vrijdag 30 september 2016

Teken de Petitie tégen het wanbeleid van Jozef De Kesel en voor het behoud van de Priesterbroederschap van de Heilige Apostelen:


VERZOEKSCHRIFT aan Mgr. DE KESEL, AARTSBISSCHOP VAN MECHELEN – BRUSSEL en algemeen toezichthouder van de BROEDERSCHAP VAN DE HEILIGE APOSTELEN en aan de BELGISCHE BISSCHOPPENCONFERENTIE.

De Broederschap van de Heilige Apostelen is volkomen rechtmatig opgericht in het aartsbisdom Mechelen-Brussel op 7 april 2013. Zij kan er niet op wettige wijze uit verdreven worden, tenzij op grond van zwaarwichtige redenen. 

Daarom verzoeken wij u met aandrang dat deze Broederschap, die haar pastorale taak met grote evangelische uitstraling vervult vanuit de Sint-Katharinakerk (te Brussel) die haar werd toevertrouwd, aldaar haar leven en haar zending kan verderzetten volgens de eigen spiritualiteit.


Link naar de petitie:

https://www.change.org/p/mgr-j-de-kesel-nee-aan-de-ontbinding-van-de-broederschap-van-de-heilige-apostelen-ja-aan-haar-behoud-binnen-de-belgische-kerk


Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer