zaterdag 29 oktober 2016

Clintoncampagne wilde revolte tegen bisschoppen ontketenen


Het campagneteam van presidentskandidate Hillary Clinton heeft meermaals geprobeerd een linksliberale binnenkerkelijke revolte tegen de katholieke bisschoppen te ontketenen. Dat melden verschillende katholieke media op basis van via wikileaks gelekte emails. Uit de mails blijkt dat campagneleider John Podesta (67), zelf katholiek, meermaals “progressieve” groeperingen heeft geprobeerd te helpen te infiltreren in de Kerk teneinde een liberale revolte te ontketenen.


'Katholieke lente'

Clintons campagneleider reageerde op een mail van Sandy Newman, voorzitter van het Center for American Progress, een links-liberale denktenk, opgezet door Podesta, die er ook de eerste voorzitter van was. Hij reageert op haar oproep tot een “katholieke lente” tegen de bisschoppen. De pijlen zouden vooral gericht moeten zijn op het verzet van de bisschoppen tegen het zogenaamde HHS-mandaat, dat kerkelijke instellingen onder meer verplicht mee te betalen aan contraceptie.

Geen competent leiderschap

Podesta schrijft onder meer dat er al eerder pogingen zijn gedaan om via 'katholieke' groeperingen de kerkelijke leer te ondermijnen, maar dat het daarvoor aan competent leiderschap ontbrak.

Eerdere pogingen

“Wij riepen de Catholics in Alliance for the Common Good (verenigde katholieken voor het algemeen welzijn -red) in het leven om zo'n moment te creëren”, schrijft Podesta. “Maar ik denk dat daarvoor nu het leiderschap ontbreekt. Net als bij Catholics United. Zoals de meeste 'Spring movements', ik denk dat dit vanuit de basis moet komen.”
 
Middeleeuwse dictatuur

Newman schreef: “Hoi John. Die hele controverse met de weerstand van de bisschoppen tegen de dekking van contraceptie terwijl 98% van de katholieke vrouwen (en hun huwelijkspartners) contraceptie heeft gebruikt heeft mij aan het denken gezet... Er moet een katholieke lente komen waarin katholieken zelf het einde eisen van een middeleeuwse dictatuur en het begin van een klein beetje democratie en respect voor gendergelijkheid in de katholieke Kerk.”

Geschikt moment

Zij vraagt zich af of het verzet van de bisschoppen tegen het HHS-mandaat een geschikt moment is voor zo'n aanval en of de katholieke gezondheidsorganisatie CHA zich achter de progressieven zou scharen.

Steun voor Obama

De CHA keerde zich eerder al tegen het verzet van de bisschoppen tegen het HHS-mandaat. Het verzet werd door president Obama gebruikt om het inmiddels beruchte proces van de overheid tegen de Kleine Zusters van de Armen te onderbouwen.
 
'Verbastering van het geloof'

Uit andere emails van Podesta met stafleden van de Clintoncampagne blijkt een vooringenomen afkeer van het katholieke geloof dat “achterlijk” wordt genoemd. Behoudende katholieke overtuigingen worden “een verbazingwekkende verbastering van het geloof” genoemd.
 
Paradigmaverandering

Eerder was al uit gelekte emails bekend geworden dat de grootste particuliere sponsor van Clinton, miljardair George Soros, vergelijkbare plannen had. Hij wilde proberen onder meer met geld bisschoppen ertoe te bewegen de aandacht te verleggen van pro-gezins- en pro-lifekwesties naar de klimaat- en immigratieproblematiek.

Eerder steunde Soros zogenaamd 'katholiek verzet' tegen uitgesproken bisschoppen.


Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/clintoncampagne-wilde-revolte-tegen-bisschoppen-ontketenenDe Kerk voor een karretje gespannen?


Voor de tweede keer in anderhalve maand zijn via Wikileaks concrete plannen uitgelekt van krachten buiten de Kerk om de katholieke Kerk voor hun karretje te spannen. Begin september werd bekend dat multimiljardair George Soros tonnen heeft geïnvesteerd om de Kerk haar focus te laten verleggen van abortus, huwelijk en gezin naar klimaat, immigratie en sociale gerechtigheid. En ja, prominenten uit zijn stal frequenteren de laatste tijd ook het Vaticaan.

'Zaad van een revolte'

Onlangs kwam aan het licht dat het campagneteam van Hillary Clinton herhaaldelijk heeft geprobeerd de Kerk te infiltreren om daar “het zaad van een revolte” te zaaien. Doel is het verzet tegen het HHS-mandaat te breken dat iedere werkgever, ook kerkelijke, verplicht mee te betalen aan abortus en anticonceptie. Maar het gaat ook om het verzet tegen het ‘homohuwelijk’ en de genderideologie.

Zo oud als de Kerk zelf

Dat buitenstaanders haar proberen te breken of in hun greep willen krijgen is zo oud als de Kerk zelf. Dat deden ook de nazi’s en de Sovjets, tegen wier dwalingen Maria 99 jaar geleden in Fatima zo ernstig waarschuwde.

Gevaarlijk wordt het wanneer krachten binnen de Kerk daar hun medewerking aan verlenen of er geen tegenweer aan bieden en haar zo uitleveren. Dat laatste gebeurt al vijftig jaar, betoogt New York Times-columnist Ross Douthat, die spreekt over een binnenkerkelijke ‘burgeroorlog’.

Humanae Vitae gesmoord

En inderdaad, kardinaal James Stafford beschreef uit eigen waarneming hoe Humanae Vitae door de Amerikaanse clerus bewust werd gesmoord. We weten dat de opdracht van toen nog kardinaal Ratzinger om pro-abortuspolitici de communie te weigeren tijdens de verkiezingsstrijd Bush jr. vs. John Kerry bewust werd achtergehouden.

Onlangs werd bekend dat de CRS, de hulporganisatie van de Amerikaanse bisschoppen, contraceptiva in Congo zou distribueren. Katholieke universiteiten maken al jaren een lange neus naar de Kerk en huilen schaamteloos mee met de politiek-correcte wolven in het bos.

Vicepresidentskandidaat Tim Kaine moedigde onlangs en nauwelijks weersproken als katholiek de strijd van lhbti’s aan om gelijkberechtiging en citeerde daarvoor op slinkse wijze paus Franciscus. Dezelfde strijd waarvan enkele dagen later een rechter in Iowa bevestigde dat die zeer wel op kerkvervolging zou kunnen uitlopen.

Als katholieken als Tim Kaine, Clintoncampagneleider John Podesta en vele anderen die strijd steunen, herinnert dat aan wat Jezus zegt over “ouders en broers, bloedverwanten en vrienden” die zijn leerlingen zullen overleveren (Lc. 21,16).
 
Eindstrijd 'zal gaan over huwelijk en gezin'

De eindstrijd tussen de Heer en satan, liet Maria aan Fatima-zieneres zuster Lucia weten, “zal gaan over huwelijk en gezin. Wees niet bang, want ieder die voor de heiligheid van huwelijk en gezin opkomt zal op alle mogelijke manieren betwist en bestreden worden omdat dit het beslissende punt is”.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/commentaar/de-kerk-voor-een-karretje-gespannen

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Waarom schrijft Het Katholiek Nieuwsblad niet dat Godfried Danneels hier achter zit?

Anoniem zei

@ Anoniem 29 oktober 2016 07:23

Sarcasme kan in een gezin mentale achterstand teweeg brengen bij kinderen. Misschien bent u zelf ook een slachtoffer. Ik weet zelf hoe moeilijk het dan kan zijn om na zeer lange tijd toch nog de Eerste Liefde (de Liefde voor God) te mogen ontdekken. Maar hoe moeilijk ook het ook kan zijn zichzelf te overwinnen, men mag hopen dat u die weg zonder dralen zult willen gaan.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer