vrijdag 10 maart 2017

Apostaat Jef De Kesel heeft het 'appeal' van een natte dweil: 42.000 studenten in Leuven en men slaagt er na een intense mediacampagne nog niet eens in om 100 studenten naar het Johannes XXIII seminarie te lokken...


Het gehoor van Jef heeft duidelijk een hoog geitenwollensokken-gehalte...

Volgens het seminarie zien we hier Jef "die getuigt".

Dat zal wel, maar van wat getuigt hij?


6 opmerkingen:

Anoniem zei

Een paar tientallen studenten, geflankeerd door studenten van het oudere soort. Sommigen zijn zo te zien al 50 jaar aan het studeren.

Anoniem zei

Ik heb hier ca. 70 personen geteld; dat maakt bij ca. 42000 studenten een aanwezigheid van 0,1666 %.
Bij grosso modo 5,5 miljoen vlamingen komt dit overeen met ca. 8100 personen, wat zo ongeveer de sterkte van de noordbelgische bastaardkerk weerspiegelt.
Wanneer men de personen in de bisdommelijke besturen, het stafpersoneel, de bedienaars van de eredienst, de lectoren en diakens en de godsdienstleraars en -leraressen en hun echtgenotes/n en de mannelijke en vrouwelijke kloosterlingen samentelt, komt men ongeveer aan dezelfde grootteorde.
Game over.
C'est fini.

Anoniem zei

het was bedoeld voor seminariestudenten. En je zinnetje met 'natte dweil' heb je gewoon overgenomen van die andere gestoorde en volledig verkeerd opgevoede fascist, Nigel Farage

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

De helft van de seminaristen is dan al van het vrouwelijke geslacht???

Anoniem zei

Aan anoniem 11 maart 207 om 13:30

U liegt:
op de affiche staat uitdrukkelijk : "voor jongeren tussen 17 en 30 jaar".
Het woord "seminaristen" komt er niet in voor.
Het aantal seminaristen in Leuven en Brugge is overigens veel te klein om zo'n zaal noemenswaardig te vullen;
Het grootste deel der belgische seminaristen in Namen zittende, daarbij ook zeer vele in Redemptoris Mater, zou het onzin gewezen zijn deze frans- en engelstalige jongelui naar Leuven voor een nederlandse toespraak te lokken.

Krotterij en liegen, en dan dadelijk nog ontmaskerd worden: stommer gaat het niet.
Dat is niet de verkodiging van het evangelie, dat is de demonstratie van domheid en schijnheiligheid.

Anoniem zei

Aan anoniem 11.03.2017 13:30

Oppassen, jongen!
Voorzichtig zijn met het woord "fascist", en zeker dan in verbinding met "gestoord".
In Argentiniê beleefde het fascisme zeer lang een geweldige bloeitijd, en ook lang na het eerste Peronbewind en de daardoor veroorzaakte economische crisis waren de fascistische tendenzen zeer virulent;
zeer veel aanhang overigens bij de italiaanse immigranten.
Zeer interessant hier de "Guarda do hierro" (Ijzeren Garde), peronistisch-fascistische knokploeg, die dan een intense verbinding met bepaalde kerkelijke kringen had en lange tijd in Spanje onder Franco ondrrdak vond.
1976 dan in Spanje buitengesmeten, teruggegaan naar Argentiniê en daar dan weldra ontmacht door de junta omdat niet-betrouwbaar.
Enige leden van deze beweging hebben zich in de juntajaren nu niet direct dapper of neutraal gedragen, maar zwaar gecollaboreerd en zelfs "hun schaapjes aan de wolven geofferd"; en het gedachtengoed was daar zeer heidens geînspireerd en niet direct christelijk.
Overigens: in domus sta. Marta werden reeds zeer veelmensen beledigd en kregen hun vet weg- maar niet de fascisten.

Quos reges delirant, plectuntur Achivos.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer