dinsdag 22 november 2016

Groeten uit Rome:


Jean Kockerols, Jozef De Kesel & 'broeder' René Stockman:
Géén van allen een goed rapport aangaande pedofiele klachten!

Jef in gesprek met vrijmetselaar Andrea Riccardi van de Sant'Egidio-sekte
en 'aartsbisschop' Vincenzo Paglia die ook homoseksueel is!

Scheiding tussen Kerk en staat?

'Prostitué' Jef met zijn 'pooiers':

Geert Bourgeois (N-VA), de kerkensluiter van Vlaanderen, 'misdienaar' Jef, Pieter De Crem (CD&V),
de bommengooier van Libië, en Jean Cornet d'Elzius, 'onze' ambassadeur bij de Heilige Stoel

3 opmerkingen:

Anoniem zei

Lijdt Jozef De Kesel aan 'same sex attraction' (hetgeen pathologisch is maar geen zonde) of is hij effectief homoseksueel? Wat is de evidentie? Als hij lijdt aan 'same sex attraction' is er hoe dan ook een probleem, in het bijzonder als hij dit zelf niet als pathologisch beschouwt (hetgeen als fout oordeel zondig is). In ieder geval is zijn tolerante houding tegenover homoseksualiteit onaanvaardbaar. Hij kent noch natuurwet noch de wet van God: het geloof als een zielige vorm van zelfmedelijden.

Anoniem zei


Het lijkt een beetje zoals op de Oscars; zitten daar elkander prijzen te geven.

Het enigste ik gemist heb is zijn dankrede; maar ik zal niet veel gemist hebben.

Wat ik wel gevonden heb is een artikel in het Katholiek Nieuwsblad;

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/kardinaal-de-kesel-niemand-verplichten-tegen-eigen-geweten-in-te-gaan

Wat daar allemaal in staat. Zelfs Katholiek Nieuwsblad zegt dat "mannen" tot het kardinalaat verheven zijn. Dat is een beetje freudiaans, niet? Geen priesters, maar "mannen".

Een commentaar op het hele artikel zou humoristisch zijn, met als toetje op de tart de slotbemerking van Bergoglio die insinueert;

dat hij van "het virus van polarisatie en vijandigheid" zijn manier van denken, voelen en doen doordrongen heeft.

---
Tot slot – iemand mijn schrijffout gezien? "Toetje op de tart".

Ik heb de fout maar laten staan, want het deed me aan het Engels denken;

Niet “Cherry on the cake”, maar “Cherry on the tart.”

Nu is een “tart” inderdaad een soort gebak, maar ook iets anders.

Diabolus fecit, ut id facerem.

Anoniem zei

1. René Stockman, als provinciale overste van de Broeders van Liefde in West-Vlaanderen dé grote doofpotter en beschermer van van pedofiele broeders (o.a. "Broeder Penis" alias broeder Emiel Ceustermans);
toen het veelvuldig misbruik van geestelijk gehandicapte kinden opdook op het einde van de jaren 1990, was Stockman niet te vies om bij het geval "Anneke" direct persoonlijk de BOB (Belgische Opsporingsbrigade) op te bellen en bij de BOB-onderzoeker Geert van Fleteren aan te dringen dat het ganse geval ondrslage wordt "omdat men reeds contact met de moeder opgenomen had en ook deze akkoord was om alles te laten vallen in minnelijke schikking" ( wat ronduit gelogen was).
Een pedofielenbeschutter op hoog niveau en met criminele energie.

2. DeKesel, als fundamentaalheoloog zwijgend bij het pedofiel getinte godsdienstboek Roeach, later adlatus van de beruchte Danneels én navolger van hulpbisschop Lanneau, die voor massieve doofpotting van pedosexuele misdrijven gerechtelijk vervolgd en veroordeeld werd en zich opofferde voor de vette en zwaarst gecompromitteerde Danneels; en als bisschop van Brugge tot ovr zijn nek in pedo- en homosexuele schandalen verstrikt (Kortrijk met de commune aan de Grote Kring, Deken+ Gesquiere, de seminarist Vincent Orroi (die zich uiterst dapper eerst twee jaren later outete, en dan op zijn blog schreef hoe gelukkig en opgelucht hij was)(Koen Vanhoutte wou dit in 2012 eerst "alles nog eens grondig onderzoeken"(!):
DeKesel, die dan in de herfst 2014 de pedofiele priester Tom Flavez weer in de pastoraal wou binnen sluizen, bij een eerst vinnig protest dan liet verkondigen dat "hij (DeKesel) na rijp beraad zijn beslissing had getroffen en hierop niet wou terugkomen. Iedereen heeft een tweede kans verdiend".
Als dan alras bleek dat Flavez tenmiste 4 (vier) kansen had gekregen en verbrod, en bij deze perversie een zeer hoog recidiverisico bestaat, kam DeKesel binnen de 24 uur op zijn beslissing terug (ovrigens een uitstekende prestatie van kavlaanderen); in de volgnde twee weken donderden dan nog enige pedogevallen bij zijn clerus door de media (o.a. erg cassant het geval J.C., met een niet gecontesteerde anale penetratie-uiteindelijk was er allen differentie bij de leeftijd (minder-/meerderjarigheid v.h.slachtoffer en al dan niet misbruik van gezagsrelatie).
Alles dan gedecoreerd met misbruikklachten tov. een westvlaamse "Donum fidei"-priester in Braziliê en bij een geestelijke, die de bedevaarten onder zich had.

Klap op de vuurpijl het bedrog tov. d Congregatie v.h. Geloof door DeKesel en zijn kerkjurist Patrick Degrieck; Degrieck was overigens de boezemvriend van Flavez.
Een ongelooflijke Augiasstal én teglijkertijd een kolossale rij van bluners in de omgang met peddosexueel misbruik.

En de dikke en ietwat onnozele Kockerols, naar zijn overal gepubliceerd curriculum vitae lang bij de Arche bezig met geestelijk en lichamelijk gehandicapten, is niet beschaamd om zich naast deze twee doofpotters met commanding authority te laten fotograferen.
De geestelijk en fysisch gehandicapten in Belgiê zijn in het grootste gevaar;
en bij de niet weinige foto's met cd&v'ers (DeCrem, Crevits enz.) en met nva'ers (Bourgeois) schijnt mij de politieke bescherming der potentiêle slachtoffers zeer gering.

On les aura

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer