zaterdag 7 januari 2017

Waarschuwing aan onze 'bisschoppen':


Jer 23:1  Wee de herders, die vernielen en verstrooien De kudde mijner weide, spreekt Jahweh!
Jer 23:2  Daarom spreekt Jahweh, Israëls God, Over de herders, die mijn volk moesten leiden: Gij hebt mijn schapen verspreid en verstrooid, En die niet willen zoeken; Nu kom Ik ù zoeken om de boosheid uwer werken, Is de godsspraak van Jahweh!
Jer 23:3  Ikzelf zal de rest van mijn schapen verzamelen, Uit alle landen, waarheen Ik ze heb verstrooid; Ik breng ze weer terug naar hun weide, Waar ze gedijen en groeien.
Jer 23:4  Dan stel Ik herders over hen aan, die ze weiden, Zodat ze niet vrezen of beven, En niet langer worden vermist: Is de godsspraak van Jahweh!


"Ik denk niet, dat er veel Bisschoppen gered zullen worden,
maar velen zullen aan bederf onderhevig zijn."

"De weg naar de hel is geplaveid met de schedels van dwalende priesters,
en met die van bisschoppen als de bewegwijzering."Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer