zondag 12 maart 2017

Jozef De Kesel 'in dialoog' met de Vrijmetselarij:

Rencontre de Jozef De Kesel (Primat de Belgique) et de Henri Bartholomeeusen (Président du CAL/Voorzitter van het Centrum voor Seculiere Actie en 33ste graad grootmeester van Le Grand Orient de Belgique) op 29 januari 2016 in Flagey

En dit keer géén 100, maar wél 500 aanwezigen op een manifestatie georganiseerd door de ULB, de universiteit van de vrijmetselarij!

Zoals gebruikelijk zeurt De Kesel altijd over de 'geseculariseerde samenleving' en dat het hier nu "niet meer is zoals bij de moslims". [Nog niet!]

Bartholomeeusen is het in het begin eens met de 'analyse' van De Kesel. [Surprise! Surprise!]

De Kesel streeft geen macht meer na binnen de maatschappij. [Maar, natuurlijk wél binnen de Kerk.]

De Kesel is blij, dat de Kerk haar macht heeft verloren, zeker sinds het Tweede Vaticaans Concilie. [Nou!]

De Kesel heeft respect voor de ongelovigen. [Had hij maar evenveel 'respect' voor de gelovigen!]


Vraag minuut 14:30 : "Is het geloof superieur aan de overtuiging, aan de opinie?"

De Kesel: "Non, non, non." "Het geloof is een existentiële overtuiging."

De Kesel beweert dus, dat het Woord van God NIET superieur is aan de opinie!

DIT IS APOSTASIE!!!


De Kesel: "Voor mij persoonlijk is de meest fundamentele waarde het respect voor de andere."

DIT IS APOSTASIE!!!


"De Kesel is alleen maar katholiek van huis uit! Dus niet uit overtuiging!" zegt Bartholomeeusen. De Kesel knikt instemmend! [Ketterij!]

Vrijmetselaar De Kesel min 21:50 : "Euthanasie is een kwestie van vrijheid. Vrijheid!" "Liberté. Liberté!" [Ketterij!]

De Kesel 24:15 over de homoseksuelen: "Het discours van de Kerk is niet meer dat van 10 of 20 jaar geleden!" [Ketterij!]

Vraag: "Wat moeten de gelovigen doen?"

De Kesel: "Vluchtelingen opvangen."

Volgens De Kesel zijn er ook "linkse christenen". Maar, hij houdt niet van "extremen".


Bartholomeeusen wijst De Kesel op zijn "double discours" (min. 29:20). [Bartholomeeusen heeft inderdaad gelijk en schijnt te zeggen: "U praat als een vrijmetselaar, maar wat met het Kerkelijk Recht?" De Kesel spreekt inderdaad met twee tongen. Dit is de typische houding van de Farizeeër! De schijnheilige! Net dat is zo storend aan De Kesel!]


"Wat is de Wet van de Kerk" vraagt Bartholomeeusen... "Het Kerkelijk Recht?"

De Kesel: "Neen, het Tweede Vaticaans Concilie". [Ketterij!]

Vanaf min. 30:00 geeft De Kesel toe, dat hij het Kerkelijk Recht niet kent!!!

Volgens De Kesel is apostasie volgens het Kerkelijk Recht géén delict! Dan begint De Kesel te leuteren over de 'godsdienstvrijheid' volgens het Tweede Vaticaans Concilie!

Jef, 'apostasie' heeft niets met godsdienstvrijheid te maken!

De Kesel weet dus niet, dat volgens het Kerkelijk Recht,
apostasie weldegelijk een misdrijf is!

Ongelofelijk! Ook Bartholomeeusen moet met De Kesel lachen én terecht!!!


De Kesel: "De Kerk heeft een bocht gemaakt!" [Ketterij!]

De Kesel liegt alsof het gedrukt staat!


Nu gaat het Tweede Vaticaans Concilie plots over "broederlijkheid" en "dialoog". [Ketterij!]

De Kesel: "Katholieke scholen mogen niet evangeliseren". [Ketterij!]

De Kesel herhaalt nog maar eens, dat hij voor de scheiding tussen Kerk en staat is. [Ketterij!]

Bartholomeeusen wil de laïcité inschrijven als 'staatsgeloof' in de grondwet.

Tot slot: De Kesel: "Ik heb geen 'grote boodschap' te brengen".


In heel zijn uiteenzetting is niet één katholiek woord te vinden! 
Alleen maar relativisme! En dan heb ik het over De Kesel. In feite heeft Bartholomeeusen, die katholiek is opgevoed, méér gezegd over het Katholiek Geloof dan De Kesel zélf!

De Kesel weet niet waar het over gaat!

De Kesel toont duidelijk aan, dat hij niet weet wat in het Kerkelijk Recht staat en hij toont ook aan, dat hij niet weet wat het Tweede Vaticaanse Concilie zegt!

De Kesel diskwalificeert zich totaal als bisschop!

8 opmerkingen:

Anoniem zei

Tja, zoals indertijd de vrijmetselarij over Bugnini zei:
Met De Kesel is het allemaal veel beter geworden dan we had kunnen vrezen.

Want welke gelovige neemt dat schertsfiguur serieus? Dat dacht die tut in de VS die nog presidente had willen worden ook, die meende bisschoppen te kunnen beïnvloeden om een linkse agenda aan de man te brengen. Terwijl geen 20% van Amerikaanse gelovigen hun bisschop niet serieus neemt.

Probleem is echter wel dat de maconnieke grootmeester met De Kesel moet lachen. Er blijkt er toch nog een te zijn die flauw benul heeft van een catechismus.

Anoniem zei

guardian angel

guido

interview eens grondig bekeken

21.50 over abortus en euthanasie zegt hij wel en dat is verkeerd beslist parlement onder "democratie" maar hij zegt er wel bij, laat ons eerlijk zijn

nous ne sommes pas obligé de faire cela

c'a aussi est une question de liberté, de liberté

dus ik moet zeggen dat als ik na een zeer kortstondige reactie meende dat de kesel dat goedkeurde dat toch niet is

uiteraard hij mag niet zeggen dat de democratie dat regelt, het leven is van GOD,niet van de wereld

het is niet omdat de kesel in het algemeen domme kruiperige uitspraken doet dat we die vent mogen beschuldigen van dingen die hij tenminste toch niet gezegd heeft,maar zijn uitspraak over homosexuele praktijk is reeds abominatie voor mij hoor
maar ge moogt geen stemmenmakerij doen met uitspraken die hij niet zegt want anders gaat ge ook niet eerlijk zijn

in het algemeen doet de kesel een knieval voor de wereldlijke macht en verdedigt hij niet meer het ene ware geloof in Christus en de wereldlijke wetten die het gevolg zouden moeten zijn van dat geloof, er wordt niet gedood,amen en uit en de mens heeft geen ware vrijheid tenzij in de Waarheid die schoon en goed en edel is,maar die zo weinig mensen begrijpen,enkel nog maar het geloof in het egocentrisme
kijk naar de maatschappij en een kind kan dat zien

The Guardian Angel zei

@ Guido,

Zoals ik het begrijp, zegt De Kesel, dat wij niet verplicht zijn om euthanasie of abortus te plegen, maar dat wij als Christenen de vrijheid hebben om dat NIET te doen.

Dit klopt om meerdere redenen niet:

1. Christenen zijn VERPLICHT om dat niet te doen.

2. Ongelovigen hebben NIET het recht om het wel te doen.

3. Dat heeft dus helemaal NIETS met vrijheid te maken. De Kesel voert hier een humanistisch/democratisch discours.

4. Abortus en euthanasie zijn door God verboden en wij moeten God eerbiedigen, anders gaan we naar de hel: 'gelovigen' zowel als niet-gelovigen.

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

Je mag zeker iemand terecht wijzen op basis van zijn gedrag of woorden. Je oordeelt niet over de persoon, wél over zijn daden.

Goede daden en slechte daden

De moreel goede daad veronderstelt tegelijkertijd de goedheid van het object, van het doel en van de omstandigheden. Een slecht doel bederft de daad, zelfs indien het object in zichzelf goed is (zoals bidden en vasten "om door de mensen gezien te worden").

Het object van de keuze kan op zichzelf het geheel van een daad bederven. Er zijn concrete gedragingen - zoals ontucht - waarvoor men nooit mag kiezen, omdat de keuze voor deze daden een wanorde van de wil, een moreel kwaad is.

Het is dus verkeerd te oordelen over de moraliteit van de menselijke daden door alleen te kijken naar de bedoeling die hen drijft, of naar de omstandigheden (milieu, sociale druk, dwang of noodzaak om te handelen, enz.) die er het kader van vormen. Er zijn daden die door en in zichzelf, onafhankelijk van de omstandigheden en de bedoelingen, altijd zwaar ontoelaatbaar zijn vanwege hun object; zoals godslastering, meineed, doodslag en overspel. Het is niet toegelaten kwaad te doen opdat er een goed uit voort zou komen.

Anoniem zei

U moet zelf weten wat u wil:
ofwel is hij bisschop en kan hij zich volgens u blijkbaar diskwalificeren als bisschop (alsof het een voetbalwedstrijd is), ofwel is hij gewoon geen bisschop.
U kletst dus duidelijk wat uit uw nek.

The Guardian Angel zei

U zal nog veel moeten studeren op dat 'seminarie' van u, aangezien u niet weet waar het over gaat.

Jozef De Kesel werd bisschop gewijd door Godfried Danneels, Arthur Luysterman en Rémy Victor Vancottem. Tegenwoordig wijdt men altijd met meerdere bisschoppen om zeker te zijn, dat de wijding geldig is. Voor zover ik kan vaststellen, heb ik geen redenen om te twijfelen aan de geldigheid van de bisschopswijding van De Kesel. Dus, hij is en blijft bisschop, ook als hij in de hel zou eindigen.

Maar, als bisschop bestuurt hij ook een bisdom. In zijn geval is hij aartsbisschop van Mechelen-Brussel, al denk ik eerder, dat hij nog steeds bisschop van Brugge is. Maar, goed. Hij oefent het ambt van bisschop uit.

Maar, door zijn ketterijen en zijn apostasie kan hij niet meer als 'katholiek' betiteld worden en aangezien een ongelovige géén ambt kan vervullen binnen de Kerk, is hij dan ook bisschop of aartsbisschop af. Dit is simpel Kerkelijk Recht.

Maar ja, dat zullen ze tegenwoordig, niet meer doceren op het seminarie.

Buon pranzo!

Anoniem zei

Beste GA, als De Kesel maifest het kerkelijk recht overtreedt, zoals u beweert, waarom leidt u dan geen zaak in bij de Kerkelijke rechtbank? Is dat dan niet uw Katholieke plicht? U zal de zaak bovendien toch met vlag en wimpel winnen? Is dat niet efficiënter dan op een blogje te zitten mekkeren? Of is het toch zo simpel niet?
Benieuwd naar uw antwoord.

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

Wanneer Bergoglio zelfs publiekelijk weigert te antwoorden op officiële vragen van 4 kardinalen, waarom zou hij mij dan in het verborgene antwoorden?

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer