woensdag 9 november 2016

Donald Trump over de Katholieken: "Washington politicians have been hostile to the Church, they have been hostile to Catholics, they have been hostile to the members of Catholicism!"


"De politici in Washington zijn vijandig geweest tegenover de Kerk, ze zijn vijandig geweest tegenover Katholieken, ze zijn vijandig geweest tegenover de leden van het Katholicisme!"
Dit geldt idem dito voor de politiek in Brussel en elders, maar ook voor de media!

Want het is de politiek die denkt, dat zij de Kerk moet onderwijzen!

En onze 'bisschoppen', die van weinig ruggengraat en van weinig geloof getuigen,
doen hier vrolijk aan mee!


Jozef De Kesel op 6 november 2015:

"De scheiding tussen Kerk en Staat is zeer belangrijk
en de overheden moeten neutraal zijn."

LEUGENS!!!


10 opmerkingen:

Alfons zei

Jammer genoeg lijkt ook deze nieuwe president geen goed nieuws voor de Katholieke Kerk. Deze man heeft verklaard geen problemen te hebben met abortus en homoseksualisme. Bovendien past de levenswandel van deze man niet in het Katholicisme. Twee keer gescheiden, drie keer getrouwd...

The Guardian Angel zei

Dat verandert niets aan het feit, dat Trump nu voor het eerst klaar en duidelijk erkent, dat het Amerikaanse regime vijandig staat tegenover de Katholieke Kerk.

Dat heeft niet alleen met de zogenaamde 'Katholieke Lente', met het afzetten van Paus Benedictus XVI of met het Tweede Vaticaanse Concilie te maken, maar dat is al 200 jaar zo.

De WASP-elite, de White Anglo-Saxon Protestants, stonden altijd al vijandig tegenover de Kerk, omdat het nu eenmaal protestanten zijn.

Het feit, dat Trump dit nu erkent, is voor de Katholieken winst!

Hopelijk gaan velen de ogen open!

The Guardian Angel zei

Uiteindelijk gaat dit alles over de scheiding tussen Kerk en staat.

Een 'scheiding', die vanuit het oogpunt van de staat, totaal hypocriet is!

Anoniem zei

Het is inderdaad tijd dat de Belgische Staat ermee ophoudt de Kerk te financieren!

Anoniem zei

George Bush was een exponent van de WASP-elite. Donald Trump is dat evenzeer. Het moment waarop hij deze boodschap de wereld instuurde was een strategisch gekozen moment waarop hij Amerikaanse republikeinse katholieken moest masseren om in de voorverkiezingen voor hem te stemmen. Als je deze boodschap legt naast alle andere boodschappen die hij op dezelfde of andere manier wereldkundig maakte, dan kan je dat toch niet ernstig nemen. Hij meent er niets van en het statement maken als zou Washington vijandig staan tegenover katholieken is nergens op gebaseerd. Zowel het Witte huis als Vaticaan zijn politieke actoren op het wereldtoneel. Dat is nooit anders geweest. Dat er voortdurend wederzijdse pogingen tot beïnvloeding zijn (door sommigen ook vormen van diplomatie genoemd) is dan ook niet meer dan logisch. Dat de invloed van het Witte Huis of het Vaticaan in het verleden wellicht soms grenzen overschreed kan gerust zijn, maar dat is nog iets anders dan een vijandigheid tgo een hele geloofsgemeenschap. Zowel de huidige vice-president Joe Biden als de verliezende kandidaat Tim Kain zijn katholiek. Ook de vorige voorzitter van het huis van afgevaardigden (Boehner) is katholiek. Obama is dat niet, Trump is dat niet, Pence is dat ook niet, Ryan evenmin (en dat zijn zo'n beetje de machtigste mannen in de VS op dit moment. In het hele entourage van Trump zit niemand die katholiek is, met uitzondering van Rudy Giuliani. En die laatste is nu niet meteen het meest lichtende voorbeeld onder katholieken...

The Guardian Angel zei

Nogmaals:

"De politici in Washington zijn vijandig geweest tegenover de Kerk, ze zijn vijandig geweest tegenover Katholieken, ze zijn vijandig geweest tegenover de leden van het Katholicisme!"

Anoniem zei

Aan GA

En alles wat Trump gezegd heeft(?)en zegt is correct....

Anoniem zei

Trump is een zakenman, een verkoper. Men is Christen door zich naar het voorbeeld van Christus te gedragen, niet door te mouwvegen om stemmen te winnen. Als we dan toch iets positief moeten zeggen over Trump, dan is het wellicht dat hij de katholieken geen strobreed in de weg zal leggen, in tegenstelling tot sommige van zijn voorgangers. Maar dat maakt van Trump nog geen Christen uiteraard.

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 15:50 en 16:27,

Of alles correct is wat Trump zegt, weet ik niet, maar ik weet wél dat hij hier de waarheid spreekt.

De 'kerk' van Trump zijn de presbyterianen en Trump ging naar de Marble Collegiate Church in Lower Manhattan.

De Marble Collegiate Church is één van de oudste protestantse kerkgemeenschappen van Noord-Amerika.

Trump is dan wel degelijk 'christelijk', al zijn er ook puristen, volgens dewelke protestanten, géén 'christenen' zijn!

Anoniem zei

Algemeen wordt aanvaard dat er twee noodzakelijke voorwaarden zijn om iemand christen of christelijk te noemen:
dat is 1. het gedoopt zijn in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en
2. het bekennen van het Credo.
Trump vervult beide noodzakelijke voorwaarden- @The Guardian Angel schrijft dan ook terecht dat Trump wel degelijk christelijk is.

Bij de protestanten zijn er ook zeer veel denominaties, die aan deze voorwaarden niet voldoen.
Het gedrag is geen noodzakelijke parameter om als "christen" te worden aanzien- de Hl. Petrus was meermaals zee zwak en laf, en wel ook op belangrijkse momenten.
St.-Paulus heeft dat ook publiekelijk gezegde en geschreven.

Dat het politieke establishment van Washington kompleet dooe de vrijmetselarij geînfltreerd is, weet men sedert lang.
Dat die politici daarom de Kerk bestrijden en naar hun eigen wensen proberen te doen draaien, is oudbekend;
dat enige kardinalen en bisschoppen zeer graag daaraan meedoen en in het bijzonder graag meefestijnen, eveneens.

Dat de katholieken daar gehaat wworden, is eveneens een oude hoed (men leze hier de hatelijke achtergrondcommentaren voor en bij de verkiezing van J.F. Kennedy)
Het meest interessante is echter dat Trump hier ook van "Catholicism" spreekt-de term voor oerdegelijke katholieke
geloofsbeleving en dito cultuur, merkwaardig onberoerd en onbeschadigd gebleven ondanks alle modernistische trucs.
En Trump toont daar ook zeer veel fijn politiek instinct:
de geweldige pedofiele schandalen, die zich in het kader en onder de patronage van modernisten afspeelden, bijzonder bij de jezuîeten, de zure commentaren van modernistische bisschppen in de Bergogliostijl (Cupich), de intense verbinding van modernisten zoals Kard. Dolan met Hillary Clinton zijn niet nbemerkt gebleven- integendeel!
De verenigde Staten zijn zeer goed geînformeerd wat dit alles en wat het tohoewabohoe in het Vaticaan betreft, veel beter als doorsnee Vlaanderen; de omgang zal dan ook daarmee overeenstemmen.
Lepanto.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer