vrijdag 20 januari 2017

Raymond Karidnaal Burke over 'Amoris Laetitia': "Het document is louter de persoonlijke 'mening' van Bergoglio"


"In other words, the Holy Father is proposing what he personally believes is the will of Christ for His Church, but he does not intend to impose his point of view, nor to condemn those who insist on what he calls “a more rigorous pastoral care.” The personal, that is, non-magisterial, nature of the document is also evident in the fact that the references cited are principally the final report of the 2015 session of the Synod of Bishops, and the addresses and homilies of Pope Francis himself. There is no consistent effort to relate the text, in general, or these citations to the magisterium, the Fathers of the Church and other proven authors."

"Met andere woorden, de Heilige Vader poneert wat hij persoonlijk denkt, dat de wil is van Christus voor Zijn Kerk, maar hij heeft niet de bedoeling om zijn gezichtspunt op te leggen, noch om hen te veroordelen, die "een strengere pastorale zorg" zouden voorstaan." De persoonlijke, niet-magisteriale aard van het document wordt ook duidelijk door het feit, dat de referenties hoofdzakelijk komen uit het eindrapport van de Bisschoppensynode uit 2015, en uit toespraken en preken van paus Franciscus zelf. Er is in het geheel geen poging gedaan om deze tekst in het algemeen te enten op het Magisterium van de Kerk, de Kerkvaders of andere gezaghebbende auteurs.

[Met andere woorden, het is een vuilbak-document!]

Bron: National Catholic Register

Link:

http://www.ncregister.com/daily-news/amoris-laetitia-and-the-constant-teaching-and-practice-of-the-church/

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer