donderdag 9 februari 2017

De pedo-diaken van Heusden-Zolder - samen met alle 'Belgische' seminaristen - in het Johannes XXIII-seminarie te Leuven:


TIP: De pedo-diaken van Heusden-Zolder staat twee plaatsen links van Bart Benats, seminarie-'professor', die samen met pastoor-moderator Rik 'gay-pride' Renckens, pastoor is in de federatie Zonhoven. 'Professor' Filip Hacour staat drie plaatsen links van de pedo-diaken. E.H. Marc Steen (°1959), deeltijds docent aan de faculteit Godgeleerdheid van de KU Leuven, onderzoeks-eenheid Pastoraaltheologie, en president van het Johannes XXIII-seminarie te Leuven, staat vier plaatsen voor de pedo-diaken. Marc Steen is 'woonachtig' in Roeselare!!!

Maar, ze willen allemaal niets gezien hebben...

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer