woensdag 9 november 2016

Vaticaan en Kerknet weten: "Aardbevingen zijn géén straf van God!"


Het Vaticaan neemt fel stelling tegen een dominicaan die de aardbevingen in Midden-Italië als straf van God voor het homohuwelijk heeft bestempeld.


Aartsbisschop Angelo Becciu, de substituut van het Staatssecretariaat, heeft zich namens de Heilige Stoel fel gedistantieerd van de uitspraken van de Italiaanse dominicaan Giovanni Cavalcoli, een emeritus professor [!] en dogmaticus aan verschillende Noord-Italiaanse universiteiten. Cavalcoli had de recente aardbevingen in Italië als een straf van God bestempeld, omdat het land in juli 2016 het burgerlijke homohuwelijk wettelijk heeft erkend. [of misschien wel voor het stilzwijgen van duizenden priesters en prelaten aangaande de blasfemische uitspraken en daden van Bergoglio!]

Wij mogen dit als een goddelijke straf bestempelen, peroreerde de dominicaan in een interview met Radio Maria op 5 november. De aardbevingen van 24 augustus in Amatrice, waarbij minstens 300 doden vielen, en van Nursia, waarbij op 26 en 30 oktober ook de Sint-Benedictusbasiliek werd vernield, zijn een straf voor het vergrijp dat werd gepleegd tegen het gezin en de waardigheid van het huwelijk, en vooral voor burgerlijk erkende samenlevingsvormen.

Beledigend, schandalig en prechristelijk

Aartsbisschop Becciu reageerde meteen en in niet mis te verstane bewoordingen: De uitspraken van Cavalcoli zijn strijdig met het Evangelie. Ze zijn een belediging voor christenen  en schandalig voor wie niet gelooft. Dit soort taal hoort thuis in een prechristelijke tijd en sporen hoegenaamd niet met de kerkelijke theologie in de mate ze indruisen tegen het godsbeeld dat ons door Christus is geschonken. [Wat zou het Vaticaan zeggen over de uitspraken van Johan Bonny? Maar, helaas slapen ze daar nog steeds!]

Cavalcoli, die intussen van Radio Maria is verbannen [!], blijft koppig [!] bij zijn uitspraken. Hij aarzelt niet om de vergelijking met het oudtestamentische verhaal over de val van Sodom en Gomorra (Gen18-19). Deze aardbevingen zijn het gevolg van de zonden van de mens, zoals het wettelijk erkennen van (alternatieve) samenlevingsvormen.

Bron: Kerknet/I.Media


Ter overweging, ook voor hét 'Vaticaan':

"De uitspraken van Cavalcoli zijn strijdig met het Evangelie."

Echt?


Uit de Heilige Schrift:

Luk 13:1  Bij deze gelegenheid waren er enigen tegenwoordig, die Hem van de Galileërs verhaalden, wier bloed Pilatus met dat hunner offerdieren vermengd had.
Luk 13:2  Hij antwoordde hun: Meent gij, dat deze Galileërs groter zondaars waren dan alle andere Galileërs, omdat hun dit overkomen is?
Luk 13:3  Neen, zeg Ik u: maar als gij u niet bekeert, zult gij allemaal even goed omkomen.
Luk 13:4  Of meent gij, dat die achttien, die door het invallen van de toren van Siloë gedood zijn, schuldiger waren dan al de andere bewoners van Jerusalem?
Luk 13:5  Neen, zeg Ik u; maar als gij u niet bekeert, zult gij allemaal even goed omkomen. Misschien zou hét post-conciliaire Vaticaan beter ook eens wat in de Bijbel lezen!

Maar, de boodschap van het Vaticaan is duidelijk:

"God straft niet meer!"

AFWACHTEN!

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer