zaterdag 31 december 2016

De 39ste Europese Taizé-ontmoeting in Riga mag zich voorbereiden op de komst van een 30-tal Vlaamse jongeren!!!


Woensdag 29 december, kwamen meer dan 10.000 jongeren [Dus zeker géén 30.000 meer zoals enkele jaren geleden!] uit heel Europa samen in Riga voor de 39ste Europese Taizé-ontmoeting die plaatsvindt van 29 december 2016 tot 2 januari 2017. Onder hen ook een 30-tal Vlaamse jongeren dat met IJD-Jongerenpastoraal Vlaanderen van Brussel naar de Letse hoofdstad vloog.

Bron: IJD

Het is duidelijk, dat 'Taizé' een frontorganisatie van de Post-conciliaire Bastaardkerk is. Paus Paulus VI en Johannes-Paulus II waren de grote promotoren van Taizé. Zij zorgden voor de reclame en de fondsen. 

Doel van Taizé is om Katholieke jongeren te protestantiseren en hen uiteindelijk van hun geloof af te brengen.

Protestanten herkennen in Taizé echter weinig protestants. Dit komt omdat Taizé eerder sektarisch is en een allegaartje is van vanalles en nog wat. Uiteindelijk is Taizé syncretistisch!

De methode van Taizé is boeddhistisch en het aspect 'seksuele ontgroening' speelde altijd al een belangrijke rol. Nu hebben ze nog een 30-tal Vlaamse 'jongeren' kunnen vinden... Einde verhaal dus.

Dit komt natuurlijk niet als een donderslag bij heldere hemel. Al jaren zien we dat de deelnemers aan de Taizé-manifestaties in Vlaanderen steeds 'grijzer' (van haar) werden. Het is duidelijk, dat Taizé hedendaagse jongeren niet interesseert. En dat is goed zo!

Taizé is iets geworden voor en door overjaarse hippies!

Het zou me niet verwonderen, moesten de zogenaamde 'broeders' van Taizé, die geen enkele roeping kennen, betaald worden door de Post-conciliaire Bastaardkerk om hun nummertjes op te voeren! 

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Het probleem ligt niet zozeer bij de broeders van Taizé zelf, maar bij de bezoekers.
De broeders (al of niet zelfverklaard) gedragen zich doorgaans ernstig en respectvol. De nadruk ligt in Taizé wel degelijk op stilte en respect, vooral tijdens het gebed. Die stilte is in onze Vlaamse kerken vaak heel ver te zoeken. Wat dat betreft doet Taizé een pak beter.
Taizé kan echter niet ontsnappen aan de mentaliteit van de hedendaagse jeugd en hun entourage. Momenteel passeren in Taizé de kleinkinderen van de hippies, en vaak ook nog de oude hippies zélf. Ze worden geflankeerd door een heel leger aan drammerige Hollandse/Duitse protestanten, vaak al op leeftijd, die zich ongegeneerd vermengen met de jeugd, op het pedofiele af, en daardoor de sfeer verpesten. Voor heel wat Hollanders is Taizé trouwens niks anders dan een gratis camping.
Uit goede bron verneem ik dat Riga inderdaad een totale flop geweest is. Slechts een 5000-tal deelnemers bleef bij gastgezinnen overnachten, en van die 5000 zijn er nog een groot deel die zich enkel inschreven om op een goedkope manier aan toerisme te kunnen doen. Op zich is daar niks fout mee, en ik heb veel begrip voor arme gezinnen in Polen of Oekraïne die van de Taizé-ontmoetingen gebruik maken om hun kinderen toch nog op vakantie te kunnen laten gaan. Het is nog altijd beter dat die jongeren de nieuwjaarsperiode al biddend doorbrengen dan al drinkend.
Laat ons tot slot ook niet vergeten dat de kerk van Taizé wel degelijk tot een katholieke parochie behoort en dat men er zondag de heilige mis kan bijwonen. Er is ook niks verkeerd mee om knielend te bidden met het gezicht naar het kruisbeeld gericht.
Wanneer de "broeders" van Taizé erin zouden slagen om de protestantse indoctrinatie buiten de deur te houden, dan zie ik het nog allemaal goed te komen.
Aan alle lezers van deze prachtige site een gezond, Christelijk 2017 gewenst.

Anoniem zei

Wanneer ik het woord "Taizé" hoor, moet ik steeds eenmaal goed door mijn neus snuiven en kijk zéér nauwkeurig toe.

Dat boergondiê, zeker op zijn hoogvlakten, een streek is, die spritualiteit stmuleert, is klaar: de vele benedictijnse en vooral cisterciênzerkloosters en abdijen, het rijke christelijke leven in de middeleeuwen, de heerlijke christelijke romaanse en gothische kunst zijn daarvan goede bewijzen; nog veel meer dan de grote heiligen, op de eerste plaats St.-Bernhard van Clairvaux.
Dat vele protestanten zich aangetrokken voelen door het monniksleven, is ook allang bekend.
Dat niet weinige katholieken en protestanten zich nu juist door gelovigen van een andere confessie aangetrokken voelen, eveneens: het onbekende lokt...
Het resultaat is dan wel een voor iedereen verteerbare licht eenheidsbrei of zeer weke en weinig smaakvolle , door de mixer gepureerde hutsepot met "voor elchk wat wils" en voor de rest zeer irenisch en vooral niet pijn doende, laat staan met profiel.
Joseph Card. Ratzinger heeft dat in 2003 ooit eens zeer mooi beschreven:
"...protestantse denominaties van veelvoudige couleur en met zeer veel goede wil en irenische gedachten, maar tegelijkertijd met een totaal gebrek aan dogmatiek en daaruit voortvloeiend: een inherente fundamentele zwakte om te bestaan in de stormen van he leven..."(naar het geheugen geciteerd en vertaald/ Herinneringsboek Nr.2 v.h. aartsbisdom Freiburg 2005)

Voilà: het probleem Taizé!
Twee decennia lang heeft dit weinig mensen geînteresseerd;
op het einde van het 2e vat. concilie en bij de toenemende reislust der westerlingen en de explosie van de hippie- en de flowerpowerbeweging ontwikkelde Taizé cultstatus.
Ik herinner mij zeer goed hoe op het einde der jaren '60 een jezuîetenpater uit (eerst Antwerpen, nadien uit) "Godsheide" bij Hasselt vele jaren lang Vlaanderen onveilig maakte met zijn voordrachten en diaseries over Taizé.
(Het jezuîetenbezinningsoord Godsheide werd ondertussen ook al gesloten- steekwoord "uitdovingsscenario" en "pastoraal eindresultaat: nul").
Iedere normaal denkende mens, a priori opgroeiende collegescholier, krreg destijds reeds uiterst sterke bedenken bij de beelden en de schildering van "de weide der stilte" (wat er op de weide ernaast allemaal uitgespookt werd, stond ooit eens verclausuleerd op de duitse site www.kath.net (natuurlijk zeer snel verwijderd)).
De hygiênische toestanden werden alras zo afgrijselijk, dat ongeveer tien jaar later Taizé zelf reclame maakte, dat ze nu voor families met kleine kinderen een beetje sanitair en wikkeltafels hadden.
Veel esoteriek maakte de zaak ook niet beter: zeer veel mensen zochten daar hunzelfvinding, meenden ze gevonden te hebben en stortten bij de terugkomst thuis in de normale wereld eerst goed in de diepte.
Het "Taizé-gat" na een verblijf aldaar is wijd en zijd bekend.
De muziek daar heeft het ook in zich: zeer eenvoudig, veel halleluia, zeer weinig miserere, alledaagse melodieên van Jacques Berthier (ondertussen ook al lang dood): kortom: theologisch zeer zwak.

In de zware stormen waarin het christendom en de Hl. Katholieke Kerk in de laatste 50 jaren zijn
verzeild geraakt, is dat uiterst zwak.
Het nut voor de nieuwe evangelizering is zo goed als nul;
op zijn best braafvrome oppervlakkige zielenmassage, op zijn slechtst totale ketterij, maar in elk geval verlies van tijd en van kostbare inzet, die elders veel nuttiger en doeltreffender voor het geloof kan aangewend worden.


S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer