donderdag 30 juni 2016

woensdag 29 juni 2016

Communiqué van de Generaal-overste - Priesterbroederschap Sint-Pius X


At the conclusion of the meeting of the major superiors of the Society of Saint Pius X that was held in Switzerland, from June 25 to 28, 2016, the Superior General addressed the following communiqué:

The purpose of the Society of Saint Pius X is chiefly the formation of priests, the essential condition for the renewal of the Church and for the restoration of society. [De Priesterbroederschap wil dus hoofdzakelijk priesters vormen.]

 1. In the great and painful confusion that currently reigns in the Church, the proclamation of Catholic doctrine requires the denunciation of errors that have made their way into it and are unfortunately encouraged by a large number of pastors, including the Pope himself [De Kerk is in verwarring en de dwalingen worden zelfs door de Paus verspreid.].
 2. The Society of Saint Pius X, in the present state of grave necessity which gives it the right and duty to administer spiritual aid to the souls that turn to it, does not seek primarily a canonical recognition, to which it has a right as a Catholic work [De Priesterbroederschap zit niet te wachten op een canonieke erkenning, ook al heeft de Priesterbroederschap daar recht op. Het zieleheil van de gelovigen komt op de eerste plaats.]. It has only one desire: faithfully to bring the light of the bi-millennial Tradition which shows the only route to follow in this age of darkness in which the cult of man replaces the worship of God, in society as in the Church.
 3. The “restoration of all things in Christ” intended by Saint Pius X, following Saint Paul (cf. Ep.h 1:10), cannot happen without the support of a Pope who concretely favors the return to Sacred Tradition [De Restauratie van de Kerk kan pas beginnen als ook de Paus zélf naar de Heilige Traditie terugkeert.]. While waiting for that blessed day, the Society of Saint Pius X intends to redouble its efforts to establish and to spread, with the means that Divine Providence gives to it, the social reign of Our Lord Jesus Christ.
 4. The Society of Saint Pius X prays and does penance for the Pope [Zij blijven intussen voor de Paus bidden. (Wie het ook zou zijn!)], that he might have the strength to proclaim Catholic faith and morals in their entirety. In this way he will hasten the triumph of the Immaculate Heart of Mary that we earnestly desire as we approach the centennial of the apparitions in Fatima.

Bishop Bernard Fellay, Superior General of the Society of Saint Pius X
Ecône, June 29, 2016
The Feast of Saints Peter and Paul


Bron: DICI

Link:

http://www.dici.org/en/news/communique-from-the-superior-general/


Paus Benedictus XVI heeft een boodschap voor anti-paus Bergoglio:




Benedict XVI’s speech on the 65th anniversary of his ordination to the priesthood (28-6-2016)


Holy Father, dear brothers,

65 years ago, a brother ordained with me decided to inscribe on the prayer card of his first Mass just one thing: leaving out his name and the date, one word, in Greek, "Eucharistomen,"convinced that with that word, in all its many dimensions, already said everything one could in that moment."Eucharistomen" speaks of a human thanks, thanks to all. Thanks above all to you, Holy Father! Your goodness, from the first moment of your election, in each moment of my life here, moves me, it really carries me interiorly. More than in the Vatican Gardens, with their beauty, your goodness as the place where I live: I feel protected. Thank you, too, for the word of appreciation, for everything. And we hope that you will carry us all forward on this way of Divine Mercy, showing the way of Jesus, toward Jesus, towards God.

Thanks as well to you, Eminence [Cardinal Sodano], for your words which have truly touched my heart: "Cor ad cor loquitur."You have made the hour of my priestly ordination present again, as well as my 2006 visit to Friesing, where I relived it. I can only say that, with these words, you have interpreted the essentials of my vision of the priesthood, of my work. I'm grateful for the bond of friendship that has stretched over all this time, even now roof to roof: it's so present and tangible.

Thank you, Cardinal Muller, for the work you did on presenting my texts on the priesthood, in which I also seek to help our brothers to enter ever more into the mystery which the Lord himself puts into our hands.

"Eucharistomen": in that moment, my friend Berger sought to emphasize not only the dimension of human gratitude, but naturally the more profound word hidden within it, which appears in the Liturgy, in Scripture, in the words "gratias agens benedixit fregit deditque" ["giving You thanks, blessed and broke it, saying..."]. "Eucharistomen" recalls that reality of gratitude, that new dimension which Christ has given us. He has transformed in gratitude, and so in blessing, the cross, suffering, all the evil of the world. And so he has fundamentally transubstantiated life and the world and has given us and gives us each day the Bread of true life, which conquers the world through the strength of His love.

In the end, let us place ourselves in this "thanks" of the Lord, so to really receive newness of life and help for this transubstantiation of the world: that there may be a world not of death, but of life; a world in which love has conquered death.

Thanks to all of you. May the Lord bless you all.

Thank you, Holy Father


Het besluit van Jozef De Kesel aangaande de Priesterbroederschap van de 'Heilige Apostelen' is opgeschort! Tientallen personen zijn kerkrechtelijk in beroep gegaan! Het besluit werd onvoldoende gemotiveerd!


"Mgr. De Kesel kalmeert gemoederen, maar blijft bij besluit"


De Sint-Katelijnekerk blijft open en zal bediend worden door priesters van de Fraterniteit van de H. Apostelen. De priesters kunnen samen blijven wonen gedurende het episcopaat van mgr. De Kesel. Dat heeft een delegatie van leken van de aartsbisschop zelf te horen gekregen op een ontmoeting vrijdagmiddag in Mechelen. Dat meldt La Libre Belgique. Woensdag is er een ontmoeting met de parochianen van de Sint-Katelijne om hen op de hoogte te stellen.

Aanvullend gesprek

Het besluit van aartsbisschop De Kesel van 15 juni om de Broederschap niet langer in het aartsbisdom te ontvangen blijft niettemin gehandhaafd [Dit is canonieke nonsens! Als Katholieke Organisatie hebben zij recht op een canonieke erkenning!]. Het heeft niet alleen in België, maar ook daarbuiten verontwaardigde reacties opgeleverd. Tientallen personen zijn kerkrechtelijk in beroep gegaan, wat het besluit dat eind juni in moest gaan heeft opgeschort [!!!]. Dat zorgt voor minstens een maand extra tijd voor aanvullend gesprek. Zonder bisdom dat haar canoniek onderdak biedt, riskeert de Fraterniteit versnipperd te worden.

Parochie bezoeken

Mgr. De Kesel heeft bij de ontmoeting gezegd open te staan voor de mogelijkheid dat een ander bisdom, Belgisch of buitenlands, de Broederschap van de H. Apostelen 'overneemt' en er canoniek verantwoordelijkheid voor draagt. Op uitnodiging van de tweehonderd parochianen verzekert hij de parochie te zullen bezoeken zodra het klimaat gekalmeerd is.

Bron: Katholiek Nieuwsblad/La Libre Belgique

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/mgr-de-kesel-kalmeert-gemoederen-maar-blijft-bij-besluit



Wat is er nu écht aan de hand?

Uit het communiqué van De Kesel:

"Dit initiatief stelt nochtans een probleem als men bedenkt dat voor het ogenblik het merendeel van de seminaristen van de Fraterniteit uit Frankrijk komt waar zoveel streken lijden onder een schrijnend priestertekort [De 'solidariteit' met de Franse bisschoppen is een afleidingsmaneuver!]. Het is natuurlijk mogelijk dat het aantal Belgische seminaristen [!], zowel Franstalig als Nederlandstalig, in de loop der jaren kan stijgen [HIER ZIJN WE BIJ DE KERN VAN HET PROBLEEM!]. Maar ook dan zullen ze van andere Belgische bisdommen komen om priester te worden voor het Aartsbisdom."

"In de huidige omstandigheden is het toch beter zo een gang van zaken niet te stimuleren. Het zou wijzen op een groot gebrek aan solidariteit tussen de bisschoppen, zowel met de bisschoppen van ons land [IN ONS LAND!!!!!!!] als met de Franse bisschoppen. Daarom heeft de Aartsbisschop van Mechelen-Brussel beslist om vanaf eind juni 2016 niet meer verder te werken met de Fraterniteit van de Heilige Apostelen in zijn bisdom."

"De seminaristen kunnen, als zij het wensen en voldoen aan de voorwaarden voor de priesteropleiding die binnen  het aartsbisdom gelden, hun opleiding verder zetten aan het diocesaan seminarie." [Ze moeten naar het diocesane seminarie komen!]

Bron: Kerknet

Link:

https://www.kerknet.be/aartsbisdom-mechelen-brussel/nieuws/verklaring-over-fraterniteit-van-de-heilige-apostelen




Conclusies:

Op dit ogenblik zijn er tenminste 3 Vlamingen lid van de Fraterniteit van de Heilige Apostelen.

De Vlaamse 'bisschoppen' vrezen, dat de laatste twee Vlaamse seminaristen in het Johannes XXIII seminarie in Leuven, én toekomstige seminaristen, ook naar de Fraterniteit zullen overlopen!!!

Dat betekent, dat ze niet langer diocesaan zijn, maar wél lid van de Fraterniteit.

Met Mgr. Léonard die op de achtergrond de spirituele leiding verzorgt!!!

Dat is natuurlijk een brug te ver voor de onzalige Vlaamse 'bisschoppen'!


De Katholieke Kerk bloeit wanneer ze Katholiek is! Niet wanneer Ze door de vrijmetselarij gekaapt is, hé beste 'bisschoppen'!!!

Jozef De Kesel voert het maçonnieke 'Plan Danneels' uit, namelijk de zelfdestructie van de Kerk in België!

Wat heeft De Kesel werkelijk bewogen om een bloeiende priesterbroederschap te sluiten?


Het besluit van de aartsbisschop van Mechelen-Brussel om te stoppen met de snel groeiende priesterbroederschap van de H. Apostelen blijft onderwerp van kritische beschouwingen, ook in het buitenland.

Zelfdestructie van de Kerk in België

In een opiniebijdrage op de Canadese prolife website LifeSiteNews wijst Jan Bentz erop dat Josef De Kesel hiermee een scherpe koerswijziging doorvoert ten opzichte van zijn voorganger, André-Joseph Léonard, wiens werk hij teniet doet. Bentz spreekt van een mogelijke  "nekslag" voor de priesterroepingen en een "liberalisering" van het aartsbisdom, waarbij de vruchten van Léonard zoveel mogelijk worden ingelijfd: de door de stopzetting getroffen priesters kunnen in hun parochie blijven, de seminaristen dienen zich bij het seminarie van het aartsbisdom te melden of te vertrekken.

Mgr. Léonard stichtte de gewraakte priesterbroederschap in 2013 voor de vorming van nieuwe priesters. Ook vertrouwde hij de fraterniteit twee parochies in Brussel toe, die hierdoor opleefden. De fraterniteit kende al zes priesters en 21 seminaristen "wat naar Noord-Europese maatstaven bloei is", aldus Bentz. Anderzijds "schijnt het stichten van een priesterbroederschap vreemd voor een bisschop". Deze heeft immers het hoogste gezag binnen zijn eigen diocees met alle middelen ervan, "maar het laat nogmaals zien hoeveel hinderpalen een behoudende bisschop moet overwinnen.

Introductie van pseudo-liturgie geleid door leken

Zoals in veel Duitstalige landen wordt de beweerdelijke afwezigheid van priesters vanwege kelderende roepingen vaak gebruikt als rechtvaardiging om 'leken-structuren' in te voeren of te versterken, met inbegrip van 'woord- en communiediensten' waarbij de communie wordt uitgedeeld, en het doorvoeren van allerlei bijzondere diensten die priesters vervangen en hen daadwerkelijk overbodig maken. In veel parochies in het noorden van Duitsland of op het platteland zijn Missen niet meer bereikbaar voor wie geen auto heeft of te oud is om te reizen; zij worden gedwongen deel te nemen aan een pseudo-liturgie, geleid door leken."

Katholiek leven

Het besluit van De Kesel gaat hand in hand met een karakteristieke aanpak om het aartsbisdom te reorganiseren, zoals kardinaal Danneels dat van plan was, aldus Bentz. Deel van het plan zou zijn een derde van de kerken te sluiten. "Parochies opheffen door gewelddadig ingrijpen en het sluiten van een bloeiende priesterbroederschap lijkt De Kesel meer aan te spreken dan Léonards idee te volgen om het katholieke leven van binnenuit te doen herleven. Men zou in gedachte moeten houden dat vaak beslissingen als deze verantwoordelijk zijn voor het priestertekort, terwijl dezelfde partijen die dit voorstaan, ijveren voor de wijding van vrouwen of het afschaffen van het celibaat als beweerdelijke mogelijkheden om het tekort aan roepingen tegen te gaan." De Kesel, aldus Bentz, "heeft in het verleden gezegd dat hij droomde van een Kerk 'die aanvaardt dat zij steeds kleiner wordt'; daaraan schijnt hijzelf zijn bijdrage te leveren."

Bron: Katholiek Nieuwsblad/LifeSiteNews

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/de-kesel-voert-plan-danneels-uit



Brussels archbishop deals potentially fatal blow to rising vocation numbers


Bron: LifeSiteNews

Link:

https://www.lifesitenews.com/opinion/brussels-archbishop-deals-potentially-fatal-blow-to-an-uprising-of-vocation


HUICHELAARS:

Van links naar Bruno Nève de Mévergnies, ambassadeur van België bij de Heilige Stoel,
Jean-Luc Hudsyn, hulpbisschop voor Waals-Brabant, Jozef De Kesel, mevrouw Nève, Herman Cosijn,
secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie en Dirk Smet, rector van het Belgisch College in Rome.

Een gluiperige Jozef De Kesel met zijn 'pallium', die 'als een dief in de nacht' de zielen van de gelovigen rooft en heilige priesters de duivel aandoet:


Mars voor Katholiek Onderwijs

Welkomstwoord door Robin Vandenberghe (Pro Familia)




Vanaf minuut 0:55 - "Het kwaliteitsvol onderwijs dat het Avondland heeft grootgemaakt, stamt uit de eeuwenlange traditie vanaf Karel de Grote. Onder de impuls van de Katholieke Kerk werden naast bijvoorbeeld ziekenhuizen en weeshuizen ook scholen gebouwd, die dit onderwijs gratis verstrekten aan iedereen. Net de Katholieke ziel van de school garandeert een kwaliteitsvolle vorming. Het universele karakter van de Kerk waarborgt dit."

"Voor opgroeiende kinderen is de Katholieke school als verlengstuk van het gezin de groeiplaats bij uitstek op intellectueel, sociaal, emotioneel, sportief en ook op geloofsgebied."



Toespraak van Agnes Jonckheere (Tegenstroom) over SENSOA





Toespraak van Jan De Bruyn (Jong Katholiek Initiatief)





"WIJ WILLEN GOD!!!"

zaterdag 25 juni 2016

Kardinaal Canizares pakt opnieuw genderideologie aan

Kardinaal Antonio Canizares heeft de genderideologie opnieuw met scherpe woorden bekritiseerd.

“Ze zullen mij niet tot zwijgen brengen”, zei de prelaat volgens Spaanse media. “Als ik mijn mond zou houden, was ik een slechte bisschop.” Hij zal de waarheid blijven zeggen “ook als sommigen haar niet verdragen en zelfs als zij mij kruisigen.” “We hebben het gezin nodig en deze ideologie maakt het kapot. Vandaar dat we niet mogen zwijgen, maar moeten reageren.”

‘Homo-imperium’

Een paar weken eerder al had Canizares zich in een preek tegen “de gender-leer” uitgesproken en tegen de invloed van het “homo-imperium”. Homoseksuele belangengroepen en andere politieke groeperingen deden daarop aangifte tegen de kardinaal; diens woorden zouden “vol haat, homofoob en macho zijn”. De aartsbisschop van Valencia piekert er intussen niet over zijn woorden terug te nemen. “Is het homofoob voor het gezin op te komen? “, zo reageert hij op de verwijten.

'Trojaans paard’

Al in oktober 2015 had Canizares voor ophef gezorgd toen hij met betrekking tot de vluchtelingencrisis van een “invasie van migranten” sprak die een “Trojaans paard” zou kunnen blijken te zijn. Dat kwam de kardinaal op harde kritiek en oproepen tot aftreden van meerdere politici te staan.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/kardinaal-canizares-pakt-opnieuw-genderideologie-aan

vrijdag 24 juni 2016

UITNODIGING: Mars voor Katholiek onderwijs: Geen moskee in onze school!


LINK:

http://www.katholiekonderwijs.net/blog/uitnodiging-mars-voor-katholiek-onderwijs-geen-moskee-in-onze-school



De Brexit is een feit – mede dankzij Kruistochtgebed 77


Op 23 juni werd het langverwachte referendum gehouden over het uittreden van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. Rond 5 u. vanmorgen werd de uitslag bekend gemaakt: de meerderheid van de kiezers stemde voor een Brexit. Het land maakt zich los van de dictatuur van Europa, en gaat zo z’n eigen weg op.

Onderstaande cartoon kon het niet beter illustreren:

Bron: Restkerk.net

Link:

https://restkerk.net/2016/06/24/de-brexit-is-een-feit-mede-dankzij-kruistochtgebed-77/






Curieuze, maar oprechte reactie van de Danneels-Maffia: “De Kesel heeft die seminaristen een dienst bewezen.”


Aartsbisschop Jozef De Kesel heeft de samenwerking met het Broederschap van de Heilige Apostelen, het geesteskind van zijn voorganger André Léonard, stopgezet. Daardoor worden de seminaristen die er een priesteropleiding volgen voor het blok gezet: overstappen naar de gewone priesteropleiding van het bisdom Brussel-Mechelen of elders een priesteropleiding gaan volgen. De harde beslissing van De Kesel zorgt voor deining binnen de katholieke kerk, maar er is ook begrip.

“Dit is een moeilijke maar wijze beslissing”, reageert Luc Vanmaercke, [apostaat en] hoofdredacteur van [CD&V-blad] Kerk & Leven. Vanmaercke heeft begrip voor de beslissing om de samenwerking stop te zetten. Want nadat aartsbisschop Léonard de Broederschap van de charismatische Franse priester Michel-Marie Zanotti-Sorkine in 2013 in het België had ingelijfd, waren er veel vragen gerezen bij hun priesteropleiding. [De mening van de ongelovige Vanmaercke is niet relevant!]

Dat aartsbisschop Léonard de samenwerking met het Broederschap heeft opgezet, noemt Vanmaercke nu een ongelukkige beslissing omdat daardoor een parallel circuit werd op opgezet, een priesteropleiding naast de bestaande seminarie-opleidingen in België [Wat een idioot commentaar! Elke kloosterorde of priesterfraterniteit heeft zijn eigen seminarie! Dit heeft niets met een "parallel circuit" te maken!]. De nieuwe opleiding trok veel Franse seminaristen aan.

Dat laatste is het argument van het aartsbisdom geweest om de stekker uit de samenwerking met het Broederschap te trekken: de priesteropleiding zou te veel seminaristen uit Frankrijk wegtrekken terwijl daar “zoveel streken lijden onder een schrijnend priestertekort”, luidt de motivatie in het persbericht van het aartsbisdom. Volgens woordvoerder Jeroen Moens is het niet collegiaal om dan Franse seminaristen in Brussel priester te laten worden. [Men doet net alsof er 25 pastoors in één parochie actief zouden zijn!]

Kwaliteitsbewaking

Het is niet bekend hoeveel van de 21 seminaristen precies uit Frankrijk komen, maar er waren ook Belgische seminaristen onder hen. Hoe het ook zij, bij hun komst waren binnen de Belgische kerk ook vragen gerezen over de kwaliteitsbewaking in de nieuwe priesteropleiding. Een aantal seminaristen, was vanuit Frankrijk doorgestuurd en waarbij binnen de kerk gezegd werd dat van hen gezegd dat men z’n adem inhield als zij priester zouden worden [!]. En in een kerk die de afgelopen jaren met schandalen [!] te maken kreeg, kan men nieuwe problemen missen als de pest [!]. Een reden te meer dus om zich van de priesteropleiding te ontdoen [!][!][!]. [Hier wordt beweerd, dat het pedofielen zouden zijn! Vanwaar komen deze gruwelijke roddels? Dit moet voor de rechtbank vervolgd worden!]

Jeroen Moens, de woordvoerder van De Kesel, zegt wel stellig dat de aartsbisschop niets tegen de werking van het Broederschap heeft en klaagt dat de framing van het onderwerp, vandaag in Vlaamse media “volledig verkeerd” is. Volgens de woordvoerder is De Kesel ook niet over één nacht ijs gegaan. Na zijn aanstelling als aartsbisschop heeft hij commissie aangesteld die gekeken heeft naar de werking van het Broederschap. Op basis daarvan is met instemming van de bisschoppen besloten om niet meer samen te werken met het Broederschap. Het aartsbisdom zegt dat de beslissing ook genomen is met medeweten van het Vaticaan. [De Kesel is een koppige en domme steenezel!]

“Zoals in sommige media vandaag te lezen en te horen was, wordt het Broederschap ook niet opgeheven”, reageert Moens. “De aartsbisschop kan alleen besluiten om niet meer samen te werken en geen seminaristen meer tot priester te wijden. Moest hij echt iets tegen het conservatieve profiel van het Broederschap hebben, had de aartsbisschop wel hun benoeming ingetrokken”, klinkt het fel bij de woordvoerder van het aartsbisdom [Bla, bla, bla!]. Volgens het aartsbisdom kunnen de priesters van het broederschap actief blijven binnen het pastoraal werk dat ze nu doen in hun parochie.

“Machtsmisbruik”

Kerkjurist Kurt Martens neemt geen genoegen met de uitleg van het aartsbisdom. Hij is erg kritisch over de démarche van De Kesel en noemt het een merkwaardige actie [!]. Het argument van het priestertekort snijdt volgens hem geen hout in een geglobaliseerde wereld. Martens ziet er een afrekening in van de Kesel met zijn voorganger Léonard. [!][!][!]

“Alles wat aan Léonard herinnert, moet verdwijnen [!]. Dit ruikt naar machtsmisbruik” [!], zegt Martens in De Standaard en tegen VRT Nieuws bevestigde hij zijn uitspraak. Hij verwijt het aartbisdom ook een gebrek aan overleg met het Broederschap [!]. “Is het normaal dat iemand een beslissing neemt zonder met de betrokkenen te spreken?”, klinkt het scherp. [!][!][!]

“Een dienst bewezen”

Theoloog Hans Geybels, oud-medewerker [en gatlikker] van oud-kardinaal [en maffia-baas] Godfried Danneels, is minder fel maar wel verrast door de beslissing van De Kesel. “Van een zachte en diplomatische man als hij had ik dit niet verwacht. Ik had verwacht dat hij dit instituut een stille dood zou laten sterven, zoals dat gebruikelijk is in de kerk, maar zo’n rigoureuze beslissing had ik niet verwacht.” [De Kesel kiest resoluut voor de aanval! Een zelfmoordactie! Harikiri-De-Kesel! Jihadi-De-Kesel!]

Ten gronde begrijpt Geybels de beslissing wel. “Hij heeft de seminaristen een dienst bewezen, want de opleiding levert priesters af die niet meer van deze tijd zijn [Ze zijn niet meer van deze tijd!]. Dat zijn priesters van 100 jaar geleden, zoals je die vroeger bij ons ook had, voor het Tweede Vaticaans Concilie. Zij zouden niet meer kunnen aarden in onze geseculariseerde samenleving. Zij zouden onze gemeenschap niet van dienst kunnen zijn”, besluit Geybels. [Doofpotter Godfried 'kardinaal' Danneels en pedo-bisschop Roger Vangheluwe waren wél van deze tijd en hebben de gemeenschap blijkbaar wél een dienst bewezen!]

Bron: De Redactie

Link:

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2692383

donderdag 23 juni 2016

Aartsbisdom Mechelen-Brussel stopt met succesvolle Fraterniteit

Hoe succesvol ook, de erfenis van mgr. Léonard moet met wortel en tak worden uitgeroeid.

Van deze zuiveringsmentaliteit werd het aartsbisdom Mechelen-Brussel beschuldigd, nu het onder leiding staat van een nieuwe, andersgezinde aartsbisschop, mgr. de Kesel. Geruchten van dien aard deden begin dit jaar de ronde. Ze werden officieel ontkend.

Einde

Naar nu blijkt, waren echter de ontkenningen vals en niet de geruchten. Want inderdaad maakt het aartsbisdom, volgens een juist gepubliceerde verklaring "na lang overleg" en met volledige steun van alle andere Belgische bisschoppen "en de verantwoordelijke instanties van de H. Stoel", nog deze maand een einde aan de samenwerking met de jonge Fraterniteit van de Heilige Apostelen. Hoewel nog maar drie jaar oud, kende de broederschap een snelle ontwikkeling vanuit haar basis, de Sint-Katelijnekerk in Brussel.

'Gebrek aan solidariteit'

Dat succes doet haar nu de das om. In een verklaring erkent het aartsbisdom het succes voluit, maar vindt dit "nochtans een probleem als men bedenkt dat voor het ogenblik het merendeel van de seminaristen van de Fraterniteit uit Frankrijk komt waar zoveel streken lijden onder een schrijnend priestertekort." Je wrijft je ogen uit als je het leest, maar volgens het aartsbisdom is de Fraterniteit zo succesvol in het bevorderen van het priesterschap dat ze daarvoor van heinde en ver kandidaten weet aan te trekken [!]. Juist dit neemt men haar nu kwalijk: "In de huidige omstandigheden is het toch beter zo een gang van zaken niet te stimuleren", aldus de verklaring. Het volhouden van het succesvolle priesterroepingen-initiatief van mgr. Léonard "zou wijzen op een groot gebrek aan solidariteit tussen de bisschoppen, zowel met de bisschoppen van ons land als met de Franse bisschoppen."

Recept

Dus omdat andere bisschoppen het zo slecht doen, moet een goed initiatief om zeep worden geholpen? Het goede moet worden uitgeroeid, uit solidariteit met het slechte? Als dit het bizarre recept wordt, zal er spoedig van de Belgische Kerk helemaal niets meer over zijn.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/commentaar/aartsbisdom-brussel-heft-succesvolle-fraterniteit-op

woensdag 22 juni 2016

De Sint-Jan Baptistkerk in Molenbeek: "ramadan in de kerk"





Pure blasfemie en apostasie!

Met dank aan Jozef De Kesel, Jean Kockerols en co.

Beste Jozef De Kesel en Jean Kockerols,

we hebben geen antwoorden meer nodig!
Jullie daden spreken voor zich!

VERRAAD!


Vragen voor Jozef De Kesel, Jean Kockerols en co.


Kurt Martens:


Over de wandaden van Jozef De Kesel, Jean Kockerols en co.


Brüssels Erzbischof wirft Priesterbruderschaft der Heiligen Apostel raus – Zu viele Berufungen?


Bron: Katholisches.info

Link:

http://www.katholisches.info/2016/06/21/bruessels-erzbischof-wirft-priesterbruderschaft-der-heiligen-apostel-raus-zu-viele-berufungen/




Bruxelles chiede aiuto al Papa


Bron: La Stampa

Link:

http://www.lastampa.it/2016/06/21/blogs/san-pietro-e-dintorni/bruxelles-chiede-aiuto-al-papa-ChpcV8UWB40Mkmlha3DrnI/pagina.html



Se la Chiesa si fa del male. Da sola.


Bron: La Stampa

Link:

https://www.lastampa.it/2016/06/20/blogs/san-pietro-e-dintorni/se-la-chiesa-si-fa-del-male-da-sola-pzAZn34bqQ9xyjnO0SH9HM/pagina.html



La sémantique marchande de Mgr De Kesel pour s’opposer à la Fraternité des Saints Apôtres


Bron: Médias-Presse-Info

Link:

http://www.medias-presse.info/la-semantique-marchande-de-mgr-de-kesel-pour-sopposer-a-la-fraternite-des-saints-apotres/56601



Bruxelles : l'Archidiocèse ne veut plus accueillir la Fraternité des Saints Apôtres


Bron: Famille Chrétienne

Link:

http://www.famillechretienne.fr/eglise/vie-de-l-eglise/bruxelles-l-archidiocese-ne-veut-plus-accueillir-la-fraternite-des-saints-apotres-196746



Aartsbisschop stopt samenwerking met broeders Sint-Katelijne


Bron: Bruzz

Link:

http://www.bruzz.be/nl/actua/aartsbisschop-stopt-samenwerking-met-broeders-sint-katelijne

dinsdag 21 juni 2016

Spirituele 'Oorlogsverklaring' aan Jozef De Kesel, Jean Kockerols en co.; de laffe handlangers van de Antichrist:


Communiqué de presse des paroissiens suite à l’immense mobilisation de ce 19 juin 2016


Bruxelles, le dimanche 19 Juin 2016

Communiqué de presse : Les paroissiens de Sainte-Catherine, menacés d’être privés de la Fraternité des Saints Apôtres, ont envoyé un message au pape François pour obtenir son soutien et demandent à Mgr de Kesel une rencontre en urgence cette semaine.


Aujourd’hui, un rassemblement de grande ampleur a eu lieu à la paroisse Sainte-Catherine, dans le centre de Bruxelles, pour soutenir la Fraternité des Saints Apôtres, en réaction à la décision annoncée par l‘Archevêché il y a quelques jours de ne plus accueillir dès la fin du mois de juin cette Fraternité de 6 prêtres et 23 séminaristes en Belgique. La raison ? Il y aurait trop de Français parmi eux, ce qui serait une concurrence déloyale pour les diocèses français en manque de prêtres.

Une Fraternité qui attire pourtant chaque semaine plus de 400 paroissiens…et qui est très intégrée localement, comme le prouvent les nombreux témoignages d’amitié apportés par les restaurateurs de la place Sainte Catherine.

Devant les médias nationaux qui s’étaient déplacés en nombre pour l’occasion (RTBF, RTL, la Capitale, etc.), plus de 1000 personnes ont assisté à la messe de 10h30 avant de se retrouver sur le parvis de l’église Sainte-Catherine et d’adresser un message de soutien à leurs prêtres et séminaristes, pour les remercier de tout ce qu’ils avaient accompli dans leur paroisse depuis la réouverture de l’église il y a deux ans. De nombreux témoignages spontanés ont été livrés par des paroissiens provenant de diverses communes devant la foule compacte rassemblée dans une atmosphère joyeuse et chargée en émotion.

Ils ont également adressé un message fort à l’Archevêque Mgr de Kesel et à Mgr Kockerols, son auxiliaire, les invitant à répondre à leurs questions, restées jusqu’ici sans réponse.

Après un chant poussé en l’honneur des séminaristes, les enfants de la paroisse ont lâché 23 colombes représentant les 23 séminaristes de la Fraternité, en signe d’espérance et comme un message adressé au pape François, qui lui, saurait certainement les entendre !

Lors de ce rassemblement, les paroissiens ont tenu à rappeler qu’ils ne contestaient pas l’autorité de leur archevêque, au contraire, ils lui ont tendu une nouvelle fois la main, en lui demandant de les rencontrer au plus vite. Ils ont cependant fait remarquer qu’à aucun moment les paroissiens n’avaient été entendus alors qu’ils sont les premiers bénéficiaires de l’apostolat de la Fraternité. Il manque vraisemblablement à notre Archevêque des informations fondamentales pour pouvoir prendre une décision équilibrée quant à l’avenir de cette Fraternité dans notre diocèse.

Les paroissiens ont réitéré leurs questions posées maintes fois à l’Archevêché et qui demeurent toujours sans réponse aujourd’hui :


 • Monseigneur de Kesel ne souhaite plus accueillir la Fraternité des Saints Apôtres (FSA), une jeune communauté de prêtres et de séminaristes, sous prétexte qu’elle comporte trop de Français. Est- il bien l’évêque de la capitale de l’Europe du XXIème siècle ?
 • Le principe de solidarité vis-à-vis des évêques français, invoqué dans le communiqué de l’Archevêché pour ne plus continuer l’oeuvre entamée par Monseigneur Léonard, et ce malgré tous les succès de la FSA que lui-même reconnaît dans ce même communiqué, n’a pas de sens. En effet, sur 80 séminaristes en formation à Namur aujourd’hui seulement 25 sont belges. Va-t-on tous les renvoyer dans leur pays ? Va-t-on renvoyer tous les prêtres africains, polonais qui viennent nous aider à porter le message du Christ en Belgique ? L’Eglise catholique n’est-t- elle plus universelle et ne transcende-t-elle pas les frontières ? L’argument invoqué ne tient évidemment pas la route et nous espérons qu’il n’y a pas derrière cela d’autres réalités purement idéologiques moins avouables. Quelle étonnante solidarité que celle de laisser des séminaristes dans des bâtiments en piteux état et de leur couper les vivres depuis plusieurs mois (80.000 euros de manque) ! Une telle attitude manquant à l’accueil et à la charité élémentaire a- t-elle sa place dans l’Eglise qui prône l’accueil du prochain, le vivre-ensemble, la charité, et l’amour du prochain ?
 • Un jeune néerlandophone belge du diocèse (donc ni français, ni étranger), déjà ordonné diacre, devait être ordonné prêtre en ce mois de juin. Son ordination a été reportée sine die. A-t-on tant de vocations en Flandre que l’on puisse se permette une telle attitude ? Cette situation est tout simplement grotesque et inhumaine.

Un rendez-vous est demandé en urgence pour cette semaine avec Monseigneur de Kesel afin de clarifier les choses. Une lettre est partie dès hier à son attention. A la suite de ce rendez-vous, nous espérons trouver ensemble une solution de bon sens.

Contact presse : Alexandra Ronssin

Médias : http://www.paroissiensdesaintecatherine.wordpress.com

De diabolische wandaden van de Belgische post-conciliaire bastaard-bisschoppen staan nu ook al in 'La Stampa' afgedrukt!


Marco Tosatti - 20/06/2016


Ci sono episodi che fanno pensare che la Chiesa, o almeno qualcuno in essa, abbia pulsioni autolesionistiche. Combinate però a impulsi di potere centralizzante.

E’ di questi giorni la notizia che la Chiesa di Bruxelles, guidata dal neo arcivescovo Jozef De Kesel [!], creatura di quel card. Danneels [!] gran consigliere del Pontefice [!], e coinvolto pesantemente in casi di protezione di abusi su minori, ha deciso di non dare più ospitalità alla Fraternità dei Santi Apostoli [!]. La Fraternità, operante da tre anni, era stata creata il 7 aprile del 2013 da monsignor André-Joseph Léonard [!], e in tre anni ha attirato 27 membri, sei sacerdoti e 21 seminaristi [!].

Tutto questo in un Belgio, e in un’Europa, in cui il cristianesimo, per non parlare delle vocazioni, stanno scomparendo.

La Fraternità è nata avendo come modello una sacerdote francese, padre Michel-Marie Zanotti-Sorkine, della cui vita avventurosa potete leggere qui. Alla Fraternità sono state affidate due parrocchie, e il nuovo arcivescovo riconosce che funzionano: del nuovo arcivescovo: “La Fraternità riesce a sensibilizzare i giovani alla bellezza della vocazione e al ministero del sacerdozio diocesano”. La Fraternità punta molto sulla vita comunitaria e “bisogna sottolineare quanto questa opzione fondamentale sia preziosa per la vita di un prete”.

Ma il nuovo arcivescovo, forse in opposizione all’opera del suo predecessore, ha deciso che la Fraternità dovrà abbandonare la diocesi e il Paese, perché molti suoi sacerdoti sono francesi. Per i dettagli leggete la storia completa su Tempi .

Ma sembra quasi che le troppe, tante vocazioni diano fastidio. [De 'Heilige Apostelen' hebben teveel roepingen, daarom worden ze door De Kesel vervolgd!]

Non si può non pensare al caso dei Francescani dell’Immacolata [!!!], fiorentissimo, che – secondo alcuni – si vorrebbero distruggere nella loro identità, per convogliarli in ordini storici in sofferenza di vocazioni. Una congregazione commissariata senza motivazioni chiare, e bersagliata (soprattutto il suo fondatore) da una campagna mediatica di denigrazione e accuse non provate, forse manovrate da qualcuno all’interno della congregazione stessa.

Così come era pieno di seminaristi e vocazioni il seminario della diocesi di Ciudad del Este, al confine con l’Argentina, il cui vescovo, Rogelio Ricardo Livieres Plano, fu dimesso, senza chiare motivazioni, e senza aver potuto parlare con il Papa, e morì un anno più tardi, nell’agosto del 2015.

Ed era ricca di seminaristi – a differenza del resto della Spagna – la diocesi di Saragozza, il cui vescovo, Manuel Ureña Pastor, era appunto accusato di essere troppo largo nell’accogliere vocazioni. “Ma se uno bussa alla mia porta, e non c’ motivo per mandarlo via, perché non devo accoglierlo?” diceva. Il suo vero problema, a quel che pare, era di non essere “allineato” con i vescovi progressisti, che indicano al Pontefice scelte e strategie in Spagna. 

Decisioni che, se accompagnate da documenti come quello della Congregazione per i Religiosi sui nuovi istituti diocesani e il potere dei vescovi , fanno pensare a un desiderio oscuro di tarpare le ali allo Spirito. 

Bron: La Stampa

Link:

https://www.lastampa.it/2016/06/20/blogs/san-pietro-e-dintorni/se-la-chiesa-si-fa-del-male-da-sola-pzAZn34bqQ9xyjnO0SH9HM/pagina.html

maandag 20 juni 2016

Totaal belachelijke en absurde reactie van Tommy Scholtes SJ, de woordvoerder van de Belgische bastaard-bisschoppen!

Blijkbaar denken de Belgische bastaard-bisschoppen anders over bepaalde dingen... Dat is inderdaad heel waarschijnlijk zo!

Wel, maar WAT denken onze schismatieke 'bisschoppen' dan?




Dus, priesters die de Novus Ordo celebreren zoals de boeken voorschrijven, zijn ook al 'Traditionalisten'?

Allez Jozef De Kesel, laat eens zien dat u een 'bisschop' met ballen bent en géén klef mietje!

Schop ze allemaal buiten, sluit die kerk, want het is een broeihaard van ongehoorzaamheid aan uw onheilige wil!

Tommy en Scholtes


Meer dan duizend enthousiaste gelovigen in de St-Katelijnekerk

Meer dan duizend katholieken ,parochianen van de Sint-Katelijnekerk, maar ook gewone gelovigen uit andere parochies, zijn vandaag hun steun komen betuigen aan de Broederschap van de Heilige Apostelen, deze bloeiende priestergemeenschap  die op twee jaar tijd een zieltogende parochie heeft kunnen omvormen tot een voorbeeld van evangelisatie,met een geweldige uitstraling naar alle  groepen van de plaatselijke bevolking. En ook met een rijke oogst aan jonge priesters en seminaristen.

Dit heeft jaloezie en afgunst verwekt en Mgr De Kesel heeft besloten om de Fraterniteit uit België te verjagen, juist zoals de Franse revolutionairen dit twee eeuwen geleden deden, met dit verschil dat het hier om een Belgische aartsbisschop gaat die afrekent met het schitterende erfgoed van zijn voorganger!

Na de plechtige H.Mis was er een happening, duiven werden gelost richting Rome en ook vele gele en witte  ballons werden richting hemel gestuurd. Verschillende parochianen,van diverse afkomst, kwamen hun onbegrip uiten. Vooral de houding van Mgr De Kesel en Mgr Cockerols werden aangeklaagd, een houding die helemaal haaks staat op wat paus Franciscus hen vraagt:”De Kerk moet de leken dienen en niet zich van hen bedienen”… Waarom deze vijandige houding van het kerkelijk apparaat tegen deze Broederschap? Talloze malen werd door de gelovigen van de Sint-Katelijnekerk om een onderhoud met Mgr De Kesel gevraagd… tevergeefs. Tenslotte hadden zij toch een gesprek met Mgr Cockerols, die hen op een niet zo barmhartige manier nietszeggende antwoorden gaf en hen uiteindelijk met een kluitje in het riet stuurde.

Wat is hier aan de hand? Het lijkt wel of hier machten aan het werk zijn die de reeds zo verzwakte Belgische Kerk volledig willen vernietigen. Machten ,die elke katholieke identiteit willen uitbannen ,om ,zo denken zij , te komen tot een  nieuwe Kerkvorm, volledig onderworpen aan een politiek-en religieus correct maatschappijbeeld. In dat Kerkbeeld is er inderdaad geen plaats meer voor de priester als nieuwe Christus, die door zijn wijding de macht gekregen heeft om  brood en wijn te veranderen in het lichaam en bloed van de gekruisigde en verrezen Heer!

Lees het Evangelie van deze zondag er eens op na. De woorden die Christus er in uitspreekt  zijn exact van toepassing op de situatie van vervolging die die de priesters en seminaristen van de Broederschap van de Heilige Apostelen meemaken…, hopelijk vindt onze aartsbisschop de tijd om dit evangelie te mediteren!

Bron: KatholiekForum

Link:


http://www.katholiekforum.be/index.php/2016/06/19/meer-dan-duizend-enthousiaste-gelovigen-in-de-st-katelijnekerk/

De schismatieke wandaden van Jozef De Kesel en de andere Belgische bastaard-bisschoppen in het Italiaans:


Perché la Chiesa di Bruxelles vuole privarsi dei «frutti magnifici della Fraternità dei Santi apostoli»?


Perché la Chiesa cattolica del Belgio ha deciso di non ospitare più la Fraternità dei Santi apostoli, opera sacerdotale che in piena crisi di vocazioni ha attirato in soli tre anni 27 membri, sei sacerdoti e 21 seminaristi, tra i quali un diacono? La decisione del nuovo arcivescovo di Malines-Bruxelles, monsignor Jozef De Kesel, non ha solo fatto scalpore tra i fedeli ma ha aperto un nuovo capitolo problematico nella gestione della diocesi.

La Fraternità è stata fondata il 7 aprile 2013 da monsignor André-Joseph Léonard. L’ex arcivescovo di Malines-Bruxelles e primate del Belgio, appena andato in pensione, si era ispirato al carisma di padre Michel-Marie Zanotti-Sorkine, sacerdote francese dalla vita avventurosa e dal carisma travolgente raccontato al pubblico italiano nel 2012 da un bell’articolo di Marina Corradi. Léonard alla Fraternità ha concesso di formare giovani al sacerdozio e ha affidato le parrocchie di Santa Caterina e Homborch.

Bron: Tempi

Link:

http://www.tempi.it/chiesa-di-bruxelles-vuole-privarsi-dei-frutti-magnifici-della-fraternita-dei-santi-apostoli#.V2bRejW_BPm

zondag 19 juni 2016

Het Katholiek verzet tegen bastaard-bisschop Jozef De Kesel en de andere Belgische bastaard-bisschoppen groeit (RTBF - Journal télévisé - 13.00 u.):



Zelfs de socialisten bij de RTBF hebben medelijden met de Kerk in België die door haar eigen 'leiders' wordt vervolgd!

"WAAROM???"


Flyer délivré lors du happening place Sainte Catherine le 19/06/2016 (FSA)


De très nombreux fidèles de la paroisse Sainte Catherine sont stupéfaits d’apprendre la décision de l’archevêché de mettre fin à l’accueil de la Fraternité des Saints Apôtres (FSA) dans le diocèse de Malines-Bruxelles.  En effet, alors même que le Pape François invite le Clergé à servir les fidèles et non se servir d’eux [!], les paroissiens n’ont jamais été rencontrés ni consultés à propos de l’apostolat des prêtres et des séminaristes. Ils sont les premiers concernés. Ils ont posé des questions à leurs évêques.  Elles sont restées sans réponse à ce jour :

 •     Est-ce que la paroisse sainte Catherine sera confiée à l’apostolat des prêtres en tant que communauté et selon leur charte de vie ?
 •     Quel est le contenu du dossier Sainte Catherine ?
 •     Pourquoi le dialogue en confiance et transparence est-il si difficile ? [De 'dialoog' met de moslims verloopt makkelijker, hé De Kezel!]
 •     Pourquoi prendre des décisions sans concerter les laïcs ?
 •     Pourquoi les prêtres de la FSA sont les seuls à ne pas être invités aux réunions du diocèse ? [De meeste priesters komen sowieso niet !!!]
 •     Pourquoi les séminaristes de la FSA sont les seuls à ne pas être invités à la réunion des séminaristes du diocèse ? [Zum kotzen!!!]
 •     Pourquoi les évêques ne viennent-ils pas eux-mêmes nous rencontrer ?
 •     Pourquoi l’invitation à Mgr De Kesel à venir célébrer à Sainte Catherine (signée par plus de 200 paroissiens) reste-t-elle sans réponse ?
 •    Pourquoi les frais de logement et d’étude des séminaristes ne sont pas réglés (plus de 80 000 €)?
 •     Pourquoi l’ordination sacerdotale du frère diacre est-elle reportée sine die malgré tous les feux verts ? [Ja, waarom???]

Face à cette éviction et face à vos projets de fermeture de tant de paroisses : quelle Eglise voulez-vous ?

Pour contacter nos évêques :

Monseigneur Jozef De Kesel
Archevêché
Wollemarkt, 15
2800 Mechelen
secretariat.archeveche@catho.be
015 29 26 11

Monseigneur Jean Kockerols
Rue de la Linière, 14
1060 Bruxelles
vicariat.general.bruxelles@catho-bruxelles.be
 02 533 29 11

De hoogmis vanochtend in de Sint-Katelijnekerk te Brussel


Venez et voyez - Paroissiens de Sainte Catherine



zaterdag 18 juni 2016

Er is iets op til in Brussel:


Zondag, 19 juni 2016

De St. Catherine parochianen te Brussel nodigen u uit
om mee te doen aan een dag van mobilisatie, en van sterke emoties.

Op het programma staat:

– 10:30 Grote plechtige Mis in de St. Catherine Kerk
– 12:00 We bereiden een verrassing voor, die met de inzet van Christenen uit heel België,

tot in de de gangen van het Vaticaan haar weerklank zal vinden!!!
– 13:00 picknick op het Sint-Katelijneplein

We verwachten, dat jullie allemaal zullen komen én gemotiveerd zijn;
samen met je familie, vrienden, parochianen van alle kerken in België of elders
die wensen om eindelijk eens door de 'kerkleiders' gehoord te worden!

Bron: Paroissiens de Sainte Catherine

Link:

https://paroissiensdesaintecatherine.wordpress.com/2016/06/17/rassemblement-soutien-a-la-fraternite-des-saints-apotres/



De maskers zijn afgerukt! Het is overduidelijk, dat Jozef De Kesel en zijn handlangers, de slijmerige 'Danneels-boys', te vér gegaan zijn! "Slangen, adderenbroed, hoe zult gij de helse verdoemenis ontkomen?" (Mat 23:33)


Dit zijn de priesters en sympathisanten van de Priesterbroederschap van de 'Heilige Apostelen' die Jozef De Kesel heeft 'geëxcommuniceerd':














donderdag 16 juni 2016

De laatste lichting 'farizeeërs' en 'schriftgeleerden':

Proficiat Monseigneurs,
en bedankt voor uw 'wijze' inzichten en doorzetting!

Hoe succesvol ook, de erfenis van Mgr. Léonard moet met wortel en tak worden uitgeroeid. Met dank aan Jozef De Kezel en zijn handlangers!

Van deze [stalinistische] zuiveringsmentaliteit werd het aartsbisdom Mechelen-Brussel beschuldigd, nu het onder leiding staat van een nieuwe, andersgezinde [en andersgeaarde] aartsbisschop, mgr. De Kesel. Geruchten van dien aard deden begin dit jaar de ronde. Ze werden officieel ontkend.

Naar nu blijkt, waren echter de ontkenningen vals en niet de geruchten [Inderdaad, want het Aartsbisdom, onder leiding van zijne schijnheiligheid, Jozef De Kesel liegt!]. Want inderdaad maakt het aartsbisdom, volgens een juist gepubliceerde verklaring "na lang overleg" en met volledige steun van alle andere Belgische bisschoppen[-verraders] "en de [on-]verantwoordelijke instanties van de H. Stoel", nog deze maand een einde aan de samenwerking met de jonge Fraterniteit van de Heilige Apostelen. Hoewel nog maar drie jaar oud, kende de broederschap een snelle ontwikkeling vanuit haar basis, de Sint-Katelijnekerk in Brussel.

Dat succes doet haar nu de das om [!]. In een verklaring erkent het aartsbisdom het succes voluit, maar vindt dit "nochtans een probleem als men bedenkt dat voor het ogenblik het merendeel van de seminaristen van de Fraterniteit uit Frankrijk komt waar zoveel streken lijden onder een schrijnend priestertekort." Je wrijft je ogen uit als je het leest, maar volgens het aartsbisdom is de Fraterniteit zo succesvol in het bevorderen van het priesterschap dat ze daarvoor van heinde en ver kandidaten weet aan te trekken. Juist dit neemt men haar nu kwalijk: "In de huidige omstandigheden is het toch beter zo een gang van zaken niet te stimuleren", aldus de verklaring [Inderdaad, de Postconciliaire-bastaardbisschoppen willen geen priesters! Ze sluiten liever kerken!]. Het volhouden van het succesvolle priesterroepingen-initiatief van mgr. Léonard "zou wijzen op een groot gebrek aan solidariteit tussen de bisschoppen, zowel met de bisschoppen van ons land als met de Franse bisschoppen."

Dus omdat andere bisschoppen het zo slecht doen, moet een goed initiatief om zeep worden geholpen? Het goede moet worden uitgeroeid, uit solidariteit met het slechte? Als dit het bizarre recept wordt, zal er spoedig van de Belgische Kerk helemaal niets meer over zijn. [Helemaal correct! Maar ook terecht! En die 'Heilige Apostelen' zijn trouwens niet van de aardbodem verdwenen!]

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/commentaar/aartsbisdom-brussel-heft-succesvolle-fraterniteit-op

De 'officiële' en grotendeels gelogen 'verklaring' van het Aartsbisdom over de 'Fraterniteit van de Heilige Apostelen'


Aartsbisdom Mechelen-Brussel

De Fraterniteit van de Heilige Apostelen werd in 2013 opgericht als een ‘publieke klerikale vereniging van gelovigen’ van diocesaan recht. Zij valt onder de verantwoordelijkheid van de Aartsbisschop van Mechelen-Brussel.

De Fraterniteit telt tot hiertoe 27 leden, 6 priesters en 21 seminaristen [!] van wie één iemand diaken. Van de 27 leden verblijven er 21 in België en 6 in Frankrijk, met name in het bisdom Bayonne. Momenteel is de meerderheid van de leden afkomstig uit Frankrijk.

Het is vooral de bedoeling van de Fraterniteit om jongeren gevoelig te maken voor de schoonheid van de roeping tot diocesaan priester. Op die roeping ingaan betekent niet noodzakelijk dat men er alleen voor staat: de priester kan rekenen op de steun en de solidariteit van medebroeders met wie hij een fraterniteit vormt. Deze optie is inderdaad heel kostbaar voor het leven van de priester vandaag.

Dit initiatief stelt nochtans een probleem [Neen, De Kesel heeft een probleem!] als men bedenkt dat voor het ogenblik het merendeel van de seminaristen van de Fraterniteit uit Frankrijk komt waar zoveel streken lijden onder een schrijnend priestertekort. Het is natuurlijk mogelijk dat het aantal Belgische seminaristen, zowel Franstalig als Nederlandstalig, in de loop der jaren kan stijgen. Maar ook dan zullen ze van andere Belgische bisdommen komen om priester te worden voor het Aartsbisdom. [Het eigene aan een priesterfraterniteit is, dat ze niet per se in één bisdom geïncardineerd worden. Ze kunnen ook naar andere bisdommen gestuurd worden, dus ook naar Frankrijk. Dit is een vals argument en dus gelogen!]

In de huidige omstandigheden is het toch beter zo een gang van zaken niet te stimuleren [wegens té Katholiek!]. Het zou wijzen op een groot gebrek aan solidariteit tussen de bisschoppen, zowel met de bisschoppen van ons land als met de Franse bisschoppen. Daarom heeft de Aartsbisschop van Mechelen-Brussel [Aangezien Bergoglio een anti-paus is, is het ontslag van Mgr. Léonard ongeldig en is de benoeming van De Kesel ook ongeldig!] beslist om vanaf eind juni 2016 niet meer verder te werken met de Fraterniteit van de Heilige Apostelen in zijn bisdom. [De Kesel gaat zijn boekje te buiten!]

De leden van de Fraterniteit die al priester of diaken zijn gewijd in dienst van het Aartsbisdom blijven priester of diaken van het aartsbisdom, zoals het recht in de Kerk het voorschrijft. Bij hun benoeming zal de Aartsbisschop rekening houden met wat hen dierbaar was toen ze tot de Fraterniteit toetraden. In dit verband en in tegenstelling tot wat sommige geruchten konden doen geloven, is het de wens van de Aartsbisschop dat de ervaring in de Sint-Katelijnekerk zich verder mag ontplooien. [De Kesel durft die niet te sluiten! Wat een lafaard! Wat een halve maatregelen!]

De seminaristen kunnen, als zij het wensen en voldoen aan de voorwaarden voor de priesteropleiding die binnen  het aartsbisdom gelden, hun opleiding verder zetten aan het diocesaan seminarie. [Dat ze maar meteen naar Pius X overstappen!]

Deze beslissing van de Aartsbisschop is het resultaat van een lang overleg met zijn hulpbisschoppen [Bastaard-hulpbisschoppen!] en de Bisschopsraad [Bastaard-bisschopsraad!]. Een bijzondere commissie heeft voorafgaandelijk alle leden van de Fraterniteit die in België verblijven ontmoet. Ook de Belgische bisschoppen werden geconsulteerd en steunen de beslissing [Bastaard-bisschoppen!], zoals ook de verantwoordelijke instanties van de Heilige Stoel [Bastaard-paus Bergoglio!].

Gepubliceerd op woensdag 15 juni 2016 - 15:27

Bron: Kerknet

In het volgende bericht wordt ook nog veel mist gespoten, maar er worden ook al tipjes van de sluier opgelicht:


Aartsbisschop België grijpt in bij priestergemeenschap


Als het over pedofiele priesters gaat, dan is De Kesel heel wat minder 'doortastend'! Tenzij het donker is natuurlijk!


De aartsbisschop van Mechelen-Brussel, mgr. Jozef De Kesel zegt de samenwerking met de bloeiende priestergemeenschap van de Heilige Apostelen op. Een flinke slag in het gezicht van de stichter: zijn voorganger, mgr. André-Mutien Léonard [!].

Léonard verwelkomde in 2013 de charismatische Franse priester Michel-Marie Zanotti-Sorkine met een deel van zijn volgelingen en richtte voor hen deze gemeenschap op waarvan hij zelf de geestelijk leidsman werd.

Zanotti leidde feitelijk in Frankrijk een kerkelijk zwervend bestaan nadat hij na problemen zijn eigen bisdom Marseille had verlaten en in Parijs – ondanks zijn eigen grootse aankondigingen in de media – niet welkom bleek. [Zanotti loopt nu in Brussel tegen dezelfde problemen aan als toen in Marseille! Zanotti en zijn volgelingen zijn té Katholiek!]

De gemeenschap, oftewel fraterniteit, staat als traditioneel en conservatief bekend [!]. Zij ontfermde zich over de beroemde Brusselse kerk Sainte-Catherine, die op de lijst van af te stoten kerken stond [!], maar sindsdien tot een bloeiende parochie is gemaakt – volgens sommigen ten koste van omliggende parochies [Leugens!]. Zij telt op dit moment 27 leden (6 priesters, 21 seminaristen).

Het opzeggen van de samenwerking heeft voor een deel te maken met de opleidingen van de priesters. In Brusselse wandelgangen wordt gesproken over priesters die te snel gewijd zijn ["Te snel gewijd!" - Lees: hun geloof was nog niet in voldoende mate kapot gemaakt in het diocesane seminarie!]. Vanaf nu zal volgens de woordvoerder van het aartsbisdom, Jeroen Moens, elke priesterkandidaat de normale [ketterse en schismatieke] opleidingen van het aartsbisdom moeten volgen.

Maar de belangrijkste reden is volgens hem de solidariteit tussen de bisschoppen: het kan niet zo zijn dat (met name Franse) celibataire mannen hun priesterlijke heil in Brussel gaan zoeken terwijl elders het priestertekort even groot is. [Deze priesters konden ook naar andere bisdommen gestuurd worden! Dit argument is nonsens en gelogen!]

Critici beweren echter dat het priesterbeeld van de fraterniteit niet in het straatje past van de als progressief bekend staande De Kesel: de priesters en seminaristen lopen zelfbewust in de traditionele toog door de Brusselse straten. [Hier wringt natuurlijk het schoentje!]

Mgr. De Kesel heeft overigens steun ontvangen van zowel zijn Belgische mede-bisschoppen als van het Vaticaan. [Allemaal verraders! Vergelijk met de Franciscanen van de Immaculata! Opniew een zeer groot schandaal! Vergis je niet, Bergoglio is door de duivel bezeten!]

Sommige waarnemers vermoeden echter dat er ‘meer aan de hand is’ en dat er ergens ‘een geheim dossier’ is. Vlak na zijn aantreden als aartsbisschop van Mechelen-Brussel, stelde mgr. De Kesel een commissie in die de zaken rond de gemeenschap heeft onderzocht. [Het 'geheime dossier' is te vinden in de stinkende grafkelder van Leo Suenens in de Sint-Romboutskathedraal!]

Voor mgr. Léonard is het een uiterst vervelende mededeling [!]: hij zag de gemeenschap als een bekroning van zijn levenswerk [Dat is ook niet waar!]. Een Vlaamse medewerker van de bisschoppenconferentie zegt anoniem dat ‘hiermee het tijdperk Léonard voorbij is’. [Dit klopt al helemaal niet!]

Léonard zei vlak na zijn aftreden dat hij met toestemming van zijn opvolger in de gemeenschap wilde gaan wonen om er ‘bekwame mensen te vormen die na mij de verantwoordelijkheid over die priesteropleiding kunnen opnemen’. Daarvan kwam niets terecht [De Kesel zou Mgr. Léonard gedwongen hebben om naar het buitenland te vertrekken!]. De priesteropleiding is nu door De Kesel opgeheven en Léonard is inmiddels verhuisd naar het Mariaheiligdom Notre-Dame du Laus in de Franse Alpen, waar ook de omstreden maar populaire priester Zanotti verblijft.

Bron: Nederlands Dagblad

Zo ontslaat Jozef De Kesel 'zijn' seminaristen!


Totaal respectloos en blasfemisch!

"Ontslagbrief" aan een seminarist van de Heilige Apostelen:



De haat van Jozef De Kesel richting Mgr. Léonard is moordend!

'Probleem' is dus blijkbaar, dat de 'Priesterbroederschap van de Heilige Apostelen' seminaristen aantrekt uit andere bisdommen. Met andere woorden, ze draineren de andere diocesane seminaries. Vraag is natuurlijk hoe dat komt? Het antwoord is simpel. De 'Heilige Apostelen' bieden 'kwaliteit' en de andere seminaries alleen maar 'krotterij'.

De verwijzing naar 'Notre Dame' is natuurlijk een verwijzing naar de onderdrukking van de 'Franciscanen van de Immaculata'.

"Cordialement dans le Seigneur" is de ezelsstamp
(= naakt ontslag zonder dank voor bewezen diensten).



De 'barmhartigheid' van bastaard-bisschop Jozef De Kesel:


Jozef De Kesel roept de seminaristen van de 'Heilige Apostelen' op om contact op te nemen met het diocesane seminarie. Bijvoorbeeld het doodbloedende Johannes XXIII seminarie in Leuven:


VORMINGSPLOEG VAN JOHANNES XXIII

Marc Steen (derde van links), priester van het bisdom Brugge, is president en verantwoordelijke voor het geheel van de opleiding en voor de studie en de intellectuele vorming, heeft meer de allures van een dakloze dan van een seminariepresident;

Marc Vanhoutte (tweede van links), Salesiaan van Don Bosco, is geestelijk directeur en draagt zorg voor de spirituele vorming, oppassen geblazen voor deze Benny Hill;

Filip Hacour (vierde van links), priester van het aartsbisdom, is groepsbegeleider en is ook een verdoken 'traditionalist' (als de 'bisschoppen' het niet zien);

Bart Benats, priester van het bisdom Hasselt, is pastoraal begeleider en pastoor in de Federatie Zonhoven, waar hij zij aan zij aan het altaar staat met Rik Renckens, de pastoor die de gay-pride-missen verzorgt!

Geen 'missen' meer, zelfs geen 'eucharistievieringen' meer, maar 'eucharistische samenkomsten' aangezien alles ongeldig is natuurlijk!
En zo werd Johannes XXIII het eerste gemengde seminarie van de wereld!

Er staan nog een aantal 'jongeren' op die géén seminarist zijn, maar 'vrienden van'.

woensdag 15 juni 2016

Bastaard-bisschop Jozef De Kesel, de usurpator van de zetel van Mechelen-Brussel, bant de 'Broederschap van de Heilige Apostelen' uit het Aartsbisdom, hetgeen betekent, dat er 21 seminaristen uit het Aartsbisdom worden verwijderd!


Onze Post-conciliaire Bastaardbisschoppen moeten dus niet zeggen, dat ze de kerken moeten sluiten "door gebrek aan priesters"!

Onze Post-conciliaire Bastaardbisschoppen moeten zeggen, dat ze de kerken moeten sluiten, omdat ze geen priesters WILLEN!



Communiqué relatif à la Fraternité des saints apôtres

LINK:

http://www.catho-bruxelles.be/communique-fraternite-saints-apotres/



 
Verklaring over 'Fraterniteit van de Heilige Apostelen'

LINK:

https://www.kerknet.be/aartsbisdom-mechelen-brussel/nieuws/verklaring-over-fraterniteit-van-de-heilige-apostelen




L’archidiocèse de Malines-Bruxelles n’accueillera plus la Fraternité des Saints Apôtres

LINK:

http://www.cathobel.be/2016/06/15/larchidiocese-de-malines-bruxelles-naccueillera-fraternite-saints-apotres/




"Koekoek. Ben ik in beeld?"




"Aartsbisschop België grijpt in bij priestergemeenschap"


De aartsbisschop van Mechelen-Brussel, mgr. Jozef De Kesel zegt de samenwerking met de bloeiende priestergemeenschap van de Heilige Apostelen op.

Een flinke slag in het gezicht van de stichter: zijn voorganger, mgr. André Léonard.

Bron: Nederlands Dagblad

Link:

https://www.nd.nl/nieuws/geloof/aartsbisschop-belgie-grijpt-in-bij.1788003.lynkx


Apostata Jozef De Kesel es miembro activo de la secta del equipo de Bergoglio


Profetieën van oudsher over Bergoglio



dinsdag 14 juni 2016

Diaken uit Bisdom Brugge in cel voor gesjoemel


MAN ZOU GELD VAN KLOOSTERORDEN IN EIGEN ZAK HEBBEN GESTOKEN

Een 41-jarige diaken uit Izegem zit in de cel op verdenking van financieel gesjoemel. Als diocesaan administrator bij het bisdom in Brugge zou Didier M. geld in eigen zakken hebben gestopt. Hij is onmiddellijk uit al zijn kerkelijke opdrachten ontslagen. "Dit is een bom die ontploft", reageert Izegems deken Herman Lecluyse.

Bron: Het Laatste Nieuws

Link:

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-izegem/diaken-in-cel-voor-gesjoemel-a2726535/



Diaken uit Izegem in de cel voor oplichting


Een diaken uit Izegem zit in de cel op verdenking van oplichting. De man was een medewerker van het bisdom van Brugge, maar daar is hij ondertussen ontslagen. Dat meldt Peter Rossel, woordvoerder van het bisdom van Brugge.

De verdachte zou een kloosterorde opgelicht hebben en werd op 27 mei aangehouden. Het parket bevestigt enkel dat er een onderzoek loopt naar de financiële handel en wandel van de man. Van gesjoemel door het bisdom zelf is geen sprake. Op vraag van de onderzoeksrechter geeft het parket geen verdere informatie vrij over het dossier.

Het bisdom van Brugge bevestigt dat er een gerechtelijk onderzoek loopt tegen een medewerker van het diocesaan economaat. Hij was tevens visitator van de diocesane congregatie. "In gesprek met hem heeft diocesaan administrator Koen Vanhoutte moeten vaststellen dat er niet meer op basis van vertrouwen kan worden samengewerkt. De diocesaan administrator heeft hem op 27 mei ontslag gegeven uit al zijn kerkelijke opdrachten", klinkt het bij het bisdom Brugge, dat geen verdere verklaringen zal afleggen.

Bron: Het Nieuwsblad

Link:

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160606_02325880

'Jubileumjaar'




maandag 6 juni 2016

De geïslamiseerde 'dialoogschool' van Lieven Boeve:


Ook de Belgische Royals hebben last van de 'diversiteit'!

Princess Astrid of Belgium robbed of purse in Paris

Princes Astrid van België beroofd van haar handtas in Parijs


Princess Astrid of Belgium has reportedly been robbed in Paris of her purse, according to French daily newspaper Le Parisien.

The incident occurred Thursday, 2 June on the A86 Aubervilliers in France. Le Parisien reports that an assailant shattered the passenger window in the car she was traveling in.

They then proceeded to take Princess Astrid’s handbag which contained 2,000 euros and identity papers.

King Philippe’s sister was traveling with her husband, the Archduke Lorenz, and one of their daughters. The investigation into the crime is being conducted by the territorial security of Seine-Saint-Denis.

It is believed that the robbers committed the crime whilst the family’s car was lined up at the toll on a motorway exit just towards the city of Saint-Denis
[Beter bekend als het 'Molenbeek-aan-de-Seine'. Of hoe je je ook in het buitenland echt 'thuis' kan voelen.].

Bron: RoyalCentral

Link:

http://royalcentral.co.uk/other/princess-astrid-of-belgium-robbed-of-purse-in-paris-61190

vrijdag 3 juni 2016

'Flater van de Week' door Lieven Boeve, de directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen:


Volgens Lieven Boeve, de directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, is het project van de katholieke dialoogschool een oefenschool in democratisch samenleven. Niet omdat ze een vak burgerschap aanbiedt, en zeker niet omdat ze neutraliteit predikt. Integendeel, we voeden op in burgerschap omdat ons hele pedagogische project vertrekt van een christelijk mens- en wereldbeeld dat actief de inzichten, waarden en attitudes nodig voor zo’n samenleven voedt. Daarbij wordt iedereen uitgenodigd om in dialoog met elkaar op zoek te gaan naar hun identiteit, naar wat hen verbindt en wat hen onderscheidt, om zo te werken aan een open, zinvolle, verdraagzame en duurzame samenleving.

Bron: Kerknet


FOUT BOEVE!

Het Katholiek onderwijs heeft niets met 'democratie' of 'burgerschap' te maken.

Het Katholiek onderwijs heeft als prioriteit het zieleheil van de leerlingen.

Met andere woorden, het Katholiek onderwijs moet de leerlingen leren hoe ze in de hemel kunnen komen.

De rest is een middel en geen doel.

woensdag 1 juni 2016

Community op Facebook: 'Rooms-Katholiek Lekenforum'

Voordien: 'Lieven Boeve moet opstappen'


Katholiek Onderwijs = Katholiek Onderwijs.

Geen andere levensbeschouwingen in het Katholiek Onderwijs.

Weg met Lieven Boeve en de top van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen!

Inloggen en via deze link naar Facebook:

https://www.facebook.com/katholiekforum

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer