vrijdag 30 september 2016

Teken de Petitie tégen het wanbeleid van Jozef De Kesel en voor het behoud van de Priesterbroederschap van de Heilige Apostelen:


VERZOEKSCHRIFT aan Mgr. DE KESEL, AARTSBISSCHOP VAN MECHELEN – BRUSSEL en algemeen toezichthouder van de BROEDERSCHAP VAN DE HEILIGE APOSTELEN en aan de BELGISCHE BISSCHOPPENCONFERENTIE.

De Broederschap van de Heilige Apostelen is volkomen rechtmatig opgericht in het aartsbisdom Mechelen-Brussel op 7 april 2013. Zij kan er niet op wettige wijze uit verdreven worden, tenzij op grond van zwaarwichtige redenen. 

Daarom verzoeken wij u met aandrang dat deze Broederschap, die haar pastorale taak met grote evangelische uitstraling vervult vanuit de Sint-Katharinakerk (te Brussel) die haar werd toevertrouwd, aldaar haar leven en haar zending kan verderzetten volgens de eigen spiritualiteit.


Link naar de petitie:

https://www.change.org/p/mgr-j-de-kesel-nee-aan-de-ontbinding-van-de-broederschap-van-de-heilige-apostelen-ja-aan-haar-behoud-binnen-de-belgische-kerk


Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer