donderdag 13 oktober 2016

De kardinaals-creatie van De Kesel is een kaakslag voor de gelovigen, een mes in de rug van de 'Heilige Apostelen' en een taart van Bergoglio en Danneels in het gezicht van Mgr. Léonard én Paus Benedictus XVI!


Schijnheiligheid troef!"WAARDERING VAN DE PAUS"???

“Nu breekt mijn klomp”.

Wie begrijpt dat nog? Na al die wantoestanden in precies deze door God en de Heilige Geest verlaten kerkprovincie?

Monseigneur Léonard, die zich 25 jaar als getrouwe Rooms-Katholieke bisschop, en als hoeder van de Kerk uitsloofde… werd door Bergoglio aan de kant geschoven!

Publiekelijk vernederd door Femen én Bergoglio, door hem ostentatief als kardinaal over te slaan.

Zijn werk werd niet gewaardeerd, zelfs genegeerd, en in het geheim vernietigd door 'kerkprinsen' zoals Godfried Danneels en ook door 'kardinaal' De Kesel.

De Kesel, die in al de jaren, dat hij bisschop is, NIETS heeft gedaan!!!

Tenzij het werk van de duivel, nl. de vele 'tweede kansen' voor pedofiele priesters, de Priesterfraterniteit van de 'Heilige Apostelen' opdoeken, en het Onze Vader “hertalen”.

Een De Kesel die niets heeft gepubliceerd in zijn bisdomsblad en net hij wordt nu beloond?

We zijn er vet mee, dat die vetbetaalde kerkprinsen 'geestesverwanten van Paus Franciscus' zijn.

Dit is een regelrechte kaakslag voor de gelovigen!!!

Bron: Anoniem


OPROEP AAN JOZEF DE KESEL:


Beste Jozef,

Indien u enig zelfrespect zou hebben, weiger dan die kardinaalshoed, want u hebt er niets voor gedaan! U heeft hem niet verdiend!

Het is alleen maar vriendjespolitiek en Godfried Danneels die, in samenwerking met Bergoglio, Mgr. André-Joseph Léonard publiekelijk wil vernederen!

Onderschat de populariteit van Mgr. Léonard onder de gelovigen niet, want de joden deden dat ook met Christus. Zo niet zal u het zich nog berouwen.

Speel dit satanische spel van Danneels, Berloco, en Bergoglio niet mee, want u zal er later rekenschap over moeten afleggen!


De homofiele 'Maffia van Sankt Gallen':
Carlo Martini, Walter Kasper, Godfried Danneels
De internationale, kerkelijke media zijn zeer negatief aangaande de kardinaals-creatie van Jozef De Kesel


Waarom werd Mgr. André-Joseph Léonard overgelagen?

Heeft Danneels nog steeds vinger in de pap?


“Het valt wellicht niet geheel van de hand te wijzen dat Danneels als emeritus nog een vinger in de pap houdt.”

Dat zegt de Keulse journalist Jan Hendrik Stens, medewerker van de Keulse Domradio een in interview op de eigen zender bij het evalueren van de kardinaalsbenoemingen door paus Franciscus. Hierbij kreeg onder anderen Jozef de Kesel, aartsbisschop van Mechelen-Brussel, de kardinaalsmuts toegekend.

Mgr. Léonard

Stens herinnert eraan dat Godfried Danneels, de voor-voorganger van de huidige Belgische aartsbisschop, een van de grote aanhangers van Bergoglio was. Naar men zegt zou Danneels directe opvolger in 2010 Jozef de Kesel worden, die nu aartsbisschop van Mechelen-Brussel is. Benedictus XVI koos echter voor mgr. Léonard, terwijl De Kesel naar Brugge werd gestuurd.

Vinger in pap

Over de benoeming van De Kesel meent Stens nu kritisch: ““Het valt wellicht niet geheel van de hand te wijzen dat Danneels als emeritus nog een vinger in de pap houdt. Hij geldt immers als de pausmaker van Franciscus en was ook een van de deelnemers van de gezinssynode in Rome, hoewel daartegen in België is geprotesteerd, omdat kardinaal Danneels verweten werd in de nasleep van het misbruikschandaal niet bijzonder aan de opheldering daarvan te hebben bijgedragen.”

‘Mafia-achtig’

De journalist van de Domradio maakte er ook melding van dat Danneels bij de presentatie van zijn biografie afgelopen najaar bekende deel uit te maken van een groep hervormingsgezinde kardinalen. Zelf duidde hij deze zogenaamde Sankt-Gallengroep aan als “mafia-achtig”. “Zo heeft alles een zeker bijsmaakje gekregen, maar ook in de Kerk wordt politiek bedreven”, aldus Stens.

Bron: Katholiek Nieuwsblad/
Kath.net

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/houdt-danneels-nog-steeds-vinger-in-de-pap
Point de vue – Consistoire – Des choix partisans?


«TREIZE NOUVEAUX CARDINAUX PLUS QUATRE.

(…) Lors des précédents consistoires, le refus du pape Maria Bergoglio de créer cardinal Mgr Léonard malgré l’importance de sa fonction et ses qualités personnelles avait fait couler beaucoup d’encre. On avait dit à l’époque que le nouveau pape ne souhaitait plus privilégier les diocèses qui fournissaient traditionnellement les cardinaux afin de favoriser davantage les « périphéries ». Mais avec la nomination de De Kesel, cet argument ne tient plus la route. Le principal mérite du nouveau cardinal est d’être le dauphin de Godfried Danneels, prédécesseur de Léonard et chef de file de la « mafia » – selon ses propres termes – de Saint-Gall, le lobby des électeurs de Bergoglio ayant échoué lors du conclave de 2005 avant de triompher lors de celui de 2013.

Bron: Riposte Catholique

Link:

http://www.riposte-catholique.fr/riposte-catholique-blog/rome-riposte-catholique-blog/point-de-vue-consistoire-choix-partisans


„Sieger und Verlierer“ (Sandro Magister) der neuen Kardinalserhebungen


(Rom) „Der Tortenwurf, der vor sechs Jahren den Erzbischof von Brüssel, André-Joseph Léonard ins Gesicht traf, der wegen seiner traditionellen Positionen in Lehre und Pastoral verhöhnt wurde, erlebte eine weit gewichtiger Wiederholung durch das Purpur, das Papst Franziskus seinem Nachfolger und progressiven Rivalen Jozef De Kesel verleiht“, so der Vatikanist Sandro Magister, über eine weitere Ohrfeige, die der amtierende Papst gestern im Fall Mecheln-Brüssel austeilte.

Es ist nicht die erste und der eigentliche Adressat ist Benedikt XVI. Um keinen Bischofssitz der Erde wurde der Kampf zwischen Progressiven und Konservativen in den vergangenen Jahren härter ausgetragen als jenem von Brüssel, mit dem die Würde des Primas von Belgien verbunden ist.

Der Erzbischofssitz Mecheln-Brüssel ist seit Jahrzehnten fest in progressiver Hand. Papst Benedikt XVI. versuchte 2010 mit der Ernennung von Erzbischof Léonard eine Richtungsänderung. Mit dem päpstlichen Amtsverzicht war 2015 auch das Kapitel Léonard bereits wieder Vergangenheit und wird inzwischen in progressiven Kirchenkreisen Belgiens nur mehr als kurzzeitiger „Betriebsunfall“ betrachtet.

Im Konflikt steht auf der einen Seite Kardinal Godfried Danneels, der bis 2010 progressiver Erzbischof von Brüssel war, sowie dem seit 2015 amtierenden Erzbischof Jozef De Kesel, Danneels Wunschnachfolger. Auf der anderen Seite steht Erzbischof Léonard, der das Erzbistum von 2010-2015 leitetet. Dabei handelt es sich um Stellvertreterkrieg in der obersten Stufe der Kirchenleitung, jener der Erzbischöfe und Kardinäle. In Wirklichkeit meint er einen unausgesprochenen Konflikt zwischen Papst Benedikt XVI. und Papst Franziskus um das Kirchenverständnis und die Ausrichtung der Kirche.

Schallende Ohrfeigen

Eine schallende Ohrfeige für Léonard und Benedikt XVI. teilte Papst Franziskus bereits bei den Kardinalserhebungen 2015 aus, als er den ehemaligen Apostolischen Nuntius von Belgien, den Deutschen Karl-Josef Rauber zum Kardinal ernannte. Rauber hatte an der Seite Danneels die Ernennung Léonards  zu verhindern versucht und Papst Benedikt XVI. öffentlich kritisiert, ein unerhörter Vertrauensbruch für einen Diplomaten. Franziskus belohnte ihn mit der Kardinalswürde.

Sandro Magister dazu:

„In den vorherigen Konsistorien hatte die Weigerung von Papst Jorge Mario Bergoglio wiederholt für Befremden gesorgt, Erzbischof Léonard zum Kardinal zu erheben, trotz des bedeutenden Bischofsstuhls, den er bekleidete, und trotz seiner persönlichen Qualitäten. Es hieß, daß der neue Papst nicht mehr die Diözesen privilegieren wolle, die historisch mit der Kardinalswürde verbunden sind, sondern stattdessen die ‚Ränder‘. Mit De Kesel ist dieser Vorbehalt sofort wieder gefallen. Das Verdienst des Neokardinals besteht darin, der Zögling von Godfried Dannels zu sein, dem Vorgänger von Léonard und führenden Vertreter der – laut Danneels Eigenangabe – ‚Mafia‘ von Sankt Gallen, dem Kardinalsclub der Bergoglio-Wähler im gescheiterten Konklave von 2005 und im erfolgreichen Konklave von 2013.“

Bron: Katholisches.Info

Link:

http://www.katholisches.info/2016/10/10/sieger-und-verlierer-sandro-magister-der-neuen-kardinalserhebungen/Tredici nuovi cardinali più quattro. Vincitori e vinti del prossimo concistoro


La torta in faccia che si buscò sei anni fa l'arcivescovo di Bruxelles André-Joseph Léonard, dileggiato (vedi foto) per le sue posizioni tradizionali sia in dottrina che in pastorale, ha trovato oggi una ben più sostanziosa replica nella porpora conferita da papa Francesco al suo successore e rivale progressista, Jozef De Kesel.

Nei precedenti concistori, aveva ripetutamente creato sconcerto il rifiuto di papa Jorge Maria Bergoglio di far cardinale Léonard, nonostante l'importanza della sede da lui governata e le qualità della persona. Si disse che il nuovo papa non volesse più privilegiare le diocesi storicamente cardinalizie, a vantaggio delle "periferie". Ma con De Kesel questo scrupolo è prontamente caduto. Titolo di merito del neocardinale è d'essere pupillo di Godfried Danneels, predecessore di Léonard e capofila della "mafia" – definizione sua – di San Gallo, il club cardinalizio dei grandi elettori di Bergoglio nel conclave fallito del 2005 e in quello riuscito del 2013.


Bron: L'Espresso - La Repubblica

Link:

http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/10/09/tredici-nuovi-cardinali-piu-quattro-vincitori-e-vinti-del-prossimo-concistoro/
La torta in faccia 

 
'Bergoglio de Barmhartige'


3 opmerkingen:

Anoniem zei

Men moet ziende blind zijn om niet te begrijpen dat de recente promotie van Mgr De Kesel, een volstrekt onbeduidend figuur in vergelijking met zijn voorganger, niets anders is dan een « scud » afgevuurd door Danneels en Bergoglio richting Benedictus XVI, die in 2010 uitdrukkelijk en in hoogst eigen persoon De Kesels benoeming voor Mechelen-Brussel had afgewezen. Welke titels of verdiensten kan De Kesel laten gelden, behalve dat hij de poulain van Danneels is ? Wat heeft hij sinds één jaar in Mechelen verwezenlijkt, behalve het vernietigen (in opdracht?) van de Broederschap der HH. Apostelen ? Om nog maar te zwijgen van zijn calamiteus episcopaat te Brugge (2010-2015).
Op 14 maart 2013 titelde het Laatste Nieuws : « De zoete wraak van Danneels ». Van het draaiboek der vergeldingsacties hebben we thans de laatste episode gezien. Nunc dimittis ...

Anoniem zei

Als aanvulling op mijn vorige post, ziehier het stappenplan van de « operatie wraak », op touw gezet door Danneels-Bergoglio (maart 2013) :

1° Mgr Léonard mag in geen geval tot kardinaal benoemd worden (zie de consistories van 2014 en 2015).
2° Hij moet deskundig worden tegengewerkt en geboycot, o.m. binnen de aartsbisschoppelijke kanselarij en de Belgische bisschoppenconferentie (twee instanties waar Danneels veel efficiënte handlangers telt).
3° Hij moet zo snel mogelijk het veld ruimen na zijn 75ste verjaardag, in 2015.
4° Mgr De Kesel, afgewezen door de paus in 2010, zal onverwijld de « hem toekomende plaats » innemen.
5° Mgr De Kesel wordt met raad en daad bijgestaan om de erfenis van zijn gehate voorganger met wortel en tak uit te roeien (zie de Broederschap der HH. Apostelen).
6° Hij zal in het eerstvolgende consistorie tot kardinaal aangesteld worden (november 2016): voorwaar een gepaste afsluiter van het « Jaar van de Barmhartigheid ».

Het is duidelijk dat het Volk Gods hier grandioos voor de gek gehouden wordt. Meer dan ooit worden de hoogste geledingen van onze Kerk door haat en vergelding geïnspireerd.

Anoniem zei

"Misshien een uitdrukking van waardering"

Twijfelt De Kesel hier dan zelf aan? De Kesel weet goed genoeg dat hij het niet verdient, zoals #GA uitlegt.

Maar voor wat hoort wat. Is De Kesel bang dat ze hem in Rome werk gaan geven en dat het op-zijn-gat-zitten voorbij is? Of weet De Kesel reeds welk klusje hij voor Rome zal moeten opknappen? Laten wij samen met hem ons hart vasthouden, want we hebben het laatste nog niet gehoord.

God sta ons bij.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer