woensdag 28 september 2016

Wat verzwijgt Felix Van Meerbergen, de regenboog-deken van Diest?


De uitlatingen van deken Felix Van Meerbergen op ROB-tv en de reactie van Pro Familia die hier logischerwijze op volgde, ontketenden een polarisatie binnen de Kerk in Vlaanderen.

U kan het interview met de deken hier bekijken:

http://www.robtv.be/nieuws/diest/uitgelicht-felix-van-meerbergen 


De reactie van Pro Familia kan u hier vinden:

http://www.profamilia.nl/blog/deken-van-diest-wil-de-heilige-kerk-vergiftigen-met-de-sacramenten-van-satan


Een onbeantwoorde vraag blijft echter, waarom deken Van Meerbergen deze uitspraken deed?

Van Meerbergen licht op Facebook zelf een tipje van de sluier op:

Facebook


Felix Van Meerbergen gelukkig.
8 september om 23:36 · Diest, Vlaams Gewest ·

"Wees gerust : ik sta rechtop [Van Meerbergen blijft dus hardnekkig vasthouden aan zijn ketterse uitspraken.]. Ik kreeg ontzettend veel sympathieke en warme reacties [Dat zal wel. Toch beklaagt de deken zich ook in andere berichten over de vele "haat-e-mails" die hij heeft ontvangen. Wie de bal kaatst etc...]....als ik pleit voor een zegenend gebaar van de kerk [Kerk!] dan zeg ik eigenlijk dat ik wil bidden tot God opdat hij [Hij] zijn zegen geeft aan alle mensenkinderen...want ik geloof dat God barmhartig is. Ook voor mij en u dit leest [OK.]. En dat God in Jezus meer barmhartigheid is dan heel de wereldbevolking samen [Deze uitspraak is al wat vager.]. Ik denk dat wij ruim en creatief in ons bidden kunnen zijn. Daarom moeten we bidden om zegen over alle mensen van goede wil [Hier maakt de deken zélf al een voorbehoud. Twee zinnen eerder betrof het "alle
mensenkinderen", nu blijkbaar alleen nog maar "alle mensen van goede wil". Dit zijn er al een stuk minder.]."

"Mannen en vrouwen, ja ook holebi's, maar ook mensen op zoek naar God in een nieuwe relatie [Wij hebben eerder al eens betoogt, dat een 'holebi' niet bestaat. Iemand kan onmogelijk tegelijkertijd 'homo', 'lesbo' en 'bi' zijn. Onmogelijk! Of bedoelt de deken, dat holebi's géén mannen of vrouwen zijn? Vergist de deken zich met transgenders waar dit probleem zich eerder stelt? Wat bedoelt de deken nu eigenlijk? "Mannen en vrouwen, maar ook mensen..." Mannen en vrouwen zijn dus géén mensen? "...op zoek naar God in een nieuwe relatie". Zijn mensen in een nieuwe relatie op zoek naar God of zijn mensen op zoek naar een nieuwe relatie met God? Dit is complete wartaal. De deken slaagt er blijkbaar niet in zijn ideeën helder te formuleren.]."

En nu komt het:

"En waarom ook niet een zegen uitspreken over mensen die samenwonen maar nog niet aan het sacrament van het huwelijk toe zijn maar bij het begin van een samenwonen toch een zegen vragen?" [Deze zin is zo krom en zo anti-katholiek, dat er nauwelijks aan te beginnen is om dit rationeel te analyseren. Het gaat blijkbaar om mensen die samenwonen, maar nog niet aan het sacrament van het huwelijk toe zijn. Mensen die niet "aan het sacrament van het huwelijk toe zijn", dat kunnen alleen maar hetero's zijn. Het is perfect mogelijk om hetero's te zegenen. Echter, wat niet mogelijk is, is hetero's zegenen "bij het begin van een samenwonen". Ongehuwd "samenwonen" is doodzonde. De Kerk kan dus onmogelijk een zegen uitspreken over een doodzonde.] 

"Zegen bij belangrijke momenten in het leven is toch een geschenk van God zelf en nog eens dat ben ik niet die zegen zelf dit is God zelf die zegent en ik kan alleen maar hopen dat ik me niet vergis." [Dit klopt natuurlijk. Echter, "het begin van een samenwonen" is géén belangrijk moment in het leven van een gelovige. Tenzij natuurlijk in negatieve zin. Hier opent zich de hel...] 

Allen die zich nu gekwetst voelen door deze gedachten jammer dat ik u pijn doe. [De deken insinueert vooral heel veel en verontschuldigt zich voor dingen die hij maar half gezegd heeft. Echter, een deken, die namens de Kerk zegt, dit denk ik ervan, sorry als dat u stoort, maar dat is mijn gedacht... Deze excuses zijn onaanvaardbaar. Het eerste waar een priester aan moet denken als hij iets zegt, is dat hij geen ergernis veroorzaakt bij de gelovigen. Dit is een zware zonde! Een verontschuldiging op Facebook is onvoldoende! De deken moet zich publiekelijk verontschuldigen, zijn woorden terugtrekken, biechten en boete doen. Echter, dat doet Van Meerbergen niet. Hij blijft volharden in de boosheid.]

"Ik achtte het moment rijp op de televisie te zeggen omdat ik enkele dagen geleden een mooie brief kreeg van een prachtig mens die vele jaren geworsteld heeft met zichzelf en zijn geaardheid. Diep gelovig en een eerlijk mens en die zich geweldig inzet voor zoveel mooie werken in kerk en wereld [Bla, bla, bla.]. In zijn mail stond een bedelaar voor mijn deur bedelend om zegen: dan kan ik als herder en geïnspireerd door de mensen als Cardijn niet zwijgen [Niet alleen Sint Jan Berchmans, maar ook Cardijn draait zich om in zijn graf! Vals! De deken dwaalt! Hij kan zoveel homo's zegenen als hij wil, maar hij kan geen anti-katholieke 'relaties' zegenen!]."

"Mijn oproep was een gebaar naar mensen zoals hij die zoveel geleden hebben om zichzelf te vinden en te doen aanvaarden bij vrienden in de wereld daarom heb ik dit gezegd [Er zijn best nog heel wat andere mensen, dan alleen maar 'holebi's' die niet door de wereld aanvaard worden! Waarom maakt de deken net voor hen een uitzondering? Waarom verkracht de deken net voor hen de Kerkelijke Leer?]."

"Ik ben van mening [De 'mening' van Van Meerbergen interesseert mij helemaal niets, omdat ze waardeloos is!] dat de sacramenten van de kerk mensen kunnen heiligen en helen , genezen en sterk maken. maar soms denk ik dat mensen menen dat je heilig moet zijn om sacramenten te ontvangen [Ze zouden wel in staat van genade moeten zijn! Echter, mensen die Gods heilsplan afwijzen, kunnen de Sacramenten niet ontvangen, omdat ze zondigen tégen de Heilige Geest! Ze kunnen zelfs geen vergeving van zonden krijgen!]. Wees gerust ik hou van een kerk met hart en ziel en wil en hoop een goede herder te zijn in naam van mijn herder die Jezus heet..." [Helaas kan ik de geruststellende woorden van de deken niet zo appreciëren en ben ik er helemaal niet gerust in... Zeker omdat Jozef De Kesel deze dwalende deken niet tot de orde roept en omdat hier een bepaalde voorgeschiedenis speelt! "Diestse Filmpjes" zullen we maar zeggen!]

Die "prachtige mens die vele jaren geworsteld heeft met zichzelf en zijn geaardheid" kwam die zomaar uit de lucht gevallen?

De inwoners van Diest weten wel beter!Uitgelicht - Felix Van Meerbergen


00.20 min.

Reporter: "De deken heeft een aantal opvallende voorstellen en hij schuwt de kritiek voor de Kerk niet." [Dit laat al meteen het ergste vermoeden! De media smult hier natuurlijk van. De deken zou beter zijn mond houden en niet de nestbevuiler uithangen!]

01.10 min.

Ze zijn de mis van de deken en vooral dan zijn preek van vorige zondag gaan filmen. Het gaat hier dus blijkbaar over een zeer goed voorbereide aanval op de Katholieke Kerk.

01.20 -  04.30 min. Een lofzang over de islam

03.50 min

Reporter: "Ik ken bijvoorbeeld weinig mensen die elke maand een bezoekje brengen aan de moskee." [Het diepe inzicht, dat uit deze pientere observatie blijkt, siert de reporter. Hier moet echter worden opgemerkt, dat ook de meeste mensen niet elke maand een bezoekje brengen aan de kerk. Dus waarom zouden ze dan wel naar de moskee gaan? Maar, wat niet is, kan nog altijd komen.]

Deze causerie aangaande de islam komt natuurlijk voort uit het feit dat Van Meerbergen een Turkse kapper heeft. Dat is er natuurlijk ook aan te zien. Dat zijn Turkse kapper géén lid is van Islamitische Staat en hem een softe versie van de islam voorschotelt, is mogelijk. Echter, het feit dat zijn kapper na al die jaren nog steeds niet bekeerd is tot het Katholieke Geloof, spreekt niet in het voordeel van deken Felix.


04:30 min.

Over de 'leegloop' van de kerken

04:50 min.

Deken Felix: "Ik ben daar niet ongelukkig om."

Als we vasthouden aan het 'verleden': "Dan gaan we dood."

06:00 min.

Over 'minder kerken'

Deken Felix: "De politiek legt ons dat op, de Kerk vraagt ons dat. We kunnen niet aan de gemeenschap blijven vragen om al die kerken mee te onderhouden."

1. Scheiding tussen Kerk en staat!
2. Niemand heeft 'de politiek' gevraagd om de kerken te onderhouden!
3. Dat heeft 'de politiek' zelf beslist!
4. 'De politiek' kan dan ook géén contractbreuk plegen, of 'de politiek' moet onze kerken maar teruggeven!
5. De Kerk vraagt ons om kerken te sluiten??? Neen! De vrijmetselaars 'binnen' de Kerk vragen ons dat!
6. Als de Katholieken uit hun kerken gedreven gaan worden, wie gaat dan die kerken onderhouden? 'De politiek'?
7. Wat een verrader is die Van Meerbergen!


De deken gaat ook "met minder middelen warme gemeenschappen vormen".

Hier komt de geldwolf in Van Meerbergen weer boven, want hij is hier niet oprecht.

Als er eentje altijd maar om geld zit te bedelen bij 'de politiek', dan is het Van Meerbergen wel!

Daarom dat deken Felix ook lid is van Pro Petri Sede.

Het bedelen zit Van Meerbergen in het bloed!


06:25 min.

Deken Felix: "Ja, kerken moeten sluiten."

Dit is identiek aan hetgeen Jozef De Kesel zegt!!!


07:00 min.

En nu komt de bastaard-priester helemaal boven in Van Meerbergen

Van Meerbergen: "En als soms de Kerk u een kruis heeft opgelegd, gooi het dan af. De Kerk heeft dit ook gedaan. Ze heeft mensen soms te veel veroordeeld." [Deze woorden van de deken zijn satanisch!]


09:00 min.

Over het toelaten van 'alle' relaties en homoseksuele 'relaties':

Na veel bla, bla zegt de deken: "Ik denk, dat we toch op een bepaald moment zullen moeten zoeken naar één of ander ritueel om mensen die God bij hun leven willen, ook in hun relatie, dat die mensen op één of andere manier een zegenend gebed krijgen." [Dit is ketterij en blasfemie!]

Reporter: "Een soort homo-huwelijk binnen de Kerk dan eigenlijk?"

Deken Felix: "Ik zou het zo nog niet noemen. Laat ons eerst al zoeken, dat we een ritueel vinden om mensen te zegenen." [Dus, het 'homo-huwelijk' is wel het doel! De valse profeet is onder ons opgestaan!]

 

Uit de Heilige Schrift:

Gal 1:7  Alleen zijn er enkelen opgestaan, die onrust onder u stoken, en het Evangelie van Christus willen vervalsen.
Gal 1:8  Waarachtig, wanneer wijzelf, of zelfs een engel uit de hemel, u een ander evangelie zouden verkondigen, dat wat wij u verkondigd hebben, hij zij vervloekt!
Gal 1:9  Zoals we het vroeger hebben gezegd, zo herhaal ik het ook thans: Wanneer iemand u een ander evangelie verkondigt dan gij ontvangen hebt, hij zij vervloekt!

 


Deken Felix: "Ik kan Gods zegen als priester aan niemand onthouden. Ik kan dat in eer en geweten niet doen." [Wie vraagt hem om dat te doen? Dat is een leugen!]

Deken Felix: "Als mensen mij om zegen vragen... wie ben ik?" [= Bergoglio.]

Deken Felix: "Als ik auto's mag zegenen en fietsen en dieren, dan heb ik zeker de plicht om twee mensen te zegenen, die eerlijk mij komen vragen: "Zegen ons, wij willen mekaar graag zien." [Het is inderdaad de plicht van een priester om MENSEN te zegenen, maar géén goddeloze 'relaties'! De deken verkoopt hier gruwelijke ketterijen en zet aan tot doodzonde!]09:45 min.

Reporter: "Wat met pastoors en andere geestelijken, moeten zij ook een relatie kunnen aangaan en toch nog pastoor kunnen blijven bijvoorbeeld?"

Deken Felix: "Ik geloof in mijn celibaat." [Altijd pijnlijk zo een uitspraak.] Deken Felix: "Het priesterschap voor gehuwden, het priesterschap voor mensen op zoek naar geluk [Vangheluwe?]... dat moet op termijn kunnen." [Hier spreekt de bastaard-priester in Van Meerbergen weer!]

Deken Felix: "Ik geloof dat ik mijn celibaat strikt volg." [De mensen in Diest zeggen hele andere dingen en er zijn zéér hardnekkige roddels...]

Deken Felix: "Ik hoop dat de Kerk ooit een weg vindt om vrouwen tot priester te wijden. Ik hoop, dat die weg ooit gevonden wordt."


Opmerking:
 

1. De vraag rond de priesterwijding van vrouwen is definitief beantwoord door Paus Johannes Paulus II. De leer dat vrouwen geen priester gewijd kunnen worden is onfeilbaar, ook al is het formeel nog geen dogma.

2. Wie iets anders eist of verkondigt staat niet meer in volle communie met de Katholieke Kerk en dient volgens can. 1371 met een rechtvaardige straf - excommunicatie niet uitgesloten - gestraft te worden.11:55 min

De 'heiligverklaring' van deken Felix door de Diestenaren.

Deken Felix wilde eigenlijk ook journalist worden, of politieker en nu dan priester. Maar, dat is eigenlijk allemaal hetzelfde volgens Felix.

Er bereiken ons ook berichten die zeggen, dat deken Felix in 1971, na twee jaar noviciaat in de abdij van Averbode, aldaar werd weggestuurd omwille van onbekende redenen... 


12:50 min.

Van Meerbergen: "Ik vind ook dat de Kerk niet tegenover de wereld moet staan als een boze stiefmoeder. Maar wel als een warme moeder binnen de wereld."


De Heilige Theresia van Lisieux over de priesters:

"Doe hen groeien, Heer, in liefde en trouw jegens U, en behoed hen voor de besmetting van de wereld."Deze warrige uiteenzetting van Felix Van Meerbergen is ronduit wraakroepend!

Ook het uitblijven van een reactie van Jef De Kesel is wraakroepend!

Deze seksmaniakken kunnen alleen maar over seks praten en daar blijft het dan bij!

Het ergste van alles is, dat deken Van Meerbergen, Gods heilsplan resoluut en hardnekkig afwijst en in woord en geschrift, aanzet tot het plegen van doodzonden.


Ons ontgaat geheel wat zo "stralend" is aan deze gore scene!

Maar, 'deken' Felix denkt er blijkbaar anders over!

'Deken' Felix promoot de transseksualiteit!

'Patsy Stone', hier afgebeeld, is een personage uit de televisieserie Absolutely Fabulous.

She is an outrageous, narcissistic, nymphomaniacal, past-her-prime fashion model. She is very promiscuous. Patsy underwent a sex change operation and briefly lived as a man.

(Of omgekeerd natuurlijk!)

En kom me niet met het excuus, dat de 'deken' niet weet waar het over gaat!

Heel Diest weet het!


De foute vrienden van Van Meerbergen!
'Deken' Felix van het aarsbisdom en van Pro Petri Sede na een nachtje stappen!

"Ik achtte het moment rijp op de televisie te zeggen omdat ik enkele dagen geleden een mooie brief kreeg van een prachtig mens die vele jaren geworsteld heeft met zichzelf en zijn geaardheid. Diep gelovig en een eerlijk mens en die zich geweldig inzet voor zoveel mooie werken in kerk en wereld. In zijn mail stond een bedelaar voor mijn deur bedelend om zegen: dan kan ik als herder en geïnspireerd door de mensen als Cardijn niet zwijgen."

Beste Felix, de mensen in Diest zwijgen ook niet en weten heus wel wat er allemaal gebeurd is!

 Anathema sit

"Hij zij vervloekt"
4 opmerkingen:

Lacrimosa zei

Mhm ja, jongeheer "Inogniito" heeft wellicht iets te maken met de fratsen van zeereerwaarde heer Van Meerbergen. Misschien geeft hij zelfs nog eens een teken van leven, of misschien is zijn soapserie toch echt wel afgelopen met zijn desastreus seminarie-avontuur. In dat laatste geval heeft de zeereerwaarde heer deken misschien een nieuwe vlam.

Anoniem zei

Het beste antwoord op de knettergekke uitspraken van de diestse deken Felix van Meerbergen is de brief der italiaanse eremietin Giovanna Riccobaldi aan de traditietrouwe katholieke journalist Sandro Magister (gepubliceerd op www.katholisches.info op 27 september 2016):
"Men wil de zonde afschaffen, omdat ze storend is".

Van Meerbergen verkoopt hier wel ketterijen, maar het ergste: hij druist hier frontaal tegen Onze Heer Jezus Christus zelf in.
De laatste verzen van het Mattheusevangelie (Mt 28,18-20) zijn daar zeer duidelijk:
"Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde.Gaat aldus en onderwijst alle volkeren: doopt ze in de naam van de Vader, de Zoon en de Hl. Geest, en leer ze alles onderhouden, wat ik U ovrrgeleverd en toevertrouwd heb; en zie, Ik ben met u, alle dagen tot het einde van de wereld en de tijd."
De duits-italiaanse priester en filosoof Romano Guardini heeft in zijn boek "Der Herr" (Betrachtingen over de persoon en het leven van Jesus Christus) (1938, vele onverandrde nadrukken)(S. 90-94, "Die Fülle der Gerechtigkeit" het 6e gebod en de diepere zin ervan zeer uitvoerig besproken.
Jezus belaat het niet bij het 6e gebod, maar verklaart het zeer duidelijk en plakatief (Mt 5,27-30):
Het 6e gebod beschut de eer en de orde van het familieleven.
Zijn betekenis gat echter veel dieper: het 6e gebod eist het betamelijke respect voor de mens van het ander geslacht, die zoals wij ook een kind van dezelfde Vader in de hemel is; en tegelijkertijd eist het 6e gebod respect voor de eigen reinheid, die niet aan zichzelf toebehoort, maar wel aan het geheim van de liefde tussen de verloste mens en God.
Reinheid en respect, dat betekent : tucht van de geest en op de hoede zijn bij het eerste, prille verlangen.

God is almachtig en overal tegenwoordig, hij is het absolute goed.
Het is onmogelijk God met iets boos, defect, tegen de geboden van Onze Heer Jezus Christus ingaande, te verknopen.
Daarom ook zijn sacramenten, in dit kader uitgereikt, of zegeningen onmogelijk en onwerkzaam.
Waar Onze Heer Jezus zelf gebiedt, het huwelijk niet te breken, kan een katholieke priester of prelaat, welk hiêrarchisch niveau hij ook heeft, "zegeningen" doorvoeren van personen die voorhebben de echt te breken, overspel te doen, in concubinaat te leven of zich met vuiligheid bezig te houden ( "vuiligheid": zo woordelijk de syro-arameese peshitta, met de hoogstwaarschijnlijk deoorspronkelijke woorden van de Heer).
Er bestaat hier geen mandaat en geen potestas dartoe, om met eigen goeddunken God Onze Heer te verknopen met de bagatellizering, relativering en goedkeuring van zware zonden.

De zonde wordt buitenspel gezet, omdat ze stoort.
Tegelijkertijd worden de zondaars gesust en in hun zonde verder betijen gelaten.
Inzicht in de zonde: nul.
Berouw: nul.
Wil tot betering: ook nul.
Wellness staat hier op de voorgrond, plezier, leute...
En alles voor de schuinste naturen, daaronder pedo-, efebo-, zoo- en andere -fielen, voor bi en gender en trans enz. enz.
Dat is niets katholieks, niets christelijks- dat is eenvoudig de rebelse hoogmoed tegen Gods geboden, ttz Lucifer/Satan in zijn opstand tegen God.
Diabolisch.

Anoniem zei

Echt typisch voor de bastaardkerk: eerst een enorme hoop theologische onzin uitbabbelen en dan dat zootje breed op de perskanalen verspreiden;
en wanneer dan theologisch gefundeerde kritiek komt en in het internet verspreid wordt, daarover totaal zwijgen en zich dan ter verdediging beroepen op de "ondersteuning van de andere dekens".
Dat deze ande re bietekwieten (de foto's zeggen alles) natuurlijk bondgenoten van slechtste kwaliteit zijn, maakt de zaak voor van Meerbergen niet rooskleuriger.

Illustratief dat de afdeling "Theologie" van de universiteit Leuven met THOMAS en Roger Burggraeve en DeKesel en Bonny en Koen VanHoutte hier zwijgen als de dood.
Dapperheid was nooit het kenmerk van de belgische kerk, maar dit is nu toch de grootste bende lafaards.
Weer werk aan de winkel voor KAVlaanderen!

Anoniem zei

De foto van de deken van Diest Felix van Meerbergen met de zwart-geel-rode krullige pruik is toch fantastisch.
Daardoor lopen de laatste serieuze vlaamse gelovigen nu bij deze tisten weg.
Quos deus perdere vult, prius dementat.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer