zondag 9 april 2017

Zoals verwacht, is Taizé-Bruxelles 2017 op een fiasco uitgedraaid!

Slechts enkele honderden geïnteresseerden kwamen opdagen ondanks de aanwezigheid van would-be 'kardinaal' Jef De Kesel, een vol blik 'bisschoppen' én de aanwezigheid van de ketterse 'broeder' Aloïs van Taizé...


De basiliek van Koekelberg was duidelijk een maatje te groot voor het megalomane project van Jef De Kesel: EEN TOTALE FLOP en zéér véél lege stoelen!!!

De aanhangers van de Taizé-sekte aanbidden de intussen beruchte homo-icoon


De rode verlichting doet denken aan de muil van een duivel!
Jef De Kesel en Johan Bonny in extase voor de homo-icoon

Méér bisschoppen dan Taizé-broeders

Drie op een rij

Tommy Scholtes SJ voelt zich als een vis in het water

Jean Kockerols heeft nog ergens een oud nachthemd gevonden

Kanunnik Herman Cosijns (links), ook bekend als de 'ongemijterde bisschop', heeft een moeilijk moment

De 'bisschoppen' laten zich onderwijzen door de ketterse en schismatieke 'broeders' van Taizé

De 'schone en de twee beesten', met het satanische homo-icoon op de achtergrond...
Merk op, dat 'kardinaal' Jef zijn rode zucchetto heeft verloren...

Het moment suprême: 'broeder' Aloïs van Taizé geeft Jef De Kesel een vrijmetselaars handdruk!!!

Jef De Kesel wordt gebiecht

Luc Van Looy, de overjaarse 'bisschop' van Gent, hoort slapend de biecht?

Herman Cosijns heeft wel een heel bijzondere biechteling... Niemand minder dan 'deken' Guido Vandeperre... Soort zoekt soort?

Ook Patrick Hoogmartens zit blijkbaar met een onoplosbaar probleem...

Duidelijk rijp voor de psychiatrie!

De betovering van Taizé voor de '68-ers is voorbij.
Wat overblijft, is ketterij en schismatieke 'bisschoppen'!

15 opmerkingen:

Anoniem zei

Wordt er niet meer geknield?

Anoniem zei

Aan anoniem 9 april 2017 om 23:54

Nee.
De belgische bisschoppen en hun volgelingen lijden aan collectieve ziekte van Osgood-Schlatter (dat is een normalerwijze bij jeugdigen voorkomende pijnlijke ontsteking van de kraakbeenschijven tussen de aanruwing van het scheenbeen vooraan vanvoor en ht eigenlijke grote scheenbeen).

Een typisch geval van "regressie" (omkeer in de uitrijpingstoestand), met kinderachtigheid, onwetenheid, domheid en luidruchtige domheid ten gevolge.
Dat s nu juist het tegendeel van leiderscapaciteiten.
Brol.
Van Looy en Kockerols demonstreren dit overigens zeer mooi door lichamelijke signalen:
ze vallen er nog bij in slaap.
Tenminste dan kunnen ze niet zondigen.

Anoniem zei

Zelden zo bulderend gelachen als vandaag.
Ongelooflijk!
Sedert 8 1/2 jaar stelt deze website de brollerige bastaardkerk aan de schandpaal;
en deze modernistische onnozelaars demonstreren hun gepruts nu nog eens par excellence in de "basiliek van Koekelberg",waar steeds een zwavelreukje aan hing...

Quos deus perdere vult, prius dementat.
Inderdaad.

Anoniem zei

het is heel simpel


als ik hoor wat uit de mond van die "bisschoppen" komt ,de troep van de kesel en bonny in het bijzonder, dan zijn we uitgepraat

die honderden die daar nog zitten waar geloven die nog in, ziekelijke nostalgie naar de waanzin en de decadentie van de jaren 60 ? ook ik heb daarin geleefd en het verafschuwd en gezien wat het gedaan heeft aan de mensen

en dat interieur doet mij meer denken aan het sanhedrin dan dan aan een kerk waar Jezus in woont


weg ermee,doe met die "kerk " allang niet meer mee,terug naar Jezus en de essentie van de Bijbel, Hem, mijn Heer, trouw zijn ,daar vind ik troost in, ook al sta ik alleen in mijn wereldje, Hij wacht op mij arme ziel ,op Hem stel ik mijn hoop en Zijn barmhartigheid op mijn laatste uur


(guido)

Anoniem zei

U commentaren zijn zelfs niet meer puberaal: als kleine kinderen met iets lachen, dan spreken ze zo.
Het zegt alles over u.
Mocht u werkelijk bekommerd zijn: u zou niet spotten. Het feit dat u wel spot, zegt alles: u gelooft niet.
Bekeer u en bid, zeker in deze Week.

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

Met de beste wil van de wereld kunnen wij deze nonsens niet serieus nemen.

De bisschoppen leiden deze jongeren en jongere ouderen in de apostasie!

Zij zullen zich daar later voor moeten verantwoorden.

Geen greintje geloof hebben deze pseudo-bisschoppen.

Afvalligheid troef!

Anoniem zei

De gustibus et coloribus non est disputandum: over de (hier getoonde) smaken en kleuren moet niet gediscussieerd worden.
het knettergekke is met één milligram gezond mensenverstand te zien.

En aan anoniem 10 april 2017 om 11:43:
wat @The Guardian Angel hier doet, heet bij de grootste latijnse dichter Quintus Horatius Flaccus: "Ridentem dicere verum"- Lachend de waarheid zeggen.
(met een eresaluut aan mijn supergedegen en trouw-vlaamse 3 priester-leraars en 2 familievaders-leraars van het ccollege)
Mens agitat molem.

Brecht zei

Als deze blog dan toch de diepgang heeft om lege stoelen te tellen dan moet je het ook serieus doen en niet enkel als het jou past...
https://goo.gl/images/0Jwqgl
Mvg

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

Men kan een Tridentijnse Mis, die door alle Belgische bisschoppen nog steeds wordt geboycot niet vergelijken met een activiteit die door alle Belgische bisschoppen op touw werd gezet! Maandenlang heeft men Taizé-Bruxelles voorbereid met een intense campagne. Tientallen mensen zijn daar dagenlang full-time mee bezig geweest. IJD heeft 5.000 jongeren aangeschreven, Brussel en Wallonië deden ook hun deel en Taizé zélf heeft ook gemobiliseerd.

Wanneer men dan nog niet eens de basiliek van Koekelberg voor een derde gevuld krijgt met voornamelijk diocesaan personeel en hun kinderen, die quasi verplicht werden om aanwezig te zijn, dat alles zegt veel over de lamentabele toestand waarin de Post-Conciliaire Bastaardkerk zich bevindt!

Anoniem zei

U verwart een aantal zaken: het feit dat bepaalde feiten erg zijn, en het feit dat u puberale taal hanteert om die aan te klagen. Akkoord, soms gebruikt u geen puberale taal: soms scheldt u gewoon.
Kijk, los van het feit of dit op psychologisch vlak een goede tactiek is (niemand bekeert zich als hij wordt uitgescholden of belachelijk wordt gemaakt), is dit op gelovig vlak hoogst discutabel: u hecht meer belang aan puberaal spotten en schelden dan aan gebed. Indien u werkelijk gelovig zou zijn, zou u bij het opgeven van bepaalde hemeltergende feiten (overigens, hemeltergende feiten gebeuren ook in traditionele instituten) gewoon oproepen tot gebed en tot boete. Ik krijg echter de stellige indruk dat u een broertje dood hebt aan gebed, dat u niet wilt dat anderen zich bekeren, dat u de kracht van het gebed ontkent...
Parce nobis, Domine... zeker als organisaties van u beweren het groene hout te zijn...
Nu, een zekerheid rest mij persoonlijk: Christus' belofte dat de poorten der Hel de H. Kerk nooit zullen overweldigen, en de belofte van de Moeder Gods in Fatima, dat Haar Onbevlekt Hart uiteindelijk zal triomferen. Een gouden raad van de Moeder Gods: bid de H. Rozenkrans. Dat is meer waard dan een blog vol gescheld en puberale gespot.

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

Misschien dat onze 'bisschoppen' het voorbeeld kunnen geven en de rozenkrans zélf eens bidden. Iets wat ik onze Vlaamse Bastaardbisschoppen nog nooit heb zien doen.

We zullen dan wél nog even een gesprek moeten hebben over welke versie van het Onze Vader we gaan bidden. De traditionele versie of de versie van de Post-Conciliaire Bastaardkerk.

In verband met uw "bepaalde hemeltergende feiten" zijn twee bakstenen ook heel erg effectief.

In de zin van:

Mat 18:7 Wee de wereld om de ergernis. Zeker, het kan wel niet anders, of er moet ergernis komen; maar wee den mens, door wien de ergernis komt.
Mat 18:8 Welnu, zo uw hand of voet u ergert, houw ze af, en werp ze van u weg; want het is beter voor u, verminkt of kreupel het Leven binnen te gaan, dan met twee handen of twee voeten geworpen te worden in het eeuwige vuur.
Mat 18:9 En zo uw oog u ergert, ruk het uit, en werp het weg; want het is beter voor u, met één oog het Leven binnen te gaan, dan met twee ogen geworpen te worden in het helse vuur.


En nog in verband met "bepaalde hemeltergende feiten"...

De bisschoppen moeten in die gevallen niet "bidden en vasten", maar deze pedofielen bij lurven pakken en de Kerk uit gooien.

Anoniem zei

De franse blijspelauteur Beaumarchais (overigens een bekende vrijmetselaar) schreef ooit bij een resem eentriestige zaken:
"Je m'empresse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer":
"Ik spoed mij over dit alles te lachen, uit angst dat ik er anders over zou moeten wenen".
In zoverre is aan de taal en de stijl van @The guardian Angel niets te verwijten.
Het zijn de belgische "bisschoppen" die deze onzin voorzitten, georganiseerd hebben en voor de realisatie verantwoordelijk zijn.
He is nu juist de eigenschap van de duivel, dia-bolos, dat hij alles door mekaar werpt en verwart, en door de grelle contrasten en het niet-samenpassende de onzin daarvan demonstreert.
Hier in de werkelijk beruchte basiliek van Koekelberg, met de pinkrode kleuren (van "son et lumière(alias "couleur")" tot "somnambulaire"( slaapwandelachtig)), waarbij Cosijns en Kockerols er inderdaad bijna in slaap lagen.
De foto's zijn niet getrukeerd- voor de getoonde onnozeliteit zijn de acteurs zelf vrantwoordelijk.

Anoniem zei

Wat betreft de opmerkingen over het gebed:
Hier doen de kritikasters @The Guardian angel onrecht aan.
Op de website van www.kavlaanderen.blogspot.be worden zeer dikwijls prachtige gebeden en gezangen gepubliceerd;
Op de startbladzijde zijn steeds heiligen vermeld en de loop van het liturgisch jaar wordt streng gevolgd.
@The Guardian Angel is overigens de voortrekker en de eerste geweest in Vlaanderen, om op een echte katholieke website gregoriaans te publiceren.
(Niet lachen: het bisdom Brugge o.l.v. Lode aerts aapt dit nu na, vb. met een tegeltje met 5 muziekstukken voor de Goede Week: niet slecht, al staan er een paar fouten in (het Stabat Mater wordt als "gregoriaanse muziek" beschreven, stamt echter uit de hoge middeleeuwen);
het plezantste is wel, dat ze een mooie opname tonen van het graduale "Christus factus est pro nobis", gezongen in de oude gregoriaanse stijl van Dom Gajard door Le Choeur grégorien de Paris, met afbeelding uit het Liber usualis 1962 (p. 669);
uiterst mooi, en alles vóórconciliair!
Dat graduale werd voor 1965 gezongen bij de avondmis van Witte Donderdag, en sedert het 2e Vat. Concilie en zijn liturgische revoluties naar palmzondag getransporteerd.
Nu in het bisdom Brugge alles in de prak ligt, proberen ze stunterend weer iets recht te krijgen- en de modernistische kerknetters beginnen nu weer met vóórconciliaire teksten.
Nu moet ik toch echt niet-puberaal zeer hartelijk lachen.
DeKesel heeft de gregoriaanse schola van de St.-Goedele en St.-Michielskathedraal om zeep geholpen, de leuvense deken idem met het gregor . koor van Sint-kwintens, en in het bisdom Brugge reanimeren ze nu officieel het Liber usualis...
Tjonge, jonge...

Anoniem zei

Aan anoniem 11 april 2017 om 15:57

U kan niet weten, of iemand anders bidt.
Het gebed is uiterst persoonlijk.

U ligt echter fout, wanneer U schrijft "Indien U werkelijk gelovig zou zijn, zou U bij het opgeven van bepaalde hemeltergende feiten (overigens, hemeltergende feiten gebeuren ook in traditionele instituten) gewoon oproepen tot gebed en tot boete".

1. De traditionele instituten hebben met deze discussie niets te doen: het is de belgische bastaardkerk, die hier misdaden gepleegd heeft en getolereerd heeft en- dat is organisatorisch even erg en met nog veel meer gevolgen: die de pedofilie heeft proberen te verankeren in de gelovige bevolking (Roeach3).
2. Wanneer hemeltergende feiten gebeuren- en wanneer structuren bestaan waarin deze feiten georganiseerd en gefaciliteerd worden, zoals in tehuizen en opvangcentra voor gehandicapte kinderen, dan is het een geweldige zonde én een criminele daad (schuldig verzuim) hieraan geen einde te stellen en verdere acties van deze sexmaniakken definitief te stoppen.
Jullie hebben het nog altijd niet begrepen!
Ons gebed geldt de offers, de mensen die deze misdadigers pakken en uit het verkeer trekken, ze vastzetten en ze straffen naar de burgerlijke wetten;
voor het berouw en de geestelijke boete zijn die tisten zelf verantwoordelijk- dat is echter een moeilijke zaak, omdat deze daders door een totaalgebrek aan empathie gekenmerkt zijn.

Ik heb als vele andere kinderen zeer veel gebeden en ook graag gebeden;
ik heb zelfs zeer veel gebeden voor onze koe, als de geboorte begon, en ook voor ons trekpaard, wanneerhet beslagen werd en met veel rook en gestank het hoefijzer op de hoef gedrukt en genageld werd;
en alle scherpschutters bidden, wanneer het finale schot afgevuurd wordt:
kort en zeer intens: een echt schiegebed.

Uw posting toont weer eens par excellence de hoogmoed van de bastaardkerk, die al dit schrijnend onrecht veroorzaakt heeft, gedoogd en gedoofpot (DeKesel en Danneels zijn daar echte specialisten in), die alles proberen te verdraaien, en die zelfs nu nog, zoals U, proberen aan andersdenkenden het "echte geloof" af te spreken.


En als de bisschoppen niet willen zuiveren, moeten ze indrdaad "bidden en vasten": continu gebed is immer goed, en continu vasten ook: na ca. 40 dagen voedselkarentie staan ze dan voor de Hemelse Rechter en knnen un geval eens uitleggen; en er is dan plaaats voor anderen, die hopelijk beter voor de lammeren en de schapen zorgen.

Sancta Maria de Victoria

Anoniem zei

Een beetje number crutching:
Brussel ligt in het centrum van de zogenoemde "blauwe banaan", de dichtst bewoonde zone van de EU: in een radius van 300 km rond Brussel wonen ca. 90 miljoen mensen, daarvan 65 miljoen in Belgiê, Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland, waar vr deze manifestatie reclame gemaakt werd.
Afgezien van Noordnederland en een paar gebieden aan de rand in Duitsland vroeger oer-katholiek gebied.
En Brussel heeft voor dat gebied fantastische verkeersverbindingen- de basiliek van Koekelberg ligt niet ver van de ring rond brussel, Bus 14 en DeLijn Aalst vanaf het noordstation, bus 49 van het zuidstation, vanaf metro Simonis met bus 87, tram 19 of te voet door het Elisabethpark.
Ca. 650:65 miljoen is ongeveer 1/100 000 - inderdaad een zeer karig resultaat gezien de vele reclame sedert lang tevoren.
Ter vergelijking natuurlijk het bezoek van paus Johannes II en de heiligverklaring van pater Damiaan (de decoratievlaggen hangen nog altijd aan de pilaren van de basiliek van Koekelberg...);
De bedevaart van de Priesterbroederschap St.-Pius X, gesticht door AB Msgr. Lefebvre, van Chartres naar Parijs, mobiliseert 8- tot 15-maal meer mensen, en wel bij een kleiner collectief in een overeenkomstige 300-km-radius.
(relatief gezien: tot 30 maal meer).
Onze Heer Jezus Christus heeft in de drie jaar van zijn optrden ca. 5000 tot 6000 mensen toegesproken- bij een geschatte bevolking v.h. romeinse rijk destijds op ca. 25 miljoen is dat 1/5000 , ofte in drie jaar tijd 20x beter als de Taizé-organisatoren in 50 jaar.
(d.i. 330 x beter als Taizé, en dit zonder de vele technische mogelijkheden van internet, gedrukte pers, telefoon en zonder de grote vleespotstrukturen van het kerkestablishment).
Tja, dat is een zaak van inhoud en profiel (cfr. de antwerpse jezuîet Guido Dierickx SI ) en van kwaliteit en selectie (cfr. Msgr. AB Léonard).

Ikherinner mij zeer goed hoe voor 50 jaar de vlaamse jezuîetenpater Hein Leuridan SIdoor onze contreien reisde om relame voorTaizé te maken, mensen daarnaartoe bracht, voordrachten hield en van de "wei der stilte" zwermde; in het jezuîetenretraitehuis en -centrum Godsheide bij hasselt was er zelfs een speciale ondesteuningscel.
De pater is al lang gestorven, en Godsheide werd intussen ook helemaal opgedoekt ("uitdoofscenario" volgens kerknet); maar ergens moeten al die vlaamse ex-bezoekers van Taizé toch nog zitten (geschat op ca. 2000 personen).
Inderdaad een miserabele opkomst.

En tegelijkertijd toch te verwachten:
het hele Taizé-gedoe is gekenmerkt door veel esoteriek, warme lucht, wellness voor de ziel, zonder dogmatiek en inhoudelijk-spiritueel skelet, zeer aangenaam ter plekke maar in confrontatie met de wereld buiten zeer zwak en weerloos.
Dat zijn nu juist bij de stringente problemen van de noordbelgische bastaardkerk de slechtste omdat niet deugende eigenschappen.S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer