woensdag 12 oktober 2016

Lode Aerts, de toekomstige 'bisschop' van Brugge, heeft God nog niet gevonden en 'out' zich dan ook als de perfecte 'kloon' van Jozef De Kesel

Enkele bedenkingen:

Enig besef van transcendentie is bij Lode Aerts totaal afwezig.
 

De Sensus fidei (= de bovennatuurlijke geloofszin) ontbreekt totaal.

Hoe ervaart Lode God?

"Dat er werkelijk een 'liefde' is, die veel groter is, en die hier ons leven herstelt en ons kracht geeft... Dat zijn geboortes."

Wat?

Onze 'katholieke' jongeren liggen al meteen onder tafel van het lachen. Die ben je al meteen kwijt, Lode, als je zoiets zegt! Typisch voor een apparatsjik die nauwelijks pastorale ervaring heeft!

Maar serieus, volgens Lode is er dus blijkbaar géén hiernamaals, er is enkel maar een hiermaals. Maar ja, volgens Lode Aerts hoeft je dan ook niet te geloven en moeten christenen zich niet 'opdringen'.

Daar zit dus een "ongelofelijk, gelukkige mens" die hier ongelofelijk gelukkig is.

Hij, als 'gelovige', heeft hier al de hemel op aarde. (= jodendom!!!)

En als kers op de taart, in de kelders of in de 'crypte' van het seminariehuis in Gent, dan nog een on-GELOOF-lijk staaltje van 'islamisering in de praktijk'!

Maar, Lode Aerts maakt zich blijkbaar géén zorgen: "Het komt wel goed!"


Intussen worden in Brugge alle messen al gewet en zal men daar alle trucs bovenhalen.

Dat kan daar in Brugge alleen maar slecht aflopen.


En dan nog iets over de ontaarde 'theologie' van Bonhoeffer en Enzo Bianchi waar Lode Aerts blijkbaar zo een fan van is:


Bron: Restkerk
 

Link:

https://restkerk.net/2016/10/05/bergoglio-benoemt-nieuwe-bisschop-van-brugge/on-GELOOF-lijk
3 opmerkingen:

Anoniem zei

Lode Aerts' "Groatie naor vocoatie": dit is qua inhoud theologische onzin en wat taal betreft een gedrocht.

Voor enige jaren heb ik hier en elders gepost over mijn diepkatholieke, zeer vrome en strenge grootvader met zijn grote levenservaring met de eerste wereldoorlog en zijn groot gezin.
Hij sprak dikwijls van "Gratie naar statie" (en wel met nauwelijks waarneembare westvlaamse tongval): de betekenis hiervan vindt zich in het christendom van de prilste tijden, en steeds weer in de geschiedenis met bijzondere nadruk.
Alnaargelang de gelovige in beproevingen en in leed geraakt, wordt hem door de Heer de gratia, de genade gegeven dit in deemoed te dragen.
Dat heette in de vlaamse volksmond: "God slaat niet of hij zalft"; dat was de grondhouding van de Hl. Teresa van Avila, van de Hl. Theresia van Lisieux, van de Hl. Angela von Foligno, van de vlaamse mystiekers in de 14e en de 15e eeuw, van de karthuizers met de Hl. Bruno, van de Hl. Philippus Neri.
Hier wordt het in het christendom zo belangrijke principe van de plaatsvervanging gerefereerd- de gelovige neemt zijn last en beproeving op zich en is daardoor actief meelijdend en meedragend met Onze Heer Jezus Christus- en krijgt door goddelijke hand ook de kracht om deze last waardig te dragen.
De veertien staties van de kruisweg stonden voor honderd jaar iedere vlaming diep in het gemoed gegriffeld.
"Gratie naar statie": een symmetrisch zinnetje, en gratie en statie paraleel naast elkaar.

"Groatie noar vocoaotie" is onzin: iedere christenmens krijgt de gratie bij zijn doop;
Onze Heer Jezus Christus heeft zelf gezegd en vastgesteld: "Velen zijn geroepen(vocare), maar einigen zijn uitverkoren".
Geroepen zijn wij allen, ieder op zijn eigen wijze en manier en in zijn eigen stand; voor het antwoorden gehoorzamen op deze roeping is de persoonlijke wil noodzakelijk, een eigen daad van geloofstelling.
De genade, de gratia komt direct van God, is niet afdwingbaar, is gratis, zonder tegengeste, een onverdiend geluk;
de roeping is daarentegen niet vrijblijvend, "gratis"- het is de oproep tot gehoorzaamheid aan Gods plan.
Het gehoorzamen aan Gods roep gaat dikwijls gepaard met pijn, met smart, met foltering en dood- denken we hier aan de dapeere martelaars, die gefolterd werden en hun leven lieten;
en in contast daarmee aan vanGheluwe en Danneels, die het in hun "vocoatie" toch zeer ver brachten, maar waarvan totnutoe nooit iemand gezegd heeft dat "ze daarbij veel groatie hadden".
Van de westvlaamse oblatenmissionaris Eric Dejaegher wil ik hier maar zwijgen;
en of de izegemse diaken Didier Meulemeester met zijn financieel gesjoemel nu veel "groatie" bij zijn "vocoatie" kreeg, waag ik toch te betwijfelen.
"Groatie noar vocoatie": het rijmt, maar het ritme hobbelt- en wat de inhoud betreft: onzin, en voor de noordbelgische bastaardkerk typisch, clericaal-hiêrarchisch decorerend.

en

Anoniem zei

"Groatie noar vocoatie": dit kleine filmpje stond op kerknet op diensdag 11.10.2016.

Verbijsterend.
Lode Aerts zegt daar werkelijk, dat hij "angst heeft", "schrik, om beslissingen te nemen", dat hij "klein is", maar toch "een gelukkige mens"...;
dat zijn nu wel de meest ongewenste eigenschappen voor een bisschop, die een afgewrakt bisdom Brugge met zijn reusachtige hoop schandalen en religieus spiritueel puin moet opruimen.
Het komt er naar de woorden van Onze Heer Jezus Christus namelijk niet op aan, om "een gelukkige mens te zijn", maar wel om Hem na te volgen en deel te hebben aan het Eeuwige Leven.
En op de website "bisdom Brugge" bij kerknet staat er dan een foto met een zeer grote en zeer breedgeschouderde bisschpsvicaris Koen van Houtte, met een breed grijnslachen, en daarnaast de kleinere en ingeschuchterde en leutig lachende Lode Aerts.
Beelden zeggen dikwijls veel meer als woorden...
Dat "angst" en "schrik" bij de mafia van het bisdom Brugge nu zeker niet slecht aankomen, is gewis.
Jozef DeKesel is daar een goed voorbeeld van geweest.
In de noordbelgische bastaardkerk is er sedert het weggaan van vanGheluwe niets veranderd.

The Guardian Angel zei

Klopt inderdaad. Ik kon de spreuk van de nieuwe 'bisschop' niet thuis brengen, maar het klopt wat U zegt.

Het gaat inderdaad over de 'Genade van Staat'

Kort uitgelegd komt het hier op neer. Als je opgeroepen wordt door de gelovige gemeenschap tot een bepaalde dienst, dan mag je er op vertrouwen dat je de nodige kracht en inspiratie zal krijgen om die taak tot een goed einde te brengen.
God geeft de mens de genade die nodig is om in te gaan op Zijn uitnodigingen. Voorwaarde is dan wel dat het gaat over zending, uitnodiging of roeping en niet zomaar de een of de andere knotsgekke uitdaging die je jezelf oplegt.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer