vrijdag 14 oktober 2016

BREAKING: Reactie van Johan Bonny op de klacht van 'Pro Familia': "Lees eerst de documenten die van Rome komen: 'Evangelii Gaudium' en 'Amoris Laetitia'" - Maar, deze documenten zeggen net het tegenovergestelde van hetgeen Johan Bonny beweert! Bonny slaat de bal voor 100% mis!

Maar, wat zeggen 'Evangelii Gaudium' en 'Amoris Laetitia'
over 'holebi-relaties'???

Net het omgekeerde van hetgeen Johan Bonny beweert!


EVANGELII GAUDIUM

Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag
Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie
HOOFDSTUK TWEE - IN DE CRISIS VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE ENGAGEMEN
I - Enkele uitdagingen van de huidige wereld
5 - Enkele culturele uitdagingen

64 Het proces van secularisatie neigt ertoe het geloof en de Kerk terug te brengen tot het privé- en heel persoonlijke domein. Met het ontkennen van iedere transcendentie heeft het bovendien een groeiende ethische deformatie te weeg gebracht, een verzwakking van het bewustzijn van de persoonlijke en maatschappelijke zonde en een voortgaande toename van het relativisme, die een algemene desoriëntatie veroorzaken, vooral in de fase van de adolescentie en de jonge volwassenheid, die zo vatbaar is voor veranderingen. Zoals de bisschoppen van de Verenigde Staten van Amerika terecht opmerkten: terwijl de Kerk hamert op het bestaan van objectieve morele normen die voor allen gelden, “zijn er mensen die dit onderricht presenteren alsof het onjuist is, of tegengesteld aan de fundamentele mensenrechten. Dit soort argumenten komt alleen maar voort uit een vorm van moreel relativisme, dat zich niet zonder inconsequentie voegt bij een vertrouwen in de absolute rechten van het individu. In deze optiek vat men de Kerk op, als bevorderde zij een bijzonder vooroordeel en maakte zij inbreuk op de individuele vrijheid”. Wij leven in een informatiemaatschappij die ons zonder onderscheid verzadigt van gegevens, alle op hetzelfde niveau, en ons uiteindelijk brengt tot een verschrikkelijke oppervlakkigheid op het ogenblik van het aanpakken van de morele kwesties. Dientengevolge wordt een opvoeding noodzakelijk die kritisch leert denken en een traject biedt van rijping in de waarden.

Met andere woorden, tegenover het moreel relativisme van Johan Bonny, stelt Bergoglio, dat er wel degelijk "objectieve morele normen bestaan" aangaande bijvoorbeeld homoseksualiteit, "normen die voor allen gelden".

Pro Familia - Johan Bonny : 1 - 0AMORIS LAETITIA

Over vreugde van de liefde
HOOFDSTUK 6 - ENKELE PASTORALE PERSPECTIEVEN
OPHELDERING IN CRISISSEN, ANGSTEN EN MOEILIJKHEDEN
Enkele complexe situaties

251 Bij de bespreking van de waardigheid en de missie van het gezin, merken de Synodevaders op dat

"Omtrent projecten van gelijkstelling aan het huwelijk van verbintenissen tussen homoseksuele personenbestaat er geen enkel fundament om zich analogieën eigen te maken of vast te stellen, zelfs geen verre, tussen homoseksuele verbintenissen en Gods plan met huwelijk en gezin."

Het is onaanvaardbaar dat:

"de lokale Kerken in dezen onder druk worden gezet en dat internationale organisaties de financiële steun aan armen landen laten afhangen van het invoeren van wetten die een “huwelijk” tussen personen van hetzelfde geslacht instellen."

Johan Bonny wordt hier opnieuw totaal in het ongelijk gesteld!

Pro Familia - Johan Bonny : 2 - 0


De reactie van Johan Bonny slaat helemaal nergens op!

Hij verliest de 'dialoog' met Pro Familia over de gehele lijn!

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer