zondag 11 juni 2017

Enkele bedenkingen bij de uitvaart van Mgr. Leon Lemmens (10-06-2017):


De aangeslagen 'bisschoppen' overdenken hun zonden, want voor hen en volgens Hilde Kieboom is "de dood van Mgr. Lemmens een beproeving". Ook zij vrezen natuurlijk, ondanks hun hoogmoed, diep in hun ziel, het Oordeel Gods dat hen wacht.

Grote afwezige was natuurlijk de regerende Aartsbisschop van Mechelen-Brussel; Mgr. André-Jozef Léonard. Dit stelde de 'bisschoppen' natuurlijk in de gelegenheid, om tijdens de 'receptie' na de 'viering', "bij een hapje en een drankje", Mgr. Léonard nog wat méér zwart te maken.

Wat de 'bisschoppen' U natuurlijk niet zullen vertellen, is dat zij collectief, en bloc, Mgr. Léonard pestten en discrimineerden. De 'bisschoppen' onderhielden géén normale, sociale contacten met Mgr. Léonard. Zo weet bijvoorbeeld iedereen in het Belgisch College in Rome, dat wanneer de Belgische 'bisschoppen' aanwezig waren, Mgr. Léonard niet aan tafel zat bij de andere bisschoppen, maar dat hij door hen de facto verplicht werd om aan een apart tafeltje, in een donker hoekje van de kantine, alleen te eten.

Mgr. Léonard zal toen wel gedacht hebben: "Meglio soli che male accompagnati" (= Beter alleen, dan in slecht gezelschap). Want niemand van de discriminerende Belgische 'bisschoppen' zocht hem daar aan dat aparte tafeltje in dat donkere hoekje op.

Zo kunnen de Belgische 'bisschoppen' het uitstekend vinden met protestanten, joden, moslims en boeddhisten, maar met Katholieken (theoretisch hun geloofsgenoten) koesteren zij diepe vetes. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat een ander Evangelie (Matt 9, 35-38) werd gelezen, over "schapen zonder herder", dan de Evangelielezing van de dag, die nochtans zeer toepasselijk geweest zou zijn en die zegt:

Marc 12:38  Nog sprak Hij bij zijn onderricht: Wacht u voor de schriftgeleerden, die er van houden, in lange gewaden rond te lopen, en op de markt te worden begroet;
Marc 12:39  die de eerste zetels begeren in de synagogen, en de eerste plaatsen aan de gastmalen;
Marc 12:40  die het goed der weduwen verslinden, en voor de schijn lange gebeden verrichten. Ze zullen des te strenger worden gevonnist.


Ook de hulp-bisschop deed hier, tegen zijn zin, aan mee, ondanks het feit dat Mgr. Léonard zijn wijdende bisschop was. De ziekte van Mgr. Lemmens valt misschien hierdoor deels te verklaren, omdat mensen nu eenmaal kunnen sterven van mismoedigheid; omdat ze tegen hun zin aan alles moeten meedoen. Mgr. Lemmens is trouwens niet aan leukemie gestorven, maar "onverwacht" als gevolg van een hersenbloeding.

De aanwezigheid-op-de-achtergrond van godfather Godfried 'kardinaal' Danneels valt te verklaren door het feit, dat "hij zijn beste tijd heeft gehad". Hij is waarschijnlijk de volgende pion die valt, al zijn verrassingen natuurlijk nooit uitgesloten, want "gij kent dag noch uur." (Mat 25:13)


Nog maar eens een illustratie van de collectieve kleurenblindheid van de 'bisschoppen' en het liturgische 'tohoe-wabohoe' dat eruit ontstaat, te vergelijken met de desolate, "woeste en ledige" toestand waarin de aarde zich bevond, voordat God zei: "Er zij licht!" (Gen. 1:3)

Het moet eindelijk eens afgelopen zijn met de bemoeienis van de vrijmetselaarsstaat met de Kerk. En dat men zelfs zover gaat om Italiaanse oud-ministers uit het Goldman-Sachs kabinet-Monti te inviteren. Het kabinet-Monti dat instrumenteel was in de afzetting van Paus Benedictus XVI.

En het moet eindelijk ook maar eens afgelopen zijn met die anti-katholieke, oecumenische en interreligieuze nonsens. Dit is niet langer te verantwoorden, aangezien het totaal niets oplevert, dan geloofsafval.

Géén gezongen absoute, géén weesgegroetje en zelfs géén 'nieuw' Onze-Vader bij de kist... Alles gebeurt 'in stilte', hetgeen natuurlijk niet hoeft te verbazen, want de gebeden van het absoute spreken hoofdzakelijk over het Oordeel Gods waarvoor het gebed van de Kerk de overledenen wil behoeden.


5 opmerkingen:

Anoniem zei

Lijkt me een kunstmatige uitvaartdienst geweest te zijn. Zoals er thans heel vele zijn.

Anoniem zei

gelijk in de maffia films, ge moet maar zien wie er naar de begrafenis komt van de ene of andere vuile politieker

hier mijnheerke bart somers, vrijmetselaar en abortus promotor, voor mij één van de meest verachterlijke politici ,een kop vol verderf en haat voor alles wat God is


"de gemeenheid staat op zijn gezicht"


is in perfecte harmonie met de zogenaamde bisschoppen van Belgie, de verraders van God en Gebod en van alles wat Hij in zijn oneindigheid gewild heeft voor de mensheid maar nooit zal hebben

Anoniem zei

De verslagenheid der belgische bisschoppen is goed te begrijpen:
Het overlijden van Msgr. Leon Lemmens laat een niet te vullen leemte na.

De effectieven zijn ondertussen zo afgeslonken en de kwaliteit zo platvloers, dat .
er geen gelijkaardige navolger in zicht is.

Lemmens stamde van goedkatholieke ouders uit Limburg, was zeer lang in Rome geweest, had destijds verbindingen met de oosterse christenen en was ook verbonden met Sant'Egidio.
Hij had nog het geluk gehad, een goede vorming te genieten en met de geweldige hoop beer in Noordbelgiê niet te veel in contact gekomen te zijn.

Dat is nu helemaal anders:
sedert 35 jaar zijn de grootseminaries broeinesten van homofilie, de geloofsleer werd door ketterijen vervangen, liturgie door esoteriek en framaconnieke ceremonies, zotheid en luidruchtig gedoe vervingen intelligentie en stille deemoed.

Quos deus perdere vult:
deze bietekwieten hebben zoveel onzin bedreven en geschreven en dan vooral op alle mogelijke perskanalen verspreid, dat een enorme voorraad ketterij en geloofsafval in de archieven ligt en desgewenst te voorschijn kan komen.

Dat zal dan wel weer een stormloopje in zwembroek tegen een sterke en diep uitgebouwde frontlijn worden.

Anoniem zei

Dat ziet er inderdaad zeer mysterieus en (pardon voor her brussels dialect) "wried dangereus" uit.

Anoniem zei

Jezus had niet hoeven te sterven voor onze zonden als wij zonder zonden zouden zijn. Laat ons dan ook allen nederig zijn, want moordende stenen werpen naar zondaars is iets dat volgens Jezus uitsluitend toekomt aan wie zonder zonden is, en dat is God alleen.
Laat mij alvast één onjuistheid uit de wereld helpen:
Mgr. Lemmens had bij testament gevraagd dat er op zijn kist niets zou liggen, tenzij het evangelie dat gelezen werd bij zijn priesterwijding. Het is dàt evangelie dat dan ook logischerwijze gelezen werd tijdens de uitvaartdienst. Ook dit zou kunnen geduid worden als hoogmoed van Mgr Lemmens. Ikzelf zie dat anders: dat evangelie was de leidraad van zijn leven en sterven; het leven en sterven van een niét onbevlekt ontvangen mens die alle heil verwachtte van Jezus Christus waarvan hij wist dat die ook voor hem aan het kruis gestorven was.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer