woensdag 5 oktober 2016

BREAKING: Lode Aerts, vicaris voor opleiding en vorming in het bisdom Gent, deken van Gent en protégé van Arthur Luysterman en van Luc Van Looy, wordt de nieuwe 'bisschop', in het door homo- en pedo-schandalen geplaagde, bisdom Brugge


Zal Lode Aerts slagen, om de puinhopen van Roger Vangheluwe op te ruimen? Iets waarin Jozef De Kesel grandioos heeft gefaald!Een nieuwe overwinning voor Pro Familia!

Koen Vanhoutte werd succesvol afgeblokt!!!

"Pro Familia vraagt paus om
'zuiveringsoperatie' in bisdom Brugge"

Link:

http://www.standaard.be/cnt/dmf20160105_02050165

 Biografie

Lode Aerts is geboren in Geraardsbergen op 2 oktober 1959 en in Gent tot priester gewijd op 7 juli 1984. Hij behaalde de doctoraatstitel in de Bijbelwetenschappen in 1988 aan de pauselijke universiteit Gregoriana. Hij was als Doctor in de Theologie professor aan het Grootseminarie van Gent en is nog steeds docent aan het Hoger Diocesaan Godsdienstinstituut van Gent. Op 8 april 2002 werd hij door bisschop Luysterman benoemd tot vicaris voor kerkelijke roepingen, opleiding en vorming in opvolging van Jozef De Kesel die benoemd was tot hulpbisschop voor het vicariaat Brussel. Na een periode verantwoordelijk geweest te zijn voor de jeugdpastoraal is hij als bisschoppelijk vicaris thans reeds meer dan 10 jaar bevoegd voor opleiding en vorming in het bisdom Gent. Opnieuw volgt Lode Aerts Jozef De Kesel op, dit keer in de functie van bisschop van Brugge.

Lode Aerts put vooral inspiratie, hoop en troost bij Augustinus, Ignatius van Loyola, Dietrich Bonhoeffer [= ketter en schismatieker!] en prior Enzo Bianchi van Bose [= ketter en schismatieker!].


Uitspraken van Lode Aerts:

"De grote uitdaging is ons te herbronnen en daadwerkelijk christenen te worden."

"Ja, we hebben priesters nodig, maar we hebben vooral gelovige christenen nodig."

"Discussies en problemen spreken niet aan, wel mensen die gelukkig zijn in hun levenskeuze."

"De structuren zijn bijkomstig en de veranderingen zijn zinloos als ze niet samengaan met een inhoudelijke herbronning."

"Alle gelovigen zijn geroepen om in de wereld een teken van Gods liefde te zijn."

NOG MEER WELLNESS-KERK!


Jozef De Kesel stelt de nieuwe bisschop van Brugge
(mét Romeinse boord - men leert dus bij) voor.

Opnieuw houdt weer iedereen de lippen stevig op mekaar!

Persconferente: Lode Aerts: "Niemand hoeft te geloven."

Lode Aerts: "Ik ben er zeker van dat ik ook in Brugge zo’n sterke groep medewerkers zal vinden". Meteen noemde Aerts enkele mensen en groepen bij naam: de Ark van Jean Vanier in Moerkerke-Brugge, waar mensen met een beperking samenleven in een soort gezinsverband; de Sint-Michielsbeweging [Het troetelkind van Roger Vangheluwe!] die zich inzet voor jongeren en mensen in armoede; collega’s uit het vormingswerk in Torhout; en verder vele vrienden, collega’s op het grootseminarie en religieuzen. [Meteen valt de 'gewone' gelovige weer uit de boot! Typisch voor apparatsjiks is die navelstaarderij!]

Aerts deelt met Jef De Kesel, die al in het bisdom Gent zijn collega en vriend was, een nuchtere kijk op de situatie van de Kerk vandaag. Hij wil vol inzetten op vitale geloofsgemeenschappen en die alle kansen geven om het evangelie op een gastvrije manier aan te bieden en te beleven, zonder enige opdringerigheid en met groot respect voor iedereen [!].

Lode Aerts: "Niemand hoeft te geloven. Repect voor de overtuiging kan perfect samengaan met een complexloze vrijmoedigheid." [Kan tellen als uitspraak van een nieuwe 'bisschop'. Het is net heel noodzakelijk dat mensen wél geloven, want anders gaan ze naar de hel!]

"Het is niet goed dat christenen zich opdringen", zei Mgr. Aerts nog. "Maar ze hoeven zich ook niet te schamen. Het geloof is, wat mij betreft, het beste wat me ooit is overkomen. Het is de ervaring dat God mij aanvaardt zoals ik ben, dat ik me voor Hem niet beter moet voordoen dan ik ben, dat Hij met mij door het leven gaat en dat zijn hand me nooit laat vallen." [God aanvaardt ons niet "zoals we zijn", maar roept ons op tot bekering, continue bekering, om uiteindelijk een heilig leven te leiden!] 

Inderdaad, wellness!


Lode Aerts: "De God van de Schriften"


8 opmerkingen:

Anoniem zei

ik begrijp dat je kritiek hebt op het feit dat de nieuwe bisschop het woord respect gebruikt, want je weet niet wat dat is

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

Met de beste wil van de wereld, kan ik géén RESPECT hebben "voor de overtuiging" van de ongelovige.

Ik heb respect voor de persoon, maar geen "respect voor de overtuiging" van de ongelovige.

Dit zijn totaal andere dingen.

Door zich onzorgvuldig en onnauwkeurig uit te drukken, toont de nieuwe 'bisschop' aan, dat hij eigenlijk géén respect heeft voor de Katholieken en voor Christus!

De dwaling heeft géén rechten!

The Guardian Angel zei

Het is nu eenmaal onmogelijk voor een Katholiek om 'respect te hebben' voor de zonde!

Onmogelijk!

Het probleem van deze lieden is net, dat voor hen de zonde niet bestaat!

Ze wijzen in feite het verschil tussen goed en kwaad af!

Dit is een zonde tégen de Heilige Geest, omdat dit impliceert, dat het Offer van Christus, niet nodig was en in feite zinloos was!

Omdat ze weten, dat hun woorden dit impliceert, verbergen ze die woorden achter een gordijn van wellness!

Maar, eens het gordijn weggerukt, dan staan ze daar in hunne blote!

Dit alles neigt naar apostasie!

Anoniem zei

"Respect" en "luisterbereidheid" : dit zijn de nieuwe christelijke hoofddeugden, hoog in het vaandel gedragen door de huidige aartsbisschop, en die hij op voortreffelijke wijze tot uiting heeft gebracht in zijn beslissing betreffende de broederschap der HH. Apostelen. De continuïteit is dus gewaarborgd.

Anoniem zei

Aan anoniem 5 oktober 2016 13:37

" (1) ik begrijp (2) dat je kritiek hebt op het feit (3) dat de nieuwe bischop het woord respect gebruikt , want (4) je weet niet (5) wat dat is "
Eén lijn tekst, en 5 zinnetjes, de eerste 3 dan nog tesamengesteld.
(Alzo: 3 (1-1-1) + 2 (1-1) ), en alles zonder hoofdletters en zondeer eindpunt.
Schabouwelijk nederlands, bijna niet te verstaan en qua betekenis: inhoud nul, en zeer veel gallige frustratie.
Dat is nu toch de slechtst mogelijke reklame voor de noordbelgische bastaardkerk.

Jongens, kunnen jullie nu niet anders als steeds weer totale onzin en nog veel domheid er bovenop te produceren?
Casus in finibus velocior.

Anoniem zei

De puinhoop van het bisdom Brugge...

Westvlaanderen alias het bisdom Brugge was sedert de tweede wereldoorlog dé katholieke speerpunt van het zo lang zo zeer katholieke Vlaanderen:
voorbeeld van zegevierend "catholicisme", zeer fier en niet zelden hoogmoedig in zijn particularisme, na te streven voorbeeld voor de andere belgische bisdommen in de jaren '50, koploper bij het 2e vatic. concilie, met machtige bisschoppen ( Lamiroy, Desmet,vanGheluwe), met een eigen grootseminarie (waar de andere noordbelgische bisdommen alles afsmolten in een uitdoofscenario en op Leuven (Johannes XXIII) fusioneerden, tot dit op het einde der era Danneels ook leeg geraakte)(van de CPRL in Antwerpen 1985-1999, overigens ook onder een westvlaamse directeur(Marc Gesquiere +) wil ik liever zwijgen);
het bisdom Brugge produceerde in de laatste 25 jaar meer priesters als alle andere noordbelgische bisdommen tesamen, om van de vele diakens te zwijgen.
En nu, 6 jaar na de liquidering van vanGheluwe, wordt dit afgewrakte bisdom eerst door de uit oostvlaanderen afkomstige en uit Brussel weggepromoveerde adlatus van Danneels, Jozef DeKesel, gevoerd;
dan zoekt men uiterst lang, om dan uiteindelijk weer iemand uit oostvlaanderen te halen.
Klaarblijkelijk is er in gans westvlaanderen niemand bekwaam of tenminste niet rein genoeg om het bisschopsambt met enige kans op slagen uit te oefenen.

Om Msgr. AB Léonard te citeren (2010):
"Het belangrijkste bij een seminatrie is kwaliteit en selectie".
Hier werd zéér zéér speciaal geselecteerd, en wel op zéér merkwaardige "kwaliteiten".
En de beroemde "inhoud en profiel" (Guido Dierickx SI) zijn in de brugse clerus inderdaad zéér zéér speciaal.
Kavlaanderen.blogspot wordt ook in het vaticaan gelezen...

Zoveel clerus en zoveel verstrikking in de sexuele catastrofen in kerkelijk omveld.
Bijzonder opvallend: de nieuwe bisschoppen (Van Looy, Lemmens, Aerts) zijn geen westvlamingen en hebben een groot deel van hun vorming en leven in het buitenland verbracht (waardoor ze natuurlijk een kleiner înfectierisico voor deze pesten hadden).

Een duidelijker bewijs voor het geestelijk bankroet van de westvlaamse bastaardkerk kan men niet uitdenken.
Bij de grote teloorgang van de kerk in de rest van Vlaanderen en het onthutsend lage peil van de clerus moet men echter het ergste vrezen, wanneer van daar de redding van het geloof zou moeten komen.

Anoniem zei

Nuchter en objektief gelezen: dit is toch alles flauwe kul.

"...een teken van Gods liefde... structuren zijn niet belangrijk...van elkaar houden...":
dat laat zich ook van prostituees zeggen, die liefde aanbieden en waarschijnlijk rotsvast overtuigd zijn, dat ze een nuttig en goed werk doen.

"Complexloze vrijmoedigheid...": dat kan men inderdaad van de pedofielen zeggen, die in westvlaanderen zo hun lusten botgevierd hebben.

En "respect": nuja, Jef Barzin had zoveel respect voor pedofielen, dat hijzelfs met een "Werkgroep ter bevordering van de interessen van de pedofielen in de kerk" bezig was; en de delken van westbrussel, Johan Dobbelaere, schreef nog in het begin der jaren 2000 in het tijdschriftje " 't Paloditje" (voor de oudleidrers van de Scouts van Paloke(Westbrussel), "...dat pedofielen tenminste nog respect voor kinderen hebben..."(in tegenstelling tot Dutroux).
Aha!

En dan de knieval voor de hardste kernen van het bisdom Brugge: het grootseminarie..., Torhout (waar zich in "Tordaele" één der ergste gevallen van sexueel massamisbruik van gehandicapten afspeelde), de St.-Michielsbond (een zeer onduidelijke zaak), de vormingscentra (bvb. het Eekhouthuis, waar Arseen Devisch (Roeach3) na zijn pensionering nog ouders en godsdienstleraars begeleidde in de "slaapkamer van de profeet"...)

In elk geval- en zonder ironie-: veel succes bij het uitkuisen van deze Augiasstal!

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 00:09,

Het is inderdaad zo, dat Lode Aerts tijdens zijn voorstelling eens met de witte vlag is komen zwaaien met de boodschap: "Niet schieten!"

De witte vlag richting vrijmetselarij en de witte vlag richting bisdom Brugge.

De boodschap van Lode Aerts is: "LAAT MIJ GERUST, WANT IK LAAT JULLIE OOK GERUST".

Zowel richting vrijmetselarij als richting bisdom Brugge getuigt dit van zeer veel naïviteit.

Bepaalde mensen zijn nu eenmaal aan het pluche geplakt en die geven hun macht niet graag op.

Intussen blijven de gelovigen op hun honger zitten en is de leiding die er aan de Kerk in Vlaanderen door de bisschoppen gegeven wordt nihil.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer