vrijdag 21 oktober 2016

BREAKING: Het gekonkel, van onze bisschoppen en kardinalen, met 'de macht' is niet meer te harden. 'Godsdienstvrijheid' betekent niet, dat de politiek het recht heeft om te bepalen wat wij zouden moeten geloven!

The Alfred E. Smith Memorial Dinner in New York (20/10/2016)

Clinton campaign chair worked to create liberal Catholic revolt against bishops: leaked e-mails


WASHINGTON, D.C., October 12, 2016 (LifeSiteNews) – A new batch of leaked e-mails from within the Clinton campaign surfaced Wednesday, showing her campaign chair John Podesta admitting to helping launch a “progressive” group to infiltrate the Church, and taking an active role in provoking a "liberal Catholic" revolt against the U.S. Bishops.

Een nieuwe partij uitgelekte e-mails, van binnen de Clinton-campagne, zijn woensdag opgedoken. Deze e-mails tonen aan, dat haar campagneleider John Podesta, toegegeven heeft, dat hij geholpen heeft, een "progressieve" groep te lanceren om zo de Kerk te infiltreren, en dat hij een actieve rol gespeeld heeft in het veroorzaken van een "liberaal-katholieke" opstand tegen de Amerikaanse bisschoppen.

Bron: LifeSiteNews

Link:


https://www.lifesitenews.com/news/clintons-campaign-chair-worked-to-create-liberal-catholic-revolt-against-bi'De Katholieke Lente'


Het doel was, om maar analogie van de 'Arabische Lente', ook een 'Katholieke Lente' = 'Catholic Spring', op gang te trekken om zo de Katholieke Kerk 'bij de tijd te brengen'.

“There needs to be a Catholic Spring, in which Catholics themselves demand the end of a middle ages dictatorship and the beginning of a little democracy and respect for gender equality in the Catholic church.”

"Er moet een Katholieke Lente komen, in dewelke Katholieken zélf het einde van een Middeleeuwse dictatuur vragen en het begin maken met een beetje democratie en gender-gelijkheid binnen de Katholieke Kerk gaan eisen."

Een ander punt betrof het acceptabel maken van anticonceptiva.

Bron: The Washington Post

Link:

https://www.washingtonpost.com/news/acts-of-faith/wp/2016/10/12/wikileaks-emails-show-clinton-spokeswoman-joking-about-catholics-and-evangelicals/


Een 'Katholieke Lente'?


Waar hebben we dat nog gehoord?

Het 'Aggiornamento' van het Tweede Vaticaans Concilie?

Het Italiaanse woord aggiornamento betekent in de eerste plaats 'modernisering'. In dat woord is giorno, Italiaans voor 'dag', te herkennen, en ag- is gelijk aan het Latijnse ad-, dat 'bij' betekent; letterlijk is aggiornamento dan ook 'het bij de dag brengen'. Volgens Johannes XXIII ging het erom de onveranderlijke geloofswaarheden zodanig weer te geven dat deze in de huidige tijd begrepen kunnen worden.

Het kan niet langer ontkend worden, dat het Amerikaanse regime een vinger in de pap heeft gehad bij het opstellen van de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie! Het Tweede Vaticaans Concilie, dat begonnen is tijdens het presidentschap van John F. Kennedy!


Hetzelfde geldt nu voor Jozef De Kesel en Johan Bonny, maar evenzeer voor Godfried Danneels. Zij moeten ons het zogenaamde 'homo-huwelijk' verkopen. Deze lieden zijn 'onaantastbaar' net omdat ze handelen in opdracht!


Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer