zondag 27 augustus 2017

Heilige Stoel benoemt bisschoppen die in de smaak vallen van de lokale regeringen

Kerknet: "Britten wilden inspraak bij benoeming Noord-Ierse bisschop"


De Britten waren in 1990 van plan om druk uit te oefenen op het Vaticaan voor de aanstelling van de nieuwe aartsbisschop van Armagh na het onverwachte overlijden van kardinaal Tomas Ó Fiaich. Maar de Britse ambassadeur bij de Heilige Stoel werd gerustgesteld door de pauselijke nuntius in Ierland Emmanuel Gerada, die hem nadrukkelijk adviseerde om niet rechtstreeks bij het staatssecretariaat tussen te komen. Dat blijkt uit vertrouwelijke documenten van de Britse overheid, die vrijdag in Belfast werden bekendgemaakt.

Mgr. Gerada verzekerde dat de drie voorgedragen kandidaten, met onder meer Edward Daly en Cahal Daly, allen in de smaak zouden vallen van Londen. Uiteindelijk werd Cahal Daly aangesteld als opvolger van Tomas Ó Fiaich.

Bron: Irish Times/Catholic World News/Kerknet

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer