donderdag 9 maart 2017

DRINGENDE OPROEP aan de Seminaristen van het Johannes XXIII seminarie: "Laat u niet wijden door Jozef De Kesel, want u zal samen met hem in de vuurpoel worden geworpen!"12 opmerkingen:

Anoniem zei

Volgens Kerknet gaat De Kesel vanavond 1,5 uur lang getuigen over zijn leven als Christen.
Dat is erg veel tijd voor iets wat in enkele seconden valt samen te vatten.
Het Christelijke leven van De Kesel heeft even lang geduurd als dat van een fruitvlieg.

Anoniem zei

Hoe kunt u weten dat hij in de hel komt? U ontkent het feit dat God barmhartig is en dat iemand zich kan bekeren. Door nu te zeggen dat iemand in de hel geworpen wordt, ontkent u Gods gave van barmhartigheid en vergeving ( u ontkent dus de biecht) en u ontkent dat God de zondaar blijft zoeken tot het einde.
Ik vind dit onvoorstelbaar voor iemand die beweert katholiek te zijn. Het toont het aan: u bent het niet. Ik hoop dat God bij uw afsterven barmhartig zal zijn en u niet zal meten met de maat waarmee u anderen hebt gemeten.

Anoniem zei

vooraleer De Kesel iemand tot priester kan wijden, moet hij eerst minstens ZELF PRIESTER zijn

aan die voorwaarden is niet voldaan dus ....

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 16:59

Jef De Kesel begaat de onvergeeflijke zonde: Jef lastert de Heilige Geest.

Het is de taak van de Heilige Geest om te getuigen van Christus en de wereld te overtuigen van “zonde, gerechtigheid en oordeel” (Johannes 16:18). Lastering van de Geest verwijdert de persoon uit de sfeer waarin vergiffenis mogelijk is.
De taak van de Heilige Geest is het brengen van mensen tot Christus. Een persoon die de Geest lastert en verwerpt, die verwerpt de Enige die hen kan leiden tot een plaats van reddend geloof. Het is onmogelijk om gered te worden als je hardnekkig “nee” blijft zeggen tegen wat de Geest doet en je Hem uiteindelijk ook nog grof belastert.

Gods volkomen vergiffenis van alle soorten zonden is beschikbaar voor allen die zullen geloven.

En Jef gelooft NIET!

Anoniem zei

U lastert God.
Een heiden gelooft ook niet in Jezus Christus en is niet katholiek. Toch kan hij door God gered worden: Christus blijft de zielen zoeken en als een heiden zich op zijn sterfbed bekeert en een volmaakt berouw heeft, wie bent u om te zeggen dat hij in de hel zal geworpen worden?
U maakt zichzelf tot God.
Ik zou niet graag in uw schoenen staan op het Laatste Oordeel.

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

"...een heiden zich op zijn sterfbed bekeert..."

Op zijn minst verwart u een paar dingen.

Anoniem zei

Aan anoniem 9 maart om 16:59

De hel: dat is de absolute communicatie-verweigering t.o.v. de Liefde Gods en haar realisatie in de heilsgeschiedenis als "Lichaam van Christus" en "Communio Sanctorum"(de Hl.Kerk);

De hel is het eigenwillige, door eigen schuld veroorzaakte falen en versagen t.o.v. Gods aangeboden liefde en Zijn geboden.

Een bestaan in fundamentele tegenspraak t.o.v. God, t.o.v. Jezus Christus, een verweigeren van medewerking aan de Hl. Geest.

Militair gesproken: insubordinatie, bevelweigering - en bij iemand na wijding, en zeker na een "bisschoppelijke wijding": hoogverraad.

De hel is overigens naar de negatieve theologie ook als "de toestand zonder God" beschreven - naar de woorden van Onze Heer Jezus Christus zelf is het direct verzuipen in de zee met een molensteen om de hals te verkiezen voor daden, die in de hel voeren.

Dat heeft met de 'barmhartigheid' niets te doen.

God is almachtig en alomtegenwoordig; Zijn gerechtigheid is Zijn liefde, Zijn geboden zijn de tekens en de middelen van Zijn liefde.

@The Guardian Angel ontkent hier nergens dat God barmhartig is en ook niet de vergeving van de zonden, resp. het Cacrament van de Biecht.

(Overigens: U schrijft fout "afsterven"-dat betreft een deel van een lichaam (vb. spier- en vetweefsel sterft af (gangreen)/ hartspierweefsel sterft af bij een myocardinfarct; wat U bedoelt, is "sterven" tout court)

En wat U uitspraak betreft "...God blijft de zondaar zoeken tot het einde...":
weer zo'n modernistisch gezwets uit de Leuvense stal.

De mens bezit een vrije wil (de libero arbitrio) en een geweten, en is vrij om dit te gebruiken om God te zoeken en te vinden.

Jozef DeKesel heeft nu als langjarige adlatus van Danneels met volledige kennis van alle sex-schandalen en kindermisbruik nooit iets zinvols gedaan om dit te bestrijden, maar alles continu onder het tapijt gekeerd, de pedofiele bezattende limoncellopriester Tom Flavez weer in het pastoraal verkeer willen brengen, Jeroen Claerhout gedekt (pardon: beschermd), een Brugse missionaris met pedoverleden weer naar zijn favelakinderen in Zuid-Amerika laten gaan, de Brusselse kathedraal tot een vrijmetselaarstempel omgevormd, de Fraterniteit van de Hl. Apostelen opgeheven, de Fraterniteit van de Monastieke Gezelschappen van Jeruzalem gekoejonneerd tot ze "zelf weggegaan worden zijn" - kortom: Jozef DeKesel heeft nooit iets zinnigs voor het geloof gedaan, maar integendeel alles daartegenin.

Niets van omkeer, geen woord van bekering - in de plaats ervan de vervalsing van het Onze Vader en het weg-chipoteren van het woord "bekoring" en vervanging door "beproeving".

Wel jongen, dan moet je veel je nieuwe onzevader bidden en geduldig de acties, artikels en scherpe commentaren van @The Guardian Angel en de Katholieke Actie Vlaanderen verdragen. (Ze zijn dikwijls zeer interessant)

(Kerknet daarentegen is zeer verdommend en niet zelden stapelzot; en de faculteit godsdienstwetenschappen in Leuven is theologisch en katholiek ook geen glanspunt, maar een echte flierefluiterstroep).

Anche Deus nunca seras eroe anonimo.

Anoniem zei

Aan anoniem 10 maart 2017 19:49

U bent knettergek.
Een heiden is iemand, die ofwel nooit het geluk had, het christendom te leren kennen (en is dan ook schuldloos) of iemand, die trots het aangebod van het geloof, vrij-en eigenwillig verweigert (schuldige afwijzing);
het ergste voor de Hl.Kerk is het wegjagen en verdrijven van godzoekende eerlijke mensen door herders, die zich gedragen als wolven in een schaapsvel:
dat is insubordinatie tegen de Heer zelf, tegen God, tegen de Hl. Geest;
en deze zonde kan niet vergeven worden.
Overigens: volgens de Hl. Thomas van Aquino kan God één zaak niet: zichzelf tegenspreken.

Hoe een heiden nu op zijn sterfbed plots het geloof leert kennen, zich totaalbekeert en dan ook nog "volmaakt berouw" toont en goedmaking beoefent...nuja, U schijnt mij hier zeer verward.
En wat betreft het "zich tot God maken":
een uiterst interessante topos, die sedert enige weken o.a. op katholisches.info en www.kath.net gediscussieerd en vastgesteld werd, en wel juist bij "Paus" Franciscus.
Diens woordmeldingen in origineel, zijn schrijfsels en zijn flodderige preken in domus Sa. Marta zijn veel meer als aanduidingen terzake, geven ze toch haarfijn deze door U geuite kritiek realiter weer.
Oppassen,jongen: peronisten lachen niet met zulke onzin!

Anoniem zei

Eerste anoniem zeg het zelf toch; "... en dat iemand zich kan bekeren". Ja, totdat De Kesel zich bekeert is er geen hoop voor hem.

En nu wil ik er ook op duiden dat er graden van katholiek-zijn bestaan. Zelfs voor de modernist, is wat De Kesel uit zijn nek slaat met de beste wil in de wereld en met de grootste verbeelding, met grote spaties tussen de lijnen, om ertussen te kunnen lezen, simpelweg niet meer katholiek te noemen. In feite spreekt hij zelfs niet over deze of gene godsdienst. Dat is gewoon wartaal.

Het lijkt iets uit het komische duo Gaston en Leon, die ondervraagt worden door een rijkswachter, en dan liegen ze slecht voor komisch effect.

Anoniem zei

Anoniem 16:59; wat een flauwe kul! De logica in je betoog is ver te zoeken
Eerst zeg dat God De Kesel aan het zoeken is, om hem te bekeren. OK, als jij het zegt. Het zal wel. Op voorwaarde tenminste als God beslist heeft De Kesel de genade van het Geloof te geven.

In ieder geval geef je zelf toe dat De Kesel bekering nodig heeft.

Maar dergelijke barmhartigheid zou niet voor deze blogger weggelegd zijn.

Trouwens, de paus heeft gezegd dat "iedereen" in de Hemel komt. Wees dus consequent; zelfs Guardian Angel zal in de Hemel geraken. Of vind je deze paus maar niets?

Anoniem zei

Aan al degenen die het menen beter te weten dan de Heilige Kerk: hier op deze site wordt constant geloochend dat mensen zich kunnen bekeren en toch gered kunnen zijn.
Nu beweren dat De Kesel in de hel komt, dat wie zich door hem laat wijden ook in de hel geworpen zal worden, is het loochenen van de waarheden van het Heilig Katholiek Geloof.


The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

Holle woorden! Geen one-liners, maar argumenten, A.U.B.

Wij hebben meermaals aangetoond, dat De Kesel het Katholieke Geloof afwijst.

Indien nu een seminarist de komedie meespeelt en zich laat wijden door De Kesel, dan stemt deze seminarist expliciet in met de ketterijen en apostasie van De Kesel.

Volgens mij is één en één twee.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer