zondag 4 december 2016

BREAKING: Mgr. Pio Vito Pinto, de decaan van de Romeinse Rota, die de Kardinalen Brandmüller, Burke, Caffarra en Meisner "hun rode hoed wil afpakken", staat vermeld op de 'LISTA PECORELLI' uit 1978 en is dus een VRIJMETSELAAR!!!


Ook Annibale Bugnini, die de nieuwe 'mis' bedacht, stond op deze lijst!

Net zoals Leo Suenens! Dat belooft voor Godfried Danneels en Jef De Kesel!!!Link:

http://infovaticana.com/2016/11/29/eclesiastico-mason-amenaza-los-cuatro-cardenales/

https://drive.google.com/file/d/0B65x5F_RAFfwQVRjSUVGRUdaWmM/view

http://en.metapedia.org/wiki/Pecorelli_list


6 opmerkingen:

Anoniem zei

Een zoveelste bewijs dat Bergoglio de strooien pop is van de vrijmetselaars. Die hebben slechts 1 doel voor ogen: het geld van het Vaticaan doorsluizen naar hun eigen rekeningen. Net zoals Pecorelli zouden de 4 kardinalen die zich verzetten wel eens raar aan hun einde kunnen komen.

Anoniem zei

Er bestaat onzekerheid over die lijst. Mogelijk was de lijst een rookgordijn om Bugnini uit de wind te zetten. Immers, de casus tegen Bugnini was sterk.
Of velen nu vrijmetselaars zijn of niet (hetgeen uiteraard compleet incompatibel is met het behoren tot de Kerk), ze nemen in ieder geval aanstoot aan Christus door telkens opnieuw de woorden van Christus af te zwakken of anders uit te leggen. Leo Suenens had zijn blik gericht op de wereld en niet op de hemel.

The Guardian Angel zei

De Pecorelli Lijst is wel degelijk authentiek!

Ze werd gepubliceerd op 12 september 1978 net tijdens het pontificaat van Paus Johannes Paulus I, in de hoop dat deze maatregelen zou treffen. Echter, twee weken later werd Paus Johannes Paulus I vermoord.

En zes maanden later werd Pecorelli zélf vermoord!

The Guardian Angel zei

Allen die op de lijst vermeld staan, hebben de Kerk grote schade berokkend!

Anoniem zei

Aan anoniem 4 december 2016 19:56
ng
De Pecorelli-lijst was destijds natuurlijk onthutsend; tegelijkertijd was van velen, die op de lijst stonden, reeds lang geweten dat ze met de vrijmetselarij sympathiseerden en/of er goede kontakten mee hadden.
In zover geen groot nieuws: dat Suenens Bugnini kende en omgekeerd, was overal bekend.
De sluikse toeren van de "Squadra belga" werden voor kort nog door Matthijs Lamberights op he oude kerknet ("volgconcilie" uitvoerig en zonder schaamte beschreven.2
De lotgevallen en de dwaaltochten van zovele modernisten vóór, tijdens en na het 2e Vaticaans Concilie" zijn bekend en worden zeer graag totaal vergeten.
De Pecorelli-lijst is in die context zeker illustratief.

Maar het belangrijkste:
de auteur(s) van de Pecorelli-lijst moeten ofwel uiterst goed geînformeerd gewezen zijn (wat door vele modernisten en critici betwijfeld werd/wordt) , ofwel helderziende:
door destijds de zeer gewone en middelmatige Pio P op de lijst te zetten, en wel naast beruchte tisten zoals Suenens en Bugnini, hebben ze inderdaad één der afschuwelijkste figuren uit de Bergoglioclique 38 jaar geleden voor zijn mediaal optreden tegen de kerkelijke ler en de 4 dappere bisschoppen reeds op de wilde lijst gezet.
Een zeer goede speurneus!
De Pecorelli-lijst is klaarblijkelijk veel beter dan ooit gedacht.

The Guardian Angel zei

Inderdaad!

De bewuste lijst zou door de Italiaanse staatsveiligheid aan Pecorelli bezorgd geweest zijn.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer