maandag 6 maart 2017

Ook de neo-conservatievelingen komen de Satan aanbidden:


De voorlopig nog 'Weleerwaarde Pater' Gert Verbeken van de Servi Jesu et Mariae

De voormalig 'Weleerwaarde Pater' nu Z.E.H. Kurt Suenens van de ontbonden 'Heilige Apostelen'

14 opmerkingen:

De Romeinse Boord zei

Dit is dus totaal geen aanbidding van Satan. Dit was de voorstelling van de geloofsleerlingen in de Sint-Michiel en Sint-Goedele kathedraal te Brussel. Beide priesters waren daar als geestelijk begeleiders. Zij MOESTEN daar aanwezig zijn, niet uit steun aan de kardinaal, maar aan hun geloofsleeringen. Wat belachelijk om hier iets achter te zoeken als duivelsaanbidding. Foto's van het internet plukken kan iedereen, maar er de juiste betekenis achter weten is duidelijk een andere zaak!

Anoniem zei

Die paarse sjaals passen goed bij het hooliganisme van De Kesel en zijn aanhang.
De trieste waarheid is dat er momenteel méér geloof schuilt in de broeders van Taizé dan in De Kesel of in welke Belgische bisschop dan ook.
Daarom zal u me op 9 april niet zien in de Basiliek van Koekelberg. Dat gebed wordt overigens volledig gegijzeld door De Kesel, die daar vooral voor zichzelf reclame komt maken.
Zoiets hebben we ook in Gent meegemaakt met logebroeder Van Looy. Die vroeg broeder Aloïs om de kathedraal te doen vol lopen, maar dat bleek uiteindelijk alleen maar een manier voor Van Looy om zichzelf weer in de belangstelling te werken.
Met God heeft het al lang niks meer te maken, wel met het egocentrisme van babyboomers zoals De Kesel, Bonny en andere ketters.
Er is enkel een toekomst voor de ware, katholieke kerk, die niet draait met de wind maar vasthoudt aan de eeuwenoude beginselen, met inbegrip van de Latijnse mis.

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 21:22

Ik zie alleen maar paters die buigen voor de wereldlijke 'macht'!

Anoniem zei

guardian angel

die verbeken dat is die van vent van die "conservatieve" maleisen school in overijse !!

mijn zuster woont daar

wat doet die bij zo een varken als de kesel goddeloos varken ??

ik wou daar nog geld aan geven, krijgt van mij niets

Anoniem zei

Zo te lezen waren er effectief ook veel mensen met zuivere bedoelingen. Het zou inderdaad niet correct zijn om deze échte gelovigen op 1 hoop te gooien met die ketterse De Kesel.
Het onderschrift bij de foto had moeten zijn: "Ware gelovigen trachten De Kesel tot het Christendom te bekeren".

Anoniem zei

Inderdaad volledig mee akkoord anoniem 6 maart 23:17

Anoniem zei

Wat schandalig om de priesters die op deze foto's staan te beledigen en te bekritiseren! Waar is uw respect voor hen gebleven? Gaat men zo met Gods priesters om? Zij moesten daar zijn omwille van hun catechumeen waarvan zij de begeleider zijn. Hoe durft u hen zo te beledigen!

Anoniem zei

Beste,

uw zuster woont in het klooster te Overijse?
Zou ik haar naam dan eens mogen weten?
De priesters waren daar omwille hun catechumenen! NIET om een lach van De Kesel op te vangen!

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 16:69

Waarom zou ik respect moeten hebben voor priesters die te laf zijn om De Kesel openlijk op zijn ketterijen te wijzen.

In plaats van de komen kruipen voor een apostaat, zouden de resterende priesters van de Heilige Apostelen hun biezen moeten pakken, het stof van hun voeten moeten schudden en uit Brussel vertrekken, net zoals de Monastieke Gemeenschappen van Jeruzalem hebben gedaan.

Maar, het luxe leventje van sommigen in en rondom Brussel (hun salarissen worden door de staat betaald) is hen wel wat gehuichel waard.

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 16:54

Waarom bent u zo geïnteresseerd in namen? U bent zelf toch ook anoniem!

De Kesel hoeft de catechumenen niet te ontvangen. Het is niet De Kesel die hen als een soort pasja in de Kerk opneemt. De catechumenen worden Christen door het doopsel, niet door het gehuichel van De Kesel!

Anoniem zei

guardian angel

neen , mijn zuster woont toevallig in de gemeente overijse en ik ken dat klooster via via om jongens een betere opvoeding te geven dan het gewone onderwijs

zou hen wel financieel willen steunen,maar nu niet meer hoor

het is zoals ge zegt, waarom zou eender welke priester nog naar een varken als de kesel WILLEN komen
moest ik priester zijn zou het zeker niet willen doen hoor, en zou hem een lange brief schrijven waarom ik hem veracht in het diepste van mijn hart,omdat ik moet kiezen tussen Christus of een gevaarlijke apostaat als hij, onwaardig een priester te zijn
die vent heeft zichzelf veroordeeld, voor God dan

Anoniem zei

Indien men enkel praat met personen die orthodox zijn in het geloof, kan men met bijna niemand praten. Ten tijde van het arianisme waren 99% van de bisschoppen niet orthodox in hun geloof. Niettegenstaande dit, waren zij valide bisschoppen. Zo niet is er al van die tijd geen sprake meer van apostolische successie!!
De Kerk is hiërarchisch en wij lijden met de Kerk. Er is nood aan bovennatuurlijk geloof. Deze crisis in de Kerk moet elke gelovige aangrijpen voor loutering. Of Jorge Bergoglio een (slechte) paus is of een anti-paus, zal de toekomst uitwijzen. Het is intellectueel een verdedigbare positie dat zijn verkiezing niet valide is of dat hij formele dwaling begaat maar men moet aan de verleiding van gemakkelijke menselijke oplossingen weerstaan. Dat de crisis naar een hoogtepunt gaat is duidelijk. Jorge Bergoglio is enkel mogelijk geworden door Vaticanum II. Zonder bovennatuurlijke hulp komen we hier niet uit.
Het is tegenaangewezen iedereen aan te vallen die met aartsbisschop De Kesel praat. Of hij een kardinaal is of een quasi-kardinaal is laat ik in het midden. SPPX is ook in onderhandeling met Rome en streeft naar een akkoord. Uiteindelijk dreigt U te vervallen in een sectaire groep (dit is geen pejoratieve term) van bisschop Williamson of van zuivere sedevacantisten. Men moet het hoofd koel houden, de blik op Christus richten en zich baseren op de crisis van het arianisme, op andere crisissen en op heiligen zoals Catherina van Sienna.

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

Wij strijden met de middelen die we hebben.

Uw analyse van het Arianisme deel ik niet.

Het gaat er niet om "om iedereen die met De Kesel praat aan te vallen." Denk u nu werkelijk, dat wij nog nooit met De Kesel gepraat hebben? Hij geeft ons trouwens altijd gelijk.

De Kesel is ook één van onze trouwste lezers.

Degenen die wij hier "aanvallen" zijn Farizeeën, niet omdat ze met De Kesel praten, maar dat ze steun bij hem zoeken. Over veel van deze lieden weten wij nog veel meer, en vergeet niet, dat wij het ergste nog niet eens publiceren.

Dat wil niet zeggen, dat sommigen niet verder ontmaskerd zullen worden.

Een interessante blog is deze: Restkerk

Link:

https://restkerk.net/

Anoniem zei

Dat met die 99% is onzin.
Het westelijke deel van het romeinse rijk was niet ariaans; en de armeniêrs waren reeds gescheiden van het romeinse rijk en geîsoleerd.
Het syrische christendom was ook niet door het arianisme gedomineerd, zoals ook niet de bewegingen in Egypte.

Er zijn ook zeer veel geldig gewijde bisschoppen, waarvan Rome geen weet heeft: in communistisch China in de ondergrond, in Noordkorea enz., waar de apostolische successie verder gezet wordt.

Leuk is wel, dat DeKesel tot de trouwste lezers van deze blog behoort :-)
Bij bepaalde artikelreeksen en vurige commentaren merkt men het brandende interesse door het snel stijgend aantal lezers.
Alles volgens het motto: Wie wordt nu vandaag afgeschoten?
Volkomen door radar bewaakt, plat op hun buik liggend, onder vuur van ervaren scherpschutters, zonder greintje tegenweer: de bastaardkerkers hebben het inderdaad niet gemakkelijk op de "vuurplekken" (om bisschop Hoogmartens te citeren)

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer