donderdag 8 december 2016

Processie van het Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria

Aartsbisschop Georg Gänswein, de secretaris van Paus Benedictus XVI en Prefect van het Pauselijke Huis én aanhanger van de twee-pausen-theorie leidt de eredienst in Rome


Toch curieus hoe de top van de Kerk Katholiek probeert te zijn, maar daar door allerlei politieke bemoeienis niet in slaagt...


Presieduta da S.E.R. Mons. Georg Gänswein, Prefetto della Casa Pontificia si è svolta oggi a Roma

Ore 19:00 partenza dalla chiesa di Gesù e Maria al Corso (Via del Corso, 45)GRANDE FIACCOLATA « aux flambeaux » sulla Via del Corso, davanti al Pantheon e fino alla Minerva
Ore 20:00 arrivo alla Basilica di Santa Maria sopra Minerva
1 opmerking:

Anoniem zei

Als "tegenzet" van wat Franciscus had verricht in de late namiddag?

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer