zaterdag 28 januari 2017

Hoe wordt een pedo-diaken gewijd? De laffe 'bisschop' van Hasselt, Patrick Hoogmartens, deed het voor op 11 december 2016

Trillende stem

“Het bisdom heeft snel gereageerd en de nodige stappen gezet”, benadrukt Tony Dupont, woordvoerder van het bisdom. Na een gesprek met J.J. besloot de bisschop dat er “voldoende elementen waren” om de man meteen te schorsen als diaken en hem van zijn pastorale taken te ontheffen. Dat kan erop wijzen dat de verdachte de feiten niet (volledig) ontkent. “De diaken heeft zelf aangegeven dat zijn priesterwijding – die voor de zomer was gepland – niet kan doorgaan. Hij is er zich van bewust dat deze affaire voor altijd een smet op zijn priesterschap zou achterlaten.” [En de 'smet' op zijn diakenschap?]

Kinderbegeleider op Filipijnen en vrijwilliger zelfmoordpreventie

Naast zijn job als directeur is J.J. ook voorzitter van de raad van bestuur van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ), waar hij in 1999 als vrijwilliger begon. Aanleiding daarvoor was de zelfdoding van een 16-jarige leerling, nauwelijks drie dagen nadat hij als directeur aan de slag ging. “De leden van de raad van bestuur van het CPZ komen snel samen om de situatie te bespreken”, zegt woordvoerster Kirsten Pauwels.

Verder zet de geschorste diaken zich al sinds begin jaren 90 in voor straatkinderen op de Filipijnen. In 2015 reisde hij al voor de 25ste keer naar het Senden Home in de buurt van hoofdstad Manila, een opvangcentrum dat afhankelijk is van het steunfonds dat J.J. een kwarteeuw geleden in het leven riep. Op zijn reizen naar de Filipijnen deed J.J. er aan “huistaakbegeleiding en de begeleiding van kinderen bij activiteiten”. [!]

Bron: Het Belang van Limburg

1 opmerking:

Anoniem zei

Me dunkt: hier wordt het vuur aan de schenen van bisschop Hoogmartens gelegd (al bedoelde hij met "vuurplekken"in zijn bisdom waarschijnlijk wel iets anders...).
Om het in de taal van het spel "scheepslag" te zeggen:
"Getroffen en gekelderd"

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer