woensdag 23 augustus 2017

Het verhaal van 'pastoor' Luk Brutin kan men hier vinden:


"Bisschop Lode Aarts verwijdert show-pastoor van Zwevezele"


Bron: Katholiek Forum

Link:

http://www.katholiekforum.net/2017/08/22/bisschop-lode-aarts-verwijdert-show-pastoor-van-zwevezele/10 opmerkingen:

Anoniem zei

Westvlamingen staan erom bekend dat ze graag opvallen. Deze doet echter heel hard zijn best. Het draait om hemzelf, niet om het geloof. Weg met zo'n clown.

Anoniem zei

Brutin was vooral geliefd bij marginale ongelovigen uit de streek. Een homo met een ziekelijk tekort aan aandacht die zichzelf centraal stelde en geen nederige dienaar van God was. Op non-actief zetten is onvoldoende. Zo'n ketter zou nooit meer priester mogen zijn.

Anoniem zei

Twee anonieme reacties. De ene beledigt en passant alle West-Vlamingen. De tweede heeft de hele zaak blijkbaar goed doorgrond, kent iedereen uit de omgeving van Zwevezele die op Brutin's hand is (het zijn marginale ongelovigen) enr kan als gediplomeerd psychiater ook de diagnose stellen van een psychologisch probleem (ziekelijk tekort aan aandacht). Dat het een homofiele priester betreft lijkt daarbij uiteraard vanzelfsprekend.

Misschien zou U de Kerk en het geloof een betere dienst bewijzen, mevrouw en/of mijnheer, door in stilte te bidden ervoor in plaats van door het online zetten van beledigende stukjes van bedenkelijk niveau.

Anoniem zei

Aan anoniem 25 augustus 2017 om 09:51

Na grondig doorkijken van de vele artikels in de pers en op het web, en zelf totaal neutraal, heb ik zeer sterk het vermoeden, dat de betreffende priester inderdaad pathologische gedragskenmerken vertoont.
Ter Uwer informatie: ik vervoeg over de daartoe noodzakelijke psychiatrische ervaring.

Uw laatste zin is onverstaanbaar:
...door in stilte te bidden ervoor...is geen nederlands;
...in plaats van...door...van...van...: ik versta niet juist wat U hier wil zeggen.
Waarschijnlijk bent U opgewonden.

De kern van deze zaak:
Waar is Luc Brutin nu opgeleid worden?
In welk seminarie en wanneer?
En waarom is deze pathologische neiging om in de kijker te komen en groot theater te spelen, bij zijn niet korte opleiing in het seminarie niet opgevallen?
Zoals aartsbisschop Léonard in 2011 zei en schreef, zijn de twee belangrijkste grondregels van een grootseminarie betr. de kandidaten: "Kwaliteit en selectie".
Klaarblijkelijk werd in dat seminarie niet op kwaliteit (of dan wel op speciale en voor het geloof niet vruchtdragende kwaliteiten) geacht en hoogstens een foute selectie met omgekeerd effect uitgevoerd.
Wie waren de professoren van Brutin bij zijn opleiding?
En- belangrijkste vraag- wie was/waren zijn geestelijke leiders en spirituelen?
Een dergelijke onrijpheid moet destijds toch opgevallen zijn.
In dit geval is een grondige visitatie va het seminarie, van de hele geestelijke omgeving en van het bisdommelijk bestuur noodzakelijk.

De te ziene foto's en beelden laten direct aan sjamanisme denken- dat heeft met het roomskatholiek geloof inhoudelijk niets te doen.

Anoniem zei

@25 augustus 2017 om 09:51
De tweede anonieme reactie kwam van mij, en ik woon vlak naast Zwevezele. Het geval Brutin is mij goed bekend. En ik zie in de eerste reactie niet eens een belediging, want degene die het schreef heeft gelijk. Wij, West-Vlamingen hebben inderdaad die neiging.

Anoniem zei

Zwevezele: paradevoorbeeld van afgebrande kerk in Westvlaanderen.
Van 1983 tot 1994 was hier de beruchte recidiverende pedofiel Antoon Stragier pastoor en beging hier één van zijn tot nu toe bekende misdrijven.
Alles werd dan naar mogelijkheid gedoofpot.
In deze jaren traden daar in de omgeving nog meer dergelijke gevallen op- terzelfdertijd donderde het Roeach 3-schandaal (godsdienstboek met tot pedofilie opruiende illustraties) door de vlaamse media en vooral door de politiek in Vlaanderen.
Dat "de kerk (Brutin bedoet hier het gebouw) hier (in Zwevezele) zo goed als leeg was", verwondert daarom niet.
Dat vanGheluwe nu niet geînteresseerd was aan daadwerkelijke evangelizering boete en berouw en een totaal nieuwe start van het katholiek geloof in Westvlaanderen, verwondert evenmin.
Dat de 2011 benoemde nieuwe bisschop DeKesel, een echte prutser op pastoraal gebied en doofpotter-leugenaar eerste klas wat betreft misbruik in de kerk, nu juist in deze zwaar getormenteerde parochie/gemeente nu zo'n opvallende typ benoemt, is totale onzin.

Pronkwagens, een weer gereanimeerde bedevaart, luide belangstelling voor kankerpatienten, bierrecepties en zegeningen van motorfietsen in de kerk (ik weet: in Palermo heeft voor kort een deken zijn Fiat met oude en stinkende motor in eeen barokkerk geparkt(notabene een bescherms gebouw) en bij het begin van het "pontificaat" van Bergoglio stond opeens ook eenoude en dito luchtvervuilende Renault4 in de voorhalle van St.-Pieters):
met zo'n theater wordt toch de geestelijk tot op de grond afgewrakte kerk, de "humus" aldaar ter plekkke in Zwevezele, niet weer opgebouwd.
Totale onzin, sjamanisme en hokuspokus.
Bij deze "priester" is inkeer, deemoed en stil gebed geboden.

Overigens: een goede raad aan Lode Aerts:
psychiatrisch zijn deze persoonlijkheidsstoringen door een zeer groot recidivegevaar gekenmerkt.
Daarom is een levenslang contemplatief leven, in vast geordende banen en goed gecontroleerd door de overste, ver van de luide wereld en diep in de wilde en vrije natuur, uiterst aanbevolen.
(Het bisdom Brugge kan zijn laatste geld dan aan een karthuis op Tristan da Cunha uitgeven)

Anoniem zei

Hooggeachte @The Guardian Angel,

AUB screenshots maken van de berichten, artikels en fotodocumentatie overLuk Brutin op kerknet.
( kerknet/ bisdom brugge/ rechtsboven in het kastje "zoeken" het zoekwoord " brutin " ingeven;
(niet: luk brutin, omdat de allersimpele zoekmachine van kerknet dan ook de eindeloze reeks brollige artikels van luk van marke uitspuwt)

Het gieten van de Waltrudeklok is zeer interessant, het gedichtje van Luc Brutin daarbij maar olala, de fietsenzegening en het truckdefilee met truckzegening dan toch eerder merkwaardig.Past eerder bij het verleden van Luk Brutin als legeraalmoezenier (op dat gebied schijnt hij mij overigens begaafder als de huidige militaire bisschop Jef DeKesel).

Of de traktoren in de proteststoet van Zwevezele nu "gezegend" waren, weet ik niet.
Dat de bisschop van Brugge Lode Aerts hier nu een zeer vinnige slag moet uitvechten, is duidelijk.
En de kerkjuristen van het bisdom Brugge (Tom Flavez, Jeroen Claerhout, Patrick Degrieck enz.) zijn nu niet bepaald personen, waarmee een deftige mens graag omgaat;
en Kurt Martens als verdediger van Brutin tegen deze tisten: het gaat er nog stuiven.
Alleen Rik Torfs ontbreekt nog bij dit spektakel.

Tohoewabohoe.
Typisch voor het bisdom Brugge en de noordbelgische bastaardkerk in haar totale neergang.

Even knettergek kerknet:
Die posten inderdaad een artikel over "Charta van goed kerkelijk beheer", eerst op kerknet (vicariaat brussel), dan in (vicariaat vlaams-brabant) en- nu komt het- op (bisdom brugge):
Geen jaar nadat de izegemse diaken en boekhouder vsan het bisdom Brugge Didier Meulemeester gearresteerd werd wegens verduistering van een grote geldsom met oplichting van een kloostergemeenschap en dan direct buitengesmeten op zijn werk (aan de deur gezet door het bisdom) en ook thuis (op de sociale media-accounts van zijn vrouw is hij ook gedeleteerd), is de plakatieve publikatie van dit charta voor Izegem en omstreken nu de finale uppercut.
"Hier is de bom ontploft" (sic de izegemse deken onmiddellijk na de ontdekking van het schandaal Meulemeester).
Hier ligt klaarblijkelijk nog zoveel mun itie in de bodem, dat er steeds weer nieuwe na-ontploffingen plaatsvinden.
Ze zouden toch eindelijk eens grondig moeten ontmijnen (daarbij dan ook een noveen bidden voor de Hl. Barbara, patrones der kanonniers en mijnwerkers).

Anoniem zei

Het wordt wel een beetje verwarrend met al die anonieme reacties op de anonieme reacties.... een mens weet niet meer met wie hij spreekt.

1) Wij, West-Vlamingen hebben inderdaad die neiging...
U mag altijd uitspraken doen in eigen naam, maar u spreekt uiteraard niet in naam van "Wij, West-Vlamingen...."


2) Uw laatste zin is onverstaanbaar:
...door in stilte te bidden ervoor...is geen nederlands;
...in plaats van...door...van...van...: ik versta niet juist wat U hier wil zeggen.
Waarschijnlijk bent U opgewonden.

U hebt gelijk dat er iets schortte aan de grammatica. Mijn excuses daarvoor. Mag ik hopen dat u de beoogde betekenis van de zin uiteindelijk wel kon begrijpen, ondanks de fout? Men hoeft immers niet te "vervoegen" over hogere diploma's om de teneur van een tekst te begrijpen, toch? Net de teneur van de tweede anonieme post was meteen ook de reden van mijn enigszins opgewonden reactie erop.
Bij gebruik van de woorden "marginale ongelovigen", "homo", "ziekelijk tekort", "onvoldoende", "nooit" binnen één reactie van een 4-tal zinnetjes ga ik namelijk steigeren.

Anoniem zei

Lode Aerts ken ik persoonlijk zeer goed, en wanneer hij vindt dat een priester te modern is, dan moet het écht al de spuigaten uitlopen. Lode is een grote Taizé-aanhanger. Hoe bont moet men het niet maken om in vergelijking daarmee modernistisch en afvallig te zijn?
Persoonlijk ben ik er voorstander van dat men het geloof tot bij de mensen brengt, en laat ons eerlijk zijn: op gebied van zendingswerk heeft de katholieke kerk nog een lange weg af te leggen in vergelijking met de Getuigen van Jehovah (niet dat ik die laatsten als ware Christenen beschouw, maar ze doen in ieder geval hun best om een zuiver spiritueel leven te lijden, dat moet men hen toegeven).
Brutin zou dat ook kunnen doen als hij zich zo graag tussen het ruige volk mengt. Hij zou zendingswerk kunnen verrichten in zijn direct omgeving, ook in cafés, bij motorraces of miss-verkiezingen. Ook Jezus en Zijn apostelen, en alle missionarissen hebben op die manier zendingswerk verricht. Maar dat betekent niet dat men van de kerk een café kan maken!! Het zendingswerk houdt ook in dat men respect en ontzag aanleert voor God, dat men ook voor het kerkgebouw en de medegelovigen stilte en eerbied opbrengt, dat men de kerkelijke rituelen niet herleidt tot een carnavaleske optocht.

Anoniem zei

Aan anoniem 28 augustus 2017 om 14:48

"Een mens (lees: "ik" alias poster 28.08.2017 14:48) weet niet meer met wie hij spreekt".
Wel, dat is nu juist de "discretio", de "onderscheiding van de geesten", zoals door de Hl. Ignatius van Loyola aangeprezen en geleerd.
Dat leert men door veel te bidden, iin de Hl. Schrift en bij de kerkvaders en grote heiligen, in stichtelijke lectuur.

ad 2.: eerlijk, ik versta door de grammatikale wirwar niet wat Uu bedoelde.
U bent opgewonden, dat is duidelijk.

Wanneer U steigert, raad ik U als landbouweren ex-cavallerist aan, een bit met kandare en trens aan te leggen. kaneen eaa(Dat houdt het hoofd van het paard naar beneden).
Bij de combinatie van "homo", "ziekelijk tekort (aan aandacht)", "marginale ongeovigen", "onvoldoende" en "nooit" moest ik direct aan de CPRL denken:
CPRL alias "Centrum voor Priesterkandidaten op rijpere Leeftijd" (lees: seminarie voor late roepingen), in 1985 opgericht door "Kardinaal" Danneels en alras de hotteste homotref in Antwerpen.
Wegens vele schandalen en nog veel meer wegens niet einige AIDS-zieken en -doden dan 1999 in de nasleep van de Roeach3-affaire tandenknarsend door Danneels gesloten.
De laatste én langjarige directeur van de CPRL was overigens M. Gesquiere, gerecupereerd door VanGheluwe en tot deken van Kortrijk benoemd (waar dan aan de Grote Kring 4 opnieuw een tref ontstond).
2011 dan zelfmoord van Gesquiere in de Leie ("'t Is allemaal de schuld van Msgr. Léonard" sic de gelovigen-nemen-het-woord)

Luc Brutin is 47 jaar (alzo ongeveer 1970 geboren);
het is uiterst onwaarschijnlijk bij de destijds maar 3 grote seminaries in Vlaanderen (Brugge, CPRL in Antwerpen en het aartsbisdommelijk in Leuven (Gent en Hasselt stonden bijna helemaal leeg) dat de seminaristen van Brugge daar nu niets van wisten, om te meer als de directeur van de CPRL ook een westvlaming was.

Wat een mijnenveld!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer