woensdag 28 december 2016

'Flater van de Week': Darwinist Johan Braeckman, van de Universiteit van Gent, gelooft niet "in sprekende wolven", maar dus wél in 'sprekende apen'!


We zijn wellicht dommer dan we denken. Anders geformuleerd: Er lopen meer domme mensen rond dan we denken. Hoe kan je anders begrijpen waarom zelfs briljante wetenschappers geloven dat de Ster van Bethlehem écht bestaan heeft? Besluit: "Domme mensen zijn gevaarlijker dan schurken".

In zijn recent verschenen boek over De ster van Bethlehem maakt journalist en sterrenkundige Tim Trachet korte metten met de talloze hypothesen over de meest bekende ster waarover we niets weten. Tim Trachet beschreef dat ook voor deredactie.be.

Bijzondere aandacht gaat naar de opvattingen van ernstige wetenschappers, in het bijzonder astronomen. Volgens sommigen was het hemelverschijnsel dat de wijzen uit het Oosten de weg naar Jezus wees een nova, volgens anderen een supernova. Of was het een komeet, een meteoriet of een vuurbol? Of wellicht een conjunctie van twee planeten?

Geen van die verklaringen houdt steek, toont Trachet overtuigend aan, om de eenvoudige reden dat het verhaal over de ster van Bethlehem mythisch is en niets met de realiteit te maken heeft.

Astronomische verklaringen voor de zogenaamde ster zijn onvermijdelijk fout, omdat de vraag naar een sterrenkundige uitleg op zich een pseudovraag is.

Biologen kunnen net zo goed een verklaring trachten te vinden voor een sprekende wolf, als ze Roodkapje willen duiden. [!]

Bron: De Redactie

Link:

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/opinieblog/opinie/1.2854880


Enkele bedenkingen: 

Het voorbeeld van 'sprekende wolven' is door Braeckman een beetje ongelukkig gekozen, want wat is volgens deze darwinist de mens anders dan een 'sprekende aap'?

Braeckman toont eerst en vooral aan, dat hij niet erg goed is in logisch denken.

Een beetje agressief komt hij uit de hoek wanneer hij de Ster van Bethlehem aanvalt, net op de verjaardag van Jezus Christus.

Het zou van ons ook niet kies zijn om bijvoorbeeld op de sterfdag van Friedrich Nietzsche te gaan rondbazuinen, dat de nihilistische filosoof in kwestie geestesgestoord is geworden, naar aanleiding van de gevolgen van een slecht behandelde syfilis, die hij in zijn studentenjaren opliep. Wanneer Nietzsche zijn verstand verloor, voor of na het schrijven van zijn bizarre boeken, is niet precies geweten!

Braeckman toont verder aan dat hij niet erg bijbelvast is, want wat lezen we in de Heilige Schrift?

Mat 2:7  Toen ontbood Herodes heimelijk de Wijzen, en ondervroeg ze nauwkeurig over de tijd, waarop hun de ster was verschenen.

Mat 2:9  Toen ze den koning hadden aangehoord, gingen ze heen. En zie, de ster, die ze in het oosten hadden gezien, ging voor hen uit, totdat ze kwam boven de plaats, waar het Kind was, en daar bleef staan.


Waarom zou de Ster van Bethlehem dus een 'natuurlijk' fenomeen betreffen, wanneer niet iedereen ze kon zien?

De Ster van Bethlehem was een bovennatuurlijk fenomeen, dat enkel maar gezien kon worden door zij die God een plaats in hun leven wilden geven. Het is toch dat, wat we elk jaar weer opnieuw met Kerstmis vieren: Christus die opnieuw in ons leven wordt geboren.

Het is toch veelzeggend, dat Herodes en de joden van Jeruzalem met hem, die Ster blijkbaar niet konden zien.

Als gelovigen zijn wij permanent op zoek naar Christus, en God gaf ons, zoals aan de Driekoningen, de Ster om Hem te vinden.

Jammer dat Braeckman de metafysica van de Ster van Bethlehem niet wil inzien. Maar ja, deze 'verlichte' geest tast dan ook in het duister!

En Braeckman moet in deze Kersttijd zijn gal toch op iets uitbraken. Kerstmis, dat elk jaar weer een zeer moeilijke tijd voor hen is die, met de evolutietheorie in de hand, denken te kunnen bewijzen, dat God niet bestaat.

Waarom vieren we meer dan 2.000 jaar na de geboorte van Christus nog steeds zijn verjaardag? En ironisch genoeg, massaler dan ooit! Aan de kerstversiering in onze steden te zien, lijkt het wel alsof het Westen nooit Katholieker geweest is dan nu.

Leg dat eens uit, Johan. Maar, atheïsten à la Braeckman zullen wel nooit begrijpen, dat God recht kan schrijven op kromme lijnen.

Ook aan u Johan, een Zalige Kerstmis toegewenst!

Heden is ons een Verlosser geboren, Jezus Christus Onze Heer, die tussen haakjes, alle sterren heeft geschapen!


En inderdaad, "Domme mensen zijn gevaarlijker dan schurken"!

Zo waren Charles Darwin en Friedrich Nietzsche de ideologen die Hitler mogelijk hebben gemaakt!

Buon pranzo!

1 opmerking:

Anoniem zei

Deze man is zoals alle "wetenschappers" vastgereden in zijn eigen leugens. Neem nu de theorie van de 'Big Bang'. Het universum zou ontstaan zijn door de ontploffing van oermaterie. Waar kwam die oermaterie plots vandaan?
Als je Het Boek Genesis leest dan stel je vast dat alles logisch ineen steekt, dat alles perfect chronologisch zich opvolgt. Voor mij is er geen discussie Het Boek Genesis is de waarheid, enkel wat daarin staat is gebeurd.
Wat die "geleerde" nu beweert over de Ster van Bethlehem is echt bij het haar gegrepen. Fijntjes heb je, Guardian Angel, zijn leugens doorprikt. Heel zijn betoog steunt op niets.
En onze bisschoppen ??? Die weten natuurlijk weer van niets. Die man terechtwijzen en in de ban slaan is teveel gevraagd aan onze bisschoppen.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer