maandag 5 juni 2017

Paris-Chartres - Pélé 2017 - Dag 3:4 opmerkingen:

Anoniem zei

Heel mooie reportage

Anoniem zei

Prachtige beelden.

"Nu loopt het geloof op de straat rond" (Origineelcitaat Godfried Danneels, ca. 2001, toen trots al zijn tegenwerking en geloofsvernietiging het vlaamse volk zich weer in processies en bedevaarten begon te engageren).

De prachtige landschappen van Frankrijk, dezelfde horizonten waar de voorvaderen reeds door stapten, de vele overtuigde gelovigen van zovele groepen en parochies, de talrijke religieuzen, in het bijzonder de meepelgrimerende Franciscanen der Immaculata (Chapeau!) en dan de grote hoogmis met Z.E. Kardinaal Burke.
"The right man on the right place".

De twee bedevaarten tesamen (Chartres-Parijs van de FSSPX; en Parijs-Chartres van de FSSP) mobliseerden 35000 bedevaarders- en totaal doodgezwegen in de linkse en modernistische mainstreammedia.
(Om van kerknet en de "vlaamse" televisie te zwijgen).
En uitstekende bescherming door het leger (Merci, les Chasseurs!) bij de Notre Dame in Parijs.

En in één der mooiste (misschien wel de mooiste) gohische kathedralen van Frankrijk een fantastische Hoogmis met een farmerzoon uit Wisconsin.
Ik krijg tranen in mijn ogen.

Mijn vader zaliger citeerde steeds weer guitig uit een geel boekje van C. Vervoort, 1935 bij het Davidsfonds uitgegeven en nu overal voor een appel en een ei (pardon: 2 euro) tweedehands aangeboden (niet lachen: zelfs geciteerd bij de stomme ***(censuur): "lieden" van KUL THOMAS):
"Van boerenjongen tot paus".
Het betrof Giuseppe Sarto- Hl. Pius X

Ik bid de heer om de grote genade voor Zijn Kerkin deze moeilijkste tijden.
Boerenjongens zijn zeker niet de slechste vechters voor het geloof.
The Guardian Angel zei

Kardinaal Burke was zelf ook erg geëmotioneerd.

Anoniem zei

Boerengebed

't Kruis staat eenzaam in de velden,
door mijn zware boerenhand
uitgesneden en gebeeldhouwd
en godvruchtig neergeplant.

Jezus is voor ons gestorven
en misschien ook voor mijn veld.
Al onz'haren en de sterren,
ook het zaad heeft Hij geteld.

Heer, laat ons elkander helpen,
Gij, die 't stro niet hebt miskend,
geef mij 't zaad, ik geef de tarwe
voor Uw Heilig Sacrament.

uit Adagio, de posthuum verschenen dichtbundel van de grote vlaamse schrijver Felix Timmermans, nu voor 70 jaar gestorven (+1947)

Stille eenvoud en edele mystiek- zoals het landschap van Beauce met de akkerkruisen onderweg.
Christus nostra spes.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer