vrijdag 26 mei 2017

Melania Trump biddend in de kapel van het 'Bambino Gesù' ziekenhuis (24-05-2017)6 opmerkingen:

Anoniem zei

Het moet gezegd: via deze blog vindt een katholiek steeds het meest belangrijke nieuws.

Anoniem zei

Aan anoniem 26 mei 2017 om 09:55

Niet altijd.

Zeer uptodate- en in het bijzonder voor de schrijnende toestanden inhet ooit eens overwegend katholieke Belgiê- is aan franstalige kant "belgicatho.hautetfort" en duitstalig de hoogkwalitatieve website www.katholisches.info".
Laatstgenoemde website was bij mijn weten de enige wereldwijd, die de 50e verjaardag van het beroemde mandement der belgische bisschoppen betr. Leuven-Vlaams met een zeer substantieel artikel herdacht (van de *****(censuur) = "lieden" der belgische bastaardkerk totaal doodgezwegen- nog altijd beschaamd);
ook de euthanasie in Belgiê en nu, zeer vers, de totale capitulatie van de belgische bisschoppen betr. de communiegang van in overspel in andere verbindingen levende getrouwden werd zeer actueel gecommenteerd.
De foto's daarentegen op kavlaanderen.blogspot en het tonen van de schoonheid van het geloof zijn uniek.

Lees in elk geval 2 Kor, 2, 17:
de belgische bastaardkerkers en hun idool Bergoglio versjacheren het geloof als kleinkraam (en de oeroude syrische en gotische vertalingen spreken in dezelfde zin van "bedriegen, vervalsen").
St. Hieronymus schrijft hier overigens "adulterentes"- beter kan men het bij de voetnoot van "Amores laetitia" (sic: stond zo 2 maand op kerknet: "de liefdesaffaires door het plezier") niet zeggen.

Deo iuvante vincimus!

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

Hartelijk dank voor de lof en voor de kritiek.

Gelukkig ben ik niet alwetend en leer ik nog elke dag bij. De verjaardag van het mandement ben ik inderdaad vergeten, maar toch ook weer merkwaardig dat het op een 13de mei was.

Aangaande de 'communie voor allen', moet ik u eerlijk bekennen, dat ik het document van de 'bisschoppen' niet gelezen heb. Wat had men anders verwacht? Alsof de bisschoppen de Communie aan iemand zouden weigeren?

In mijn parochie is de praktijk al jaren zo, dat iedereen de Communie krijgt. Er worden geen vragen gesteld, want de 'herder' kent allang zijn schapen niet meer.

Fundamenteel probleem is echter, dat de bisschoppen zich grote zorgen maken over al die hertrouwd gescheidenen, maar waar zijn al die duizenden hertrouwd gescheidenen? 's Zondags in de kerk zijn ze alvast niet.

Zeer zelden zie je nog eens een hertrouwd gescheidene of een gescheiden samenwonende die nu weer samenwoont met iemand anders en die ter communie gaat. Een beetje gemonkel in de kerk en dat was dat. De 'priester' of leek die de communie uitdeelt, weet sowieso van niets.

Who cares? De Novus Ordo communie in de volkstaal is sowieso ongeldig en bijgevolg gaat eigenlijk niemand ter communie.

Anoniem zei

Zeer stijlvol gekleed.

Anoniem zei


Op mijn 60j deed ik gewoon de bijbel open en kwam midden in de " Wijsheden van Jezus Sirach " terecht in het oude testament.....Met eerlijkheid schrijf ik dat ik meestal in het "Nieuwe Testament" las .....Met grote verbazing en voldoening heb ik het hele hoofdstuk in één ruk uitgelezen. Meermaals kwam ik bij het lezen mezelf tegen....
gebeurtenissen des leven in allerlei omstandigheden of mensen waar ik moest aan denken enz..... op het eind dacht ik wie had dat gedacht dat deze wijsheden zoveel bij kunnen brengen ....en nu moest ik aan de volgende tekst denken ....
Uit Jezus Sirach 5,
1 Houd u niet aan uw rijkdom, en zeg niet, hij is mij genoegzaam om te leven.
2 Volg uw ziel niet, noch uw sterkte, om te gaan in de wegen uws harten.
3 Zeg niet: Wie zal mij onder zijn macht brengen vanwege mijn werken? want de Here zal zeker uw moedwil wreken.
4 Zeg niet: Ik heb gezondigd, en welk leed is mij geschied? want de Here is lankmoedig, hij zal u niet laten heengaan.
5 Wees niet zonder vrees vanwege de verzoening, wanneer gij de volheid hebt, dat gij zonden op zonden zoudt hopen.
6 En zeg niet: Zijn ontferming is groot, de menigte mijner zonden zal verzoend worden.
7 Want barmhartigheid en toorn zal bij hem haasten, en op de zondaars zal zijn gramschap rusten.
8 Verbeid niet u tot de Here te bekeren, en stel het niet uit dag op dag.
9 Want de toorn des Heren zal schielijk uitvaren, en als gij onbezorgd zult zijn zult gij vermorzeld worden, en in de tijd der wraak verderven.
10 Steun niet op onrechtvaardige rijkdom, want hij zal u geen voordeel doen in de dag, wanneer ongeluk over u zal gebracht worden.
11 Wan niet in allerlei wind, en ga niet in allerlei pad, zo doet de zondaar die tweetongig is.
12 Als gij in uw mening zeker zijt, zo blijf vast daarbij, en uw woord zij enerlei.
13 Zijt ras om wat goeds te horen, en leef in oprechtheid, en geef een recht antwoord met lankmoedigheid.
14 Indien gij verstand hebt, zo antwoord uw naasten; en indien niet, zo zij uw hand op uw mond.
15 Eer en oneer is in het spreken, en des mensen tong brengt hem ten val.
16 Laat u geen oorblazer noemen, en leg met uw tong geen lagen.
17 Want een bezwaarlijke schaamte komt over een dief, en een schadelijke verdoemenis over de tweetongige.
18 Wees niet onwetende ook niet in enig ding, noch in het grote, noch in het kleine.

Anoniem zei

Aan anoniem 29 mei 2017 om 08:49

Hartelijk gelukgewenst bij Uw ontdekking van het boek Jezus Sirach.
Het behoort tot de spiritueel rijkste boekenvan het Oude Testament en had een geweldige invloed op het jodendom in de tijd van Onze Heer Jezus Christus.
Jezus Sirach is één van de oudtestamentarische boeken, die het meest in het Nieuwe Testament geciteerd worden- niet in de laatste plaats in de apostelbrieven.
Zeer serieus.
Daarom ook niet geliefd bij de bonvivant en luidruchtige Maarten Luther (en natuurlijk ook niet bij diens adept uit Buenos Aires, nu in Rome en Ariccia enz.).
Luther verbande overiges het boek Jezus Sirach uit zijn Bijbel, omdat (zoals ook later de nieuwfarizeîsche joden na 77 n.C. zeiden) dit boek buiten Israel en ook in het oudgrieks (koiné) geschreven werd.
In de Septuagint staat het op een ereplaats en is daar in het christendom steeds blijven staan.
De serieuze protestanten (calvinisten, piêtisten en mennonieten) hebben zich overigens dorr Luthers banvloeken niet laten intimideren en dit prachtig bijbelboek, naast ook Tobit en Ruth, weer in ere hersteld)(zeer geliefde onderwerpen in de baroktijd).

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer