkeerde interpretaties helpen tegengaan. Bergoglio onderstreepte tot slot nogmaals uitdrukkelijk dat de hervorming van 1962-1965 definitief is en dat een terugkeer naar de oude Latijnse ritus uitgesloten is. Er moet wel over gewaakt worden dat de hervorming op een goede en verstandige wijze wordt doorgevoerd. Oppervlakkigheden en ontsporingen moeten gecorrigeerd worden. [Na 50 jaar 'hervormen', is de pseudo-liturgie van de Novus Ordo sekte nog steeds een puinhoop! Het is duidelijk, dat met het uitsterven van de Novus Ordo priesters, de Novus Ordo liturgie ten dode is opgeschreven!]

Bron: Kerknet

3 opmerkingen:

Anoniem zei

Paus Franciscus vindt dus de nieuwe mis van bij het tweede Vaticaans concilie onomkeerbaar.
Maar hij vindt andere zaken wel omkeerbaar. Zo kunnen er bv hertrouwd gescheidenen volgens hem ter communie gaan. In het bisdom Brugge gaat men tegenwoordig nog een stapje verder: diakens delen er nu 'relatiezegens' uit, want rond het huwelijk bestaan wat 'regeltjes' die blijkbaar kunnen omzeild worden door iets nieuws te verzinnen. Een voor de wet hertrouwd gescheidene kan in bisdom Brugge in de kerk door een diaken een 'relatiezegen' krijgen over de relatie met de nieuwe partner, terwijl hij al voordien met de vorige partner voor de Kerk getrouwd is.
Zie bv http://www.sintamandus.be/federatie/kroniek20100922.htm

Anoniem zei

De trigger van ww3 is getrokken door 'pastoor' Judas Luk Brutin van Zwevezele.
Men kan toch moeilijk ontkennen dat hij Jezus gekust heeft op dat kerkpodium in de diepste nacht van de Kerk.
Al of niet in opdracht van de Belgische farizeeën euh... bisschoppen, dat doet er niet toe want het is zowiezo hun werk.
Zij zitten zich nu gezellig samen te verkneukelen op een lekker feestje in een duistere kelderzaal met Danneels aan het hoofd van de tafel en het geschater en gegrinnik is niet van de lucht.
Het laatste avondmaal van Danneels en zijn apostelen. Danneels kan na zijn flater over Sankt Gallen nu weer verrijzen en aan de linkerhand van de antichrist gaan plaatsnemen, rechts zit Bergoglio, of is het omgekeerd? Had Danneels paus kunnen worden dan was de misleiding veel te ondoorzichtig geweest, Bergoglio is goddank teveel clown.
De 'nieuwe' drievuldigheid.
Mooi vooruitzicht...

Anoniem zei

He zoveelste onnozele geleuter van Bergoglio.

1. Reeds voor de eerste wereldoorlog waren er bij bepaalde groepjes in de Kerk en niet in het minst bij hogere prelaten, tendenzen en activiteiten om de liturgie te hervormen;
en wel, en niet in het minst in Belgiê, met beînvloeding door vrijmetselarij.

Kard. Mercier met zijn "Mechelse Gesprekken" met de anglicanen is daar een paradevoorbeeld van.
Rebelse bewegingen bij o.a. de jezuîeten en de dominikanen in Frankrijk en in Zwitserland,
in duitse en nederlandse bisdommen en in Belgiê vooral aan de universiteit Leuven, waren vanaf de jaren '20 zeer actief.

1955 publiceerde Dom Joseph Gajard OSB, tientallen jaren lang de dirigent van de schola van de benedictijnenabdij Solesmes (FR), die de gregorianiek tot een zeer lang hoogtepunt voerde, een artikel in het US-amerikaanse tijdschrift voor kerkmuziek Caecilia, waarin hij de eenheid van inhoud en vorm bij de liturgie benadrukte, en waarin hij voor ook de kleinste veranderingen in de canon waarschuwde, omdat daardoor een omwenteling met desastreuze en niet meer te overschouwen gevolgen zou plaatsvinden.
(verleden jaar op www.ccwatershed.com gerefereerd en opnieuw gepubliceerd).

De voorgeschiedenis is zeer goed beschreven en gekend, en wordt tegelijkertijd zeer graag vergeten, omdat de produkten van de novus ordo zich als zo rot getoond hebben, dat men de oorspronkelijk aangedachte "vruchtenvan het concilie" daarmee u niet wil belasten.

Over Annibale Bugnini, tot 1975 vol in actie in de liturgische commissies an het vaticaan, wordt zedig gezwegen.
Verloren moeite, komt nu steeds meer binnenkerkelijk vernietigingswerk van deze tist te voorschijn.. B

2. "Onomkeerbaar": dat woord valt nu bijna iedere dag in het vaticaan: een dag tevoren verscheen in de Osservatore Romano een artikel van de aartsbisschop van Bergoglio's genade Victor Manuel Fernandez, ghostwriter van "Evangelii Gaudium" en "Laudato Si", en vor ee groot deel van "Amoris laetitia";
het artikel verscheen eerst in het tijdschrift voor de zuidamerikaanse bisschoppen.
Daar wordt natuurlijk de beruchte voetnoot 351 behandeld, "de nieuwe ler over het huwelijkis onomkeerbaar" enz. enz., en er wordt nu ook "een nieuwe logica" bijgesleept (dat is nu juist iets voor de leuvense bende!)

Het peronisme in Argentiniê was ook "onomkeerbaar", en Napoleon en Hitler voerden ook "onomkeerbare veranderingen" door.

Het beste wat men kan doen:
Deze onnozele blabla publiceren en met critisch commentaar voorzien- Bergoglio springt van de hak op de tak en gelukkig voor ons wikkelt zich de bobijn van zijn levensdraad "onomkeerbaar" af.


S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer