zondag 5 maart 2017

Losgeslagen 'voorstelling van de doopkandidaten' in de kathedraal van Brussel met ongedoopte leken die zich als 'priester' voordoen...


Brussel enkele uren geleden...

Ongedoopte leken hebben niets verloren op het priesterkoor.

Met de 'S' van Satan op de voorgrond
en de vrijmetselaars-kubus die het hoofdaltaar verbergt
 op de achtergrond...

Met dank aan Jef!
'

11 opmerkingen:

Anoniem zei

Dit wansmakelijke spektakel ging door onder de naam "viering van de uitverkiezing".
Wanneer men "Viering van de uitverkiezing" ingeeft op YouTube stoot men vanzelf op een video over de verkiezing van Prins Carnaval.

Anoniem zei

Van de 50 Brusselse doopleerlingen is er welgeteld 1 Nederlandstalige.

Men kan dus waarlijk van een groot succes spreken!

Anoniem zei

Een volledig fotoverslag van de blasfemische gebeurtenis is hier te vinden:
https://www.flickr.com/photos/metropolis2012/albums/72157681098498685
Uit wiens koker kwam het idee om purperen sjaals te lanceren die eruitzien als een stola? Alleen een vrijzinnige zoals De Kesel kan dit bedenken.

Anoniem zei

Wat is hier zo vreemd aan? Een voorstelling van doopleerlingen of catechumenen is al eeuwen in de Kerk terug te vinden. Wat met de doopleerlingen van de eerste kerk? Deze namen deel aan de Heilige Mis, maar vertrokken direct na de preek, opdat het Heilig Mysterie dat zich daarna zou voltrekken voor hun een geheim zou blijven! De sjaals waren inderdaad wat vreemd, maar niet verboden denk ik! Diegene die dit heeft geschreven en door het slijk wilt halen heeft duidelijk geen respect voor de priesters die deze jongeren begeleiden en voor de catechumenen die de stap naar de Katholieke Kerk zetten!
Moge de Heilige Geest die in jullie bij jullie Doopsel en Vormsel is uitgestort jullie de gave van Wijsheid en Inzicht schenken!

The Guardian Angel zei

De Novus Ordo kerk is schismatiek. Jullie bewijzen deze jongeren géén dienst, maar leiden hen in hun ongeluk.

Anoniem zei

Aan anoniem 6 maart 2017 om 20.30

Uw posting is zowel naar de inhoud als naar de taal te oordelen, verward.
Wat is nu de "eerste Kerk", alsof er een tweede, derde en vierde enz. zou zijn- terwijl in het Credo uitdrukkelijk sprake is van de Éne Heilige en Apostolische Kerk (Una, niet "prima").
De scheiding tussen de zog. "mis van de catechumenen" en de zog. "mis van de gelovigen" wordt uitvoerig bescheven bij de Hl. Ambrosius (De sacramentis)(°333-397+).
Daar zijn we echter reeds op het einde van het romeinse keizerrijk beland, en wel bij de eerste senator, die bisschop werd (overigens na Constantijn de Grote).
Die"eerste kerk" is totale onzin.
En dan staat er daar een lange lintwormzin, met eerst twee ondergeschikte zinnetjes, dan een klein hoofdzinnetje en dan weer twee ondergeschikte zinnen, alles dan nog gekruid met "jullie wilt" waar het als meervoud toch "jullie willen" moet luiden.
Veel wijsheid en inzicht in de nederlandse taal is er nooit geweest bij de brusselse bastaardkerkers.
En ook nooit veel stijl en zeker niet veel geloof.
Maar wel veel lafheid en collaboratie met de machtigen en veel verraad aan de Waarheid.

DeKesel blijft overigens even fotogeniek als hij steeds was;
gelukkig is er maar één vlaming alias nederlandstalige bij deze groep.
Zeer gezond,ook op geestelijk gebied.

Anoniem zei

Natuurlijk is die "eerste Kerk" totale onzin voor jullie slag. Die realiteit haalt immers jullie stelling van de ene onveranderlijke Kerk compleet onderuit. Jullie verweren je ertegen als een duivel in een wijwatervat... het al niet helpen, de Waarheid zal zegevieren en de duivel het onderspit delven. Ik bid voor jullie pikzwarte zielen...

Romeinse Boord zei

@ The Guardian Angel

Het is niet omdat u een aanhanger bent van de Tridentijnse Ritus, die trouwens zeer goed is! Dat u de Novus Ordo moet beschouwen als schismatiek. Er zijn veel ergere zaken gebeurd die geleid hebben tot schisma's, onder meer dat van een wijding van 4 bisschoppen. Beide ritussen zijn erkend door de Kerk. U durft te beweren dat ze deze jongeren naar hun ongeluk leiden, maar door zulke praat te verkopen leid u uw eigen zielenheil en dat van anderen naar het ongeluk, dat wat uitloopt in onblusbaar vuur. Denk na over wat u neerschrijft! Heilige priesters zwart maken om uw negatieve gevoelens te uiten over de Kesel is zeer laag! Zo ook vind u het erg dat de Jeruzalem-gemeenschap werd weggezonden en dat de Fraterniteit van de Heilige Apostelen werd ontbonden. Toch deze beide deden de Heilige Mis in de Nieuwe Ritus en daar werd geen woord over gerept in vorige artikels! Wees eerlijk! Dit is laster en eerroof van goede priesters die leven volgens het Evangelie en de Traditie van de Kerk!

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 13:05

U moet met argumenten komen, niet met onzinnig georakel!

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 17:11

De enige Ritus van de Latijnse Kerk is de Tridentijnse Ritus. Als dusdanig ben ik er geen aanhanger van, er is nu eenmaal géén andere.

De Novus Ordo ritus is weldegelijk schismatiek! Tig pausen hebben gezegd, dat men met zijn handen van de Tridentijnse Ritus moet afblijven, toch heeft Pauslus VI de Tridentijnse Ritus afgeschaft en een karikatuur in de plaats gesteld.

Ik vraag me dus af waarom die Paulus VI 'zalig' zou zijn, terwijl hij waarschijnlijk allang in de hel ligt te branden.

Verder is de Novus Ordo in de volkstaal altijd ongeldig.

Het wijden van bisschoppen zonder toestemming van de paus is nooit grond voor excommunicatie geweest, totdat men het in 1983 in de nieuwe Codex ingeschreven heeft op maat van Mgr. Lefèbvre.

Verder waren die excommunicaties rechtsongeldig omdat Mgr. Lefebvre dit moest doen, omdat er een noodtoestand in de Kerk heerst. Als u dit na 4 jaar Bergoglio nog niet wil inzien, dan weet ik niet wat er nog zou moeten gebeuren, voordat u de ogen open gaan.

Dat beide ritussen door de Kerk erkend zouden zijn, klopt niet. De Novus Ordo Missae is nooit door een paus afgekondigd geweest.

Ten tweede hebben Paulus VI en Johannes Paulus II altijd gedaan alsof de Tridentijnse Mis verboden zou zijn. Dat waren leugens!

Door jongeren naar De Kesel te voeren, geeft u inderdaad een fout signaal. Ze hebben daar bij De Kesel niets te zoeken. Zij treden toe tot de Kerk door het doopsel, niet door het gekonkel daar bij De Kesel.

Verder zijn de beide priesters niet 'heilig', maar getuigen zij van veel lafheid.

De Kesel is een ketter, een apostaat en een knecht van de Satan. Hij zou beter meteen de kerk uitgejaagd worden.

Dat de Jeruzalem-gemeenschap werd weggezonden en dat de Fraterniteit van de Heilige Apostelen werd ontbonden, onderstreept nu net mijn punt.

De Novus Ordo Missae heeft noch de Jeruzalem-gemeenschap, noch de Fraterniteit van de Heilige Apostelen iets opgeleverd.

Net zomin jullie knieval voor De Kesel iets zal opleveren. De Satan is een moloch die niet te verzadigen valt.

Hier is geen sprake van laster en eerroof. Beide priesters zouden beter zelf eens een gewetensonderzoek doen.

Uw Romeinse boord zal u niet redden.

Bij deze bent u gewaarschuwd.

Anoniem zei

Aan Romeinse Boord 7 maart 2017 17:03

Ik versta spijtig genoeg niet wat U wil zeggen:
U begint met "Het is niet omdat..." en dan houdt de zin op (resp. geeft U dan een bemerking over het goed-zijn van de Tridentijnse ritus); en alles beeindigd met een uitroepteken.
De syntax van de daaropvolgende zin klopt ook niet.
Dan nog een kolossale dt- fout ("...leid U...) en "...dat wat uitloopt in onblusbaar vuur"(??); en tot slot wordt nog een inversie vergeten ("...Toch deze beiden deden...") en dan wordt ook nog de "Nieuwe Ritus" uitgevonden (ipv "novus ordo").
Klaarblijkelijk bent U niet nederlandstalig en ik vermoed zeer sterk dat hier de Google-vertalingsmachine gebruikt werd.

Wat nu de inhoud betreft: de postconciliaire kerk kent geen schismata meer- die Missa de sublevanda schisma werd door Bugnini (en bekrachtigd door Paulus VI) omgedoopt in "Missa pro unitate ecclesiae").
Onder Bergoglio werd nu de ganse dogmatiek in de papierwolf gestoken- en zit toch iedereen in de "kerk", dwz. ook alle leden en sympathisanten van de fsspx.

Kard. Joseph Ratzinger heeft steeds benadrukt dat het hier NIET over twee ritussen gaat, maar over twee vormen van dezelfde ritus (naast overigens de ambrosiaanse, karthuizer- en dominikanenliturgie en de Sarumritus).
Nadat hier op kavlaanderen zovele "heilige priesters" ontmakerd werden als misdadigers van laag allooi, zou ik toch liever voorzichtig zijn met die term en hem reserveren voor de pastoor van Ars en andere échte heiligen.
En wat het vele vuur betreft: het Dies irae werd nu juist door de conciliaristen verboden en geboycotteerd- buiten het bisdom Hasselt met zijn "vuurplekken" is er in de noordbelgische bastaardkerk niet meer veel vuur- daarentegen zeer veel water:
enorm veel tranen om het verloren geloof, om de kapotte kunstschatten, om de vele misbruikte kinderen en zeer veel zout zeewater om er met de molenstenen te kunnen dumpen.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer