woensdag 5 oktober 2016

Over Felix Van Meerbergen, de regenboog-deken van Diest:Echt typisch voor de Post-conciliaire Bastaardkerk!

Eerst een enorme hoop theologische onzin uitkramen en dan het zootje breed via de perskanalen verspreiden. En wanneer dan theologisch, gefundeerde kritiek komt op de ketterse uitspraken, die via televisie en op het internet worden verspreid: doodse stilte!

Dan zwijgen ze allemaal en hebben ze niets gehoord en niets gezien!

De enige verdediging van Felix is: "Ik heb de steun van de andere dekens."

Dat deze andere bietekwieten (de foto's zeggen alles), natuurlijk 'bondgenoten' van de allerslechtste kwaliteit zijn, maakt de zaak voor Van Meerbergen niet rooskleuriger!

Illustratief is de theologische maffia van de Faculteit "Theologie en Religiewetenschappen" van de Universiteit van Leuven met zijn 'THOMAS', 'ROEACH', 'DIALOOGSCHOLEN' etc... en Roger Burggraeve, Jozef De Kesel, Léon Lemmens, Johan Bonny, Koen Vanhoutte etc. zwijgen hier als vermoord!

Dapperheid was nooit het sterkste kenmerk van de Kerk in België, maar dit is nu toch wel écht de allergrootste bende lafaards die we ooit hebben gezien!

Bron: Anoniem


Felix was here!6 opmerkingen:

Anoniem zei

Sinds de afwijzing van het document Humani Generis van Pius XII in 1950 door vooraanstaande theologen is er in België een schisma gegroeid 'binnen' de Rooms Katholieke Kerk waarin van hoog tot laag afwijkende ideeën over seksualiteit, priesterschap en een hoop andere geloofszaken worden verkondigd. Priesters die hier opgeleid zijn sinds 1965, zijn in feite grotendeels onwetend over het geloof van hun Kerk. Dat deze deken dergelijke ideeën verkondigt, hoeft daarom ook niet te verwonderen.

Anoniem zei

Enkel heteroseksuele relaties beantwoorden aan de finaliteit van seksualiteit: een gezonde voortplanting in optimale omstandigheden, in overeenstemming met de natuurwetten die deze voortplanting beheersen. Die laatste zijn, zoals alle wetten, niet "zo maar" ontstaan, maar zijn volgens de christelijke leer de uitdrukking van de wil van de Ontwerper ervan. Holebi-relaties beantwoorden niet aan deze wetten en niet aan Gods wil. Zij zijn een van de gevolgen van misstappen binnen de mensheid uit het verleden of het heden. Dat is steeds de leer van de Kerk geweest. De huidige knieval door sommige clerici voor de eisen van homodrukkingsgroepen, bewijst dat zij volledig op het verkeerde spoor zitten, onder invloed van een modernistische en ketterse theologie (onderwezen aan de KULeuven) en wereldse ideeën die zij kritiekloos slikken.

Anoniem zei

Dank zij Anoniem 5 oktober 2016 02:15 (afwijzing van het document Humani Generis),
kunnen we daaruit nu afleiden dat latere generaties hier niet over onderwezen werden ?

In zoverre het onderrricht aan hen werd gelimiteerd kan men hen misschien geen strenge vinger voorhouden.

Echter, waar men de waarheid gedurende langere tijd geweld blijft aandoen zal aan die ongelukkigen ten minste enkele momenten van verlichting worden gegund. Engelbewaarders slapen immers niet !

De innerlijke traagheid en de gemakkelijk gewoonte van zondigen maken het moeilijk om tot een strenge keuze voor zichzelf te komen.

Dan volgt onvermijdelijk het moment dat bendes duivels zich aandienen.

Maar ook dan laat de Engelbewaarder zich gelden. Hij schudt en trekt aan de hem toevertrouwde ziel. Deze hoeft slechts de goede innerlijke raadgevingen te volgen.

Alles hangt dan alleen nog af van de meditatieve gebedscultuur die men eerder had en/of van de gewoonte om geestelijke teksten intensief te lezen. Is deze allerbelangrijkste basis niet aanwezig dan is er voorlopig weinig of geen hoop meer.

Waar al veel duivels aanwezig zijn verdwijnt het licht en dat trekt nog meer duivels aan.
Een heel volk komt dan in de vrije greep van die duistere bendes.
De geestelijke oorlog is nu haar hoogtepunt aan het bereiken.
Bergoglio: hij bespeelt een ontzettend belangrijke rol. Zijn extreem opportunisme en walgelijke, misselijk makende tegemoetkomingen. Maar hij is de enige die hen nog kan aanspreken! Is hij als een vader die zijn kind tot in de ergst stinkende omgeving volgt om het toch nog bij de arm te kunnen grijpen... of is hij het kind aan het verdoemen ?

Een Vaticaans Vietnam: trotse legeroversten omringd door onwetende maar zwaar bewapende jongeren, allen overdekt met het bloed van onschuldige zielen. De stank is niet meer verdraagbaar.

Anoniem zei

"rooskleuriger": dat is een prachtig woord om de atmosfeer en de neiging in de noordbelgische clerus en bij de diocesane beleidsorganen te schilderen.
Taalkundig een echte voltreffer.

Anoniem zei

Hier wat ander nieuws Mgr. Bonny komt ook uit Brugge!!!

http://nieuws.vtm.be/binnenland/209355-bonny-zet-kerkdeuren-open-voor-holebis

Anoniem zei

De kerk in Vlaanderen heeft zich bij het fundamenteel schandaal voor het massief pedofiel en honofiel misbruik binnen de kerkelijke structuren in de laatste 50 jaar nooit eerlijk en offensief berouw getoond en boete gedaan.

Ze hebben betaald, eerst krenterig, dan een beetje meer;
ze hebben gezwegen, dorre papiertjes uitgegeven, ze hebben vanGheluwe een tijdje weggebracht, Danneels uit de eerste lijn genomen, en steeds tijd getrokken in de (valse) hoop, dat dit alles zou vergeten worden.
DeKesel is daar een prima voorbeeld van- tot hij zijn vele "inschattingsfouten" beging en deskundig getorpedeerd werd.
En nu denken deze onnozelaars, dat met het weggaan van aartsbisschop Léonard, het komen van DeKesel als nieuw aartsbisschop van Mechelen-Brussel en onder Franciscus alles in kannen en kruiken is, en de homo- en pedomafia kruipt weer uit hun pijpen...
Dat wordt een nieuw "kalkoenschieten van de Marianen".

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer