donderdag 6 april 2017

Nogmaals wordt aangetoond hetgeen wij allang wisten: de Interdiocesane JeugdDienst IJD is schismatiek!


Joke De Waele (25) staat bij de studentenvereniging Katechetika in Leuven in voor spiritualiteit. 'Eerst voelde ik me christelijk, nu echt katholiek.' Zelf studeert ze binnenkort af en werkt ze al deeltijds bij IJD Jongerenpastoraal.

Joke De Waele: "Misschien zeg ik nu iets controversieels, maar ik wil graag dat vrouwen priester kunnen worden. Ik vind het verschrikkelijk dat dat niet kan. Dat is het grootste probleem dat ik heb met onze Kerk."

Bron: Kerknet


Nogmaals voor de slechthorenden onder ons:

De vraag rond de priesterwijding van vrouwen is definitief beantwoord door Paus Johannes Paulus II. De leer dat vrouwen geen priester gewijd kunnen worden is onfeilbaar.

Wie iets anders eist of verkondigt staat niet meer in volle gemeenschap met de Katholieke Kerk en dient volgens can. 1371 met een rechtvaardige straf - excommunicatie niet uitgesloten - gestraft te worden.


Om het nog duidelijker te zeggen:

VROUWEN KUNNEN GEEN ENKELE WIJDING ONTVANGEN, DAT IS DOGMA!


Luc van Looy en Patrick Hoogmartens,

Treed op tegen deze ketterijen:

Gepubliceerd op de website van de Satan: Kerknet


5 opmerkingen:

Anoniem zei

Hedenmorgen prijkt de belgische bastaardkerk als hoofdartikel op www.katholisches.info

"Bock zum Gärtner: ein Pädophilenfreund an derGregoriana".
De brugse en antwerpse kerkjurist Patrick Degrieck heeft daar een voordracht gehouden voor het Center for Child Protection van Franciscus, tesamen met Karlijn Demasure, professor in Leuven.

Ze zijn echt niet beschaamd om de beer van de noordbelgische bastaardkerk (hier nog wel in de zuiverste vorm: westvlaanderen-Leuven) nu nog aande Gregoriana rond te sproeien.
En www.kavlaanderen.blogspot wordt er positief vermeld.

Wat een ellende!

Anoniem zei

Op zaterdag 8 april 2017 wil DeKesel met Bonny een "herdenkingsviering" voor de slachtoffers van de sexmisdaden in de belgishe kerk houden, en wel in de basiliek van Koekelberg.
Staat met een groot artikel in La Libre Blgique op 4 april 2017 (en met een grote, en bijzonder weinig flatterende foto van Jozef DeKesel).

En nu juist op de ogenblik, dat vanGheluwe weer opduikt in Belgie en de beruchte priester van Hooglede J.C. door he Hof vanBeroep in Gent vrijgesproken werd: de minderjarigheid van het slachtoffer liet zich niet bewijzen, het geweld ook niet ( da actie zelf, de anale penetratie, werd overigens theologisch funest horribile dictu van beide partijen niet bestreden).

Wat een rot schijnheilig theater!

Anoniem zei

Ongelooflijk..
Als ze daar nog niet weten wat de betekenis van het priesterschap is,
dan weten ze het in onze wereld al zeker niet meer.

In plaats van zo'n banaliteit te publiceren, zouden ze beter de jeugddienst onderrichten en terecht wijzen en duidelijk uitleggen waarom een vrouw geen priester kan worden.

En dat op de weg naar Pasen!
Jongere gaan de kerk redden?
Deze jonge hoogmoedige vrouw al zeker niet..

Anoniem zei

IJD: afschaffen

Anoniem zei

Een knettergekke meid.
Daarbij het bakvisstadium reeds toch een tijdje voorbij.

Een uitstekende fundamenteeltheologische repliek op de zotte uitspraken van juffrouw Joke werd op 1 april 2017 op de duitstalige website www.katholisches.info gepubliceerd:
Dr. Markus Büning: "Diakonat und Priestertum der Frau: Trient und Johannes Paul II haben endgültig entschieden".
Punt.

Het is kenmerkend voor de noordbelgische bastaardkerk dat ze "Mulieris dignitatem" en "Ordinatio sacerdotalis" nooit iets gehoord hebben en er ook nooit over spreken.
En van de eerste canonieke zin van het Concilie van Trient zeggen ze ook niets (werd overigens sedertdien nooit meer gervideerd).
De noordbelgische bastaardkerk is niet katholiek, haar herders defect in de wijding, insufficiênt in functioneren en apostatisch in de geloofsinhoud.

En even kenmerkend voor deze krotters is, dat ze steeds weer in hun zwembroek (cfr. bikini-badkleding) luidroepend stormaanvallen willen demonstreren, bewapend met plastiekzakmesjes en waterpistooltjes, en dan in echte mijnenvelden met machinegeweervuur plonsen.

Joke, word a.u.b. protestant: daar kan je direct dominee worden en zelfs ook bisschoppin, en in zottigheid kan je het met Margot Kaessmann zeer goed opnemen.
Komaan: het onmogelijke ligt maar een klein stapje achter het mogelijke!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer