maandag 20 maart 2017

Sommige Anoniemen uit de entourage van pater Benny van de abdij van Postel, die deze foto wijd en zijd over het internet hebben verspreid, nemen er blijkbaar aanstoot aan, dat wij deze vaudeville op de korrel nemen:


Echter, niet alleen het gedrag van de kinderen, die hun Communie doen, is schokkend,
maar ook het feit, dat de abt dit zomaar tolereert.

Ons verzet heeft niets met een 'politieke strijd' te maken zoals zij menen,
maar blijkbaar zijn de 'linkse' Neo-conservatieven intussen al zo ver van het Geloof afgedwaald,
dat zij zich niet kunnen inbeelden, dat Katholieken deze gang van zaken
oprecht als schokkend en als een kaakslag ervaren.


15 opmerkingen:

Anoniem zei

We zien hier 3 jongedames van 12 jaar die, zoals alle meisjes op die leeftijd, graag eens een gekke bek trekken. Ze zijn echter wel stijlvol gekleed, dat valt toe te juichen. Ze hadden daar ook in een gescheurde jeans en sportschoenen kunnen verschijnen, en daar zou ik veel méér aanstoot aan nemen. Al bij al vind ik dit toch nog binnen de grenzen, en dat zeg ik als oerconservatieve katholiek.
Als men wil dat 12-jarigen zich gedragen als volwassenen, dan moet men de plechtige communie 10 jaar uitstellen.
Het is mij een raadsel waarom zo'n onschuldige foto een doorn in het oog zou zijn, terwijl de voorpagina's van de kranten het over de volledige uitverkoop van het katholiek onderwijs hebben, te grabbel gegooid aan de islam.

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 08:34

Ik kan mij niet herinneren, dat wij zo deden bij onze Plechtige Communie.

Dat zou géén goed idee geweest zijn!

Anoniem zei

Beste Guardian Angel

Wat vindt u dan van Jezus zijn uitspraak:

Marcus 10:13 Et offerebant illi parvulos ut tangeret illos. Discipuli autem comminabantur offerentibus. 14 Quos cum videret Jesus, indigne tulit, et ait illis: Sinite parvulos venire ad me, et ne prohibueritis eos: talium enim est regnum Dei. 15 Amen dico vobis: Quisquis non receperit regnum Dei velut parvulus, non intrabit in illud. 16 Et complexans eos, et imponens manus super illos, benedicebat eos.

Vraagt Jezus niet om het koninkrijk Gods te ontvangen als een kind? Ik ben zeer benieuwd naar uw antwoord hieromtrent.

Hartelijk,

Anoniem

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem:

Uw woorden zijn blasfemie!

Stonden ze op Golgotha ook zo te dansen?

Anoniem zei

Waarde Guardian Angel,

Hoezo blasfemie? Hoe kunnen de woorden van Jezus zelf blasfemisch zijn? Zou Jezus zoiets niet zeggen moesten we nogal hard tegenover kinderen zijn?

Ik begrijp zeker uw bezorgdheid. Het misoffer is de herhaling van het kruisoffer. Vandaar allicht uw verwijzing naar Golgotha. Maar het gaat hier om een foto die na de eucharistie genomen is, dus na de verrijzenis van Onze Heer. Is dat geen bron van vreugde?
Deze kinderen hebben net tijdens het vormsel het zegel van de Heilige Geest ontvangen (KKK, 1295) De Apostel Paulus in 2 Korintiërs 1: 21 Qui autem confirmat nos vobiscum in Christo, et qui unxit nos Deus: 22 qui et signavit nos, et dedit pignus Spiritus in cordibus nostris. Zie ook Thomas Aquinas, Summa Theologiae, IIIa, q. 63.

Was een van de effecten van de Heilige Geest niet dat de apostelen spraken in tongen? De apostel Paulus noemde dat één van de gaven van de Heilige Geest. Deze kinderen laten hun tongen zien. Is dat niet wonderlijk?

Wederom ben ik benieuwd naar uw reactie.

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

Deze kinderen getuigen alleen maar van het feit, dat ze niet weten waar het over gaat.

The Guardian Angel zei

Spr 13:24 Wie de roede spaart, houdt niet van zijn kind; Want wie het liefheeft, kastijdt het.

The Guardian Angel zei

Spr 22:15 Al zit de dwaasheid in het hart van een kind geworteld, De tuchtroede haalt ze er uit!

Anoniem zei

Waarde Guardian Angel,

Dat staat in Spreuken, dat is waar. Maar toch ook opletten. Zei Jezus zelf niet:

Mt 18:6 qui autem scandalizaverit unum de pusillis istis, qui in me credunt, expedit ei ut suspendatur mola asinaria in collo ejus, et demergatur in profundum maris.

Anoniem zei

@ Anoniem van 20 maart 2017 08:34: Toch hadden ze moeten geweten hebben dat zij bij een prelaat stonden. Misschien had deze het een beetje uitgelokt. Spijtig.

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 20:29

Het is de abt die de kinderen schandaliseert.

Het is pater Benny die de kinderen schandaliseert.

De abt kan 'schuldig verzuim' verweten worden, omdat hij niet doet wat hij moet doen.

The Guardian Angel zei

Mar 10:13 Nu bracht men kinderen naar Hem toe, opdat Hij ze zou aanraken. Maar de leerlingen wezen ze af.

Met andere woorden, de Apostelen, de BISSCHOPPEN (en u pater Benny) verhinderen, dat de kinderen in contact komen met Jezus!

Anoniem zei

satanische vinger gebaren vanwege de kinderen. Of hebben ze hen verteld dat dat allemaal onschudlig is.

Anoniem zei

Aan anoniem 20 maart 2017 08:35 en de andere modernistische posters:

Leitourgia: dat is de juiste dienstvervulling bij een publiek ambt in het oude Griekenland, de juiste vervulling van een religieuze opdracht en/of dienst, en in da verband en op de eerste plaats de juiste, de aangepaste houding en stand tov. God en bij de sacramenten.

Dat hier bakvisjes onnozeliteit bedrijven, is klaar als pompwater;
dat deze prutsjes hie satanische symbolen met hun vingers demonstreren, is eveneens klaar als pompwater;
en dat de "prelaat" daarachter als een afgetakelde waterpomp staat, eveneens.
In zoverre hekelt @The Guaridan Angel volkomen terecht deze satanische vaudeville.

U ontmaskert zichzelf met U uitspraak van "stijlvol gekleed": het is op de eerste plaats de innerlijke houding voor God die telt, niet het meer of minder aanhebben van witte schoentjes, zijden kousen of kloskantborduren.
Danneels en vanGheluwe waren beide grote liefhebbers van deze "stijlvolle"kledij en waren desondanks doodgravers van het katholiek geloof.
U verwart hier folklore en bijkomstigheden met fundamentele religiositeit.
U verstaat er geen snars van.

In het oncentratiekamp van Dachau kan men in de voorhof van de Karmel aldaar de uit zakken, karton en lompenstukken tesamengestikte en genaaide stool, kazuivel, mijter en albe zien die vervaardigd werden voor en gebruikt bij de priesterwijding sub secreto van de zalige Karl Leisner door een franse hulpbisschop.
Kargste armoede, de hel op aarde én tegelijkertijd de nooit verglimmende gloed van oprecht authentiek christendom.
Karl Leisner zaliger, zwaar ziek, stierf overigens nog in 1945 en kon maar één mis in zijn leven opdragen.
Welke helden!.
En hier ter plekwelke bietekwieten en hansworsten, en U maar verdedigend lullen over "stijlvolle kleding".
Hoe deze onzin overigens bij de daaraan noodzakelijk te voorafgaande catechese mogelijk is (bvb. "De sacramentis " en "De mysteriis" van de Hl. Ambrosius), mag Joost weten.
Vermoedelijk is die "catechese" even defect als de kennis der bietekwieten van het katholiek geloof: het absolute nulpunt.

Anoniem zei

Aan anoniem 23 maart 2017 om 22:38

Bravo!
Getorpedeerd en gekelderd.
Save their souls.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer