dinsdag 6 september 2016

S.E. Mons. Mario OLIVERI, de té Katholieke en de onwettig door Bergoglio afgezette Bisschop van Albenga-Imperia (provincie Savona), zal aanstaande zondag, 11 september om 10.30 u. het Heilig Vormsel toedienen in het 'Santuario del Santo Nome di Maria' te Pornassio, in de hoedanigheid van 'Vescovo emerito di Albenga-Imperia'. Met de groeten aan Bergoglio!


Zo wordt een écht H. Vormsel toegediend

Mons. Mario OLIVERI celebreert de Heilige Mis (Novus Ordo)
volgens de 'voorschriften' van het Tweede Vaticaans Concilie

Mons. Mario OLIVERI op bezoek bij
de Franciscanen van de Immaculata

Raymond Kardinaal Burke op bezoek bij Mons. Mario OLIVERI.
Maar, ook dat mag niet van de Bergogliaanse Vrijmetselaarskerk!

Mons. Mario OLIVERI nog steeds alive and kicking!

7 opmerkingen:

Anoniem zei

In het bisdom van Oliveri waren er schandalen waarbij de problemen in het bisdom Brugge verbleekten... Maar ach, zolang ze wat goudbrokaat dragen en de mis ad orientem opdragen, is guardian angel blijkbaar bereid om veel door de vingers te zien...

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

Uw mag de leugens en de laster die door 'Kerknet' wordt verspreid, rustig voor uzelf houden.

Wij weten intussen hoe de bastaardkerk met échte pedofiele priesters omgaat. Zij krijgen een "tweede en derde kans".

Echter, oprechte priesters en bisschoppen die NIETS met pedofielie te maken hebben, worden door de bastaardkerk valselijk beschuldigd en meteen opzij geschoven.

Echter, zulke foefjes zijn niet langer geloofwaardig!

De waarheid is, dat het Vaticaan geen reden opgegeven heeft waarom Mgr. Oliveri werd afgezet. Bespaar ons dan ook uw zieke fantasieën, die zo typisch voor de bastaardkerk zijn.

Een kind weet, dat Mgr. Oliveri werd afgezet, omdat hij in de ogen van Bergoglio en de Vaticaanse vrijmetselaarsmaffia té Katholiek was en daar is alles mee gezegd.

NOTA:

'Toevallig' werd ook de 'Fraterniteit van de Heilige Apostelen' in Brussel van pedofilie beschuldigd:

"Kwaliteitsbewaking"

"Het is niet bekend hoeveel van de 21 seminaristen precies uit Frankrijk komen, maar er waren ook Belgische seminaristen onder hen. Hoe het ook zij, bij hun komst waren binnen de Belgische kerk ook vragen gerezen over de kwaliteitsbewaking in de nieuwe priesteropleiding. Een aantal seminaristen, was vanuit Frankrijk doorgestuurd en waarbij binnen de kerk gezegd werd dat van hen gezegd dat men z’n adem inhield als zij priester zouden worden. En in een een kerk die de afgelopen jaren met schandalen te maken kreeg, kan men nieuwe problemen missen als de pest. Een reden te meer dus om zich van de priesteropleiding te ontdoen."

Bron: De Redactie

Link:

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2692383

Anoniem zei

Aan anoniem 6 september 2016 10:36

"Het begaan van een zonde is al erg genoeg; nog erger en schadelijker is het vergoelijken en relativeren van een zonde, om ze nadien des te gemakkelijker opnieuw te kunnen begaan" (Hl. Alphonsus van Liguori)
Uw commentaar druist tegen deze bijzonder belangrijke grondvest der moraaltheologie frontaal in.
Dat is een duidelijk bewijs dat er in de noordbelgische bastaardkerk, en bijzonder in het brugse milieu (en zijn leuvense vertakkingen) niets, maar dan ook niets veranderd is.
Dat laat ook niet veel goeds voor de toekomst vermoeden.

Uw bemerking is overigens inhoudelijk onjuist:
bij de numeriek weinige schandalen van Oliveri was de bisschop misschien onoplettend en zeer weinig beslagen bij de uitroeiing van deze misdaden;
hij was echter zelf niet actief betrokken zoals vanGheluwe, Danneels, alle noordbelgische bisschoppen bij de Roeachafstemming in 1995, zoals Kardinaal Murphy o'Connor, Kardinaal Mahoney, niet intimiderend zoals Toon Osaer, die dan in 2010 nog tot aan de top van "Halewijn" gepromoveerd werd, of zoals de schotse bisschop Joseph Toal (Lanarkshire) of zoals Cupich in Spokane, vooraleer hij door de grote Zampano tot aartsbisschop van Chicago gepromoveerd werd;
en over Argentiniê en de homoerotische avonturen aan de Rio de la Plata (typisch: bij een jonge partner was de leeftijd "onbekend", d.w.z. op de grens van ephebo- naar homophilie) willen we toch beter zedig zwijgen (casus Mario Battista Ricci)- hij werd door de grote Zampano dan tot hoteldirecteur v.h. domus Santa Marta benoemd...

Ik volg de gebeurtenissen in het bisdom Oliveri intensief sedert anderthalf jaar- er is sedertdien niets substantieels ontdekt geworden;
de uiterst langzame behandeling gaat hier helemaal ten laste van de grote Zampano, om zo meer als hij destijds wel snel een coadjutor bestelde maar dan verder niets deed.

Wat nu het bisdom Brugge betreft:
Het laatste boek van Kardnaal Sarah: "God of niets- een gesprek over het geloof" werd klaarblijkelijk niet door U of door andere noordbelgische modernisten gelezen.
Ten onrechte, bevat het een fundamenteeltheologisch kapitel over de heiligschennis, die een pedofiele priester begaat, wanneer hij een mis leest (en notabene hier ook met verklaringen over cassante uitspraken van Bergoglio hierover).
(besproken op www.kath.net op 18 augustus 2016 om 18:00 )
De oren in wesvlaanderen en in noordbelgiê kunnen dan alleen nog maar klapperen.

Wees niet te bescheiden:
westvlaanderen heeft op het gebied van kindersex inderdaad het wereldrecord gesteld, en de andere noordbelgische bisdommen doen het niet veel minder.
Het rapport van Manu Keirse zal ik in de volgende weken nog uitpluizen.

Anoniem zei

Bij het nalezen van de vanGheluwedocumenten en -artikels stoote ik ook op enige zeer domme en totaal onpassende uitspraken van Jozef DeKesel:

- DeKesel zei openlijk, dat hij ook na het weggaan van vanGheluwe nog regelmatig met hem sprak (zeker kwestie om over de moeilijke situatie en pastoraal enz. in dat beruchte bisdom te spreken- Koen van Houtte schijnt inderdaad als een 5000 jaar oude sfinx tegenover iedereeen te zwijgen).
(Dat was echter voor zijn terug op het toneel verschijnen aan de Loire in 2011).

- En in 2010 zei DeKesel publiek hat hij medelijden had met danneels, die in de media zo hard aangepakt werd door zijn vieze rol in de bemiddelingspoging met de neef van vanGheluwe.
De tortaal onmogelijke Danneelstapes hadden bij Jef DeKesel klaarblijkelijk ook weerr tot een (chronisce) "inschattingsfout" gevoerd.

- En in de zomer 2010, bij de Gentse feesten, was het bisdom Brugge (onder leiding van zijn bischop Jef DeKesel dan toch werkelijk van plan, iets te ondrnemen tegen de actie van het "Circus vanGheluwe" (uitvoerig op Het Laatste Nieuws gerefereerd).
Te zot om waar te zijn.

- En hier op kavlaanderen werd voor enige maanden nog de vroegere directeur van het grootseminarie Brugge en specialist voor het godsdienstondrwijs v.d. jeugd (aiaiaiaai...) en leraar Carmino Bohez met zijn uitspraak van "lichamelijke mens" nohg eens goed in de verf gezet- en dan kwam de zurige vraag, waar men de informatie vandaan had...
Nuja, zeer transparent waren de noordbelgische bisschoppen nog nooit.

En dan wil onze tist Jef DeKesel oordelen over de Fraternité des Saints Apôtres...

Anoniem zei

Uitert interessant een klein bericht over de "Bénédictins de l'Immaculée", een trditietrouwe aflegger van de benedictijnenabdij Le Barroux in Frankrijk, en wel in het bisdom Albenga -Imperii.
Een uitstekende biografische schets over Z.E. Oliveri, zijn konservatief-traditievriendelijke houding, zijn ondersteuning van Summoum Pontificum (hier was hij koploper), zojn dappere verdediging van de Franciscanen der Immaculata leest men reeds op www.katholisches .info in de herfdt 2014 (in het duits).
(Dat was nu juist de tijd, waarin eEKesel zijn "inschattingsfouten" aan lopende band beging met Tom Flamez, Jeroen Claerhout, Antoon Stragier enz.)

Anoniem zei

Buitenlandse religieuze genootschappen in Noord-Belgiê of: de leugenachtigheid van Jozef DeKesel en Jeroen Moens (aartsbisdom Mechelen-Brussel)

- Op kerknet.be (algemeen) verscheen op 29 augustus 2016 een artikeltje "Op een kopje koffie bij de zusters van Moeder Theresa": in Gent bevindt zich een kleine gemeenschap der "Sisters Missionaries of Charity", met 5 uit het buitenland afkomstige zusters en geleid dooe een zeer dynamische jonge tanzaniaanse.
- Op kerknet.be (vicariaat Brussel/ pastorale eenheid Etterbeek-Woluwe)) verscheen in 2015 een artikeltje over de intussen zeer kleine gemeenschap van nog 2 leden van de uit Colombiê stammende "Xaveriaanse Missionarissen van Jarumal" ( over de andere zeer frans geôriênteerde ordenederlatingen in Oostbrussel wil ik hier zwijgen)( de vlamingenvervolging en koejonnering ondr Nols in Schaarbeek heb ik daar nog in de eerste lijn meegemaakt; het aartsbisdom onder Suenens en Danneels glanste door zijn desinteresse- de leuvens-westvlaamse brigade was met de "bevrijdingstheologie " in zuidamerika bezig en voor de brusselse vlamingen hadden ze geen tijd)
- Danneels bracht indertijd de "Fraternités monastiques de Jérusalem" met bijna alle leden uit Frankrijk afkomstig naar Brussel (meermaals groot geannonceerd).
(Zeer weinig dankbaar kwartierde Danneels dan in 2010 zijn pedofiele vriend en "bisschop" vanGheluwe bij een andere communauteit van de Fraternité de Jérusalem in centraalfrankrijk in, zonder die mensen in te lichten over het schabouwelijk gedrag en verleden van vanGheluwe; bepaalde ordes en gemeenschappen zijn nu eenmaal niet bekroemd door hoge intelligentie en/of kennis van de wereld, maar het is toch cassant hoe die eenvoudige en brave mensen door het belgisch episcopaat bedot werden)
- In Opgrimbie bevindt zich een streng contemplatief nonnenklooster, gesticht door koning Boudewijn en koningin Fabiola, en sedert vele jaren gecontesteerd door de vlaamse deelregering; bijna alle nonnen stammen uit het buitenland.

De internationale verrbindingen de jezuîeten, de herstichting der redemptoristen, de heroprichting van grote benedictijnenabdijen in de 19e eeuw met franse en duitse monniken waren een gewekldige krachtbron voor de Hl. Kerk in Belgiê.

Bij al deze gemeenschappen (en ook niet bij de intussen vele buitenlandse priesters) werd er op kerknet.be en/of bij het bisdom ooit becritiiserend gezegd/geschreven, dat de aanwezigheid van buitenlanders schadelijk zou zijn voor Belgiê en voor hun eigen land.
Mother Teresa heeft ook voor Indiê geopteerd, en wel op een moment waar heel Europa in diggelen lag en in in Albaniê erste wantoestanden heersten.
Dat DeKesel en Jeroen Moens nu juist de verbinding met Frankrijk bij de Fraterniteit der Hl. Apostelen naar voren schuiven, waar toch ondertussen één derde van deze gemeenschap uit Belgiê afkomstig is en zeer goed gestelijk geacclimatiseerd is in westeuropese grootsteden met EU-karakter, toont de extreme leugenachtigheid van hun verklaring aan.

Onze Heer Jezus Christus is de Weg, de Waarheid en het Leven.
De Hl. Kerk moet Zijn Aangezicht weerspiegelen, in waarheid, in transparentie, in duidelijkheid en in liefde (charis, niet amor, en in betamelijkheid)
En wanneer "herders" het rechte pad verlaten, landen ze, en wel veel vroeger als later, zelf in een "uitdoofscenario".

Anoniem zei

Off-topic!

Danneels en de Fraterniteit der Hl. Apostelen

Godfried Danneels himself heeft in zijn meer als 30 jaar durende kardinalaat bij zijn overvloedig publiceren ook de roepingen, en de priesterroepingen in het bijzonder, aandacht gewijd:
De Persdienst Aartsbisdom Mechelen-Brussel (Wollemarkt 15, B-2800 Mechelen) meldde nog in 2008 dat nog te verkrijgen waren:
"Medewerkers van Uw vreugde- Een woord bij ...Pasen 1990" (N^18) en
"Hier ben ik Heer! Over Roepingen- Een woord bij ...Pasen 1999" (N° 35)

(Extracten hiervan te vinden bij www.kuleuven.be/thomas/page/4-kant-voor-god/
en bijzonder pikant ook de daarbijbeorende dvd met o.a. filmpje 2:
"Roepingen versus ideaal: "Matthias en Vincent: Verliefdheid en zoektocht".
De idioten bij THOMAS (en bij het brugse seminarie) hebben klaarblijkelijk vergeten dat hele spel te updateren, is de tweede man in 2013 toch eensklaps uit het brugse seminarie verdwenen na een optreden bij gay-romeo.be ; op zijn blog vincent-orroi vingeroefeningen schrijft hij ergens in 2015 dat hij zich veel beter voelt omdat hij zich (in 2015!) geoutet heeft en zeer jolijtig meegedanst heeft in Brussel bij de Gay-pride stoet in 2015....).

Danneels schrijft in 1999 (nadat de CPRL = het seminarie voor late roepingen in Antwerpen toegemaakt was, het seminarie van Gent en Antwerpen toegemaakt was, het seminarie van Hasselt aan het uitdoven was, steeds meer vlaamse priesterkandidaten naar Nederland trokken en Danneels een oekaas uitvaardigde dat deze priesters niet meer mochten terugkeren;
terwijl de homofilie en AIDS door de noordbelgische seminaries rolden en een jonge brugse seminariedirecteur zich als "lijfelijke mens" ontpopte, en in Vlaanderen de pedofiele godsdienstboekenreeks met veel tegenstribbelen van Danneels en onder luid protest van de vlaamse ouders eindelijk uit het verrkeer gehaald moesten worden):

" Het gaat om veel meer dan meer priesters en religieuzen te krijgen.
Er is vooral nood aan een nieuwe lente van idealisme, aan zin voor objektieve waarheid, aan een nieuw waardebesef en zin voor ware wijsheid:
een ethische "herstichting" van onze beschaving".

Deze uitspraak is op de achtergrond van de vele sexschandalen in de noordbelgische kerk onder Danneels natuurlijk hallucinant- schildert ze toch zonder tierelantijntjens het grote doel van deze tisten: de totale üpedo- en homosexualizering van de maatschappij.

Deze uitspraak is echter voor de achtergrond van de vervolging van serieuze katholieke gemeenschappen en ordes, zoals de Franciscanen de Immaculata en de Fraterniteit der Hl. Apostelen, uiterst cynisch:
deze serieuze gemeenschappen zetten inderdaad de oproep van P. Johannes Paulus II om Europa te rechristianizeren, met veel vlijt en zeer veel resultaat om;
de Fraterniteit der Hl. Apostelen zet in de praktijk om, wat de kardinalen Danneels, Policarpo, Lustiger en Schönborn in 2002 en volgende in Brussel en Wenen met een grote en korte event wouden in gang zetten.

En nu wil Jozef DeKesel de Fraterniteit der Hl. Apostelen, die nu juist dat doet wat kardinaal Danneels (zijn grote leermeester en langdurige chef)voor 26 en 17 jaar schreef en wat Jozef DeKesel steeds weer zo hooggeprezen en geciteerd heeft, zich van deze priesteropleiding ontdoen.
Dat is het hoogtepunt van schijnheiligheid, van hypocrisie en van inconsequentie.
Stapelgek.

(En nu eens goed lachen: op THOMAS wordt dan direct reclame gemaakt voor een filmpje met een rede van Roger Burggraeve...)

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer