vrijdag 27 januari 2017

De 'vruchten' van het 'nieuwe' Onze Vader: pedo-bisschop Roger Vangheluwe opnieuw in het land, een nieuwe pedo-diaken in het bisdom Hasselt, en de voor mede-weten van seksueel misbruik veroordeelde emeritus-hulpbisschop van het aartsbisdom Paul Lanneau overleden


Kerknet deelt mede:


Donderdagavond 26 januari is mgr. Paul Lanneau (91), emeritus hulpbisschop voor Franstalig Brussel, overleden.

Paul Lanneau werd geboren in Anderlecht op 22 juli 1925. Tot priester gewijd op 24 juli 1945, werd hij leraar aan het Leuvense Sint-Pieterscollege van 21 augustus 1949 tot 30 mei 1950. Hij was achtereenvolgens medepastoor van de Sint-Jozefparochie in Leuven (van 1950 tot 1954), van de Helige Mariaparochie in Schaarbeek (van 1954 tot 1959) en van de Sint-Michielsparochie in Brussel (van 1959 tot 1965). Van 1965 tot 1970 was hij pastoor van de Heilige Mariaparochie in Schaarbeek. Van 1970 tot 1982 was Paul Lanneau verantwoordelijke voor de sociaal-caritatieve pastoraal in Brussel. Van 1977 tot 1982 was hij deken van Schaarbeek-Noord en zonedeken voor Brussel-Noord-Oost.

Op 15 februari 1982 werd Paul Lanneau benoemd tot titelvoerend bisschop van Tusuro. Nadat hij op 15 februari 1982 werd benoemd tot vicaris-generaal voor het Frannstalige vicariaat Brussel, werd hij tot bisschop gewijd op 20 maart 1982 in Brussel. Hij bleef als hulpbisschop van het aartsbisdom in functie tot 20 maart 2002.


Kerknet deelt niet mede:

"Belgische rechter stelt kerk verantwoordelijk; Kardinaal beboet voor pedofiel gedrag priester"


ACHTERGROND, PETER DE GRAAF op 10 april '98, 00:00, bijgewerkt 16 januari '09, 11:51


In een spectaculaire uitspraak heeft de Brusselse rechtbank donderdag Godfried kardinaal Danneels burgerlijk aansprakelijk gesteld voor de pedofiele misdaden van een 64-jarige priester uit Sint-Gilles. De Belgische kerkleider is samen met de hulpbisschop van Brussel veroordeeld tot betaling van smartegeld aan een van de slachtoffers van de priester.

Van onze correspondent: Peter de Graaf

BRUSSEL

De schadevergoeding bedraagt een half miljoen frank (27.500 gulden). De priester zelf kreeg een gevangenisstraf opgelegd van zes jaar wegens seksueel misbruik van ten minste zeven jongens.


Volgens de rechter stond de pedofiele priester uit Sint-Gilles, een deelgemeente van Brussel, onder het gezag van de bisschoppen. Zij zijn daarmee 'objectief verantwoordelijk' voor diens wandaden, net zoals een werkgever aansprakelijk is voor een werknemer.

Hulpbisschop Lanneau van Brussel was op de hoogte van de seksuele activiteiten van de priester, maar greep niet in. Tijdens het proces verklaarde hij zelfs dat hij 'het op de mond kussen van een jongen gedurende een uur' niet als daad van pedofilie beschouwt.

Maar ook kardinaal Danneels zelf had aanwijzingen van de wandaden van de priester. Hij kreeg eind 1996 van de commissaris voor de mensenrechten een schriftelijke klacht over de priester. Maar ook Danneels verzuimde in actie te komen, na ontkenningen van de hulpbisschop en de priester. De kerkleider antwoordde de mensenrechtencommissaris dat deze maar met harde bewijzen moest komen en dat de priester 'een uitstekende reputatie' genoot.

De veroordeelde priester heeft zich de afgelopen dertig jaar aan jongens tussen de tien en zestien jaar vergrepen. Hij zegt meerdere malen bij zijn superieuren om hulp gesmeekt te hebben, maar zijn wanhoopskreten zouden geen gehoor hebben gevonden.

De uitspraak van de rechter is een unicum en schept volgens juristen een precedent. Want ook in andere rechtszaken tegen priesters die wandaden hebben begaan, kunnen hun superieuren nu aansprakelijk worden gesteld. Volgens juristen wordt daarmee de kloof tussen kerk en maatschappij verder gedicht.

Kardinaal Danneels en hulpbisschop Lanneau 'respecteren' de uitspraak, aldus een communiqué dat het aartsbisdom Mechelen-Brussel gisteren uitbracht. Zij zullen het vonnis bestuderen en binnen enkele dagen beslissen of hoger beroep wordt aangetekend.

Het aartsbisdom wenst te onderstrepen dat de uitspraak van de rechter niets zegt over 'schuld, medeplichtigheid, nalatigheid of verzuim' van de kant van Danneels en Lanneau. Het vonnis slaat enkel op de burgerlijke aansprakelijkheid.

Danneels zelf heeft die aansprakelijkheid altijd van de hand gewezen. Tijdens de rechtszaak zei hij 'als werkgever van 1200 priesters moeilijk persoonlijk verantwoordelijk te kunnen zijn voor elke daad die zij stellen'.

De uitspraak van de rechtbank in Brussel kan bijdragen tot een grotere openheid van de katholieke kerk. Jarenlang bedekte de kerkleiding de wandaden van haar priesters met de mantel der liefde. Seksueel misbruik werd hooguit bestraft met overplaatsing naar een andere parochie.

Maar sinds de affaire-Dutroux ontkomt ook de katholieke kerk niet aan een kritisch zelfonderzoek. Het aantal rechtszaken tegen pedofiele priesters is de laatste jaren sterk gestegen. Op de golven van 'Dutroux' durven steeds meer slachtoffers van de clerus naar justitie te stappen.

Schoorvoetend begon ook de kerkleiding het fenomeen van seksueel misbruik binnen haar gelederen te erkennen. Danneels kondigde enige maanden geleden na een conferentie met de Belgische bisschoppen in voorzichtige bewoordingen aan de bezem door de kerk te halen. Hij verontschuldigde zich voor de stroom van seksuele vergrijpen in de afgelopen jaren en kondigde beterschap aan voor de toekomst.

Sinds een half jaar heeft de kerk ook een hulplijn geopend voor slachtoffers van seksueel misbruik door priesters. Maar critici, onder wie de dissidente priester Devillé, zeggen dat die dienst alleen maar is opgezet om de wandaden in de doofpot te stoppen. Want de slachtoffers worden niet of nauwelijks doorverwezen naar professionele hulpverleners en ook de politie wordt niet ingelicht.

Bron: De Volkskrant

6 opmerkingen:

Anoniem zei

Procureur-generaal Marc de le Court, die het gerechtelijk onderzoek naar pedofiliefeiten gepleegd door priesters nakijkt, zat het hof van beroep voor dat kardinaal Godfried Danneels in 1998 onschuldig verklaarde in verband met gelijkaardige feiten. Het weekblad Télé Moustique wijst daarop in een artikel dat woensdag verschijnt.

Danneels op de hoogte
De correctionele rechtbank van Brussel veroordeelde priester André Vander Lijn in 1998 tot zes jaar cel wegens verkrachting van minderjarigen. Het ging om scouts waarvan hij aalmoezenier was in de parochie Sint-Gillis. De rechtbank oordeelde toen ook dat kardinaal Danneels en hulpbisschop Paul Lanneau op de hoogte gebracht waren van het pedofiele gedrag van de priester en burgerlijk aansprakelijk waren. Danneels en Lanneau gingen in beroep en werden onschuldig verklaard.

Huidige zaak
Télé Moustique wijst erop dat de kamer van het hof van beroep die de zaak toen behandelde, voorgezeten werd door Marc de le Court, die zich vandaag als procureur-generaal over het onderzoeksdossier van rechter De Troy buigt. Het tijdschrift schuift de hypothese naar voren dat de procureur-generaal, die katholiek is, zou proberen te verhinderen dat de huidige zaak de gepensioneerde aartsbisschop treft. (belga/ep)

Anoniem zei

De rechter was waarschijnlijk lid van Opus Dei.

Anoniem zei

Doofpotters!

Anoniem zei

Had ik op voorhand geweten dat Vangheluwe in het land zou zijn, dan had ik hem persoonlijk achtervolgd. Waar zou ik dan terecht zijn gekomen? Bij De Kesel thuis? Bij Danneels thuis? Wie verschaft er die crimineel momenteel onderdak?

Anoniem zei

De priester uit Sint-Gillis .was André Vander Lijn;
in een periode van 30 jaar vergreep hij zich aan tenminste 10 jongens,
VanderLijn was intens verbonden en bezig met de scoutsgrop aldaar.
Zijn perversiteiten speelden zich voor een groot deel in de sacristie af.
Het geval werd uiterst bekend, omdat zowel Dnneels als Lanneau iedere verantwoordelijkheid van zich wezen.
de 54e kamer van de correctionele rechtbank in Brussel zag het echter anders en veroordeelde Danneels en Lanneau met korte metten.
De echte gluiperigheid van Danneels toonde zich dan echt, doordat hij in beroep ging "van niets geweten te hebben" en door een jurist, eng verbonden met Opus Dei, dan uiteindelijk "vrijgesproken" werd.
Vander Lijn, oorspronkelijk eerst 7 maanden in de cel metvoorarrest en later tot 6 jaar effectief veroordeeld, mocht de straf dan "in een klooster uitzitten", waarbij hij echter aldra een nieuwe riante wagen kocht om dor de contreien te baladeren...(er bestaan toch zeer merkwaardige kloosterordes in Belgiê! Daar leest men op de homepage van de URVl ook niets over...)

14 jaar later, na het detoneren van het vanGheluweschandaal, het publiek worden van de afgrijselijke reeks sexmisdaden aan kinderen in de belgische kerk, het gestumper van DeKesel bij Tom Flavez, Jeroen Claerhout, A.vanSteenland en andere tisten, de doofpotting en intimidaie van René Stockman en Toon Osaer, de verdedigingsacties van Hans Geybels, Bert Claerhout, Doenja van Belleghem, de sussende werkgroep van Adriaensen en zijn hoonwekkende behandeling van de slachtoffers, kwam uit dat Danneels in meer als 40 gevallen actief gedoofpot had.
Men kan alleen maar cynisch bulderend lachen , wanneer men op kerknet een interview leest van Doenja van Belleghem (eerst voor 4 weken buitengesmeten bij het bisdom Brugge alias "...de samenwerking werd gestopt....") met het afgevaardigde verregenwoordiger van de belgische bisschoppenin de commissie Adriaensen, om met de slachtoffers een beetje te spreken en natuurlijk ook met de daders, notabene de ondertussen goed bekende kerkjurist v.h. bisdom Brugge Patrick Degrieck: Bingo!- toch wel de man die de akten van Tom Flavez kuiste vooraleer ze naar de Congregatie v.d. Geloofsleer te sturen, ouwe-trouwe vriend van Tom Flamez en van vanGheluwe, nu ook ondergekomen in het bisdom Antwerpen; en hier op kavlaanderen.blogspot werd dan ook onthuld, dat Tom Flamez na zijn buitensmijting onderdak vond bij Patrick Degrieck, in het nonnenklooser van Onze-Lieve-Vrouw -ter-Zeven-Weeên...

De slachtoffers van het misbruik konden zich alzo uitspreken bij een supervriend der pedofielen, en dat in een door de bastaardkerk georganisserd kader.
Walgelijk.
Wegen hun eigen klerikalistisch en zelfvergenoegend egoîsme worden zonder scrupules kinderen geslachtofferd.
dat is echte Baalverering, in se duivels, het malum intrinsecum (zoals Roger Burggraeve zeer dunlippig na de explosie van de bom vanGheluwe zei).
Dat is juist het tegendeel van het Christendom.
De noordbelgische bastaardkerk is een groot vunzig net van sexueel geperverteerden, de hele tijd bezig en gefixeerd op sex met kinderen en gelijkgeslachtigen, inhoudelijk totaal onchristelijk, zonder fundamentaaltheologie en dogmatiek, open voor de islam en psychiatrische waan.
Dit is apostasie puur.

Anoniem zei

Ik vermoed dat vanGheluwe in/bij Rome zit.
Het platteland in Italiê is ondrtussen te gevaarlijk voor hem, kwestie van traditiegetrouwe bevolking met goede internetaanbinding en de latente aanwezigheid van informatie- en actiegroepen.
Daarentegen heeft Franciscus natuurlijk verlden jaar gezegd betr. pedofiele daders bij de clerus: "....Stuur ze maar naar mij! Ik zal ze streng straffen!".

Het tweede lemma laat ik nu maar beter voor wat het is:
Bergoglio heeft toch als één zijner eerste activiteiten Mario Battista Rocca (met homofiele en homosexuele uitspattingen in Montevideo en een nachtelijk verblijf in een lift van de nuntiatuur met een stadbekende jongeling (de leeftijd niet juist bekend, ofwel minder- dan wel juist voljarig)) als hoteldirecteur van domus Santa Marta angesteld.
En René Stockman loopt in Rome rond, Cupich van Chicago eveneens, Jef DeKesel natuurlijk ook....
De oude kameraden zitten weer in het zadel.
En dan kerknet maar lullen over 2barmhartigheid" en "liefde".
Schijnheilige schooiers: verraders van het geloof en hyena's voor de gelovigen, in het bijzonder de kinderen.
Krachteloos, zelfs giftig zout- weg ermee!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer