zaterdag 1 april 2017

Kerknet neemt al artikels over uit het Reformatorisch Dagblad!


Kerknet: "Reformatie betekende scheur, geen definitieve breuk"


Kerknet-redactie

Woensdag werd in Leuven van mening gewisseld over 500 jaar Reformatie en de oproep van Maarten Luther tot kerkelijke vernieuwing. Moderator Geert De Kerpel met panelleden Mechteld Jansen, Patrick Nullens en Johan Bonny.

Mensen kunnen samen in één bed liggen en zoveel beweging maken dat het laken scheurt. Dat is precies wet er is gebeurd in de Reformatie. Het was de Antwerpse bisschop [en dé grote specialist aangaande beddegoed] Johan Bonny die de vergelijking maakte afgelopen woensdag op een debat over religie en vernieuwing van het Davidsfonds, de KU Leuven, de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) Leuven en Stichting Refo500 in Leuven. Het debat werd gemodereerd door Tertio-hoofdredacteur Geert De Kerpel. Het tragische is dat er scheuring kwam. De twee stukken in de Kerk horen toen en nu bij elkaar, stelde mgr. Bonny. [De protestanten behoren NIET tot de Kerk! Bonny liegt!]

Soms lijkt het alsof de wegen van Rome en de Reformatie uit elkaar zijn gegaan. Dat is voor een groot deel waar, bevestigde mgr. Bonny. Maar nog belangrijker is dat de christelijke Kerken na de Reformatie zijn doorgegaan en met elkaar opgetrokken zijn [Nog meer leugens!]. Samen zijn wij door Verlichting en rationalisme gegaan [Wat heeft dit met de Kerk te maken?], samen zijn we eruit gekomen en proberen we nu van Europa een project te maken [Het Europese Project is géén Katholiek project, maar een project van de vrijmetselarij!]. We zijn in dit alles meer aan elkaar verwant dan we denken. Voor de Antwerpse bisschop is het duidelijk dat de omgang met de islam een grote uitdaging vormt voor de christelijke Kerken. Maar daarover verschillen we onderling soms sterk. [Bla, bla, bla...]

Prof. dr. Mechteld Jansen, rector van de Protestantse Theologische Universiteit, benadrukte de vrijheid als centraal begrip bij Maarten Luther [Ten overstaan van God is men niet 'vrij'.]. De christen is vrij van allerlei grote hiërarchieën zodat hij niet meer gebukt hoeft te gaan onder angst van een straffende God [Neen, de hel hebben ze afgeschaft. Velen zullen nog raar opkijken!]. Luther leerde dat de Bijbel er voor iedereen is. Niet alleen voor de elite.” [Relevantie = 0 !!!]

Jürgen Mettepenningen, bisschoppelijk gedelegeerde onderwijs van het aartsbisdom, pleitte voor een herbronning. Het was Luther niet te doen om vernieuwing van de Kerk, maar om herstel van de oudste bronnen in de Kerk: de Schrift en Christus. Als die in de knel komen, staan er altijd mensen op om kritiek te spuien. [Relevantie = 0 !!!]

Prof. Patrick Nullens, rector van de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven, legde een verband met de actualiteit. De meesten van onze tijd zouden diep atheïst geworden zijn, Luther niet. Zijn ervaring bracht hem juist tot een vernieuwde theologie [Luther heeft net de weg geëffend voor het atheïsme!]. Ook in Vlaanderen zijn velen ontgoocheld over de kerk [Welke 'kerk'?]. Vlaanderen is postkatholiek en geseculariseerd. Het geloof wordt als iets subjectiefs ervaren. De Reformatie was daarentegen een waarheidsdebat dat gevolgen had voor de eeuwigheid [Relevantie = 0 !!!]. Luther leert ons de kracht van een doorleefd geloof dat zich baseert op de Bijbel [Een uitgetreden pater die elk gebod en verbod van God met voeten getreden heeft... Een "doorleefd geloof"? Dit is blasfemie!].

Bron: Reformatorisch Dagblad/Kerknet

2 opmerkingen:

Anoniem zei

"Wie ist Luther zu begreifen?" (1983)

http://www.spes-unica.de/milch/texte/text.php?datei=1983_luther
https://www.youtube.com/watch?v=3Gn3iU5io3w

Anoniem zei

Professor Nullens zou na deze wetenschappelijke onzin beter "Nulliteit" heten.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer