zondag 19 februari 2017

'Flater van de Week' door Bergoglio op 10 februari 2017:


"Moslim-terrorisme bestaat niet."


"Muslim terrorism does not exist."

Bron: Vaticaan

Link:


http://w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/pont-messages/2017/documents/papa-francesco_20170210_movimenti-popolari-modesto.htmlDe waarheid is echter een andere:

Minstens 100 doden op 16 februari 2017 in Lal Shahbaz Qalandar, Pakistan,

na een terroristische aanslag door... moslims

Link:


http://indiatoday.intoday.in/story/shahbaz-qalandar-sindh-sufi-shrine-pakistan-suicide-blast/1/884637.html


6 opmerkingen:

Anoniem zei

Bergoglio maakt aan de lopende band flaters.
Hij is inderdaad de vleesgeworden verwarring en verwarrer- en schijnt daar klaarblijkelijk nog veel plezier aan te beleven.
Tibi Christe splendor Patris

Anoniem zei

Jef bij zijn vrienden.
De heidense en levenservarene latijnse dichter Q.Horatius Flaccus schreef ooit:
Amica luto sus

Anoniem zei

opnieuw een gebrek aan intellectuele eerlijkheid. Dat is helemaal niet wat de paus zei... Je kunt het er mee eens zijn of niet, maar wat hij zei was dat niet de hele Islam extremistisch is en belust op het afhakken van hoofden, laten ontploffen van bommen etc... De Godsdienst valt niet samen met het geweld dat in haar naam gepleegd wordt... Hij vernoemde trouwens niet enkel moslimextremisme...

Anoniem zei

Dit zie Bergoglio letterlijk: "The other is a reflection that I shared at our most recent World Meeting of Popular Movements, and I feel is important to say it again: no people is criminal and no religion is terrorist. Christian terrorism does not exist, Jewish terrorism does not exist, and Muslim terrorism does not exist. They do not exist. No people is criminal or drug-trafficking or violent. “The poor and the poorer peoples are accused of violence yet, without equal opportunities, the different forms of aggression and conflict will find a fertile terrain for growth and will eventually explode.”[7] There are fundamentalist and violent individuals in all peoples and religions—and with intolerant generalizations they become stronger because they feed on hate and xenophobia. By confronting terror with love, we work for peace." Dat is een totaal andere boodschap dan stelle dat moslimextremisme niet bestaat... Hij gebruikte trouwens het woord "terrorisme" en niet "extremisme"... Een beetje meer intellectuele eerlijkheid zou sieren...

Anoniem zei

@ Vorige Anoniem,

Christelijk terrorisme bestaat inderdaad niet.

Joods terrorisme bestaat weldegelijk! Heeft u en Bergoglio ook eens de Bijbel gelezen, want de Bijbel staat vol met joods terrorisme.

En wie beweert dat moslims terrorisme niet zou bestaan is een complete idioot. Mohammed was een terrorist!

Anoniem zei

Aan anoniem 20.02.2017

De "intellectuele eerlijkheid" gebiedt mij te zeggen, dat in tegenstelling uwer beweringen Franciscus wel degelijk gezegd heeft dat er geen islamietisch terrorisme bestaat.
De in het italiaans gedane uitspraken zijn daar eenduidig (ik heb het zelf zorgvuldig gecontroleerd).
Dat is natuurlijk pure onzin: de lectuur van de koran laat daar niet de minste twijfel toe.
De koran, het woord van Allah, beschrijft zeer duidelijk en onmisverstaanbaar het uiteindelijke doel: de onderwerping (Islam) van alles en iedereen onder het islamietisch geloof, .waarvan Mohammed de grootste profeet is.
En de islam is natuurlijk ontstaan op het arabische schiereiland bij roofzuchtige nomaden.

Dat dit niet met de wensen en verzuchtingen van Bergoglio overeenstemt, is klaar.
Op dat gebied verdringt hij stoer alle objectieve gegevens, die zijn wensen in de weg staan:
bvb. in zijn onnozel en totaal war en onpassend commetaar bij de vermoording door IS-terroristen van de indische Zusters Missionarissen der Naastenliefde in Jemen ("Dit zijn slachtoffers van de globalizering der onverschilligheid" (!?)(sic-woordelijk citaat!));
en dan opnieuw voor groot publiek, ditmaal tenminste beter verwoord in Uw interpretatie, op 01.08.2016 op de luchthaven in Rome.
U schijnt daar twee redevoeringen/woordmeldingen te verwisselen.
Er bestaat ook een transcript van een redevoering van Victor Manuel Fernandez, de goede vriend en ondertussen aartsbisschop van Bergoglio's genade en hoftheoloog, 2005 in Argentiniê gehouden, waar expliciet hetzelfde staat als wat kavlaanderen.blogspot en zeer vele goed geînformerde informatiemedia hier nu (Februari 2017) publiceren en commenteren.

Al Uw tegenspreken en tegenstribbelen helpt niets.
Het groot probleem van Bergoglio is, dat hij aan de lopende band en met losse taal wilde uitspraken doet, die niet zelden in se totaal ketters zijn, dikwijls wartaal, af en toe totale onzin en niet in het minst eenvoudig leugens.
Dat is op zich al erg genoeg, maar door zijn selfie-manie en zijn plezier, steeds weer voor de filmcamera', microphonen en de televisie te verschijnen, wordt dit alles opgenomen, bestudeerd en gearchiveerd.
De totale catastrophe voor de "pontifex maximus".

Dat is overigens een zwaar gebrek, dat dit "pontificaat" vanaf het begin belastte.
Een hoop tisten, U klaarblijkelijk incluis, zijn ondertussen bezig aan de lopende band de uitspraken van Bergoglio te verdraaien, te "interpreteren" en (voor de spreker nu werkelijk niet flatterend) te zeggen, wat Bergoglio zou moeten gezegd hebben...
Pater Federigo Lombardi SI heeft daarvan ook maagzuurpijn gekregen, en hij is zeker niet de enige van Bergoglio's amigos.

En tot slot: maak U niet belachelijk:
Bergoglo is niet eerlijk (ook: nooit eerlijk geweest) en intellectueel was hij ook nooit.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer