woensdag 21 december 2016

'Flater van de Week' door Wouter Beke, de CD&V-voorzitter:


"Ook de mensen in het kerststalletje waren een gezin op de vlucht."

Bron: De Morgen

Link:

http://www.demorgen.be/opinie/je-kunt-niet-pleiten-voor-een-kerststal-en-tegelijk-zeggen-dat-de-herberg-vol-zit-wanneer-je-vluchtelingen-wilt-opvangen-b27249c2/Typische CD&V-theologie.

In Bethlehem waren Maria en Jozef géén vluchtelingen.

Zij waren daar namelijk in het kader van een volkstelling!Uit de Heilige Schrift:

Luk 2:1  In die dagen nu verscheen er een besluit van keizer Augustus, om een volkstelling over heel de wereld te houden.
Luk 2:2  Deze volkstelling had plaats, eer Quirinius landvoogd van Syrië was.
Luk 2:3  Allen gingen op reis, om zich aan te geven, ieder naar zijn eigen stad.
Luk 2:4  En daar Josef uit het huis en het geslacht van David was, vertrok ook hij uit Galilea, uit de stad Názaret, naar Judea naar de stad van David, Bétlehem geheten,
Luk 2:5  om zich aan te geven met Maria, zijn verloofde vrouw, die in gezegende omstandigheden was.
Luk 2:6  Terwijl ze daar waren, brak de tijd van haar moederschap aan;
Luk 2:7  ze baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken, en legde Hem neer in een kribbe; want in het nachtverblijf was voor hen geen plaats.


Met andere woorden, de joden, hun eigen volk, aanvaardden Hen niet!


4 opmerkingen:

Anoniem zei

Nog nooit gehoord van de vlucht naar Egypte?

Anoniem zei

De "cd&v-theologie" is de facto totale onwetenheid, en zeer dom omdat luid uitgebazuind.
(Dat geldt overigens ook voor de groene schepene van Holsbeek met haar uitspraken over Brugge).

Wouter Beke verwisselt hier de reis van Nazareth naar Bethlehem met de vlucht naar Egypte.
St.-Jozef bezat weidegronden en land in Bethlehem (was aldus ook niet arm);
daar de schaapskudden met de herders op de weiden waren, waren de schaapskooien en de woningen der herders leeg enn niet bezet- en voor een jonge hoogzwangere vrouw duidelijk meer geschikt als een oriêntaalse karavanserai.
Alles reeds sedert tientallen jaren bekend.

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 16:29,

De vlucht naar Egypte is niet hetzelfde als de stal in Bethlehem.

En inderdaad, toen de Heilige Familie naar Egypte vluchtte, was dat om aan kindermoordenaar Herodes te ontkomen.

Een kindermoordenaar zoals Wilfried Martens (ook CD&V) met zijn moorddadige abortus-wet!

En laten we niet Pieter De Crem (ook CD&V) vergeten die in Libië, een buurland van Egypte, de mensen ging bombarderen!

Dit is trouwens één van de hoofdredenen waarom die vluchtelingen allemaal naar hier komen! Door de bommen van De Crem!

Anoniem zei

Totale nederlage voor Wouter Beke:
eerst totale onzin zwetsen;
dan alles nog publiek maken.
Dan publiekelijk in de ondrbroek gezet worden.
En dan het totale einde: door niet één mens verdedigd worden.
Perte totale.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer